Šios Nuostatos įsigalioja nuo 2016 m. lapkritis mėn. Ankstesnę Nuostatų versiją galima rasti čia.

IBM svarbus jūsų privatumas; jūsų pasitikėjimas mums yra pirmaeilis dalykas.

Šiose Nuostatose aprašomos IBM ir mūsų filialų interneto svetainių informacijos tvarkymo praktikos, nuo to, kokia informacija apie mūsų svetainių vartotojus yra renkama ir stebima, iki to, kaip ta informacija naudojama, kaip ja dalijamasi ir kaip kitaip ji apdorojama ne internete. Jose taip pat aprašoma, kaip slapukai, žiniatinklio identifikatoriai ir kitos technologijos gali būti naudojamos mūsų programinės įrangos kaip paslaugos („SaaS“) pasiūlymuose ir programinės įrangos produktuose.

Šios Nuostatos taikomos su Nuostatomis susietoms IBM interneto svetainėms, tačiau netaikomas toms IBM interneto svetainėms, kurios turi savo Privatumo nuostatas. Be to, jos netaikomos tais atvejais, kai mes tik apdorojame duomenis klientų vardu jų naudai, pvz., kai teikiame žiniatinklio puslapių laikymo paslaugas.

Retkarčiais papildysime šias Nuostatas informacija apie atskirus bendravimo su jumis atvejus.

IBM buvo suteiktas „TRUSTe's Privacy Seal“ apdovanojimas už šiose Privatumo nuostatose apibrėžtas praktikas, susijusias su mūsų ibm.com svetainėmis. Tai reiškia, kad mūsų su šiomis svetainėmis susijusias praktikas „TRUSTe“ peržiūrėjo ir patikrino jų atitiktį TRUSTe' sertifikavimo standartams , įskaitant skaidrumą, atskaitingumą ir pasirinkimus, susijusius su jūsų asmeninės informacijos rinkimu ir naudojimu. Šis patvirtinimas taikomas tik tai informacijai, kuri renkama svetainėje www.ibm.com, bet neapima informacijos, kuri gali būti surinkta naudojant atsisiunčiamą programinę įrangą, „SaaS“ pasiūlymus ar mobiliąsias programas. „TRUSTe“ patvirtino, kad šios praktikos taip pat atitinka APEC tarptautinę privatumo taisyklių sistemą. Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl mūsų privatumo strategijos ar praktikų, susisiekite su IBM svetainės koordinatoriumi. Jeigu mūsų atsakymas jūsų netenkina, galite kreiptis į „TRUSTe“. „TRUSTe“ bus kaip tarpininkas, padėsiantis išspręsti jūsų klausimus.

Asmeninės informacijos rinkimas

Galite mums tiesiogiai pateikti asmeninę informaciją įvairiose situacijose. Pavyzdžiui, galite nurodyti mums savo vardą ir kontaktinę informaciją, kad galėtumėme su jumis susisiekti, užsakyti produktą, apdoroti užsakymą, užregistruoti gauti paslaugą, pateikti jums prenumeratą arba bendradarbiauti, jei esate tiekėjas ar verslo partneris. Taip pat galite pateikti savo kredito kortelės informaciją, norėdami įsigyti mūsų produktų, arba galite pasidalyti savo išsilavinimo bei darbo patirties aprašymu, jei norite dalyvauti IBM konkurse dėl laisvos darbo vietos. Jei pranešite, jog nenorite, kad įvykdę užklausą ateityje naudotume jūsų kontaktinę informaciją, mes gerbsime jūsų pasirinkimą.

Informaciją, susijusią su jūsų apsilankymais mūsų žiniatinklio svetainėse ir „SaaS“ pasiūlymų naudojimu, taip pat galime rinkti naudodamiesi įvairiomis technologijomis. Pavyzdžiui, jums apsilankius mūsų žiniatinklio svetainėje arba pasinaudojus „SaaS“ pasiūlymais, galime užregistruoti tam tikrą informaciją, kurią atsiunčia jūsų naršyklė, pvz., jūsų IP adresą, naršyklės tipą ir kalbą, prieigos laiką ir peržiūrėtus žiniatinklio svetainių adresus, bei rinkti informaciją apie mūsų svetainėse jūsų peržiūrimus puslapius ir kitus veiksmus, kuriuos atliekate apsilankę pas mus. Be to, kai kuriuose mūsų programinės įrangos produktuose yra technologijų, leidžiančių IBM rinkti konkrečią informaciją apie produkto naudojimą. Mes taip pat galime naudoti tokias technologijas, norėdami nustatyti, ar atidarėte el. laišką, ar spustelėjote el. laiške esančią nuorodą. Taip rinkdami informaciją galime kaupti statistinius duomenis apie mūsų žiniatinklio svetainių, programinės įrangos produktų ir „SaaS“ pasiūlymų naudojimą bei efektyvumą, pritaikyti jūsų asmeniniams poreikiams ir pagerinti bendravimą su jumis. Išsamesnės informacijos apie mūsų naudojamas technologijas rasite toliau esančiame skyriuje Slapukai, žiniatinklio indikatoriai ir kitos technologijos.

Retkarčiais mes galime rinkti informaciją, kuri su jumis susijusi netiesiogiai per kitus šaltinius, pvz., tiekėjų sąrašus. Tokiais atvejais mes prašome tiekėjų patvirtinti, kad trečioji šalis teisėtai gavo informaciją, ir kad mes turime teisę ją iš jų gauti ir naudoti.

Tiesiogiai ar netiesiogiai renkama informacija gali būti sujungiama, kad ji taptų tikslesnė ir išsamesnė, o bendravimas su jumis sklandesnis.

Use of Personal Information

Šiuose skirsniuose išsamiau aprašoma, kaip IBM gali naudoti jūsų asmeninę informaciją.

Jūsų operacijos užklausos įvykdymas

Jei kažko prašote IBM, pavyzdžiui, produkto ar paslaugos, atgalinio skambinimo ar konkrečios rinkodaros medžiagos, mes panaudosime jūsų pateiktą informaciją vykdydami užklausą. Kad tai padarytume, galime pasidalyti informacija su kitais, susijusiais su užklausos vykdymu, pavyzdžiui, IBM verslo partneriais, finansinėmis institucijomis, gabenimo įmonėmis arba pašto ar valdžios, pvz., muitinės institucijomis. Taip pat galime susisiekti su jumis, atlikdami klientų pasitenkinimo apklausas ar rinkos tyrimų tikslais, susijusiais su atliekama operacija.

Mūsų žiniatinklio svetainių pritaikymas asmeniniams poreikiams

Galime panaudoti apie jus surinktą informaciją, siekdami personalizuoti lankymąsi mūsų svetainėse, pvz., pasiūlyti jus galintį sudominti turinį ir palengvinti naršymą.

Palaikymo užtikrinimas

Galime panaudoti jūsų asmeninius duomenis, kad galėtume teikti iš mūsų įsigytų produktų ar paslaugų palaikymą, pvz., pranešti apie produkto naujinimą ar pataisą.

Mūsų svetainėse taip pat siūlomi „Tiesioginių pokalbių“ seansai, kad galėtume padėti, kol naršote mūsų svetainėse. Šių pokalbių metu pateiktą asmeninę informaciją mes naudosime remdamiesi šiomis Privatumo nuostatomis.

Suteikdami techninę pagalbą mes kartais galime atsitiktinai prieiti prie jūsų pateiktų duomenų arba duomenų, esančių mūsų sistemoje. Tarp šių duomenų gali būti informacija apie jus, jūsų įmonės darbuotojus, klientus, partnerius ar tiekėjus. Šios Privatumo nuostatos netaikomos prieigai prie tokios informacijos ar jos naudojimui. Šių duomenų naudojimo ir apdorojimo sąlygos aprašomos taikomose Naudojimo sąlygų ir kitose sutartyse, pasirašytose tarp jūsų ir IBM, pvz., Apsikeitimo diagnostiniais duomenimis naudojimo sąlygos.

Rinkodara

Informaciją, kurią pateikiate IBM, taip pat informaciją, kurią mes netiesiogiai surenkame apie jus, IBM gali naudoti rinkodaros tikslais. Tačiau prieš tai suteikiame jums galimybę pasirinkti, ar leisti naudoti jūsų informaciją šiems tikslams, ar ne. Jūs bet kuriuo metu galite pasirinkti nebegauti iš mūsų rinkodaros medžiagos šiais būdais: pasinaudoję prenumeratos atsisakymo instrukcijomis, kurios pridedamos kiekviename jūsų gaunamame el. laiške, pranešę pokalbio su mumis telefonu metu arba tiesiogiai su mumis susisiekę (žr. toliau esantį skirsnį „Privatumo klausimai ir prieiga“).

Kai kurie mūsų pasiūlymai gali būti susieti, t. y. teikiami ir IBM, ir trečiųjų šalių. Jeigu prisiregistruosite gauti šiuos pasiūlymus, turėkite omenyje, kad trečiosios šalys taip pat gali rinkti jūsų informaciją ir ja dalytis. Rekomenduojame susipažinti su jų privatumo politika, kad suprastumėte, kaip bus tvarkoma jūsų informacija.

Jei pasirinksite „Siųsti šį puslapį el. paštu“ draugui ar bendradarbiui, mes paprašysime jo vardo ir el. pašto adreso. Mes automatiškai išsiųsime vieną el. laišką su jūsų nurodytu puslapiu ir kitiems tikslams šios informacijos nenaudosime.

Įdarbinimas

Galite mums pateikti informaciją apie save, pvz., gyvenimo aprašymą, kreipdamiesi ar teiraudamiesi dėl IBM žiniatinklio svetainėje ar kitur paskelbtos darbo vietos. Mes šią informaciją galime naudoti visoje IBM, kad atsakytume į jūsų užklausą ar apsvarstytume jūsų įdarbinimo galimybes. Galime pasilikti informaciją ateičiai, nebent jūs paprašysite mūsų to nedaryti.

Skambučių, pokalbių internetu ir kitų ryšių stebėjimas ar įrašinėjimas

Atliekant tam tikras operacijas internete jums gali tekti paskambinti mums arba mums paskambinti jums. Taip pat gali prireikti pokalbio internete. Turėkite omenyje, kad pagal savo bendrąją praktiką IBM stebi ir kai kuriais atvejais įrašinėja tokius ryšius personalui apmokyti, kokybei užtikrinti arba siekdama išsaugoti tam tikrą operaciją ar ryšį kaip įrodymą.

Mobiliosios programos ir informacijos naudojimas socialinės kompiuterijos aplinkoje

IBM suteikia galimybę atsisiųsti mobiliųjų programų iš įvairių mobiliųjų programų rinkų. Kai kuriose savo svetainėse IBM taip pat teikia socialinės kompiuterijos įrankių, siekdama užtikrinti dalijimąsi informacija ir bendradarbiavimą tarp užsiregistravusių narių. Šie įrankiai – tai forumai, wiki puslapiai, internetiniai dienoraščiai ir kitos socialinės komunikacijos platformos.

Atsisiunčiant ir naudojant šias programas arba registruojantis naudoti šiuos socialinės kompiuterijos įrankius, galite būti paprašyti suteikti tam tikros asmeninės informacijos. Registracijos informacijai taikomos šios Privatumo nuostatos, išskyrus informaciją, kuri automatiškai tampa pasiekiama kitiems dalyviams per jūsų profilį. Šiose programose ir įrankiuose taip pat gali būti papildomų privatumo nuostatų, kuriose pateikiama konkreti informacija apie duomenų rinkimą ir tvarkymą. Perskaitykite šias papildomas nuostatas, kad suprastumėte, kaip veikia įrankiai ir programos.

Bet kuriam kitam jūsų paskelbtam turiniui: nuotraukoms, informacijai, nuomonėms ar kitai asmeninei informacijai, kurią padarote pasiekiamą kitiems dalyviams šiose socialinėse platformose ar programose, šios Privatumo nuostatos negalioja. Tokiam turiniui galioja šių programų ir platformų Naudojimo sąlygos ir bet kurios papildomos nuorodos bei privatumo informacija, susijusi su jų naudojimu, taip pat procesas, kurį vykdydami galite pašalinti turinį iš tokių įrankių arba gauti pagalbą, kaip tai padaryti. Remkitės šia informacija, norėdami geriau suprasti savo, IBM ir kitų šalių teises ir įsipareigojimus, susijusius su tokiu turiniu. Turėtumėte žinoti, kad tokiose socialinės kompiuterijos platformose skelbiamas turinys gali būti plačiai pasiekiamas kitiems vartotojams IBM aplinkoje ir už jos ribų.

IBM ir kitų šalių teisių ir nuosavybės saugojimas

Mes galime naudoti jūsų informaciją ar ja dalytis, siekdami apsaugoti IBM, mūsų verslo partnerių, tiekėjų, klientų ar kitų šalių teises ar nuosavybę, esant pakankamam pagrindui tikėti, jog šios teisės ar nuosavybė buvo ar gali būti paveiktos. Be to, mes pasiliekame teisę atskleisti jūsų asmeninę informaciją, kaip to reikalauja įstatymai, jei manome, kad informacijos atskleidimas yra būtinas, norint apsaugoti mūsų arba kitų šalių teises, arba siekiant paklusti teismo procesui, nutarimui ar teisinėms procedūroms, vykdomoms mūsų svetainėse.

Informacija verslo partneriams

Jeigu atstovaujate IBM verslo partnerį, jūs galite lankytis IBM svetainėse, skirtose IBM verslo partneriams. Toje svetainėje pateiktą informaciją galime panaudoti administruodami ir plėtodami mūsų verslo ryšius su jumis, jūsų atstovaujamu verslo partneriu ir kitais IBM verslo partneriais. Pavyzdžiui, galime panaudoti jūsų informaciją, kad galėtume jums atsiųsti išsamią informaciją apie IBM verslo partnerių programas. Taip pat galime dalytis tam tikra informacija su kitais verslo partneriais (laikantis bet kokių egzistuojančių konfidencialumo įsipareigojimų) arba IBM esamais ar potencialiais klientais. Taip pat galime susisiekti su jumis, atlikdami mūsų klientų pasitenkinimo apklausas ar rinkos tyrimų tikslais, susijusiais su tam tikra operacija ar programa.

Informacija tiekėjams

Jeigu atstovaujate IBM tiekėją, jūs galite lankytis IBM svetainėse, skirtose IBM tiekėjams. Toje svetainėje pateiktą informaciją galime naudoti, norėdami pradėti ar atlikti su jumis operaciją. Pavyzdžiui, mes galime pasidalyti informacija su kitais IBM padaliniais, IBM verslo partneriais, klientais, gabenimo įmonėmis, finansinėmis, pašto ar valdžios institucijomis, susijusiomis su operacijos įvykdymu. Ji taip pat gali būti naudojama, siekiant valdyti ir vystyti mūsų santykius su jumis, jūsų atstovaujamu tiekėju ir kitais IBM tiekėjais.

Dalijimasis asmenine informacija ir tarptautiniai perdavimai

IBM yra tarptautinė organizacija, kurios verslo procesai, valdymo struktūros ir techninės sistemos išeina už valstybių sienų ribų. Todėl, remiantis anksčiau nurodytais naudojimo atvejais ir šiomis Privatumo nuostatomis, mes galime dalytis jūsų informacija IBM kompanijos viduje ir perduoti ją į tas pasaulio šalis, kuriose plėtojame savo verslą. Savo Privatumo nuostatomis ir praktika siekiame užtikrinti visame pasaulyje visuotinai suderintą asmeninės informacijos apsaugos lygį. Tai reiškia, kad net ir tose šalyse, kur jūsų informacija pagal įstatymus yra saugoma mažiau, IBM su jūsų informacija elgsis taip, kad aprašyta šiame dokumente.

Kai kuriais atvejais IBM pasinaudoja įvairiose šalyse esančiais tiekėjais, siekdama surinkti, naudoti, analizuoti ar kitaip apdoroti informaciją savo tikslams. Vadovaudamasi savo praktika, IBM reikalauja, kad šie tiekėjai elgtųsi su informacija taip, kad tai neprieštarautų IBM politikai.

Retkarčiais mes galime atskleisti jus identifikuojančią informaciją, kurią surinkome savo svetainėse, kitiems, IBM nepriklausantiems subjektams, kurie nėra mūsų tiekėjai, pvz., mūsų verslo partneriams. Išskyrus atvejus, aprašytus šiose Privatumo nuostatose, tokią informaciją atskleisime tik gavę išankstinį jūsų sutikimą. Bet kuriuo atveju tokios informacijos mes neparduodame ir neperduodame naudotis.

Gali kilti aplinkybių, kai dėl strateginių ar kitų verslo priežasčių IBM nuspręs parduoti, pirkti, sujungti ar kitaip reorganizuoti įmones kai kuriose šalyse. Vykdant tokias operacijas asmeninė informacija gali būti atskleista būsimiems ar esamiems pirkėjams arba tokia informacija gali būti gaunama iš pardavėjų. Vadovaudamasi savo praktika IBM siekia tinkamai apsaugoti informaciją vykdant tokio tipo operacijas.

Perduodama jūsų informaciją už šalies, kurioje ji buvo surinkta anksčiau nurodytais tikslais, ribų, IBM laikosi taikomų teisės aktų. Jei duomenys sukurti Europos Sąjungos šalyje narėje, IBM tam naudos įvairius duomenų perdavimo mechanizmus (įskaitant standartines sutartines sąlygas).

„International Business Machines Corporation“ laikosi JAV komercijos departamento nustatytų JAV–Šveicarijos „saugaus uosto“ principų dėl Šveicarijoje surinktų asmeninių duomenų rinkimo, naudojimo ir laikymo. „International Business Machines Corporation“ yra patvirtinusi, kad laikosi „saugaus uosto“ principų, taikomų pranešimams, pasirinkimui, perdavimui, saugumui, duomenų vientisumui, prieigai ir įgyvendinimui. Norėdami sužinoti daugiau apie „saugaus uosto“ programą ir peržiūrėti „International Business Machines Corporation“ sertifikatą, apsilankykite http://www.export.gov/safeharbor/.

Turėtumėte žinoti, kad tam tikrais atvejais asmeninė informacija gali būti atskleidžiama valdžios institucijoms pagal teismo procedūrą, nutarimą ar kitą juridinį procesą. Mes galime dalytis jūsų informacija, siekdami apsaugoti IBM, mūsų verslo partnerių, tiekėjų ar klientų bei kitų šalių teises ar nuosavybę, esant pakankamam pagrindui tikėti, jog šios teisės ar nuosavybė buvo ar gali būti paveiktos.

Informacijos saugumas ir tikslumas

Mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją ir išlaikyti jos tikslumą. IBM įgyvendina tinkamas fizines, administracines ir technines apsaugos priemones, padedančias apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, panaudojimo ir atskleidimo. Pavyzdžiui, siųsdami internetu mes užšifruojame tam tikrą slaptą asmeninę informaciją, pvz., kredito kortelės informaciją. Taip pat reikalaujame, kad mūsų tiekėjai saugotų tokią informaciją nuo neteisėtos prieigos, panaudojimo ir atskleidimo.

Išsaugojimas

Mes saugosime jūsų registravimosi informaciją, kol jūsų paskyra bus aktyvi arba tiek, kiek reikės, kad galėtume teikti jums paslaugas. Jeigu norite pateikti prašymą, kad nebenaudotume jūsų registravimosi informacijos teikdami paslaugas, kreipkitės adresu NETSUPP@us.ibm.com. Jūsų registravimosi informaciją saugosime ir naudosime tiek, kiek reikės norint laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų, spręsti ginčus ir vykdyti mūsų sutartis.

Slapukai, žiniatinklio indikatoriai ir kitos technologijos

Kaip jau minėjome, renkame informaciją jums lankantis mūsų svetainėse, naudojant mūsų „SaaS“ pasiūlymus ir programinės įrangos produktus. Ji padeda kaupti statistinius duomenis apie naudojimą ir efektyvumą, pritaikyti jūsų asmeniniams poreikiams ir pagerinti bendravimą su jumis. Tai darome pasitelkdami įvairias technologijas, pvz., scenarijus, žymas, vietinius bendrai naudojamus objektus („Flash“ slapukus), vietinės saugyklos (HTML5) signalinius indikatorius ir vadinamuosius slapukus. Slapukas yra dalis duomenų, kuriuos žiniatinklio svetainė gali atsiųsti į jūsų naršyklę ir kurie gali būti išsaugoti jūsų kompiuteryje kaip jį identifikuojanti žymė. Slapukai dažnai naudojami tik norint įvertinti žiniatinklio svetainės naudojimą (pvz., lankytojų skaičių ir apsilankymo trukmę) ir efektyvumą (pvz., labiausiai lankytojus dominančias temas) bei palengvinti naršymą ar naudojimą, todėl jie nėra siejami su jokia asmenine informacija. Tačiau kartais jie naudojami ir lankytojo asmeniniams poreikiams žiniatinklio svetainėje pritaikyti, susiejant juos su profilio informacija ar vartotojo nuostatomis. Per tam tikrą laiką ši informacija pateikia vertingų įžvalgų, kurios padeda pagerinti vartotojo veiklą.

Slapukai paprastai skirstomi į „seanso“ ir „nuolatinius“ slapukus. Seanso slapukai padeda efektyviai naršyti žiniatinklio svetainėje, nes jie registruoja informaciją apie perėjimą iš vieno puslapio į kitą, kad vėliau nebūtų prašoma informacijos, kurią jau pateikėte šio apsilankymo metu. Seanso slapukai saugomi laikinojoje atmintyje ir ištrinami uždarius žiniatinklio naršyklę. Nuolatiniai slapukai išsaugo šio ir paskesnių apsilankymų vartotojo nuostatas. Jie įrašomi jūsų įrenginio standžiajame diske ir galioja iš naujo paleidus naršyklę. Pavyzdžiui, mes naudojame nuolatinius slapukus, kad įrašytume jūsų kalbą ir šalį.

Nors IBM svetainės šiuo metu neatpažįsta automatizuotų naršyklės signalų, susijusių su sekimo mechanizmais, pvz., nurodymų nesekti, paprastai galite išreikšti savo privatumo pageidavimus, susijusius su daugelio slapukų ir panašių technologijų naudojimu jūsų interneto naršyklėje. Informacijos apie slapukų valdymą ieškokite savo naršyklės antraštėje „Įrankiai“ (ar panašioje). Galite nustatyti, kad prieš priimdama slapuką naršyklė apie tai praneštų ir suteiktų galimybę nuspręsti, ar jį priimti, ar ne. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš viso išjungtų slapukus. Mūsų programinės įrangos produktuose slapukai gali būti išjungiami pačiame produkte. Slapukai leidžia pasinaudoti kai kuriomis žiniatinklio svetainių, mūsų programinės įrangos produktų ir „SaaS“ funkcijomis, todėl rekomenduojame palikti juos įjungtus. Užblokavus, išjungus ar kitaip atsisakius slapukų, kai kurie tinklalapiai gali būti rodomi netinkamai, arba gali nepavykti, pavyzdžiui, į prekių krepšelį įdėti prekių, pereiti prie apmokėjimo operacijos arba pasinaudoti kitomis svetainės paslaugomis, kuriomis norint naudotis reikia prisiregistruoti. Norint pagerinti klientų aptarnavimą, kai kuriose IBM svetainėse, „SaaS“ pasiūlymuose ir programinės įrangos produktuose taip pat naudojamas žiniatinklio identifikatorius ar kitos technologijos. Šios technologijos gali būti naudojamos daugelyje IBM svetainių puslapių. Lankytojui įėjus į šiuos puslapius, apie apsilankymą sukuriamas neidentifikuojamas pranešimas, kuris gali būti apdorojamas mūsų ar mūsų tiekėjų. Šie žiniatinklio identifikatoriai paprastai veikia kartu su slapukais. Jei nenorite, kad jūsų slapukų informacija būtų susieta su apsilankymais šiuose puslapiuose arba šių produktų naudojimu, galite naršyklėje arba pačiame produkte išjungti slapukus. Išjungus slapukus, žiniatinklio identifikatoriai ir kitos technologijos ir toliau aptiks apsilankymus šiuose puslapiuose, tačiau jie nebus siejami su kita informacija, saugoma slapukuose.

Daugiau informacijos apie „SaaS“ pasiūlymuose ir programinės įrangos produktuose naudojamas technologijas, įskaitant jų išjungimą, ieškokite konkretaus naudojamo programinės įrangos produkto ar „SaaS“ pasiūlymo vartotojo vadove. Norėdami gauti informacijos, kaip IBM klientai gali naudoti savo įdiegtuose IBM programinės įrangos produktuose ir „SaaS“ pasiūlymuose esančius slapukus ir kitas technologijas, spustelėkite čia.

Turinio ir nuostatų informacijai saugoti naudojame vietinius bendrai naudojamus objektus, pvz., „Flash“ slapukus, ir vietinę saugyklą, pvz., HTML5. Trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame norėdami pateikti tam tikras funkcijas savo svetainėje arba rodyti IBM reklamą kitų teikėjųsvetainėse pagal jūsų naršymo veiklą, taip pat naudoja „Flash“ slapukus arba HTML5 informacijai rinkti ir saugoti. Įvairios naršyklės gali pasiūlyti savo valdymo įrankių, skirtų HTML5 pašalinti. Norėdami valdyti „Flash“ slapukus, apsilankykite http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Žiniatinklio identifikatorius galime įtraukti ir į rinkodaros el. pašto pranešimus ar mūsų informacinius biuletenius, kad nustatytume, ar buvo atidarytos žinutės ir spustelėtos jose esančios nuorodos.

Kai kurie iš mūsų verslo partnerių nustato žiniatinklio identifikatorius mūsų svetainėje. Be to, trečiosios šalies socialinės medijos mygtukai gali registruoti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, jūsų IP adresą, naršyklės tipą ir kalbą, prieigos laiką ir nuorodų žiniatinklio svetainių adresus. Jums prisijungus prie tokių socialinės medijos svetainių, jos gali susieti surinktą informaciją su jūsų profilio informacija toje svetainėje. Mes nekontroliuojame tokių trečiųjų šalių sekimo technologijų. Atminkite, kad „s81c.com“ domeną, kuris naudojamas statiniam turiniui teikti kai kuriose mūsų svetainėse, valdo IBM, o ne trečioji šalis.

Reklamavimas internete

IBM savo svetainėse neteikia trečiųjų šalių interneto skelbimų, tačiau mes reklamuojame savo produktus ir paslaugas kitose žiniatinklio svetainėse. Susipažinkite su tų svetainių operatorių ar tinklo reklamuotojų privatumo politika, kad suprastumėte jų reklamavimo praktiką, pvz., kokio tipo informaciją jie renka apie jūsų naudojimąsi internetu. Kai kurie mūsų naudojami reklamavimo tinklai gali būti Reklamavimo tinkle iniciatyvos (NAI) arba Europos interaktyvaus skaitmeninio reklamavimo aljanso (EDAA) nariais. Asmenys gali atsisakyti NAI arba EDAA narių skelbimo tinklų teikiamo tikslinio reklamavimo apsilankę http://www.networkadvertising.org ir http://www.youronlinechoices.eu/

Mes taip pat bendradarbiaujame su tam tikromis trečiosiomis šalimis, kad galėtumėme valdyti kai kuriuos savo skelbimus kitose svetainėse. Šios trečiosios šalys gali naudoti slapukus ir žiniatinklio identifikatorius, kad galėtų rinkti informaciją (pvz., IP adresą) apie jūsų veiklą IBM ir kitose svetainėse ir pateikti jums tikslinius IBM skelbimus, atsižvelgdamos į jūsų interesus. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje jums taikomi IBM skelbimai bus žymimi „AdChoices“ piktograma, kadangi IBM dalyvauja Skaitmeninio reklamavimo aljanso savireguliavimo programoje, susijusioje su reklamavimu internete pagal elgesį (žr. youradchoices.com ir youradchoices.ca). Norėdami tvarkyti savo nuostatas galite spustelėti piktogramą pačiame skelbime. Arba, jei nenorite, kad ši informacija būtų naudojama tiksliniams skelbimams teikti, galite atsisakyti spustelėdami čia. Atminkite, kad pasirinkę šią parinktį nebūsite atjungti nuo netikslinių skelbimų teikimo. Jūs toliau gausite bendruosius netikslinius skelbimus.

Nuorodos ne į IBM žiniatinklio svetaines ir trečiųjų šalių taikomąsias programas

Siekdami užtikrinti jūsų sąveiką su kitomis žiniatinklio svetainėmis, kuriose galite turėti paskyrų (pavyzdžiui, „Facebook“ ir kitos socialinės medijos svetainės) arba prisijungimą prie tokių svetainių bendruomenių, galime teikti nuorodas arba įdėti trečiosios šalies taikomąją programą, kuri leistų jums prisijungti, skelbti turinį arba prisijungti prie bendruomenių iš mūsų žiniatinklio svetainių.

Taip pat galime teikti bendrąsias nuorodas ne į IBM žiniatinklio svetaines.

Naudojant šias nuorodas ir taikomąsias programas taikomos trečiųjų šalių privatumo strategijų sąlygos, todėl prieš naudodami nuorodas arba taikomąsias programas, turėtumėte susipažinti su trečiųjų šalių svetainių privatumo strategijomis.

IBM nėra atsakinga už tokių žiniatinklio svetainių privatumo praktikas ar turinį.

Informavimas apie pakeitimus

Atnaujinę ar pakeitę šias Privatumo nuostatas mes 30 dienų šio puslapio viršuje lankytojams skelbsime pranešimą. Jeigu norėsime panaudoti jūsų asmeninę informaciją kitaip, nei nurodyta informacijos rinkimo metu, apie tai pranešime, ir jūs galėsite nuspręsti, ar leidžiate asmeninę informaciją taip naudoti, ar ne.

Klausimai apie privatumą ir prieiga

Jei turite klausimų dėl šių Privatumo nuostatų arba kaip IBM tvarko jūsų informaciją, galite siųsti el. laišką IBM svetainės koordinatoriui. Taip pat galite kreiptis:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A. (JAV)

Tam tikrais atvejais savo asmeninę informaciją galite peržiūrėti ar redaguoti internete. Jei jūsų informacija internete neprieinama, o jūs norite gauti tam tikros informacijos, kurią pateikėte IBM, kopiją arba jei sužinote, kad informacija yra neteisinga ir norite, kad mes ją pataisytume, susisiekite su mumis.

Tačiau prieš pateikdama jums bet kokią informaciją ar prieš taisydama bet kokius netikslumus, IBM gali patikrinti jūsų tapatybę ir paprašyti pateikti kitą informaciją, kuri padėtų atsakyti į jūsų užklausą. Mes susisieksime su jumis per 30 dienų nuo užklausos pateikimo.

Jei nebenorite iš IBM gauti rinkodaros el. laiškų, atsiųskite el. laišką į NETSUPP@us.ibm.com arba atsisakykite prenumeratos, vykdydami kiekviename rinkodaros el. laiške nurodytas instrukcijas.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe