Această declaraţie devine efectivă începând cu Noiembrie 2016. Versiunea anterioară a acestei Declaraţii este disponibilă aici.

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru IBM; menţinerea încrederii dumneavoastră este principalul nostru obiectiv.

Această Declaraţie prezintă practicile privind informaţiile pentru site-urile Web IBM şi ale afiliatelor noastre, începând cu ce tip de informaţii despre utilizatorii site-urilor noastre Web sunt colectate şi urmărite, şi până la modul în care informaţiile sunt utilizate, distribuite sau procesate în alt fel offline. De asemenea, se arată cum pot fi utilizate cookie-urile, beacon-urile Web şi alte tehnologii în ofertele noastre software-ca-serviciu (SaaS) şi produsele software.

Această Declaraţie se aplică site-urilor Web IBM care au link-uri către această Declaraţie, dar nu se aplică acelor site-uri Web IBM care au propria Declaraţie privind Confidenţialitatea. În plus, nu se aplică în cazurile în care doar procesăm datele în numele clienţilor, pentru beneficiul acestora, cum ar fi situaţia în care acţionăm ca furnizor de servicii de găzduire Web.

Din când în când, putem adăuga acestei Declaraţii informaţii suplimentare, privind o interacţiune particulară dintre noi şi dumneavoastră.

IBM a primit certificarea TRUSTe Privacy Seal pentru practicile prezentate în această Declaraţie privind Confidenţialitatea pentru site-urile noastre Web ibm.com. Aceasta înseamnă că practicile noastre pentru aceste site-uri Web au fost evaluate de TRUSTe în ceea ce priveşte conformitatea cu Standardele de Certificare TRUSTe, inclusiv transparenţa, stabilirea responsabilităţii şi opţiunile pentru colectarea şi utilizarea informaţiilor personale. Această certificare acoperă doar informaţiile care sunt colectate prin www.ibm.com, nu şi informaţiile care pot fi colectate software-ul, ofertele SaaS sau aplicaţiile mobile descărcabile. De asemenea, TRUSTe a stabilit că aceste practici sunt conforme cu APEC Cross Border Privacy Rules System. Dacă aveţi întrebări sau sesizări referitoare la politica sau practicile noastre privind confidenţialitatea, vă rugăm să contactaţi coordonatorul site-ului Web IBM. Dacă răspunsul pe care vi-l oferim nu vă mulţumeşte, puteţi să contactaţi TRUSTe. TRUSTe va servi apoi ca legătură, pentru a ajuta la rezolvarea problemei dumneavoastră.

Colectarea informaţiilor personale

În diverse situaţii, puteţi alege să ne furnizaţi informaţii personale în mod direct. De exemplu, puteţi să ne furnizaţi informaţii cum ar fi numele şi datele de contact, pentru comunicarea cu dumneavoastră, comandarea unui produs, procesarea unei comenzi, înregistrarea pentru un serviciu, realizarea unui abonament sau pentru afaceri, în cazul în care sunteţi un furnizor sau un partener de afaceri. De asemenea, puteţi să ne furnizaţi datele cardului dumneavoastră de credit, pentru a cumpăra ceva de la noi, sau să ne furnizaţi informaţii privind studiile dumneavoastră şi experienţa de muncă, pentru o posibilă angajare la IBM. Dacă ne anunţaţi că doriţi să vă utilizăm informaţiile numai pentru a vă îndeplini solicitările, nu şi pentru a vă contacta pe viitor, vă vom respecta dorinţa.

De asemenea, putem colecta informaţii legate de modul în care utilizaţi site-urile noastre Web şi ofertele SaaS, prin utilizarea unor tehnologii diverse. De exemplu, atunci când ne vizitaţi site-urile Web sau accesaţi oferte SaaS, putem înregistra anumite informaţii pe care ni le trimite browser-ul dumneavoastră, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, tipul şi limba browser-ului, ora accesării şi adresele de Web accesate, şi putem colecta informaţii despre paginile pe care le vizualizaţi pe site-urile noastre şi alte acţiuni ale dumneavoastră în timp ce ne vizitaţi. În plus, unele dintre produsele noastre software includ tehnologii cu ajutorul cărora IBM poate colecta anumite informaţii despre produsul utilizat. De asemenea, putem utiliza astfel de tehnologii pentru a determina dacă aţi deschis un e-mail sau dacă aţi urmat un link conţinut într-un e-mail. Această modalitate de colectare a informaţiilor ne permite să realizăm statistici privind utilizarea şi eficienţa site-urilor noastre Web, produselor noastre software şi ofertelor noastre SaaS, să vă personalizăm experienţa şi să ne conturăm mai bine interacţiunile cu dumneavoastră. Pentru detalii despre tehnologiile pe care le utilizăm, vedeţi mai jos Cookie-uri, beacon-uri Web şi alte tehnologii.

Din când în când, putem colecta în mod indirect informaţii care se referă la dumneavoastră, utilizând alte surse, cum ar fi furnizorii de liste. Când facem acest lucru, le cerem furnizorilor să confirme că informaţiile au fost obţinute de terţa parte în mod legal şi că avem dreptul de a le prelua de la ei şi de a le utiliza.

Informaţiile pe care le colectăm, fie direct, fie indirect, pot fi îmbinate pentru a le spori acurateţea şi utilitatea şi pentru a ne ajuta să vă furnizăm servicii mai bune.

Utilizarea informaţiilor personale

Următoarele paragrafe prezintă mai detaliat modul în care IBM poate utiliza informaţiile dumneavoastră personale.

Îndeplinirea cererii dumneavoastră de tranzacţionare

Dacă solicitaţi ceva de la IBM, de exemplu un produs sau un serviciu, un apel de răspuns (callback) sau materiale specifice de marketing, vom utiliza informaţiile pe care le furnizaţi pentru a vă îndeplini cererea. Pentru aceasta, este posibil să distribuim informaţiile şi altor părţi implicate în îndeplinirea cererii dumneavoastră, de exemplu unor parteneri de afaceri IBM, instituţii financiare, companii de livrare sau autorităţi poştale sau guvernamentale (cum ar fi Autorităţile vamale). În legătură cu o tranzacţie, putem de asemenea să vă contactăm ca parte a sondajelor noastre privind satisfacţia clienţilor sau pentru studii de marketing.

Personalizarea experienţei dumneavoastră pe site-urile noastre Web

Putem utiliza informaţiile pe care le colectăm despre dumneavoastră pentru a vă oferi o experienţă personalizată de navigare pe site-urile noastre, cum ar fi furnizarea conţinutului care vă interesează şi simplificarea navigării.

Asigurarea suportului

Putem utiliza informaţiile dumneavoastră personale pentru a vă furniza suport pentru produsele sau serviciile pe care le-aţi obţinut de la noi, de exemplu pentru a vă trimite o notificare cu privire la apariţia unei actualizări sau corecţii pentru un produs.

De asemenea, asigurăm sesiuni "Live Chat" pe site-urile noastre Web, pentru a vă putea oferi asistenţă în timpul navigării; informaţiile personale pe care le furnizaţi în cadrul acestor sesiuni vor fi utilizate în conformitate cu această Declaraţie privind Confidenţialitatea.

În cursul furnizării suportului tehnic, putem accesa uneori date pe care ni le-aţi furnizat sau care se află pe sistemul dumneavoastră. Aceste date pot conţine informaţii despre dumneavoastră sau despre angajaţii, clienţii, partenerii sau furnizorii organizaţiei dumneavoastră. Această Declaraţie privind Confidenţialitatea nu acoperă accesarea de către noi a acestor informaţii sau manipularea lor; condiţiile privind manipularea şi procesarea acestor date sunt acoperite de Termenii de Utilizare aplicabili sau alte acorduri încheiate între dumneavoastră şi IBM, cum ar fi Termenii de Utilizare pentru Schimbul de Date de Diagnosticare.

Marketing

IBM poate utiliza în scopuri de marketing informaţiile pe care le furnizaţi către IBM, precum şi informaţiile pe care le-am colectat despre dumneavoastră în mod indirect. Dar, înainte de a face acest lucru, vă vom oferi posibilitatea de a decide dacă sunteţi de acord cu utilizarea informaţiilor dumneavoastră în acest mod. În orice moment, puteţi alege să vă mai fi trimise materialele noastre de marketing, urmând instrucţiunile de anulare a abonării incluse în fiecare e-mail pe care îl primiţi, solicitând acest lucru atunci când vă contactăm telefonic sau contactându-ne direct (consultaţi mai jos "Întrebări privind confidenţialitatea şi accesul").

Unele dintre ofertele noastre pot fi de tip "co-branded", fiind sponsorizate atât de IBM, cât şi de terţe părţi. Dacă vă abonaţi la astfel de oferte, ţineţi cont că informaţiile dumneavoastră pot fi de asemenea colectate şi distribuite de respectivele terţe părţi. Vă recomandăm să vă familiarizaţi cu politicile acestor terţe părţi privind confidenţialitatea, pentru a înţelege mai bine modul în care acestea vor utiliza informaţiile despre dumneavoastră.

Dacă alegeţi "Trimiteţi această pagină prin e-mail" pentru trimiterea către un prieten sau coleg, vă vom cere numele şi adresa sa de e-mail. Vom trimite automat un singur e-mail pentru a distribui pagina indicată de dumneavoastră, dar nu vom folosi acele informaţii în alte scopuri.

Recrutarea

În legătură cu o cerere de angajare sau cu solicitarea de informaţii pentru un post de lucru, anunţat sau neanunţat pe un site Web IBM, este posibil să ne furnizaţi informaţii despre dumneavoastră, de exemplu un CV. Putem utiliza aceste informaţii în cadrul IBM cu scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră sau de a vă lua în considerare pentru angajare. Putem păstra aceste informaţii pentru a le utiliza ulterior, dacă nu ne cereţi să nu facem acest lucru.

Monitorizarea sau înregistrarea apelurilor, discuţiilor online sau altor interacţiuni

Anumite tranzacţii online pot implica un apel telefonic al dumneavoastră către noi sau un apel al nostru către dumneavoastră. De asemenea, pot implica discuţii online. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că practica generală IBM este de a monitoriza şi, în unele cazuri, de a înregistra astfel de interacţiuni, în vederea instruirii personalului sau asigurării calităţii, sau pentru a păstra dovezi ale unei anumite tranzacţii sau interacţiuni.

Aplicaţiile mobile şi utilizarea informaţiilor în mediul informatic social

IBM oferă pentru descărcare aplicaţii mobile de pe diverse pieţe de aplicaţii mobile. De asemenea, IBM furnizează instrumente informatice sociale pe unele dintre site-urile sale Web, pentru a permite distribuirea şi colaborarea online între membrii care s-au înregistrat pentru utilizarea lor. Printre acestea se numără forumurile, wiki-urile, blog-urile şi alte platforme media sociale.

Când descărcaţi sau utilizaţi aceste aplicaţii sau vă înregistraţi pentru a utiliza aceste instrumente informatice sociale, vi se poate cere să furnizaţi anumite informaţii personale. Informaţiile de înregistrare vor face obiectul acestei Declaraţii privind Confidenţialitatea şi vor fi protejate conform prevederilor sale, cu excepţia informaţiilor care nu sunt disponibile în mod automat pentru alţi participanţi ca parte a profilului dumneavoastră. De asemenea, este posibil ca aceste aplicaţii şi instrumente să includ declaraţii suplimentare privind confidenţialitatea, cu informaţii specifice despre practicile de colectare şi tratare a datelor. Citiţi aceste declaraţii suplimentare, pentru a înţelege ce pot face aceste instrumente şi aplicaţii.

Niciun alt conţinut pe care îl postaţi (de exemplu imagini, informaţii, opinii sau orice alt tip de informaţii personale pe care le faceţi disponibile altor utilizatori ai acestor platforme sau aplicaţii sociale) nu va intra sub incidenţa acestei Declaraţii privind Confidenţialitatea. Pentru un astfel de conţinut se vor aplica Termenii de Utilizare ai aplicaţiilor sau platformelor respective şi eventualele indicaţii suplimentare şi informaţiile privind confidenţialitatea furnizate pentru utilizarea lor, la fel ca şi pentru procesul de înlăturare a conţinutului din astfel de instrumente sau obţinerea ajutorului pentru a face aceasta. Vă rugăm să consultaţi aceşti termeni pentru a înţelege mai bine drepturile şi obligaţiile dumneavoastră, ale IBM şi ale altor părţi cu privire la un astfel de conţinut. Ţineţi cont de faptul că atunci când postaţi pe orice astfel de platformă informatică socială, conţinutul respectiv poate fi făcut disponibil pentru un număr mare de persoane din interiorul şi exteriorul IBM.

Protejarea drepturilor şi proprietăţii IBM şi ale altora

De asemenea, vă putem utiliza şi distribui informaţiile pentru a proteja drepturile şi proprietatea IBM, ale partenerilor noştri de business, ale furnizorilor sau clienţilor noştri sau ale altora, atunci când avem motive rezonabile să credem că asemenea drepturi sau proprietăţi au fost sau ar putea fi afectate. În plus, ne rezervăm dreptul de a dezvălui datele dumneavoastră personale în condiţiile prevăzute de lege şi atunci când credem că dezvăluirea acestora este necesară pentru a proteja drepturile noastre sau ale altora sau pentru a ne supune unei proceduri judiciare, unei hotărâri judecătoreşti sau unui proces legal servit pe site-urile noastre Web.

Informaţii pentru partenerii de afaceri

Dacă sunteţi un partener de afaceri IBM, puteţi vizita site-urile Web IBM special dedicate partenerilor de afaceri IBM. Putem utiliza informaţiile furnizate pe aceste site-uri pentru a ne administra şi dezvolta relaţia de afaceri cu dumneavoastră, cu partenerul de afaceri pe care îl reprezentaţi şi cu partenerii de afaceri IBM în general. De exemplu, aceasta poate implica utilizarea informaţiilor dumneavoastră pentru a vă trimite detalii despre programele destinate partenerilor de afaceri IBM. Poate include de asemenea distribuirea anumitor informaţii către alţi parteneri de afaceri (cu respectarea tuturor obligaţiilor existente privind confidenţialitatea) sau către clienţi IBM, actuali sau viitori. În legătură cu o anumită tranzacţie sau cu un anumit program, putem de asemenea să vă contactăm ca parte a sondajelor privind satisfacţia clienţilor sau pentru studii de marketing.

Informaţii pentru furnizori

Dacă sunteţi un furnizor IBM, puteţi vizita site-urile Web IBM special dedicate furnizorilor IBM. Este posibil să utilizăm informaţiile furnizate pe aceste site-uri cu scopul de a iniţia sau derula o tranzacţie cu dumneavoastră. De exemplu, aceasta poate include distribuirea informaţiilor către alte părţi ale IBM, partenerii de afaceri sau cu clienţii IBM, instituţii financiare, companii de livrare şi autorităţi poştale sau guvernamentale implicate în îndeplinirea cererii dumneavoastră. Informaţiile pot fi utilizate de asemenea pentru administrarea şi dezvoltarea relaţiei noastre cu dumneavoastră, cu furnizorul pe care îl reprezentaţi şi cu alţi furnizori IBM, în general.

Distribuirea informaţiilor personale şi transferurile internaţionale

IBM este o organizaţie globală, cu procese de afaceri, structuri de conducere şi sisteme tehnice care acoperă multe ţări. Ca urmare, este posibil să distribuim informaţii despre dumneavoastră în cadrul IBM şi să le transferăm în alte ţări unde derulăm afaceri, pentru utilizările menţionate mai sus şi în conformitate cu această Declaraţie privind Confidenţialitatea. Această Declaraţia privind Confidenţialitatea şi practicile noastre sunt concepute pentru a asigura un nivel consistent de protecţie a datelor personale oriunde în lume. Aceasta înseamnă că, şi în ţările a căror legislaţie prevede un nivel mai scăzut de protecţie pentru informaţiile dumneavoastră, IBM vă va trata informaţiile în maniera descrisă aici.

În unele cazuri, IBM utilizează furnizori din diverse ţări pentru a colecta, utiliza, analiza şi procesa în alt fel informaţiile în beneficiul său. Practica IBM este de a le cere acestor furnizori să trateze informaţiile într-o manieră conformă cu politicile IBM.

Din când în când, putem dezvălui informaţii care vă identifică la nivel individual şi pe care le-am colectat pe site-urile noastre Web, către alte entităţi non-IBM, care nu sunt furnizori IBM, cum ar fi partenerii noştri de afaceri. Cu excepţia situaţiilor descrise în această Declaraţie privind Confidenţialitatea, vom face acest lucru numai cu acceptul dumneavoastră prealabil. Noi însă nu vindem şi nu împrumutăm astfel de informaţii.

Pot apărea circumstanţe în care, fie din motive strategice, fie din alte motive legate de afaceri, IBM decide vânzarea, cumpărarea, fuzionarea sau reorganizarea în alt mod a unor companii din anumite ţări. O astfel de tranzacţie ar putea implica dezvăluirea de informaţii personale unor posibili sau actuali cumpărători sau primirea unor astfel de informaţii de la vânzători. Practica IBM este de a căuta soluţii pentru a asigura protecţia corespunzătoare a informaţiilor din aceste tipuri de tranzacţii.

Când informaţiile dumneavoastră sunt transferate în afara ţării în care au fost colectate, pentru scopurile identificate mai sus, IBM respectă legile aplicabile. În cazul datelor provenite din statele membre ale Uniunii Europene, IBM utilizează pentru acest scop diverse mecanisme de transfer al datelor (incluzând clauzele contractuale standard).

International Business Machines Corporation se conformează cadrului de lucru U.S.-Swiss Safe Harbor, aşa cum a fost stabilit de Departamentul de Comerţ al Statelor Unite privind colectarea, utilizarea şi păstrarea datelor personale din Elveţia. International Business Machines Corporation a certificat conformitatea cu Principiile Confidenţialităţii din Safe Harbor privind notificarea, opţiunile, transferul către terţi, securitatea, integritatea datelor, accesul şi aplicarea. Pentru a afla mai multe despre programul Safe Harbor şi pentru a vizualiza certificarea International Business Machines Corporation, vizitaţi http://www.export.gov/safeharbor/.

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în anumite situaţii, poate fi necesar ca informaţiile personale să fie dezvăluite unor agenţii guvernamentale, ca urmare a unor proceduri juridice, hotărâri judecătoreşti sau procese legale. De asemenea, este posibil să distribuim informaţiile dumneavoastră pentru a proteja drepturile sau proprietatea IBM, ale partenerilor noştri de afaceri, ale furnizorilor sau clienţilor noştri şi ale altora, atunci când avem motive rezonabile să credem că asemenea drepturi sau proprietăţi au fost sau ar putea fi afectate.

Securitatea şi acurateţea informaţiilor

Intenţionăm să vă protejăm informaţiile personale şi să le păstrăm acurateţea. IBM implementează măsuri de protecţie rezonabile, cu caracter fizic, administrativ şi tehnic, pentru a ne ajuta să vă protejăm informaţiile personale faţă de accesările, utilizările şi dezvăluirile neautorizate. De exemplu, atunci când transmitem astfel de informaţii prin Internet, criptăm anumite informaţii personale importante, cum sunt informaţiile privind cardul de credit. De asemenea, le cerem furnizorilor noştri să protejeze astfel de informaţii faţă de accesările, utilizările şi dezvăluirile neautorizate.

Păstrarea datelor

Informaţiile dumneavoastră de înregistrare vor fi păstrate atât timp cât contul dumneavoastră este activ sau cât este necesar pentru a vă furniza servicii. Dacă doriţi să ne cereţi să nu mai utilizăm informaţiile dumneavoastră de înregistrare pentru a vă furniza servicii, contactaţi-ne la NETSUPP@us.ibm.com. Vom păstra şi vom utiliza informaţiile dumneavoastră de înregistrare atât timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligaţiile legale, pentru a rezolva litigiile sau pentru a ne derula contractele.

Cookie-uri, beacon-uri Web şi alte tehnologii

După cum s-a menţionat mai sus, noi colectăm informaţii în timpul vizitelor dumneavoastră pe site-urile noastre Web şi când ne utilizaţi ofertele SaaS şi produsele software, pentru a ne ajuta la realizarea statisticilor privind utilizarea şi eficienţa, personalizarea experienţei dumneavoastră şi o mai bună conturare a interacţiunilor cu dumneavoastră. Facem acest lucru prin utilizarea unor tehnologii diverse, cum ar fi scripturile, tag-urile, Obiecte Locale Partajate (cookie-uri Flash), beacon-uri Local Storage (HTML5) şi tehnologia numită "cookie-uri". Un cookie este un set de date pe care un site Web îl poate trimite către browser-ului dumneavoastră şi care poate fi stocat pe calculator ca o "etichetă", ce permite identificarea calculatorului dumneavoastră. De multe ori, cookie-urile sunt utilizate doar pentru a măsura gradul utilizării unui site Web (cum ar fi numărul de vizitatori şi durata vizitei) şi eficienţa sa (cum ar fi subiectele care-i interesează pe vizitatori) şi pentru a simplifica navigarea sau utilizarea, cazuri în care nu sunt asociate cu informaţiile personale, dar uneori cookie-urile sunt utilizate şi pentru a personaliza experienţa unui vizitator cunoscut pe un site Web, prin asocierea acestuia cu informaţiile profilului sau cu preferinţele de utilizator. De-a lungul timpului, aceste informaţii furnizează detalii specifice, care ajută la îmbunătăţirea experienţei utilizatorului.

Cookie-urile sunt numite de obicei cookie-uri "de sesiune" sau cookie-uri "persistente". Cookie-urile de sesiune vă ajută să navigaţi eficient prin site-ul Web, ţinând evidenţa trecerii de la o pagină la alta, astfel că nu vi se mai cere să introduceţi informaţii pe care deja le-aţi furnizat în cursul vizitei curente. Cookie-urile de sesiune sunt stocate în memoria temporară şi sunt şterse atunci când este închis browser-ul. Pe de altă parte, cookie-urile persistente sunt stocate în preferinţele de utilizator, pentru vizitele curente şi succesive. Ele sunt scrise pe unitatea HDD a dispozitivului dumneavoastră şi rămân valide atunci când reporniţi browser-ul. Noi utilizăm cookie-urile persistente, de exemplu, pentru a vă înregistra opţiunile privind limba şi ţara.

În prezent, site-urile Web IBM nu recunosc semnalele de browser automatizate privind mecanismele de urmărire, cum ar fi instrucţiunile "nu se urmăreşte", dar, în general, vă puteţi seta preferinţele privind confidenţialitatea pentru utilizarea celor mai multe cookie-uri şi tehnologii similare prin browser-ul dumneavoastră Web. Căutaţi în meniul "Instrumente" (sau într-un meniu similar) din browser-ul dumneavoastră, informaţii privind modul în care puteţi controla cookie-urile. În cele mai multe situaţii, vă puteţi seta browser-ul să vă anunţe înainte de primi un cookie, pentru a avea posibilitatea să decideţi dacă îl acceptaţi sau nu. De asemenea, puteţi să dezactivaţi cookie-urile în browser-ul dumneavoastră. Produsele noastre software permit dezactivarea cookie-urilor. Deoarece cookie-urile vă permit să utilizaţi anumite caracteristici ale site-urilor noastre Web sau ale produselor software şi ofertelor noastre SaaS, vă recomandăm să le lăsaţi activate. Dacă blocaţi, dezactivaţi sau respingeţi în alt fel cookie-urile noastre, este posibil ca unele pagini Web să nu mai fie afişate corespunzător sau să nu mai puteţi, de exemplu, să adăugaţi articole în coşul de cumpărături, să le înregistraţi pentru plată sau să utilizaţi alte servicii ale site-ului Web pentru care este necesară autentificarea. De asemenea, este posibil ca unele site-uri Web, oferte SaaS şi produse software IBM să utilizeze beacon-uri Web sau alte tehnologii, pentru a furniza servicii mai bune clienţilor. Aceste tehnologii pot fi utilizate pe mai multe pagini ale site-urilor Web IBM. Când un vizitator accesează aceste pagini, este generată o notificare neidentificabilă privind vizita respectivă, care poate fi procesată de către noi sau de către furnizorii noştri. Aceste beacon-uri Web funcţionează de obicei împreună cu cookie-urile. Dacă nu doriţi ca informaţiile dumneavoastră din cookie să fie asociate cu vizitele dumneavoastră pe aceste pagini sau cu utilizarea produselor respective, puteţi dezactiva cookie-urile în browser-ul pe care-l utilizaţi sau în produs. Dacă dezactivaţi cookie-urile, beacon-urile Web şi celelalte tehnologii vor detecta în continuare vizitele pe aceste pagini, dar aceste vizite nu vor fi asociate cu informaţiile stocate în cookie-uri.

Pentru informaţii suplimentare despre tehnologiile utilizate de ofertele SaaS sau produsele noastre software, inclusiv modul în care pot fi dezactivate, consultaţi ghidul utilizatorului pentru respectivul produs software sau oferta SaaS pe care o utilizaţi. Pentru informaţii despre modul în care clienţii IBM pot utiliza cookie-uri şi alte tehnologii în propriile lor implementări ale produselor software sau ofertelor SaaS IBM, faceţi click aici.

Utilizăm Obiecte Locale Partajate, cum ar fi cookie-urile Flash, şi Partajarea Locală, cum ar fi HTML5, pentru a stoca preferinţe şi informaţii privind conţinutul. De asemenea, terţele părţi cu care avem relaţii de parteneriat pentru furnizarea anumitor caracteristici pe site-ul nostru Web sau pentru afişarea reclamelor IBM pe site-urile Web ale altora, în funcţie de activitatea dumneavoastră în browser-ul Web, utilizează cookie-uri Flash sau HTML5 pentru a colecta şi stoca informaţii. În unele browser-e pot fi oferite propriile instrumente de gestionare pentru a înlătura HTML5. Pentru gestionarea cookie-urilor Flash, vizitaţi http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

De asemenea, putem include beacon-uri Web în e-mail-urile de marketing sau în e-mail-urile informative, pentru a determina dacă au fost deschise mesajele şi dacă au fost urmate link-urile incluse.

Unii dintre partenerii noştri de afaceri setează beacon-uri Web şi cookie-uri pe site-ul nostru. În plus, butoanele media sociale ale unor terţe părţi pot înregistra anumite informaţii, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, tipul şi limba browser-ului, data accesării şi adresele de Web accesate, iar dacă vă logaţi în astfel de site-uri media sociale, este posibil ca aceste informaţii colectate să fie legate cu informaţiile profilului dumneavoastră de pe site-ul respectiv. Nu avem niciun control asupra tehnologiilor de urmărire ale acestor terţe părţi. Reţineţi că domeniul "s81c.com", utilizat pentru a furniza conţinut static pe unele site-uri Web, este gestionat de IBM, nu de o terţă parte.

Reclame online

IBM nu amplasează reclame online ale unei terţe părţi pe site-urile sale Web, dar îşi promovează propriile produse şi servicii pe alte site-uri Web. Vă rugăm să vă familiarizaţi cu politicile de confidenţialitate ale operatorilor acelor site-uri Web şi ale agenţilor de publicitate în reţea, pentru a le înţelege practicile privind reclamele şi pentru a cunoaşte tipul de informaţii pe care le pot colecta referitor la modul în care utilizaţi Internetul. Unele reţele de publicitate pe care le utilizăm pot fi membre ale NAI (Network Advertising Initiative) sau EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance). Puteţi opta să nu primiţi reclamele furnizate de reţelele de publicitate care sunt membru NAI sau EDAA, vizitând http://www.networkadvertising.org şi http://www.youronlinechoices.eu/

Avem de asemenea acorduri cu anumite terţe părţi pentru a ne publica reclamele pe alte site-uri. Este posibil ca aceste terţe părţi să utilizeze cookie-uri şi beacon-uri Web pentru a colecta informaţii (cum ar fi adresa IP) despre activităţile pe site-urile IBM şi celelalte site-uri Web, astfel încât să vă poată furniza reclame IBM specifice domeniului dumneavoastră de interes. În Statele Unite, reclamele IBM care vă vizează sunt identificate cu pictograma AdChoices, deoarece IBM participă la programul cu autoreglementare Digital Advertising Alliance pentru publicitatea comportamentală online (vedeţi youradchoices.com şi youradchoices.ca). Puteţi face click pe pictograma din reclamă pentru a vă gestiona preferinţele. Sau, dacă doriţi ca aceste informaţii să nu fie utilizate pentru reclame adresate unui segment ţintă, puteţi selecta această opţiune făcând click aici. Reţineţi că selectarea acestei opţiuni nu sistează decât reclamele ţintite. Reclamele generice vă vor fi trimise în continuare.

Link-urile la site-urile Web non-IBM şi la aplicaţiile terţă parte

Pentru a vă ajuta să interacţionaţi cu alte site-uri Web pe care aveţi conturi (cum ar fi Facebook sau alte site-uri media sociale) sau pentru a vă alătura comunităţilor de pe astfel de site-uri, este posibil să vă furnizăm link-uri sau aplicaţii terţă parte înglobate care să vă permită logarea, postarea conţinutului sau alăturarea la comunităţi de pe site-urile noastre Web.

De asemenea, este posibil să vă furnizăm link-uri cu caracter general, la site-uri Web non-IBM.

Utilizarea de către dumneavoastră a acestor link-uri şi aplicaţii este guvernată de politicile de confidenţialitate ale terţelor părţi, astfel că ar trebui să vă familiarizaţi cu politicile de confidenţialitate ale site-urilor terţă parte înainte de a utiliza link-urile sau aplicaţiile respective.

IBM nu este responsabil pentru practicile de confidenţialitate sau pentru conţinutul acestor site-uri Web.

Notificarea modificărilor

De fiecare dată când această Declaraţie privind Confidenţialitatea este actualizată sau modificată substanţial, vom afişa un anunţ în partea de sus a acestei pagini timp de 30 de zile. Dacă vom intenţiona să vă utilizăm informaţiile personale într-o modalitate diferită de cea specificată în momentul colectării, vă vom anunţa şi veţi avea posibilitatea de a ne permite sau nu respectiva utilizare a informaţiilor dumneavoastră personale.

Întrebări privind confidenţialitatea şi accesul

Dacă aveţi întrebări în legătură cu această Declaraţie privind Confidenţialitatea sau modul în care IBM vă procesează informaţiile, le puteţi trimite prin e-mail coordonatorului site-ului Web IBM. De asemenea, puteţi să ne contactaţi la adresa următoare:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

În anumite cazuri, puteţi avea posibilitatea de a vă vizualiza şi edita informaţiile personale online. Dacă nu aveţi acces online la informaţiile dumneavoastră şi doriţi să obţineţi o copie a anumitor informaţii pe care le-aţi trimis la IBM sau dacă v-aţi dat seama că informaţiile sunt incorecte şi doriţi să le corectaţi, contactaţi-ne.

Pentru ca IBM să vă poată furniza informaţiile cerute sau să corecteze erorile semnalate, este posibil să vă cerem să vă declaraţi identitatea şi să ne trimiteţi alte detalii, pentru a ne ajuta să răspundem cererii dumneavoastră. Vom lua legătura cu dumneavoastră într-un interval de 30 de zile de la primirea cererii.

Dacă nu mai doriţi să primiţi e-mail-uri de marketing de la IBM, trimiteţi un e-mail la NETSUPP@us.ibm.com sau urmaţi instrucţiunile de anulare a abonării incluse în fiecare e-mail de marketing.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe