Denne erklæring træder i kraft fra og med 31 december 2019.

Den tidligere version af denne erklæring er tilgængelig her (pdf 132KB).

Hos IBM ved vi, at det er vigtigt at beskytte dine personoplysninger, og vi bestræber os på at behandle dem ansvarligt og i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse i alle de lande, hvor IBM opererer.

Denne erklæring om personoplysninger beskriver IBM's generelle fortrolighedspolitik, som gælder for personoplysninger, vi indsamler, bruger og videregiver om forbrugere og andre personer hos vores kunder, forretningsforbindelser, leverandører og andre organisationer, som IBM har eller overvejer at indgå en forretningsforbindelse med.

Denne erklæring om personoplysninger suppleres af IBM’s online erklæring om personoplysninger, som indeholder yderligere oplysninger, herunder om rekruttering. Yderligere eller mere specifikke oplysninger vedrørende indsamling eller brug af personoplysninger kan fremgå af websteder eller i forbindelse med et bestemt produkt eller en bestemt serviceydelse.

Hvorfor og hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til forskellige formål, f.eks.:

 • Adgang til og brug af websteder eller andre online-serviceydelser
  Når du går ind på et af vores websteder eller bruger en online-serviceydelse, registrerer vi de oplysninger, som er nødvendige for at give dig adgang, for at webstedet kan fungere, og for at vi kan overholde sikkerheds- og lovkrav i forbindelse med vores websteds funktion, f.eks. adgangskoder, IP-adresser og browserindstillinger. Vi indsamler også oplysninger om dine aktiviteter under dit besøg, så vi kan individuelt tilpasse din oplevelse på webstedet, f.eks. registrering af dine favoritter og indstillinger, og vi indsamler statistik, så vi kan forbedre og videreudvikle vores websteder, produkter og serviceydelser.
 • Reaktion på din anmodning om oplysninger, bestilling eller support
  Når du kontakter os (online eller offline) i forbindelse med en anmodning om oplysninger, for at bestille et produkt eller en serviceydelse eller for at tilmelde dig et forum eller et andet socialt computerværktøj, indsamler vi de oplysninger, som er nødvendige for at opfylde din anmodning, for at give dig adgang til produktet eller serviceydelsen, for at yde support og for at kunne kontakte dig. Vi indsamler f.eks. dit navn og dine kontaktoplysninger, oplysninger om din anmodning og din aftale med os og om opfyldelse, levering og fakturering af din bestilling, og vi inkluderer muligvis oplysninger fra kundetilfredshedsundersøgelser. Vi beholder disse oplysninger til administrative formål, for at forsvare vores rettigheder og i tilknytning til vores forbindelse med dig.

  Når du opgiver dit navn og kontaktoplysninger for at registrere dig i forbindelse med en sådan anmodning, kan registreringen fungere som identifikation, når du besøger vores websteder. Ved bestilling af de fleste serviceydelser og produkter kræver vi, at du har oprettet og registreret et IBM-id. Registrering giver dig også adgang til at tilpasse og kontrollere dine fortrolighedsindstillinger.
 • Din brug af IBM Cloud-serviceydelser
  Vi indsamler oplysninger om din brug af IBM Cloud-serviceydelser for at aktivere produktfunktioner, forbedre din brugeroplevelse, tilpasse vores interaktion med dig, informere vores kunder om den generelle brug af serviceydelser, yde support samt forbedre og udvikle vores produkter og serviceydelser. Se IBM's online erklæring om personoplysninger for at få oplysninger om de teknologier, vi anvender, de personoplysninger, vi indsamler, og om hvordan du kan kontrollere eller blokere sporing og slette cookier.
 • Kontakt til ansatte hos vores kunder, potentielle kunder, partnere og leverandører
  Som led i vores forbindelse med kunder eller potentielle kunder, partnere og leverandører giver de os forretningskontaktoplysninger (f.eks. navn, forretningskontaktoplysninger, stilling eller titel på deres ansatte, underleverandører, rådgivere og autoriserede brugere) med henblik på kontraktstyring, ordreopfyldelse, levering af produkter og serviceydelser, support, fakturering og styring af serviceydelserne eller forretningsforholdet.
 • Oplysninger om besøgende
  Vi registrerer personer, der besøger vores websteder og lokaliteter (navn, id- og forretningskontaktoplysninger), og anvender kameraovervågning af hensyn til personers og ejendeles sikkerhed samt til juridiske formål.
 • Markedsføring
  De fleste af de oplysninger, vi indsamler om dig, kommer fra vores direkte interaktion med dig. Når du tilmelder dig et arrangement, kan vi indsamle oplysninger (online eller offline) i forbindelse med tilrettelæggelsen af arrangementet og under et arrangement, f.eks. deltagelse i møder og undersøgelsesresultater. Vi sammenholder de personoplysninger, vi indsamler, for at udvikle analyser og business intelligence som led i vores forretning og til markedsføringsformål. Du kan vælge at modtage information via e-mail, telefon eller brev om vores produkter og serviceydelser eller tilmelding til abonnementer. Når du besøger vores websteder eller bruger vores serviceydelser, kan du modtage individuelt tilpasset information. Du kan altid fravælge at modtage individuelt tilpassede meddelelser ved at sende en e-mail til NETSUPP@us.ibm.com. Få flere oplysninger på IBM's online erklæring ompersonoplysninger.

Når vi angiver, at vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med en anmodning, bestilling, transaktion eller aftale (eller ved udarbejdelsen af disse, eller for at levere de serviceydelser, du har anmodet om (f.eks. et websted)), sker det, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig.

Når vi angiver, at vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring, forbedring eller udvikling af vores produkter eller serviceydelser, af sikkerhedsgrunde eller på grund af lovkrav, som ikke har med din aftale eller anmodning at gøre, sker det ud fra vores eller en tredjeparts lovlige interesser eller med dit samtykke. Når vi indsamler og bruger dine personoplysninger i henhold til EU's lovgivning om databeskyttelse, kan det have konsekvenser for dine rettigheder som registreret.

Brug af personoplysninger

Som en global organisation, der tilbyder en lang række produkter og serviceydelser, med forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer i flere lande, har IBM implementeret globale politikker sammen med standarder og procedurer med henblik på at sikre ensartet beskyttelse af personoplysninger. Som en global virksomhed kan vi videregive oplysninger om dig til vores datterselskaber over hele verden og overføre dem til andre lande, hvor vi opererer, i henhold til denne erklæring om personoplysninger.

IBM-kontrollerede datterselskaber får kun adgang til personoplysninger, når de har brug for dem, og kun til de formål, som adgangen vedrører. I nogle tilfælde bruger IBM leverandører i forskellige andre lande til at indsamle, bruge, analysere eller på anden måde behandle personoplysninger på IBM's vegne.

Når det er relevant, kan IBM også videregive dine personoplysninger til udvalgte partnere, så vi bedre kan levere produkter eller serviceydelser til dig eller den virksomhed, du arbejder for, eller for at imødekomme dine anmodninger eller med dit samtykke. Ved udvælgelsen af vores leverandører og partnere lægger vi vægt på deres datahåndteringsprocesser.

Hvis IBM beslutter at sælge, købe, sammenlægge eller på anden måde reorganisere virksomheder i nogle lande, kan en sådan transaktion betyde videregivelse af personoplysninger til mulige eller faktiske købere, eller den kan betyde, at vi modtager personoplysninger fra sælgere. Det er IBM's praksis i forbindelse med sådanne transaktioner at kræve passende beskyttelse af personoplysninger.

Du skal være opmærksom på, at personoplysninger i henhold til lovgivningen i visse tilfælde skal videregives, hvis offentlige myndigheder anmoder om det. Vi kan også dele dine personoplysninger med andre for at beskytte IBM's, IBM's forretningsforbindelsers, vores leverandørers, kunders eller andres rettigheder eller ejendom, når vi har berettiget grundlag for at antage, at sådanne rettigheder eller sådan ejendom er blevet eller kan blive påvirket.

Internationale overførsler

IBM's internationale engagement indebærer et stort antal overførsler af personoplysninger mellem forskellige datterselskaber og til tredjeparter i de lande, hvor vi opererer. Nogle lande har indført restriktioner for overførsel af personoplysninger, og IBM har i den forbindelse truffet forskellige foranstaltninger, blandt andet:

 • Når det kræves, implementerer IBM standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen, eller lignende kontraktbestemmelser i andre jurisdiktioner. Dette omfatter overførsler til leverandører eller andre tredjeparter. Du kan anmode om en kopi af EU's standardkontraktbestemmelser her.
 • IBM overholder ifølgende APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR) system.
 • IBM er certificeret ifølge EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-ordningerne. Få flere oplysninger her.

Sikring af oplysninger og korrekte oplysninger

Det er vores hensigt at beskytte dine personoplysninger og sørge for, at de er korrekte. IBM implementerer rimelige, fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der hjælper os med at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Vi krypterer f.eks. visse følsomme personoplysninger, f.eks. kreditkortoplysninger, når vi overfører dem via internettet. Vi kræver også, at vores leverandører beskytter sådanne oplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde formålet med behandlingen af oplysningerne, herunder at sikkerheden i vores behandling overholder lov- og myndighedskrav (f.eks. til revision, regnskab og lovbefalet opbevaring), til håndtering af tvister og til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af lovlige krav i de lande, hvor vi opererer.

Da forholdene kan variere afhængigt af sammenhængen og serviceydelserne, kan de oplysninger, der gives i IBM's online erklæring om personoplysninger eller i en særlig meddelelse, være mere udførlige med hensyn til gældende vilkår for opbevaring.

Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål til denne erklæring om personoplysninger, kan du kontakte os ved at bruge denne formular. Din meddelelse bliver videregivet til det relevante medlem af IBM's databeskyttelsesteam, f.eks. databeskyttelsesrådgivere eller deres teammedlemmer.

I overensstemmelse med EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) er den dataansvarlige for dine personoplysninger International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, USA, medmindre andet er angivet. Når der er krav om, at IBM Corp. eller et datterselskab (der ikke er repræsenteret i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), skal udpege en retlig repræsentant i EØS-området, er denne repræsentant i alle sådanne tilfælde IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, The Netherlands.

IBM Corp. er ikke altid dataansvarlig, se eksempelvis følgende situationer:

 • Personoplysninger, der behandles i forbindelse med et kontraktforhold eller i forbindelse med indgåelse af et kontraktforhold med et bestemt IBM-datterselskab. I dette tilfælde er den dataansvarlige for personoplysninger den kontraherende IBM-virksomhed, som er den juridiske enhed, som du eller din arbejdsgiver har, eller indgår, kontrakten med.
 • Personoplysninger, der indsamles på et IBM-datterselskabs fysiske lokalitet. I dette tilfælde er det pågældende datterselskab den dataansvarlige for personoplysninger.

Dine rettigheder

Du kan anmode om at få adgang til, opdatere, slette eller rette dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du kan få adgang til anmodningsprocessen her.

Du kan have yderligere rettigheder i henhold til din lokale lovgivning, som gælder for behandlingen af oplysningerne. Hvis behandlingen af dine personoplysninger f.eks. er underlagt EU's generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR"), og dine personoplysninger bliver behandlet på basis af lovlige interesser, er du berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen på grundlag af din specifikke situation. I henhold til GDPR kan du også være berettiget til at anmode om at få dine personoplysninger slettet eller begrænset og til at bede om portabilitet af dine personoplysninger.

Ret til at indgive en klage

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse, kan du indgive en klage:

Ændringer i vores erklæringer om personoplysninger

Vi kan opdatere denne erklæring om personoplysninger når som helst for at afspejle ændringer i vores data governance praksis. Den reviderede erklæring om personoplysninger offentliggøres her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at tjekke for eventuelle ændringer eller opdateringer med jævne mellemrum. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af denne erklæring om personoplysninger, bliver du underrettet via en meddelelse på vores websted øverst på denne side i 30 dage, og i øvrigt som krævet ifølge gældende lov. Ved at fortsætte med at bruge vores hjemmeside, efter sådanne ændringer er trådt i kraft, betragtes din fortsatte brug som, at du har læst og forstået ændringerne.

Sådan kontakter du os

Spørgsmål om denne erklæring eller om IBM's håndtering af dine oplysninger kan sendes til:

IBM's webstedskoordinator eller

IBM's Chief Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10504
USA

Hvis du ikke fremover ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra IBM, herunder abonnementer, beder vi dig sende en e-mail til NETSUPP@us.ibm.com.


Andre nyttige fortrolighedslink