Tämä lausuma tulee voimaan 31. joulukuuta 2019. Lausuman edellinen versio on saatavissa täältä (PDF, 152KB).

Tietosuojasi on IBM:lle tärkeä asia. Luottamuksesi säilyttäminen on meille ensisijaista.

Tässä lausumassa kuvataan, miten tietoja käsitellään IBM:n ja sen konserniyhtiöiden verkkosivustoissa, minkälaisia verkkosivuston käyttäjiin liittyviä tietoja kerätään ja seurataan sekä miten näitä tietoja jälkeenpäin käytetään, jaetaaan tai muutoin käsitellään. Lausumassa kuvataan lisäksi se, miten evästeitä, jäljitteitä (web beacon) ja muita tekniikoita voidaan käyttää IBM-pilvipalveluissa ja IBM:n ohjelmistotuotteissa. Viittaukset IBM:n verkkosivustoihin, tuotteisiin ja palveluihin tarkoittavat tässä tietosuojalausumassa myös sovelluksia, ohjelmia ja laitteita.

Tämä IBM:n Internet-tietosuojalausuma täydentää IBM:n tietosuojalausumaa.

Tämä lausuma koskee niitä IBM:n verkkosivustoja, jotka on linkitetty tähän lausumaan, mutta ei niitä IBM:n verkkosivustoja, joilla on oma tietosuojalausumansa. Lausumaa ei sovelleta myöskään niissä tapauksissa, joissa IBM käsittelee tietoja asiakkaiden puolesta näiden hyväksi, esimerkiksi silloin, kun IBM toimii Web-käyttöpalvelujen palveluntarjoajana.

IBM saattaa täydentää tätä lausumaa IBM:n ja käyttäjän keskinäiseen kanssakäymiseen liittyvillä lisätiedoilla, esimerkiksi sopimusasiakirjalla tai erityisellä tietosuojalausumalla, kun tilaat jonkin verkkopalvelun tai käytät sitä.

IBM:n tietosuojakäytännöt, jotka liittyvät tässä tietosuojalausumassa kuvatulla tavalla ibm.com-sivustosta tässä tietosuojalausumassa kuvatulla tavalla kerättyihin tietoihin, noudattavat APECin rajat ylittävien, yksityisyyden suojaa koskevia sääntöjä (APEC CBPR -sääntöjärjestelmä). APEC CBPR -sääntöjärjestelmä luo puitteet organisaatioille, jotta ne voivat varmistaa henkilötietojen suojan, kun tietoja siirretään APEC-talousalueeseen osallistuvien keskuudessa. Lisätietoja APEC-viitekehyksestä on löydettävissä täältä (PDF, 87KB).

Jos haluat kysyä jotakin IBM:n tietosuojakäytännöstä tai toimintatavoista tai valittaa niistä, ota yhteys IBM:n verkkosivustojen vastuuhenkilöön. Jos sinulla on ratkaisemattomia tietosuojaan tai tietojen käyttöön liittyviä huolenaiheita, joihin IBM ei ole vastannut tyydyttävästi, ota yhteyttä Yhdysvalloissa toimivaan riidanratkaisupalveluja tarjoavaan kolmanteen osapuoleen (maksuton) osoitteessaavaan kolmanteen osapuoleen osoitteessa osoitteessa https://feedback-form-.truste.com/watchdog/request.

Henkilötietojen keräys

Johdanto

Voit halutessasi antaa IBM:lle henkilötietoja suoraan erilaisissa tilanteissa. Voit antaa IBM:lle esimerkiksi nimesi ja yhteystietosi, joita voidaan tarvita yhteydenpitoon, tuotteen tilaukseen, tilauksen käsittelyyn, palvelun rekisteröintiin, tilauksen toimitukseen tai, jos olet toimittaja tai liikekumppani, IBM:n ja edustamasi yrityksen välisten liiketoimien toteutukseen. Saatat antaa luottokorttitietosi tuotteita ostaessasi tai kuvauksen koulutus- ja työkokemuksestasi hakiessasi työtä IBM:ltä. Jos ilmoitat, että et halua IBM:n käyttävän tietoja myöhemmissä yhteydenotoissa, IBM noudattaa toivettasi.

Rekisteröinti

Jos haluat vastaanottaa tietoja, ladata julkaisuja, ilmoittautua fyysiseen tai virtuaaliseen tapahtumaan tai tutustua jonkin tuotteen kokeiluversioon, IBM voi kysyä sinua toimittamaan nimesi ja työyhteystietosi sekä muita tietoja pyyntöösi liittyen. IBM käyttää näitä tietoja pyyntöösi liittyviin tarkoituksiin ja yhteydenpitoon kanssasi. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot myös voivat tunnistaa sinut vieraillessasi verkkosivustoillamme. IBM säilyttää tietosi mahdollisia myöhempiä kanssakäymisiä varten. Jos haluat pyytää, että IBM ei enää käytä rekisteröintitietojasi, lähetä sähköpostia osoitteeseen NETSUPP@us.ibm.com.

IBM voi myös pyytää sinua rekisteröimään IBM-tunnuksen, jolloin sinun on annettava nimesi, sähköpostiosoitteesi, maasi sijainti sekä mahdollisia muita tietoja, jos ne ovat tarpeen siihen tarkoitukseen, minkä vuoksi sinua on pyydetty rekisteröitymään. IBM-tunnus toimii yksilöllisenä tunnisteenasi, kun vierailet verkkosivustoillamme, esität pyynnön, teet tilauksen tai käytät tuotetta tai palvelua. Useimpien palvelujen ja tuotteiden tilaaminen edellyttää, että sinulla on rekisteröity IBM-tunnus. IBM-tunnuksen rekisteröinti voi myös mahdollistaa tietosuoja-asetuksiesi mukauttamisen ja hallinnoinnin. Tietyt IBM-tuotteet ja -palvelut voivat edellyttää erillistä rekisteröitymistä nimenomaan kyseisten tuotteiden tai palvelujen toimitusta varten. Tällaisissa tapauksissa tuotetta tai palvelua varten antamiasi rekisteröintitietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, että kyseinen tuote tai palvelu toimitetaan sinulle.palvelun toimituksen.

Verkkosivustovierailut ja IBM-pilvipalvelut

IBM saattaa eri tekniikoiden avulla kerätä tietoja myös siitä, mitä IBM:n verkkosivustoja ja IBM-pilvipalveluja käytät. Kun esimerkiksi vierailet IBM:n verkkosivustoilla tai käytät IBM-pilvipalveluja, IBM saattaa kirjata tietyt selaimesi IBM:lle lähettämät tiedot, kuten IP-osoitteesi (mukaan lukien siitä johdetut tiedot, kuten maantieteellisen sijaintisi), selaimesi lajin, version ja kielen, käyttöajan, käytön keston sekä asianomaiseen verkkosivustoon viittaavien verkkosivustojen osoitteet. IBM saattaa kerätä tietoja myös sivuista, joita tarkastelet IBM:n verkkosivustojen sisällä, kussakin sivustossa vietetystä ajasta sekä muista IBM:n verkkosivustossa tekemistäsi toimista. Jos vierailet IBM:n verkkosivustossa ilman IBM-tunnusta tai kirjautumatta sisään, IBM kerää silti joitakin mainittuja henkilötietoja, jotta verkkosivuston asianmukainen toiminta voidaan varmistaa.

Tämän lisäksi osa IBM:n ohjelmistotuotteista ja IBM-pilvipalveluista sisältää tekniikoita, joiden avulla IBM kerää tiettyjä tietoja IBM:n tuotteiden ja palvelujen käytöstä. IBM saattaa myös selvittää eri tekniikoiden avulla, oletko avannut sähköpostiviestin tai napsauttanut sähköpostiviestin sisältämää linkkiä. Lisätietoja IBM:n käyttämistä tekniikoista on jäljempänä kohdassa Evästeet (cookie), jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat.

Markkinointitiedot

Suurin osa sinusta keräämistämme tiedoista on peräisin suorista kanssakäymisistä kanssasi.ja käyttäjän välisestä.

IBM saattaa myös aika ajoin kerätä muita käyttäjään epäsuorasti liittyviä tietoja, kuten merkitä toimittajia luetteloon. Näin toimiessaan IBM pyytää toimittajia vahvistamaan, että kolmas osapuoli on hankkinut tiedot laillisesti ja että IBM:llä on oikeus saada tiedot kolmannelta osapuolelta ja käyttää niitä.

Kun rekisteröidyt tapahtumaan, voimme kerätä (verkossa tai muutoin annettuja) lisätietoja tapahtuman järjestelyjen yhteydessä sekä tapahtuman aikana, esimerkiksi osallistumisesta tilaisuuksiin ja kyselytuloksista. Tapahtumat voidaan tallentaa, ja niissä voidaan ottaa ryhmäkuvia. IBM pidättää oikeuden käyttää valokuvia markkinointitarkoituksiin. Jos luovutat IBM:lle työyhteystietosi (esimerkiksi antamalla käyntikorttisi), IBM voi käyttää tietoja yhteydenpitoon kanssasi.

Saatamme yhdistää suoraan tai epäsuorasti keräämiämme tietoja, mikä helpottaa parantamaan tietojen paikkansapitävyyttä ja kattavuutta kokonaisuudessaan sekä auttaa meitä räätälöimään kanssakäymisiämme kanssasi.

Henkilötietojen käyttö

Seuraavissa kappaleissa kuvataan, miten IBM voi käyttää henkilötietojasi.

Tapahtumapyynnön toteutus

Jos hankit IBM:ltä esimerkiksi tuotteen tai palvelun tai pyydät yhteydenottoa tai esitteitä, IBM käyttää antamiasi henkilötietoja hankinnan tai pyynnön toteutuksessa. Toteutus saattaa edellyttää tietojen luovutusta esimerkiksi muille siihen osallistuville tahoille, esimerkiksi IBM:n liikekumppaneille, rahoituslaitoksille, kuljetusyhtiöille, postilaitokselle tai valtion viranomaisille (esimerkiksi tullilaitokselle). IBM voi myös pyytää asiakasta osallistumaan asiakastyytyväisyyskyselyyn tai markkinatutkimukseen.

Henkilökohtaisen palvelun tarjoaminen IBM:n verkkosivustoilla

IBM saattaa keräämiensä henkilötietojen avulla muodostaa käyttäjälle tämän käyttökokemusta parantavan mukautetun ympäristön IBM:n verkkosivustoissaan ja palveluissaan tarjoamalla käytettäväksi käyttäjää mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä ja helpottamalla sivustoissa siirtymistä. Näitä tietoja voimme käyttää myös IBM:n verkkosivustojen kehittämiseen.

Tukipalvelun antaminen

IBM saattaa käyttää henkilötietojasi toimittaessaan IBM:ltä hankkimillesi tuotteille tai palveluille tukipalveluja, joita ovat esimerkiksi ilmoitukset tuotepäivityksestä tai -korjauksesta. IBM voi yhdistää tietosi muihin tietoihin, jotka ovat peräisin muista kanssakäymisistä kanssasi, jotta voimme tarjota entistä hyödyllisempiä ehdotuksia tuotetukeen liittyen.

IBM tarjoaa verkkosivustoissaan käyttöösi myös online-keskusteluja, joiden avulla saat tukea selatessasi IBM:n sivustoja tai foorumeita, joissa ongelmat voi ottaa esille ja ehdottaa ratkaisuja. IBM käyttää näissä istunnoissa tai mainituissa keskusteluryhmissä antamiasi henkilötietoja tässä tietosuojalausumassa esitetyllä tavalla.

Teknistä tukipalvelua toimittaessaan IBM saattaa satunnaisesti saada käyttöönsä dataa, jonka käyttäjä on toimittanut IBM:lle tai joka sijaitsee käyttäjän järjestelmässä. Tämä data saattaa sisältää tietoja käyttäjästä, hänen organisaatiostaan tai kyseisen organisaation työntekijöistä, asiakkaista, kumppaneista tai toimittajista. Tätä tietosuojalausumaa ei sovelleta näiden henkilötietojen saantiin tai käsittelyyn. Tällaisen datan käsittelyä ja prosessointia koskevat ehdot sisältyvät soveltuvien käyttöehtojen tai muiden käyttäjän ja IBM:n välisten sopimusten piiriin, joista esimerkkinä ovat vianmääritystietojen vaihtoa koskevat käyttöehdot (Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data).

IBM-pilvipalvelut

Voimme käyttää kerättyä tietoa siitä, kuinka käytät IBM-pilvipalveluja, voidaksemme: laatia tilastoja IBM:n ohjelmistotuotteiden ja IBM-pilvipalvelujen käytöstä ja tehokkuudesta; kehittää ja mukauttaa IBM:n tuotteiden ja palvelujen käyttökokemustasi; räätälöidä kanssakäymisiä kanssasi; tiedottaa IBM:n asiakkaille näiden tuotteiden ja palvelujen käytöstä yleisesti; sekä parantaa ja kehittää IBM:n tuotteita ja palveluja.

Markkinointi

IBM voi käyttää henkilön antamia ja henkilöstä epäsuorasti keräämiään henkilötietoja markkinointitarkoituksiin esimerkiksi, jotta voimme tiedottaa tapahtumista sekä IBM:n myymistä tuotteista, palveluista ja ratkaisuista, jotka voivat täydentää nykyistä tuotevalikoimaa. Ennen tietojen käyttöä IBM tarjoaa henkilölle kuitenkin tilaisuuden päättää, saako IBM käyttää henkilötietoja tähän tarkoitukseen. Henkilö voi milloin tahansa kieltäytyä ottamasta vastaan markkinointiaineistoa IBM:ltä toimimalla vastaanottamaansa sähköpostiviestiin sisältyvien tiedotteiden tilauksen peruutusohjeiden mukaisesti (ohjeet sisältyvät kuhunkin sähköpostiviestiin), ilmoittamalla kieltäytymisestä IBM:n edustajan ottaessa yhteyden puhelimitse tai ottamalla yhteyden suoraan IBM:ään (katso jäljempänä olevaa kohtaa ”Tietosuojaa koskevat kysymykset ja tietojen saanti”).

Jotkin IBM:n tarjoukset saattavat sisältää muiden yritysten tuotemerkkejä tai saattavat olla IBM:n ja kolmannen osapuolen yhteisesti laatimia. Tällaisia tahoja voivat olla liikekumppanit ja järjestelmätoimittajat, jotka käyttävät, jälleenmyyvät tai täydentävät IBM:n tuotteita tai palveluja. Tuotteissa ja tapahtumissa, jotka sisältävät muiden yritysten tuotemerkkejä, tällainen kumppanuus ilmoitetaan selkeästi. Jos tilaat tällaisia tuotteita tai tapahtumia, muista, että myös kyseiset kolmannet osapuolet saattavat saada tietosi joko keräämällä ne tai yhteiskäytön välityksellä. IBM kehottaa selvittämään, millä tavalla asianomaiset tahot käsittelevät käyttäjää koskevia tietoja, tutustumalla näiden kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöön.

Jos lähetät ystävälle tai kollegalle tietoja valitsemalla vaihtoehdon Email This Page (Lähetä tämä sivu sähköpostitse), IBM pyytää antamaan kyseisen henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen. IBM lähettää valitsemasi kerran automaattisesti, mutta ei käytä kyseisiä tietoja muihin tarkoituksiin.

Rekrytointi

IBM:n verkkosivustossa tai muulla tavoin julkaistua työpaikkaa koskevassa hakemuksessaan tai tiedustelussaan henkilö voi antaa IBM:lle henkilötietoja, esimerkiksi ansioluettelon. IBM voi käyttää näitä tietoja kaikissa yksiköissään työhönottopäätöksiä tehdessään tai tiedustelun osoittamassa tarkoituksessa.

Puhelujen, keskustelujen ja muun kanssakäymisen valvonta ja tallennus

Tiettyihin verkon välityksellä toteutettuihin tapahtumiin voi sisältyä käyttäjän yhteydenottoja IBM:ään puhelimitse tai päinvastoin. Niihin saattaa sisältyä myös online-keskusteluja. Tällöin on syytä muistaa, että IBM:llä on yleisenä käytäntönä nauhoittaa puheluja ja joissakin tapauksissa tallentaa ne henkilöstön koulutusta tai laadunvarmistusta varten tai säilyttää tallenteita todisteena jostakin tietystä tapahtumasta tai kanssakäymisestä.

Tietojen käyttö verkkoyhteisöissä

IBM tarjoaa joillakin Web-sivustoillaan käytettäväksi verkkoyhteisötyökaluja edistääkseen verkon välityksellä tapahtuvaa yhteiskäyttöä ja ryhmätyötä kyseiset työkalut käyttöönsä rekisteröityneiden jäsenten keskuudessa. Tällaisia työkaluja ovat keskusteluryhmät, wikit, blogit ja muut sosiaalisen median ympäristöt.

Kun käyttäjä lataa ja käyttää näitä sovelluksia tai rekisteröi näitä verkkoyhteisötyökaluja käyttöönsä, häntä saatetaan pyytää antamaan tiettyjä henkilötietoja. Rekisteröitäessä annettujen tietojen suojauksessa noudatetaan tätä tietosuojalausumaa, lukuun ottamatta tietoja, jotka ovat automaattisesti muiden osallistujien käytettävissä osana käyttäjän profiilia. Nämä sovellukset ja työkalut voivat myös sisältää tietosuojalausuman täydennyksiä, joissa on tarkemmat tiedot keruu- ja käsittelykäytännöistä. Lue lausuman täydennykset, jotta ymmärrät, mitä työkalut ja sovellukset voivat tehdä.

Tämä tietosuojalausuma ei koske mitään muuta lisäämääsi sisältöä, kuten kuvia, tietoja, mielipiteitä tai muita henkilötietoja, jotka luovutat muiden osallistujien saataville näissä sosiaalisissa ympäristöissä tai sovelluksissa. Tällaiseen sisältöön sovelletaan näiden sovellusten tai ympäristöjen omia käyttöehtoja ja muita kyseisten sovellusten tai ympäristöjen käyttöä mahdollisesti ohjaavia sääntöjä ja tietosuojatietoja sekä prosessia, jossa voit poistaa sisältösi tällaisista työkaluista tai saada apua siihen. Tutustumalla niihin ymmärrät paremmin tällaista sisältöä koskevat käyttäjän, IBM:n ja muiden osapuolien oikeudet ja velvollisuudet. On syytä muistaa, että verkkoyhteisössä julkaistu sisältö saattaa olla muiden, myös IBM:n ulkopuolisten henkilöiden käytettävissä.

IBM:n ja muiden tahojen oikeuksien ja omaisuuden suojaus

IBM saattaa myös käyttää tai jakaa henkilötietojasi suojellakseen oikeuksiaan tai omaisuuttaan tai liikekumppaniensa, toimittajiensa, asiakkaidensa tai muiden tahojen oikeuksia tai omaisuutta, jos IBM katsoo sillä olevan perusteltu syy uskoa tietojen vaikuttaneen tai voivan vaikuttaa kyseisiin oikeuksiin tai omaisuuteen. Lisäksi IBM:llä on oikeus luovuttaa käyttäjän henkilötietoja, jos laki niin määrää tai jos IBM uskoo luovutuksen olevan välttämätöntä omien oikeuksiensa tai muiden tahojen oikeuksien suojelemiseksi tai verkkosivustojaan koskevan oikeudellisen menettelyn, tuomioistuimen määräyksen tai oikeusprosessin nojalla.

Tietoja liikekumppaneille

Jos edustat IBM:n liikekumppania, voit käydä nimenomaan IBM:n kumppaneille tarkoitetussa IBM:n verkkosivustossa. Tällaisessa sivustossa annettuja tietoja voidaan käyttää käyttäjän, hänen edustamansa liikekumppanin, muiden IBM:n liikekumppanien ja IBM:n välisten liikesuhteiden hallintaan ja edistämiseen. Annettujen tietojen perusteella IBM voi esimerkiksi lähettää käyttäjälle tietoja IBM:n liikekumppaniohjelmista. IBM voi luovuttaa tiettyjä tietoja myös muille liikekumppaneille (voimassa olevien salassapitosopimusten mukaisesti), asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille. IBM voi tietyn liiketapahtuman tai ohjelman yhteydessä myös pyytää käyttäjää osallistumaan asiakastyytyväisyyskyselyyn tai markkinatutkimukseen.

Tietoja toimittajille

Jos käyttäjä edustaa IBM:n toimittajaa, hän voi käydä nimenomaan IBM:n toimittajille tarkoitetussa IBM:n verkkosivustossa. IBM voi käyttää sivustossa annettuja tietoja, kun toimittajalle laaditaan tai kun tämän kanssa toteutetaan liiketapahtuma. Tämä saattaa edellyttää tietojen luovutusta esimerkiksi muille IBM-tahoille, IBM:n liikekumppaneille, asiakkaille, kuljetusyhtiöille, rahoituslaitoksille, postilaitokselle tai valtion viranomaisille. Tietoja voidaan käyttää käyttäjän, hänen edustamansa toimittajan ja muiden IBM:n toimittajien ja IBM:n välisten suhteiden hallintaan ja edistämiseen.

Lapset

Ellei toisin ole mainittu, IBM:n verkkosivustoja, tuotteita ja palveluja ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaiden lasten käyttöön.

Säilytys

IBM säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen täyttääkseen sen tarkoituksen, jonka vuoksi tietoja on käsitelty tai niin kauan kuin henkilötietojen säilyttäminen on muiden syiden vuoksi perusteltua (esimerkiksi täyttääksemme oikeudelliset velvoitteet, ratkaistaksemme riita-asiat ja pannaksemme sopimuksemme täytäntöön).

Rekisteröintitietojasi säilytetään niin kauan kuin tilisi tai IBM-tunnuksesi on käytössä tai tarpeen mukaan, jotta IBM voi tarjota sinulle palveluja. Jos haluat, että IBM ei enää käytä rekisteröintitietojasi palvelujen tarjoamiseen, lähetä sähköpostia osoitteeseen NETSUPP@us.ibm.com. Jos kyse on IBM-pilvipalveluista, joihin olet saanut käyttöoikeuden palvelun IBM:ltä hankkineelta IBM:n asiakkaalta, rekisteröintitietojasi saatetaan säilyttää, jotta tietyt kyseisen IBM:n asiakkaan vaatimukset voidaan täyttää.

Evästeet (cookie), jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat

Kuten edellä on mainittu, keräämällä tietoja käyttäjän vierailuista IBM:n verkkosivustoissa sekä IBM-pilvipalvelun ja IBM:n ohjelmistotuotteiden käytöstä IBM pystyy laatimaan tilastoja sivustojen ja tuotteiden käytöstä ja tehokkuudesta, tarjoamaan käyttäjälle henkilökohtaisempaa palvelua, mukauttamaan kanssakäymistään käyttäjän kanssa sekä kehittämään IBM:n tuotteita ja palveluja. IBM kerää tietoja käyttämällä useita tekniikoita, myös komentosarjoja, tunnisteita, paikallisia jaettuja objekteja (Flash-evästeitä), paikallisia HTML5-tallennuskohteita ja evästeitä.

Mitä evästeet ovat ja miksi evästeitä käytetään

Eväste on tiedosto, jonka verkkosivusto voi lähettää käyttäjän selaimeen, josta se voidaan tallentaa käyttäjän järjestelmään käyttäjän tietokoneen yksilöivänä tunnisteena. Vaikka evästeiden avulla mitataan usein vain verkkosivuston käyttöä (kuten vierailijoiden määrää ja vierailun kestoa) ja tehokkuutta (kuten niitä aiheita, jotka kiinnostavat vierailijoita eniten) sekä helpotetaan siirtymistä tai käyttöä, eikä niitä sellaisinaan liitetä henkilötietoihin, evästeitä käytetään toisinaan mukauttamaan entuudestaan tunnetun vierailijan käyttökokemusta verkkosivustossa yhdistämällä evästeisiin profiilitietoja tai käyttäjän asetuksia. Ajan kuluessa nämä tiedot ovat hyödyksi siinä, miten käyttäjäkokemusta voidaan parantaa.

Evästeet luokitellaan yleensä istuntoevästeiksi ja pysyviksi evästeiksi. Istuntoevästeistä on apua tehokkaassa verkkosivustossa siirtymisessä, ja niiden avulla pidetään kirjaa sivulta toiselle siirtymisestä, jotta sinulta ei kysytä tietoja, jotka olet jo antanut saman vierailun aikana tai tarvittavia tietoja, jotta tapahtuma voidaan toteuttaa. Istuntoevästeet tallentuvat tilapäismuistiin, ja ne poistuvat, kun verkkoselain suljetaan. Pysyviin evästeisiin käyttäjän asetukset taas tallentuvat niin nykyistä vierailua kuin tuleviakin vierailuja varten. Nämä evästeet tallentuvat käyttäjän laitteen kiintolevyyn, ja ne ovat edelleen voimassa, kun selain käynnistetään uudelleen. IBM käyttää pysyviä evästeitä esimerkiksi kielivalinnan ja maan sijainnin tallennukseen.

Evästeiden käyttöä koskevien tietosuoja-asetusten määritys

Kun käyttäjä vierailee IBM:n verkkosivustoissa tai -palveluissa, hänelle voidaan antaa mahdollisuus määrittää evästeisiin ja muihin samankaltaisiin tekniikoihin liittyvät omat asetukset. Määritys tehdään verkkoselaimeen sisältyvien tai IBM:n toimittamien asetusten ja työkalujen avulla. Jos IBM on ottanut käyttöön evästeiden hallintatoiminnon, se esitetään käyttäjälle, kun hän vierailee IBM:n verkkosivustossa ensimmäistä kertaa. Napsauttamalla IBM:n verkkosivuston alatunnisteessa olevaa Evästeasetukset-linkkiä käyttäjä voi milloin vain valita sen ja muuttaa sitä, millaisia evästeitä käyttäjä sallii IBM:n verkkosivustojen ja IBM-pilvipalvelujen käyttää. Käyttäjä voi valita pakolliset evästeet, pakolliset ja toiminnalliset evästeet tai pakolliset, toiminnalliset ja mukautetut evästeet. Täältä löydät myös lisätietoja käytetyistä evästetyypeistä. Evästeasetusten käyttö ei poista evästeitä, jotka jo ovat laitteessasi. Laitteeseesi jo tallentuneet evästeet voit poistaa verkkoselaimen asetuksissa.

Vaikka IBM:n verkkosivustot sekä verkko- ja pilvipalvelut eivät tällä hetkellä tunnista selaimen automaattisia signaaleja, jotka koskevat seurantamekanismeja, kuten Älä seuraa -käskyjä, voit määrittää yleiset, useimpia evästeitä ja vastaavia tekniikoita koskevat tietosuoja-asetukset verkkoselaimessa. Lisätietoja evästeiden hallinnasta on selaimen Työkalut-valikossa (tai vastaavassa valikossa). Voit myös useimmissa tapauksissa asettaa selaimen ilmoittamaan, ennen kuin se vastaanottaa evästeen. Näin voit erikseen valita, hyväksytkö evästeen. Voit myös yleensä poistaa evästeet käytöstä selaimessa. IBM:n ohjelmistotuotteiden evästeet voi poistaa käytöstä itse tuotteessa. Koska evästeiden avulla voidaan käyttää joitakin IBM:n verkkosivustojen ominaisuuksia tai IBM:n ohjelmistotuotteiden tai IBM-pilvipalvelujen ominaisuuksia, evästeet on suositeltavaa jättää käyttöön. Jos estät järjestelmää ottamasta vastaan IBM:n evästeitä, poistat evästeet käytöstä tai muulla tavoin hylkäät ne, osa verkkosivuista ei ehkä näy kunnolla tai et pysty lisäämään nimikkeitä ostoskoriisi, siirtymään kassalle tai käyttämään mitään verkkosivustoa tai IBM-pilvipalvelua, jotka edellyttävät sisäänkirjautumista.

Jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat

Joissakin IBM:n verkkosivustoissa, IBM-pilvipalveluissa ja IBM:n ohjelmistotuotteissa käytetään myös jäljitteitä (web beacon) tai muita tekniikoita. Niiden avulla voidaan mukauttaa sivustoja ja näin parantaa asiakaspalvelua. Näitä tekniikoita saattaa olla käytössä IBM:n verkkosivustojen monilla sivuilla. Kun käyttäjä vierailee näillä sivuilla, vierailusta luodaan anonyymi ilmoitus, jota IBM tai jokin sen toimittaja voi käyttää. Nämä jäljitteet toimivat yleensä evästeiden rinnalla. Jos et halua, että evästetietosi liitetään vierailuihisi näillä sivuilla tai näiden tuotteiden käyttöön, voit poistaa evästeet käytöstä selaimessa tai itse tuotteessa. Jos poistat evästeet käytöstä, jäljitteet ja muut tekniikat havaitsevat edelleen vierailusi näillä sivuilla, mutta tietoja ei liitetä muihin evästeisiin tallennettuihin tietoihin.

Lisätietoja IBM-pilvipalvelujen ja IBM:n ohjelmistotuotteiden käyttämistä tekniikoista sekä siitä, miten ne poistetaan käytöstä, on kyseisen ohjelmistotuotteen tai käyttämäsi IBM-pilvipalvelun käyttöoppaassa.

IBM käyttää sisältöä koskevien tietojen ja asetusten tallennukseen paikallisia jaettuja objekteja, esimerkiksi Flash-evästeitä, ja paikallista tallennusta, esimerkiksi HTML5-tekniikkaa. Myös sellaiset kolmannet osapuolet, jotka IBM:n kumppaneina toimittavat joitakin IBM:n verkkosivustojen ominaisuuksia tai esittävät IBM:n mainoksia omissa verkkosivustoissaan käyttäjän selaushistorian perusteella, keräävät ja tallentavat tietoja Flash-evästeiden ja HTML5-tekniikan avulla. Selaimissa voi olla omat hallintatyökalunsa, joiden avulla HTML5-tekniikan voi poistaa käytöstä. Flash-evästeiden hallinnasta on lisätietoja osoitteessa http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

IBM saattaa sisällyttää jäljitteitä myös markkinointitarkoituksissa lähettämiinsä sähköpostiviesteihin tai uutiskirjeisiinsä selvittääkseen, onko viesti avattu ja onko viestin tai kirjeen sisältämää linkkiä napsautettu.

Osa IBM:n liikekumppaneista asettaa IBM:n sivustoon jäljitteitä ja evästeitä. Lisäksi kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelun painikkeet voivat kirjata tietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen, selaimen tyypin ja kielen, käyttöajan sekä viittaukset verkkosivustojen osoitteisiin. Jos olet kirjautuneena tällaisiin sosiaalisen median sivustoihin, ne voivat myös linkittää kerätyt tiedot profiilitietoihisi kyseisessä sivustossa. IBM ei ohjaa näitä kolmannen osapuolen seurantatekniikoita. Huomaathan, että verkkoaluetta s81c.com hallitsee IBM, ei kolmas osapuoli. Verkkoalueen avulla toimitetaan staattista sisältöä joihinkin IBM:n verkkosivustoihin.

Verkkomainonta

IBM ei jakele kolmansien osapuolten mainoksia verkkosivustoissaan, mutta IBM mainostaa tuotteitaan ja palvelujaan muiden tahojen verkkosivustoissa. Tutustu verkkosivustojen palveluntarjoajien tai verkkomainostajien noudattamaan tietosuojakäytäntöön, jotta ymmärrät näiden toimijoiden mainonnassa noudattamat käytännöt sekä sen, mitä tietoja nämä toimijat saattavat kerätä käyttäjän Internet-käytöstä.

Jotkin IBM:n käyttämistä mainoksia verkossa välittävistä yrityksistä (advertising networks) saattavat olla alan Network Advertising Initiative (NAI)- tai European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) -yhteenliittymän jäseniä.

Yksityishenkilöt voivat jättäytyä pois NAI- tai EDAA-jäsenyrityksen harjoittaman kohdemainonnan piiristä käyttämällä tarjottuja työkaluja seuraavissa osoitteissa:

Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices
NAI: http://www.networkadvertising.org
EDAA: http://www.youronlinechoices.eu/.

IBM on lisäksi sitoutunut tiettyjen kolmansien osapuolten kanssa muissa sivustoissa tapahtuvan mainonnan hallintaa varten. Yhdysvalloissa ja Kanadassa sinulle kohdennetut IBM-mainokset ovat tunnistettavissa, sillä ne ovat merkitty AdChoices-kuvakkeella, koska IBM on mukana Digital Advertising Alliancen verkkokäyttäytymiseen perustuvaa mainontaa koskevassa itsesääntelyohjelmassa (lisätietoja on osoitteissa youradchoices.com ja youradchoices.ca).

  • Yhdysvalloissa ja Kanadassa kohdennetut IBM-mainokset on merkitty AdChoices-kuvakkeella, sillä IBM on mukana Digital Advertising Alliancen verkkokäyttäytymiseen perustuvaa mainontaa koskevassa itsesääntelyohjelmassa (lisätietoja löydät osoitteista youradchoices.com ja youradchoices.ca). Voit hallita asetuksiasi napsauttamalla mainoksessa näkyvää kuvaketta.
  • Jos haluat, että näitä tietoja ei käytetä kohdennettuihin mainoksiin, voit jättäytyä pois mainonnan piiristä täällä.

Huomaathan, että tällä tavalla et voi jättäytyä pois kohdentamattomasta mainonnasta. Saat edelleen yleisiä kohdentamattomia mainoksia.

Linkit muihin kuin IBM:n verkkosivustoihin ja kolmansien osapuolten sovelluksiin

IBM:n verkkosivustoissa voi olla linkkejä tai upotettuja kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden avulla voit kirjautua kyseisiin palveluihin, lisätä sisältöä tai liittyä yhteisöihin. Tällöin voit käyttää muita verkkosivustoja, joissa sinulla on tili (kuten Facebookia ja muita sosiaalisen median sivustoja) tai liittyä tällaisiin yhteisöihin.

IBM:n sivustoissa voi olla myös yleisiä linkkejä muihin kuin IBM:n verkkosivustoihin.

Näiden linkkien ja sovellusten käyttöä koskevat kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt. Tutustu kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytäntöihin ennen tällaisten linkkien tai sovellusten käyttöä. IBM ei ole vastuussa näiden muiden verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Muutosilmoitukset

Saatamme aika ajoin päivittää tätä tietosuojalausumaa vastaamaan data governance -käytäntöjemme muutoksia. Tarkistettu tietosuojalausuma lisätään tänne päivitetyllä tarkistuksen päivämäärällä. IBM kehottaa sinua vierailemaan näillä sivuilla säännöllisesti, jotta saat tiedon muutoksista ja päivityksistä. Jos teemme olennaisen muutoksen tietosuojalausumaamme, lisäämme tästä ilmoituksen tämän sivun yläreunaan 30 päivän ajaksi. Jatkamalla verkkosivujemme käyttämistä sen jälkeen kun tällainen tarkistus on tullut voimaan, katsomme, että olet lukenut ja ymmärrät muutokset.

Tietosuojaa koskevat kysymykset ja tietojen saanti

Tätä tietosuojalausumaa ja tietojesi käsittelyä koskevat kysymykset voit lähettää sähköpostiviestinä IBM:n verkkosivustojen vastuuhenkilölle. IBM:ään voit ottaa yhteyttä myös osoitteessa

IBM's Chief Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10504
U.S.A.

Tietyissä tapauksissa voit tarkastella, muokata tai poistaa henkilötietojasi verkossa. Jos tietosi eivät ole käytettävissä verkossa ja haluat tehdä henkilötietojen tiedoksisaanti- tai korjauspyynnön, ota yhteys IBM:ään. Lisätietoja oikeuksistasi löydät täältä

Jos et enää halua ottaa vastaan IBM:n markkinointitarkoituksessa lähettämiä sähköpostiviestejä, ilmoita asiasta sähköpostiviestillä osoitteeseen NETSUPP@us.ibm.com tai noudata kulloisessakin markkinointiviestissä olevia peruutusohjeita.

TRUSTe

TRUSTe