Denne erklæringen trer i kraft november 2016. Forrige versjon er tilgjengelig her.

Ditt personvern er viktig for IBM, og det er av stor betydning at du har tillit til oss.

Denne erklæringen gjør rede for IBMs og IBMs tilknyttede selskapers praksis i forbindelse med informasjon på våre nettsteder, fra hvilken type informasjon som samles inn og spores, til hvordan informasjonen blir brukt, delt og på annen måte behandlet offline. Den beskriver også hvordan cookies (informasjonskapsler), webvarsler (web beacons) og andre typer teknologi kan brukes i våre SaaS-løsninger (Software-as-a-Service) og programvareprodukter.

Denne erklæringen gjelder for IBMs nettsteder som har en link til erklæringen, men gjelder ikke for IBMs nettsteder som har egne erklæringer om personvern. Den gjelder heller ikke for situasjoner der vi utelukkende behandler data på vegne av kunder, for eksempel når vi fungerer som en leverandør av vertstjenester på nettet.

Vi kan fra tid til annen supplere denne erklæringen med tilleggsopplysninger knyttet til en bestemt kontakt vi har med deg.

IBM har blitt tildelt TRUSTe sitt Privacy Seal for de rutiner som er beskrevet i denne erklæringen om personvern slik den gjelder for våre ibm.com-nettsteder. Dette betyr at våre rutiner slik de gjelder for disse nettstedene, er våre rutiner er kontrollert av TRUSTe og funnet å være i samsvar med TRUSTe's Certification Standards, inkludert transparens, ansvarlighet og valg angående innsamling og bruk av din personlige informasjon. Seglet dekker kun informasjon som samles inn via www.ibm.com og dekker ikke informasjon som kan være samlet inn gjennom nedlastbar programvare, SaaS-løsninger eller mobilapplikasjoner. Disse rutinene er også i samsvar med APEC Cross Border Privacy Rules System slik de er vurdert av TRUSTe. Hvis du har spørsmål eller klager i forbindelse med våre retningslinjer eller rutiner for personvern, kan du kontakte koordinatoren for IBMs nettsted. Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt, kan du kontakte TRUSTe. TRUSTe vil da fungere som kontaktpunkt for å løse problemene dine.

Innsamling av personopplysninger

Du kan velge å oppgi personopplysninger direkte i en rekke situasjoner. Du kan for eksempel ønske å gi oss navn og kontaktopplysninger for at vi skal kunne kommunisere med deg, behandle en bestilling eller levere et abonnement til deg, for å bestille et produkt, eller i situasjoner av forretningsmessig art hvis du er leverandør eller Business Partner. Du kan også gi oss kredittkortopplysninger hvis du ønsker å kjøpe noe fra oss, eller gi oss en beskrivelse av utdanning og arbeidserfaring i forbindelse med en ledig jobb hos IBM som du ønsker å søke på. Dersom du oppgir at du ikke ønsker at vi skal bruke denne informasjonen for å ta ytterligere kontakt med deg, utover det å ferdigbehandle din forespørsel, respekterer vi det.

Vi kan dessuten samle inn informasjon om din bruk av våre nettsteder og SaaS-løsninger ved hjelp av ulike teknologier. Når du besøker våre nettsteder eller bruker våre SaaS-løsninger, kan vi for eksempel logge bestemt informasjon som nettleseren sender oss, som IP-adresse, nettlesertype og -språk, tid for tilgang og henvisende nettstedsadresser, og vi kan samle inn informasjon om sidene du ser på på våre nettsteder og andre handlinger du utfører mens du besøker oss. I tillegg inneholder noen av våre programvareprodukter teknologi som gjør det mulig for IBM å samle inn bestemte opplysninger om bruken av produktet. Vi kan også bruke disse teknologiene til å avgjøre om du har åpnet en e-postmelding eller klikket på en link i en e-postmelding. Når vi samler inn informasjon på denne måten, kan vi utarbeide statistikk over bruken av våre nettsider, programvareprodukter og SaaS-løsninger og hvor effektive de er, persontilpasse brukeropplevelsen din, og skreddersy vår kontakt med deg. For nærmere opplysninger om teknologiene vi benytter, se Cookies, webvarsler og annen teknologi nedenfor.

Vi kan også fra tid til annen samle inn informasjon som gjelder deg, indirekte gjennom andre kilder, for eksempel fra leverandører. Når vi gjør det, ber vi alltid leverandørene bekrefte at informasjonen er rettmessig anskaffet av tredjepart, og at vi har rett til å innhente den fra dem og bruke den.

Informasjonen vi samler inn direkte eller indirekte, kan kombineres slik at den blir så fullstendig og nøyaktig som mulig, og slik at vi kan skreddersy vår kontakt med deg.

Bruk av personopplysninger

Avsnittene nedenfor gir en mer detaljert beskrivelse av hvordan IBM kan komme til å bruke dine personopplysninger.

Ferdigbehandle en transaksjonsforespørsel

Hvis du bestiller noe fra IBM, for eksempel et produkt eller en tjeneste, en tilbakeringing eller bestemte brosjyrer, bruker vi opplysningene dine til å ferdigbehandle forespørselen. For å kunne gjøre dette er det mulig vi må dele opplysningene med andre, for eksempel med IBMs Business Partnere, finansinstitusjoner, shippingselskaper, postvesenet eller offentlige myndigheter, for eksempel tollmyndighetene, som er involvert i ferdigbehandlingen. I tilknytning til en transaksjon er det også mulig at vi kontakter deg i forbindelse med en av våre spørreundersøkelser om kundetilfredshet, eller markedsundersøkelser.

Persontilpasse opplevelsen på våre nettsteder

Vi kan bruke informasjonen vi samler inn om deg, til å persontilpasse opplevelsen på våre nettsteder for deg, for eksempel vise innhold du kan være interessert i, og gjøre navigeringen enklere.

Gi støtte

Vi kan bruke dine personopplysninger til støtte for produkter eller tjenester du har anskaffet fra oss, som å varsle deg om produktoppdateringer eller rettelser.

Vi kan også ha sesjoner med direkte nettsamtaler på våre nettsteder for å hjelpe deg med navigeringen. Personopplysningene du gir oss gjennom disse sesjonene, blir brukt i henhold til denne erklæringen om personvern.

Når vi gir deg teknisk støtte, kan vi enkelte ganger få tilfeldig tilgang til data du gir oss eller data som finnes på ditt system. Disse dataene kan inneholde opplysninger om deg og din organisasjons ansatte, kunder, partnere og leverandører. Denne erklæringen om personvern gjelder ikke for vår tilgang til eller håndtering av disse opplysningene. Betingelsene for håndtering og behandling av slike data dekkes av de aktuelle bruksbetingelsene eller av andre avtaler mellom deg og IBM, for eksempel Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

Markedsføring

Opplysningene du oppgir til IBM, så vel som informasjonen vi indirekte har samlet inn om deg, kan brukes av IBM i forbindelse med markedsføring. Før vi gjør det, gir vi deg imidlertid muligheten til å velge om du vil at dine opplysninger skal brukes på denne måten eller ikke. Du kan når som helst velge å ikke motta markedsføringsmateriell fra oss ved å følge instruksjonene for hvordan du sier opp abonnementet, som finnes i e-postmeldingene du mottar, ved å oppgi dette når vi ringer deg, eller ved å kontakte oss direkte (se "Tilgang og spørsmål om personvern" nedenfor).

Enkelte av våre tilbud kan bygge på varemerkesamarbeid, såkalt "co-branding", og er sponset av både IBM og tredjeparter. Hvis du registrerer deg for slike tilbud, må du være oppmerksom på at dine opplysninger også kan samles inn av og deles med disse tredjepartene. Du bør sette deg inn i deres retningslinjer for personvern slik at du forstår hvordan de vil håndtere informasjonen om deg.

