Ova Izjava o privatnosti stupa na snagu u svibnju 2018.

U IBM-u smo svjesni važnosti zaštite vaših osobnih podataka i posvećeni smo da ih obrađujemo odgovorno i sukladno mjerodavnim propisima o zaštiti podataka u svim državama u kojima IBM posluje.

Ova Izjava o privatnosti opisuje IBM-ove opće postupke zaštite privatnosti koji se primjenjuju na osobne podatke koje skupljamo, koristimo i dijelimo potrošačima i drugim pojedincima iz poduzeća naših klijenata, poslovnim partnerima, dobavljačima i drugim organizacijama s kojima IBM ima ili namjerava uspostaviti poslovni odnos.

Ovu Izjavu o privatnosti dopunjuje IBM-ova Izjava o online privatnosti, koja nudi više informacija o online kontekstu, uključujući postupak zapošljavanja. Dodatne ili preciznije informacije o skupljanju ili korištenju osobnih podataka mogu se nalaziti na web stranicama ili vezano uz određeni proizvod ili uslugu.

Zašto i kako skupljamo i koristimo vaše osobne podatke

Možemo skupljati vaše osobne podatke kao pojedinca za različite namjene, na primjer:

 • Pristup i upotreba web stranica i drugih online usluga
  Kad dolazite na jednu od naših web stranica ili koristite online uslugu, zabilježit ćemo informacije koje su potrebne da vam omogućimo pristup, rad web stranica i poštivanje sigurnosnih i zakonskih obveza vezano za rad naših stranica, kao što su lozinke, IP adrese i postavke preglednika. Također skupljamo i informacije o vašim aktivnostima tijekom posjeta web stranici da bismo personalizirali sadržaj, na primjer zabilježit ćemo vaše preference i postavke i skupiti statistiku koja će nam pomoći u daljnjem poboljšanju i razvoju web stranica, proizvoda i usluga.
 • Odgovaranje na vaš zahtjev za informacije, narudžbe ili podršku
  Kad nas kontaktirate (online ili offline) radi informacija ili naručivanja proizvoda ili usluge, za pružanje podrške, sudjelovanje u forumima ili nekom drugom alatu društvenog računalstva, skupljamo informacije potrebne za ispunjenje vašeg zahtjeva, dodjelu pristupa proizvodu ili usluzi, pružanje podrške i da vas možemo kontaktirati. Na primjer, skupljamo vaše ime i kontakt informacije, detalje zahtjeva i ugovora koji ste sklopili s nama, podatke o ispunjenju, dostavi i obračunu narudžbe, a možemo uključiti i anketu o zadovoljstvu korisnika. Takve informacije zadržavamo za administrativne svrhe, obranu naših prava i vezano za naš odnos s vama.

  Kad navedete svoje ime i kontakt informacije radi registriranja vezano za zahtjev, registracija se može upotrijebiti za vašu identifikaciju prilikom posjeta našim web stranicama. Za naručivanje većine usluga i proizvoda zahtijevamo da imate registrirani IBMid. Registracija vam također može omogućiti da prilagodite i kontrolirate svoje postavke privatnosti.
 • Korištenje IBM Cloud usluga
  Skupljamo informacije o vašem korištenju IBM Cloud usluga kako bi omogućili rad funkcija proizvoda, poboljšali korisničko iskustvo, prilagodili međusobnu interakciju, obavijestili naše klijente o cjelokupnoj upotrebi usluga, pružili podršku te poboljšali i dalje razvijali naše proizvode i usluge. Detalje o tehnologijama koje koristimo za skupljanje osobnih podataka i kako kontrolirati ili blokirati praćenje te izbrisati cookieje, molimo pogledajte u IBM-ovoj Izjavi o online privatnosti.
 • Kontaktiranje zaposlenika naših klijenata, potencijalnih korisnika, partnera i dobavljača
  U našim odnosima s klijentima, potencijalnim korisnicima, partnerima i dobavljačima, dobivamo njihove poslovne kontakta informacije (na primjer, ime, detalje poslovnog kontakta, podatke o radnom mjestu ili funkciji zaposlenika, ugovarača, savjetnika i ovlaštenih korisnika), a namijenjene su upravljanju ugovorima, ispunjavanju narudžbi, dostavi proizvoda i usluga, pružanju podrške te obračunu i upravljanju uslugama ili odnosima.
 • Informacije o posjetiteljima
  Registriramo pojedince koji posjećuju naše stranice i lokacije (ime, identifikacijski podaci i informacije poslovnog kontakta) i koristimo video nadzor za osiguranje i sigurnost osoba i imovine kao i za regulatorne svrhe.
 • Marketing
  Većina informacija koje skupljamo o vama dolaze iz naših izravnih međusobnih komunikacija. Kad se registrirate za neki događaj, skupit ćemo informacije (online ili offline) koje se odnose na organizaciju događaja, a tijekom događaja, možemo prikupiti informacije o sudjelovanju u sesijama i rezultate anketa. Skupljene osobne podatke povezujemo da bismo razvili skupne analize i poslovnu inteligenciju, koje zatim koristimo u poslovanju i marketingu. Možete izabrati želite li primati informacije o našim proizvodima i uslugama putem e-pošte, telefona ili pošte ili se možete pretplatiti. Prilikom posjećivanja naših web stranica ili korištenja naših usluga, možemo pružiti personalizirane informacije. Uvijek možete izabrati isključenje iz primanja personaliziranih komunikacija tako da pošaljete e-mail na adresu NETSUPP@us.ibm.com. Više informacija možete pronaći u IBM-ovoj Izjavi o online privatnosti.

Tamo gdje navedemo da koristimo vaše osobne podatke vezano za zahtjev, narudžbu, transakciju, ugovor (ili pripremu istog) ili za pružanje vama usluga koje ste zatražili (na primjer web stranice), to činimo jer je to potrebno da bismo ispunili odredbe ugovora sklopljenog s vama.

Tamo gdje navedemo da koristimo vaše osobne podatke vezano za marketing, poboljšanje ili razvoj naših proizvoda ili usluga, iz razloga osiguranja, sigurnosti ili regulatornih zahtjeva koji nisu vezani za ugovor s vama ili za vaš zahtjev, to činimo na temelju naših legitimnih interesa ili interesa treće strane ili na temelju vašeg pristanka. Kad skupljamo i koristimo vaše osobne podatke koji su podložni mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka Europske unije, to može utjecati na Vaša prava.

Dijeljenje osobnih podataka

IBM je globalna organizacija koja nudi široku lepezu proizvoda i usluga, s poslovnim procesima, strukturama upravljanja i tehničkim sustavima koji prelaze državne granice, radi toga je IBM implementirao globalne politike, koje sadrže standarde i postupke za dosljednu zaštitu osobnih podataka. Budući da smo globalno društvo, mi možemo dijeliti informacije o vama s našim povezanim društvima i podružnicama diljem svijeta i prenositi ih u države u kojima poslujemo u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

Podružnicama i povezanim društvima pod upravom IBM-a dozvoljen je pristup osobnim podacima samo po osnovi 'trebaju znati' kad su takvi podaci neophodni za svrhu radi koje je odobren takav pristup. U nekim slučajevima, IBM koristi dobavljače s poslovnim nastanom u različitim državama za skupljanje, korištenje, analizu i druge obrade podataka u njegovo ime.

Ako je prikladno, IBM može dijeliti osobne podatke s izabranim partnerima koji pomažu da bismo pružili vama ili društvu za koje radite proizvode i usluge ili ispunili vaše zahtjeve, uz vaš pristanak. Prilikom biranja naših dobavljača i partnera, uzimamo u obzir njihove procese postupanja s podacima.

Ako IBM odluči prodati, kupiti, udružiti se ili na drugi način reorganizirati poslovanje u nekim državama, takva transakcija može uključivati otkrivanje osobnih podataka mogućim ili stvarnim kupcima ili primanje takvih podataka od prodavatelja. IBM-ova je praksa da u takvim tipovima transakcija zahtijeva odgovarajuću zaštitu osobnih podataka.

Molimo imajte na umu da se u određenim situacijama osobni podaci mogu biti podložni otkrivanju državnim službama zbog sudskog procesa, sudskog naloga ili pravnog postupka. Vaše podatke možemo također dijeliti i zbog zaštite prava ili imovine IBM-a, naših poslovnih partnera, dobavljača, klijenata ili drugih kad imamo razumne razloge zbog kojih mislimo da takva prava ili imovinska prava/vlasništvo jesu ili bi mogli biti ugroženi.

Međunarodni prijenosi podataka

Poslovanje IBM-a na međunarodnoj razini uključuje veliki broj prijenosa osobnih podataka između različitih podružnica i povezanih društava kao i prema trećim osobama koje se nalaze u državama u kojima posluje IBM. Neke države su implementirale ograničenja prijenosa osobnih podataka, vezano za to IBM poduzima različite mjere, uključujući:

 • Tamo gdje je to potrebno, IBM implementira Standardne ugovorne klauzule odobrene od Europske komisije ili slične ugovorne klauzule u drugim pravnim nadležnostima. Ovo uključuje prijenose dobavljačima ili drugim trećim stranama. Možete zatražiti kopiju Standardnih ugovornih klauzula Europske unije ovdje.
 • IBM je certificiran za APEC-ova pravila privatnosti za prekogranične prijenose (CBPRs).
 • IBM je certificiran za EU-SAD i Švicarska-SAD štitove privatnosti (Privacy Shield Framework). Više informacija možete pronaći ovdje.

Sigurnost i točnost informacija

Naša namjera je štititi vaše osobne podatke i održavati njihovu točnost. IBM primjenjuje razumne fizičke, administrativne i tehničke mjere zaštite koje nam pomažu zaštititi vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja i objavljivanja. Na primjer, određene osjetljive osobne podatke, kao što su podaci kreditnih kartica, šifriramo prilikom prijenosa preko Interneta. Mi također zahtijevamo da naši dobavljači štite takve informacije od neovlaštenog pristupa, korištenja i objavljivanja.

Razdoblje zadržavanja informacija

Osobne podatke nećemo zadržavati dulje nego je potrebno da bi se ispunila svrha radi koje se obrađuju, uključujući da sigurnost naše obrade bude sukladna pravnim i regulatornim obvezama (npr. razdoblja zadržavanja za potrebe revizije, knjigovodstva i zakonskih propisanog vremena zadržavanja), rješavanja sporova te radi podnošenja, ostvarivanja ili obrane pravnih potraživanja u državama u kojima poslujemo.

Budući da se okolnosti mogu razlikovati ovisno o kontekstu i uslugama, informacije navedene u Izjavi o online privatnosti ili u posebnim napomenama mogu pružiti detaljnije informacije o primjenjivim razdobljima zadržavanja podataka.

Kako možete stupiti u kontakt s nama

Ako imate pitanja vezano za Izjavu o privatnosti, molimo kontaktirajte nas putem ovog obrasca. Vaša poruka bit će proslijeđena odgovarajućem članu IBM-ovog tima za privatnost podataka, na primjer službenicima za zaštitu podataka ili članovima njihovih timova.

Za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (GDPR), voditelj obrade vaših osobnih podataka je International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, United States, osim ako nije drugačije navedeno. Tamo gdje IBM Corp. ili podružnica odnosno povezano društvo pod njegovom upravom mora imenovati pravnog zastupnika u EEA (poslovni nastan izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA)), zastupnik za sve takve slučajeve je IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, United Kingdom PO6 3AU.

IBM Corp. nije voditelj obrade u sljedećim slučajevima:

 • Obrada osobnih podataka vezanih za ugovorni odnos ili prilikom sklapanja ugovornog odnosa s određenom IBM-ovom podružnicom odnosno povezanim društvom. U tom slučaju voditelj obrade osobnih podataka je IBM-ovo društvo koje sklapa ugovor i koje predstavlja pravnu osobu s kojom ste ili ćete vi ili vaš poslodavac sklopiti ugovor.
 • Osobni podaci skupljeni na fizičkom mjestu ili lokaciji IBM-ove podružnice odnosno povezanog društva. U ovom slučaju podružnica odnosno povezano društvo je voditelj obrade osobnih podataka.

Vaša prava

Možete zatražiti pristup, ažuriranje ili ispravak svojih osobnih podataka. Imate također pravo odbiti izravni marketing. Svoj zahtjev možete uputiti ovdje.

Možete imati dodatna prava na temelju lokalnih zakona koji se primjenjuju na obradu podataka. Na primjer, ako obrada vaših osobnih podataka podliježe Općoj uredbi o zaštiti podataka Europske unije ("GDPR") i vaši osobni podaci se obrađuju na temelju legitimnog interesa, imate pravo prigovora na obradu na temelju vaše posebne situacije. Temeljem GDPR-a možete također imati pravo zatražiti brisanje ili ograničeni pristup vašim osobnim podacima ili zatražiti prijenos osobnih podataka.

Pravo podnošenja pritužbe

Ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, možete podnijeti pritužbu:

Izmjene Izjava o privatnosti

Povremeno možemo napraviti izmjene ove Izjave o privatnosti kao i bilo koje druge posebne izjave o privatnosti. Prilikom promjene sadržaja Izjave o privatnost, dodat ćemo novi datum na vrh ove Izjave o privatnosti.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Kako možete stupiti u kontakt s nama

Pitanja o ovoj Izjavi ili o IBM-ovoj obradi vaših informacija mogu se poslati:

koordinatoru IBM-ove Web stranice ili na adresu

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Ako ne želite primati buduće IBM-ove marketinške komunikacije, uključujući pretplate, molimo vas da pošaljete e-mail na NETSUPP@us.ibm.com.


Druge korisne veze o povjerljivosti