Yleiskuvaus

IBM:n Internet-tietosuojalausuma koskee IBM:n ja sen konserniyhtiöiden Web-sivustoja, jotka on linkitetty lausumaan. Jäljempänä on esitetty lausuman pääkohdat.

Henkilötiedot

  • IBM kerää henkilötietoja erilaisiin tarkoituksiin, joita ovat esimerkiksi asiakkaan tilauksen käsittely, asiakkaan ja IBM:n keskinäinen yhteydenpito, tilauksen toimitus ja työhakemuksen käsittely.
  • IBM saattaa yhdistää käyttäjältä keräämiään tietoja muista lähteistä saatuihin häntä koskeviin tietoihin. Tarkoituksena on varmistaa tietojen paikkansapitävyys ja täydellisyys sekä se, että tietojen avulla IBM pystyy paremmin mukauttamaan kanssakäymistään käyttäjän tai asiakkaan kanssa.
  • Tämän lisäksi IBM saattaa eri tekniikoiden, kuten evästeiden, avulla kerätä tietoja myös siitä, mitä IBM:n Web-sivustoja käyttäjä käyttää.

Tietojen käyttötarkoitukset ja -tavat

  • Asiakkaan pyyntöjen täyttäminen (toteuttajana joko IBM tai muut osapuolet).
  • Yhteydenotto asiakkaaseen asiakastyytyväisyyskyselyjen, markkinointitutkimuksen tai tiettyjen tapahtumien toteuttamiseksi.
  • Asiakkaan IBM:ltä hankkimien tuotteiden tai palvelujen tuki.
  • IBM:n ja valittujen organisaatioiden markkinointi, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käyttöön.
  • Henkilökohtaisemman palvelun tarjoaminen käyttäjälle tai asiakkaalle tämän vieraillessa IBM:n sivustoissa, sivustoissa siirtymisen helpottaminen ja Web-sivuston käyttöä koskevat tilastotiedot.

Käytettävissäsi olevat valinnat

  • Kun IBM kerää tietojasi, voit kieltää käyttämästä niitä markkinointitarkoituksiin.
  • Voit myös poistaa evästeet käytöstä selaimessasi.

Lisätietoja IBM:n tietosuojakäytännöistä on kohdassa IBM:n Internet-tietosuojalausuma.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Yhteydenotto IBM:ään

Jos sinulla on tähän lausumaan tai IBM:n toteuttamaan tietojesi käsittelyyn liittyviä kysymyksiä, voit lähettää ne

IBM:n sivuston vastuuhenkilölle tai osoitteeseen

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

Jos et halua ottaa vastaan markkinointiviestejä (tilaukset mukaan luettuina) IBM:ltä tulevaisuudessa, lähetä asiasta kertova sähköpostiviesti osoitteeseen NETSUPP@us.ibm.com.


Muita hyödyllisiä tietosuojalinkkejä