Hvis du velger å sende en side med e-post til en venn eller kollega, ber vi om vedkommendes navn og e-postadresse. Vi sender automatisk en e-post med henvisning til siden du ønsket å dele, men bruker ikke denne informasjonen til andre formål.

Rekruttering

I forbindelse med en jobbsøknad eller -forespørsel, annonsert på et IBM-nettsted eller på annen måte, oppgir du sannsynligvis opplysninger om deg selv, for eksempel CVen din. Vi kan bruke disse opplysningene i IBM i forbindelse med behandlingen av forespørselen eller vurderingen av søknaden din. Med mindre du oppgir at du ikke ønsker det, kan vi beholde opplysningene til eventuell senere bruk.

Overvåke eller spille inn telefonsamtaler, nettsamtaler og annen kommunikasjon

Bestemte transaksjoner på nettet kan innebære at du ringer oss eller at vi ringer deg. De kan også innebære nettsamtaler. Vær oppmerksom på at det er IBMs generelle praksis å overvåke og i noen tilfeller ta opp slik kommunikasjon for opplæring av personale eller for kvalitetssikring, eller for å oppbevare bevis på en bestemt transaksjon eller kommunikasjon.

Mobilapplikasjoner og bruk av informasjon i miljø med sosial databruk

IBM gjør mobilapplikasjoner tilgjengelig for nedlasting fra ulike markedsplasser for mobilapplikasjoner. IBM tilbyr også verktøy for sosial databruk på noen av sine nettsteder for å muliggjøre deling og samarbeid på nettet blant medlemmer som har registrert seg for å bruke dem. Dette omfatter fora, wikier, blogger og andre medieplattformer for sosial databruk.

Når du laster ned og registrerer deg for å bruke disse verktøyene, blir du kanskje bedt om å oppgi noen personopplysninger. Registreringsinformasjon vil bli behandlet og beskyttet i henhold til denne erklæringen om personvern, bortsett fra informasjon som automatisk blir gjort tilgjengelig for andre deltakere som en del av profilen din. Disse applikasjonene og verktøyene kan også inneholde ekstra erklæringer om personvern med spesifikk informasjon om metoder for innsamling og behandling. Les disse tilleggserklæringene for å forstå hva verktøyene og applikasjonene kan gjøre.

Eventuelt annet innhold du legger ut, for eksempel bilder, informasjon, meninger eller andre typer personlig informasjon som du gjør tilgjengelig for andre deltakere på disse sosiale plattformene eller applikasjonene, dekkes ikke av denne erklæringen om personvern. Slikt innhold er i stedet underlagt bruksbetingelsene for disse applikasjonene eller plattformene, og eventuelle andre retningslinjer og informasjon om personvern som er knyttet til bruken av disse, samt prosessene som du kan følge for å fjerne innholdet ditt fra slike verktøy eller få hjelp til å gjøre det. Les disse for å få vite mer om dine, IBMs og andre parters rettigheter og forpliktelser med hensyn til slikt innhold. Du bør være klar over at innholdet du legger ut på slike plattformer for sosial databruk kan bli gjort tilgjengelig for andre både innenfor og utenfor IBM.

Beskyttelse av IBMs og andres rettigheter og eiendom

Vi kan også bruke eller dele dine opplysninger for å beskytte IBMs eller IBMs Business Partneres, leverandørers eller kunders samt andres rettigheter eller eiendom, når vi har rimelig grunn til å anta at slike rettigheter eller eiendom er påvirket eller kan påvirkes. Vi forbeholder oss dessuten rett til å avgi dine personopplysninger når loven krever det og når vi mener at avgivelse er nødvendig for å beskytte våre eller andres rettigheter, eller i forbindelse med en rettsforhandling, rettslig kjennelse eller lovbestemt behandling som gjelder våre nettsteder.

Informasjon for Business Partnere

Hvis du representerer en IBM Business Partner, kan du besøke IBM-nettsteder spesielt beregnet på IBM Business Partnere. Vi kan bruke opplysningene oppgitt på dette nettstedet til å administrere og utvikle vårt forretningsforhold til deg, Business Partneren du representerer, og IBM Business Partnere generelt. Dette kan for eksempel innebære at vi bruker opplysningene dine til å sende deg detaljer om IBM Business Partner-programmer. Det kan også innebære deling av opplysninger med andre Business Partnere (med forbehold om at forpliktelser vedrørende konfidensialitet er oppfylt), eller IBMs kunder eller potensielle kunder. I tilknytning til en bestemt transaksjon eller et bestemt program er det også mulig at vi kontakter deg i forbindelse med en av våre spørreundersøkelser om kundetilfredshet, eller markedsundersøkelser.

Informasjon for leverandører

Hvis du representerer en av IBMs leverandører, kan du besøke IBM-nettsteder spesielt beregnet på IBMs leverandører. Vi kan bruke opplysningene oppgitt på dette nettstedet i forbindelse med at vi går inn i eller utfører en transaksjon med deg. Dette kan for eksempel innebære deling av opplysninger med andre avdelinger i IBM, IBMs Business Partnere, kunder, shippingselskaper, finansinstitusjoner, postvesenet eller offentlige myndigheter som er involvert i ferdigbehandlingen. Opplysningene kan også bli brukt til å administrere og utvikle vårt forhold til deg, leverandøren du representerer, og andre av IBMs leverandører generelt.

Deling av personopplysninger og internasjonal overføring

IBM er en global organisasjon med forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. Om nødvendig deler vi dine personopplysninger innenfor IBM og overfører dem til andre land i verden der vi gjør forretninger, i forbindelse med bruk som er identifisert ovenfor, og i henhold til denne erklæringen om personvern. IBMs erklæring om personvern og IBMs praksis er utformet for å gi personopplysninger den samme grad av beskyttelse over hele verden. Det betyr at selv i land der loven gir dårligere beskyttelse av personopplysninger, vil IBM håndtere dine opplysninger slik det er beskrevet her.

Noen ganger bruker IBM leverandører i forskjellige land til å samle inn, bruke, analysere og på annen måte behandle informasjon på vegne av IBM. Det er IBMs praksis å kreve at slike leverandører behandler informasjon på en måte som samsvarer med IBMs retningslinjer.

Vi kan fra tid til annen avgi informasjon som identifiserer deg som individ, og som vi har samlet inn på våre nettsteder for andre ikke-IBM-enheter som ikke fungerer som våre leverandører, for eksempel IBMs Business Partnere. Bortsett fra slik det er beskrevet i denne erklæringen om personvern, vil vi bare gjøre det med din forhåndsgodkjennelse. Vi verken selger eller leier ut slik informasjon.

Det kan oppstå situasjoner, av strategiske eller andre forretningsmessige årsaker, der IBM ønsker å selge, kjøpe, fusjonere eller på andre måter omorganisere bedrifter i enkelte land. Slike transaksjoner kan føre til at personopplysninger blir lagt frem for eventuelle eller faktiske kjøpere, eller at vi mottar dem fra selgere. Det er IBMs praksis å forsøke å beskytte opplysninger i slike typer transaksjoner på en hensiktsmessig måte.

Ved overføring av din informasjon utenfor det landet der den ble samlet inn til det formålet som er beskrevet ovenfor, følger IBM gjeldende lovgivning. For data som har sin opprinnelse i en medlemsstat i Den europeiske union, bruker IBM ulike dataoverføringsmekanismer (inkludert standard kontraktbestemmelser) til dette formålet.

International Business Machines Corporation retter seg etter U.S.-Swiss Safe Harbor Framework slik det er angitt av U.S. Department of Commerce vedrørende innsamling, bruk og oppbevaring av personlige data samlet inn fra Sveits. International Business Machines Corporation har sertifisert at de følger bestemmelsene i Safe Harbor Privacy Principles om varsling, valgmulighet, videreformidling, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. Hvis du vil vite mer om Safe Harbor-programmet og se International Business Machines Corporations sertifisering, kan du gå til http://www.export.gov/safeharbor/.

Vær oppmerksom på at det i visse situasjoner kan kreves at personopplysninger oppgis til statlige organer i henhold til rettsforhandlinger, rettslige kjennelser eller lovbestemt behandling. Vi kan også dele dine opplysninger for å beskytte IBMs eller IBMs Business Partneres, leverandørers eller kunders samt andres rettigheter eller eiendom, når vi har rimelig grunn til å anta at slike rettigheter eller eiendom er påvirket eller kan påvirkes.

Sikkerhet og nøyaktighet

Vi ønsker å beskytte personopplysningene dine og opprettholde deres nøyaktighet. IBM setter i verk rimelige fysiske, administrative og tekniske beskyttelsestiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og avsløring. Vi krypterer for eksempel bestemte sensitive personopplysninger som kredittkortinformasjon når vi overfører slike opplysninger over Internett. Vi krever også at våre leverandører beskytter slike opplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og avsløring.

Oppbevaring

Vi vil beholde registreringsinformasjonen din så lenge kontoen din er aktiv eller så lenge den trengs for å kunne levere tjenester til deg. Hvis du ønsker å be om at vi ikke lenger skal bruke registreringsinformasjonen din til å levere tjenester til deg, kan du kontakte oss på NETSUPP@us.ibm.com. Vi vil beholde og bruke registreringsinformasjonen din slik det er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, løse konflikter og overholde våre avtaler.

Cookies, webvarsler og annen teknologi

Som nevnt ovenfor samler vi inn informasjon fra dine besøk på våre nettsteder og din bruk av våre SaaS-løsninger og programvareprodukter for å utarbeide statistikk over bruk og effektivitet, persontilpasse brukeropplevelsen og skreddersy vår kontakt med deg. Vi gjør dette ved hjelp av ulike typer teknologi, blant annet skript, tagger, Local Shared Objects (Flash-cookies), Local Storage (HTML5) Beacons og såkalte "cookies". En cookie er et dataelement som et nettsted kan sende til nettleseren din, og som deretter kan lagres på datamaskinen din som et merke som identifiserer datamaskinen. Når cookies ofte kun brukes til å måle bruk (for eksempel antall besøkende og besøkenes varighet) og effektivitet (for eksempel hvilke emner de besøkende er mest interessert i) på nettsteder og forenkle navigeringen eller bruken av stedene, knyttes de ikke til personopplysninger, men de brukes også enkelte ganger til å persontilpasse opplevelsen for en kjent besøkende på et nettsted ved at de knyttes til profilinformasjon eller brukerpreferanser. Over tid gir denne informasjonen verdifull innsikt som bidrar til å forbedre brukeropplevelsen.

Cookies blir vanligvis kategorisert som "sesjonscookies" eller "persistente cookies". Sesjonscookies hjelper deg med å navigere effektivt på nettstedet ved å holde orden på fremdriften din fra side til side, slik at du ikke blir bedt om informasjon du allerede har gitt i løpet av dette besøket. Sesjonscookies blir lagret i midlertidig minne og slettes når nettleseren lukkes. Persistente cookies lagrer derimot brukerpreferanser for nåværende og senere besøk. De blir skrevet til harddisken på din enhet og er fremdeles gyldige når du starter nettleseren på nytt. Vi bruker persistente cookies for eksempel til å registrere hvilket språk du har valgt, og hvilket land du befinner deg i.

Selv om IBMs nettsteder foreløpig ikke gjenkjenner automatiserte nettlesersignaler angående sporingsmekanismer, for eksempel "do not track"-instruksjoner, kan du vanligvis definere personverninnstillingene dine angående bruk av de fleste cookier og liknende teknologier via nettleseren. Se under overskriften "Verktøy" (eller liknende) i nettleseren din for å få informasjon om hvordan du styrer cookies. Du kan i de fleste tilfeller definere at nettleseren skal varsle deg før du mottar en cookie, slik at du kan velge om du vil godta den eller ikke. Du kan også deaktivere bruken av cookies i nettleseren. Cookies i våre programvareprodukter kan slås av i selve produktet. Siden cookies gjør det mulig å dra nytte av enkelte av nettstedenes funksjoner eller funksjoner i våre programvareprodukter og SaaS-løsninger, anbefaler vi at du ikke deaktiverer dem. Hvis du sperrer, deaktiverer eller på annen måte avviser cookies, vil noen nettsider kanskje ikke bli vist på riktig måte, og du kan for eksempel ikke legge varer i handlekurven din, gå til kassen eller bruke nettstedstjenester som krever at du logger deg på. Noen IBM-nettsteder, SaaS-løsninger og programvareprodukter bruker også webvarsler ("beacons") eller andre typer teknologi for å tilpasse disse nettstedene slik at vi kan yte bedre service til kunden. Disse typene teknologi kan være i bruk på en rekke sider på IBMs nettsteder. Når noen besøker disse sidene, blir det generert et ikke-identifiserbart varsel om besøket som kan bli behandlet av oss eller en av våre leverandører. Disse webvarslene brukes vanligvis sammen med cookies. Hvis du ikke vil at din cookie-informasjon skal knyttes til dine besøk på disse sidene eller din bruk av disse produktene, kan du definere at nettleseren skal deaktivere bruken av cookies eller deaktivere bruken av cookies i selve produktet. Selv om du deaktiverer bruken av cookies, fortsetter teknologien med webvarsler eller andre typer teknologi å oppdage besøk på disse sidene, men besøkene kan ikke knyttes til annen informasjon lagret i cookies.

Hvis du vil ha mer informasjon om teknologiene som brukes av våre SaaS-løsninger og programvareprodukter, for eksempel hvordan du slår dem av, kan du slå opp i brukerhåndboken for programvareproduktet eller SaaS-løsningen du bruker. Hvis du vil ha informasjon om hvordan IBM-kunder kan bruke cookies og andre teknologier i sine egne implementeringer av IBMs programvareprodukter og SaaS-løsninger, klikker du her.

Vi bruker Local Shared Objects, for eksempel Flash-cookier, og Local Storage, for eksempel HTML5, til å lagre innholdsinformasjon og innstillinger. Tredjeparter som vi samarbeider med for å levere bestemte funksjoner på vårt nettsted eller vise IBM-reklame på andres nettsteder basert på din nettleseraktivitet, bruker også Flash-cookier eller HTML5 til å samle inn og lagre informasjon. Ulike nettlesere kan ha egne administrasjonsverktøy for å fjerne HTML5. Hvis du vil administrere Flash-cookier, kan du lese http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Vi kan også ta med webvarsler i e-postmeldinger eller nyhetsbrev for å kunne avgjøre om meldingene er åpnet og om du har klikket på linker i meldingene.

Enkelte av våre Business Partnere definerer webvarsler og cookies på våre nettsteder. I tillegg kan knapper for sosiale medier fra tredjeparter logge bestemt informasjon, for eksempel IP-adresse, nettlesertype og -språk, tid for tilgang og henvisende nettstedsadresser, og hvis du er logget på slike sosiale medier, kan de også koble slik innsamlet informasjon med profilinformasjonen din på det stedet. Vi har ingen kontroll over disse sporingsteknologiene fra tredjeparter. Legg merke til at domenet "s81c.com" som brukes til å levere statisk innhold på noen av nettstedene våre, styres av IBM, ikke noen tredjepart.

Markedsføring på nettet

IBM viser ikke reklame for tredjeparter på IBMs nettsteder, men vi har reklame for våre produkter og tjenester på andres nettsteder. Du bør gjøre deg kjent med disse nettstedsoperatørenes eller nettverksannonsørenes retningslinjer for personvern slik at du forstår deres praksis vedrørende markedsføring, inkludert hvilken type informasjon de kan samle inn om din bruk av Internett. Enkelte markedsføringsnettverk som vi bruker, kan være medlem i Network Advertising Initiative (NAI) eller European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Enkeltpersoner kan stoppe målrettet reklame fra markedsføringsnettverk som er medlemmer av NAI eller EDAA, ved å besøke http://www.networkadvertising.org og http://www.youronlinechoices.eu/

Vi har også engasjert noen andre selskaper til å administrere noe av vår markedsføring på andre nettsteder. Disse selskapene bruker kanskje cookies og webvarsler til å samle inn informasjon (for eksempel IP-adressen din) om aktivitetene dine på IBMs og andres nettsteder for å gi deg målrettede IBM-annonser basert på interessene dine. I USA og Canada vil IBM-annonser som er målrettet til deg, være identifisert med AdChoices-ikonet, fordi IBM deltar i Digital Advertising Alliance-programmet for selvregulering av online-reklame (se youradchoices.com og youradchoices.ca). Du kan klikke på ikonet i selve annonsen for å administrere preferansene dine. Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal brukes til å levere målrettede annonser, kan du reservere deg mot det ved å klikke her. Vær oppmerksom på at du ikke reserverer deg mot ikke-målrettet markedsføring. Du vil fremdeles få generiske, ikke-målrettede annonser.

Linker til andre nettsteder enn de som tilhører IBM, samt tredjepartsapplikasjoner

For å gjøre det mulig for deg å gå til andre nettsteder du har kontoer på (for eksempel Facebook og andre steder for sosiale medier) eller delta i fellesskap på slike steder, vil vi kanskje inkludere linker eller tredjepartsapplikasjoner som gjør det mulig for deg å logge deg på, legge inn innhold eller delta i fellesskap fra våre nettsteder.

Det kan også hende vi inkluderer generelle linker til nettsteder som ikke tilhører IBM.

Din bruk av disse linkene og applikasjonene er underlagt tredjepartenes retningslinjer for personvern, og du bør gjøre deg kjent med retningslinjene for personvern på nettstedene til dise tredjepartene før du bruker linkene eller applikasjonene.

IBM er ikke ansvarlig for prinsippene om personvern eller innholdet på disse nettstedene.

Melding om endringer

Vi viser en melding øverst på denne siden i 30 dager når denne erklæringen om personvern er oppdatert eller endret i vesentlig grad. Hvis vi vil bruke dine personopplysninger på en annen måte enn det som ble oppgitt da opplysningene ble samlet inn, varsler vi deg, og du kan velge om personopplysningene kan brukes på en slik måte eller ikke.

Tilgang og spørsmål om personvern

Hvis du har spørsmål til denne erklæringen eller IBMs håndtering av dine opplysninger, kan du sende en e-post til IBMs nettstedkoordinator. Du kan også kontakte oss på adressen

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

I enkelte tilfeller har du mulighet til å se på eller redigere dine personopplysninger på nettet. Hvis opplysningene ikke er tilgjengelige på nettet og du ønsker en kopi av bestemte opplysninger du har oppgitt til IBM, eller hvis du oppdager at opplysningene ikke er riktige og ønsker at vi skal rette dem, kan du kontakte oss.

Før IBM kan gi deg noen opplysninger eller rette eventuelle feil, spør vi deg kanskje om å bekrefte identiteten din og om andre detaljer som kan hjelpe oss med å behandle forespørselen din. Vi kontakter deg innen 30 dager etter forespørselen.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføring via e-post fra IBM, kan du sende en e-post til NETSUPP@us.ibm.com eller følge instruksjonene for hvordan du sier opp abonnementet, som finnes i e-postmeldingene du mottar.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe