Denne erklæring træder i kraft fra og med November 2016. Du kan få vist den tidligere udgave af erklæringen her.

Beskyttelse af dine data er vigtig for IBM, og det er altafgørende for os, at du fortsat har tillid til os.

Denne erklæring redegør for IBM's og IBM's associerede og koncernforbundne selskabers praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger på IBM's og IBM's associerede og koncernforbundne selskabers websteder. Erklæringen beskriver også, hvilke informationer der indsamles og spores, hvordan informationerne bruges, og hvem informationerne videregives til. Den beskriver også, hvordan cookier, web-beacons og andre teknologier kan blive brugt i vores SaaS-produkter (Software as a Service) og softwareprodukter.

Denne erklæring gælder de IBM-websteder, der indeholder link til denne erklæring, men den gælder ikke de IBM-websteder, der har deres egen erklæring om praksis for personoplysninger på nettet. Den gælder heller ikke i de tilfælde, hvor vi blot behandler data på vores kunders vegne til gavn for kunderne, f.eks. når vi fungerer som udbyder af web-hosting-ydelser.

Vi kan fra tid til anden supplere denne erklæring med flere oplysninger, der vedrører en bestemt interaktion.

IBM er blevet tildelt TRUSTe's Privacy Seal for den praksis, der er beskrevet i denne praksis vedrørende personoplysninger for vores ibm.com-websteder. Det vil sige, at vores praksis med hensyn til disse websteder er gennemgået af TRUSTe med hensyn til overholdelse af TRUSTe's Certification Standards , inklusive gennemsigtighed, ansvar og valg vedrørende indsamling og brug af dine personlige oplysninger. TRUSTe-programmer dækker kun oplysninger, der er indsamlet via vores websteder, og dækker ikke oplysninger, der kan være indsamlet via software, som er downloadet, SaaS-produkter eller mobile applikationer. Denne praksis overholder også APEC Cross Border Privacy Rules System som vurderet af TRUSTe. Hvis du har spørgsmål eller klager i forbindelse med vores praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte IBM's webstedskoordinator. Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du modtager fra os, kan du kontakte TRUSTe. TRUSTe-faciliteten fungerer så som bindeled og hjælper dig med at få svar på dine spørgsmål.

Indsamling af personoplysninger

Du kan vælge at give os personoplysninger direkte i en lang række situationer. Du kan f.eks. give os dit navn og dine kontaktoplysninger, så vi kan kommunikere med dig, bestille et produkt, behandle en ordre, oprette et abonnement eller en serviceydelse, eller så du kan handle med os, hvis du er leverandør eller Business Partner. Du giver os måske også oplysninger om dit kreditkort, når du køber noget fra os, eller du giver en beskrivelse af din uddannelse og arbejdserfaring i forbindelse med et ledigt job hos IBM, som du er interesseret i at søge. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger disse personoplysninger til anden fremtidig kontakt med dig, respekterer vi dette.

Vi kan også indsamle oplysninger, der vedrører din brug af vores websteder og SaaS-produkter, ved hjælp af forskellige teknologier. Når du besøger vores websteder eller bruger vores SaaS-produkter, kan vi f.eks. registrere visse oplysninger, som din browser sender os, i en log. Det er f.eks. din IP-adresse, browsertype og -sprog, adgangstidspunkt og de webstedsadresser, du har brugt for at komme til vores websted, og vi kan indsamle oplysninger om de sider, du får vist på vores websteder, og andre handlinger, du foretager dig under dit besøg på vores websted. Desuden indeholder nogle af vores softwareprodukter teknologier, som giver IBM mulighed for at indsamle visse oplysninger om produktanvendelse. Derudover kan vi bruge teknologierne til at se, om du har åbnet en e-mail eller klikket på et link, der var i en e-mail. Ud fra de oplysninger vi indsamler, kan vi udarbejde statistik over brugen og effektiviteten af vores websteder, software- og SaaS-produkter, tilpasse de oplysninger, du får vist, til dig, og skræddersy vores kommunikation med dig. Der er flere oplysninger om de teknologier, vi bruger, under Cookier, web-beacons og anden teknologi nedenfor.

Fra tid til anden indsamler vi eventuelt også oplysninger, der vedrører dig indirekte, fra andre kilder, f.eks. leverandører af oversigter. I den forbindelse beder vi leverandørerne om at bekræfte, at tredjepart har indhentet oplysningerne på lovlig vis, og at vi har ret til at indhente og bruge oplysningerne.

Det kan være nødvendigt for os at kombinere de oplysninger, vi indsamler direkte eller indirekte, hvis vi skal have så korrekte og fuldstændige oplysninger som muligt og bedre kunne skræddersy vores kommunikation med dig.

Brug af personoplysninger

Afsnittene nedenfor beskriver nøjere, hvordan IBM kan bruge dine personoplysninger.

Opfyldelse af din transaktionsanmodning

Hvis du bestiller noget fra IBM, f.eks. et produkt eller en serviceydelse, et opkald eller noget marketingmateriale, bruger vi de oplysninger, du giver, til at gennemføre bestillingen. Det kan være nødvendigt at videregive nogle af disse oplysninger til andre, for at de kan hjælpe os med at udføre din bestilling. Det kan f.eks. være IBM Business Partnere, banker, speditører, postvæsenet eller statslige myndigheder f.eks. toldvæsenet. Det kan også være, at vi af markedsføringsmæssige årsager eller som en del af vores kundetilfredshedsundersøgelser kontakter dig, i forbindelse med at du afgiver en bestilling.

Individuel tilpasning af oplysningerne på IBM's websteder

Vi kan bruge de oplysninger, vi indsamler om dig, til at tilpasse de oplysninger, du får vist på vores websteder. Det betyder, at du f.eks. får vist indhold, vi mener har din interesse, og at det bliver nemmere for dig at navigere på vores websteder.

Support

Vi kan bruge dine personoplysninger til at understøtte de produkter eller serviceydelser, du køber hos os, f.eks. kan vi bruge dem til at give dig besked om en opdatering eller programrettelse til et produkt.

Vi tilbyder også "livechat"-sessioner på vores websteder som en hjælp, når du navigerer gennem vores websteder. Vi bruger de personoplysninger, du giver via disse sessioner i overensstemmelse med denne praksis vedrørende personoplysninger.

Når vi yder teknisk support til dig, kan vi nogle gange ved et tilfælde få adgang til data, du har givet os, eller data, der befinder sig på dit system. Disse data kan indeholder oplysninger om dig, din organisations eller virksomheds medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere eller leverandører. Denne erklæring om IBM's praksis vedrørende personoplysninger gælder ikke vores adgang til eller håndtering af disse oplysninger. Betingelserne for håndtering og behandling af sådanne data er dækket af de relevante vilkår for brug eller af en anden aftale mellem dig og IBM, f.eks. Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

Marketing

IBM kan bruge de oplysninger, du giver IBM, og de oplysninger, vi indirekte har indsamlet om dig, til markedsføringsformål. Inden vi benytter oplysningerne, giver vi dig mulighed for at vælge, om vi må benytte oplysningerne på denne måde. Du kan når som helst vælge, at du ikke vil modtage marketingmateriale fra IBM. Det kan du gøre ved at følge oplysningerne i de e-mail, du modtager fra os, ved at fortælle os det, når vi kontakter dig eller ved at kontakte os direkte (se afsnittet "Spørgsmål vedrørende personoplysninger og adgang" nedenfor).

Nogle af vores tilbud markedsføres i samarbejde med tredjepart. Hvis du tilmelder dig et af disse, skal du være opmærksom på, at dine oplysninger også kan indsamles af og deles med en sådan tredjepart. Vi opfordrer dig til at sætte dig ind i deres praksis vedrørende personoplysninger og få en forståelse af, hvordan de vil håndtere oplysninger om dig.

Hvis du vælger at sende denne side som e-mail til en ven eller kollega, beder vi om deres navn og e-mail-adresse. Vi sender automatisk en engangs-e-mail, hvor vi deler den side, du har angivet, men vi bruger ikke oplysningerne til andre formål.

Ansættelse

I forbindelse med en jobansøgning eller en jobforespørgsel kan du videregive oplysninger om dig selv, f.eks. en kort beskrivelse. Vi benytter eventuelt disse oplysninger andre steder i IBM med det formål at håndtere din forespørgsel eller ansøgning om et job. Vi opbevarer oplysningerne til senere brug, medmindre du anmoder os om ikke at gøre det.

Overvågning eller optagelse af opkald, chat eller anden form for kommunikation

I forbindelse med visse onlinetransaktioner ringer du til os, eller vi ringer til dig. De kan også involvere onlinechat. Du skal være opmærksom på, at det er almindelig praksis i IBM at overvåge og i visse tilfælde optage en sådan kommunikation. Det sker af uddannelsesmæssige årsager, for at kontrollere kvaliteten af vores service over for kunderne eller for at kunne bevise en bestemt transaktion eller kommunikation.

Mobile applikationer og brug af oplysninger i det sociale IT-miljø

IBM tilbyder downloadning af mobile applikationer fra forskellige markedspladser for mobile applikationer. IBM stiller på nogle af vores websteder sociale IT-værktøjer til rådighed, som gør det muligt for de medlemmer, der er registreret som brugere af værktøjerne, at dele oplysninger og at samarbejde online. Værktøjerne omfatter fora, wikier, blogge og andre sociale medieplatforme.

Når du downloader og bruger disse applikationer eller registrerer dig som bruger af disse sociale IT-værktøjer, bliver du bedt om at opgive visse personlige oplysninger. Registreringsoplysninger er underlagt og beskyttet i overensstemmelse med denne praksis vedrørende personoplysninger, undtagen de oplysninger, der automatisk bliver gjort tilgængelige for andre deltagere som en del af din profil. Disse applikationer og værktøjer kan også omfatte yderligere fortrolighedserklæringer med særlige oplysninger om indsamlings- og håndteringspraksis. Du bør læse disse yderligere erklæringer for at forstå, hvad værktøjerne og applikationerne gør.

Alt andet indhold, som du lægger ud, f.eks. billeder, oplysninger, meningstilkendegivelser eller andre typer personlige oplysninger, som du stiller til rådighed for andre deltagere på disse sociale platforme eller applikationer, er ikke omfattet af denne praksis vedrørende personoplysninger. Den form for indhold er i stedet underlagt de vilkår for brug, der gælder for disse applikationer og platforme, og eventuelle andre retningslinjer og oplysninger vedrørende beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med brugen af dem og i forbindelse med den proces, du bruger, når du fjerner indhold fra sådanne værktøjer eller får hjælp til at fjerne indhold. Læs disse, så du får en god forståelse af de rettigheder og forpligtelser som du, IBM og andre parter har. Du skal være opmærksom på, at indhold, som du lægger ud på disse sociale IT-platforme, kan gøres tilgængeligt for andre både inden for og uden for IBM.

Beskyttelse af IBM's og andres rettigheder og ejendom

Vi kan også bruge dine oplysninger eller dele dem med andre for at beskytte IBM's, IBM's Business Partneres, vores leverandørers, kunders eller andres rettigheder eller ejendom, når vi har berettiget grundlag for at antage, at sådanne rettigheder eller sådan ejendom er blevet eller kan blive påvirket. Derudover forbeholder vi os ret til at videregive dine personoplysninger i henhold til lovgivningen, eller når vi mener, at videregivelsen er nødvendig for at beskytte vores eller andres rettigheder eller for at opfylde lovgivningen eller efterleve retsafgørelser.

Oplysninger til Business Partnere

Hvis du repræsenterer en IBM Business Partner, kan du besøge et IBM-websted, der især henvender sig til IBM's Business Partnere. Vi bruger evt. de oplysninger, du giver på webstedet, til at administrere og udvikle vores forretningsforhold til dig, den Business Partner, du repræsenterer, og IBM's Business Partnere generelt. Det kan f.eks. betyde, at vi bruger dine oplysninger til at sende dig informationer om IBM Business Partner-programmer. Det kan også omfatte videregivelse af oplysninger til andre Business Partnere (dog under hensyntagen til eventuelle krav om fortrolighed, der måtte findes) eller IBM-kunder eller mulige IBM-kunder. Det kan også være, at vi af markedsføringsmæssige årsager eller som en del af vores kundetilfredshedsundersøgelser kontakter dig, i forbindelse med at du afgiver en bestilling eller i forbindelse med et bestemt program.

Oplysninger til leverandører

Hvis du repræsenterer en IBM-leverandør, kan du besøge IBM-websteder, der især henvender sig til IBM-leverandører. Vi bruger eventuelt de oplysninger, du angiver på disse websteder, til at kontakte dig i forbindelse med en transaktion. Det kan f.eks.være, at vi deler oplysninger med andre IBM-afdelinger, med IBM Business Partnere, kunder, speditører, banker, postvæsenet eller statslige myndigheder, der er involveret i ordregennemførelsen. Vi kan evt. også bruge oplysningerne til at administrere og udvikle forretningsforholdet til dig, den leverandør, du repræsenterer og/eller andre IBM-leverandører generelt.

Videregivelse af personoplysninger og internationale overførsler

IBM er en global virksomhed med forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer i flere lande. Vi kan videregive dine oplysninger til andre IBM-afdelinger og overføre dem til andre lande, hvor vi opererer, i forbindelse med den brug, der er angivet ovenfor, og i henhold til denne erklæring om IBM's praksis vedrørende personoplysninger. Det er IBM's praksis at give dine personlige oplysninger en lige høj grad af beskyttelse over hele verden. Det betyder, at også i de lande, der ikke har en så høj grad af beskyttelse af personoplysninger, behandler IBM stadig dine oplysninger som beskrevet her.

I nogle tilfælde bruger IBM leverandører i forskellige andre lande til at indsamle, bruge, analysere eller på anden måde behandle oplysninger på IBM's vegne. Det er IBM praksis at bede disse leverandører om at behandle oplysningerne på en måde, der er i overensstemmelse med IBM's politik på området.

Vi kan fra tid til anden videregive oplysninger, der identificerer dig som enkeltperson, og som vi har indsamlet på vores websteder, til andre ikke-IBM-enheder, der ikke fungerer som vores leverandører, f.eks. vores Business Partnere. Medmindre andet er angivet i denne erklæring om IBM's praksis vedrørende personoplysninger, videregiver vi kun sådanne oplysninger med din forudgående accept. Vi sælger eller udlåner ikke sådanne oplysninger.

IBM kan af strategiske eller andre forretningsmæssige årsager beslutte at sælge, købe, fusionere eller på anden måde omorganisere sin virksomhed i visse lande. En sådan transaktion kan betyde videregivelse af personoplysninger til mulige eller faktiske købere, eller den kan betyde, at vi modtager personoplysninger fra sælgere. Det er IBM's praksis i forbindelse med sådanne transaktioner at søge at beskytte oplysningerne.

Med henblik på ovenstående formål overholder IBM gældende lovgivning ved overførsel af dine oplysninger til et andet land end det land, de er indsamlet i. For data, der stammer fra et EU-medlemsland, anvender IBM en række forskellige dataoverførselsmekanismer (herunder standardkontraktbestemmelser) til dette formål.

International Business Machines Corporation overholder principperne i US - Swiss Safe Harbor-ordningen, som angivet af det amerikanske handelsministerium, vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger fra Schweiz. International Business Machines Corporation erklærer, at virksomheden overholder Safe Harbor-ordningens fortrolighedsprincipper for varsel, valgmulighed, videregivelse, sikkerhed, dataintegritet, adgang og håndhævelse. Du kan få mere at vide om Safe Harbor-ordningen og se International Business Machines Corporations erklæring på http://www.export.gov/safeharbor/.

Du skal være opmærksom på, at personoplysninger i henhold til lovgivningen i visse tilfælde skal videregives, hvis offentlige myndigheder anmoder om det. Vi kan også dele dine oplysninger med andre for at beskytte IBM's, IBM's Business Partneres, vores leverandørers, kunders eller andres rettigheder eller ejendom, når vi har berettiget grundlag for at antage, at sådanne rettigheder eller sådan ejendom er blevet eller kan blive påvirket.

Sikring af oplysninger og korrekte oplysninger

Det er vores hensigt at beskytte dine personoplysninger og sørge for, at de er korrekte. IBM implementerer rimelige, fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der hjælper os med at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Vi krypterer f.eks. visse følsomme personoplysninger, f.eks. kreditkortoplysninger, når vi overfører dem via internettet. Vi kræver også, at vores leverandører beskytter sådanne oplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse.

Opbevaring

Vi opbevarer dine registreringsoplysninger, så længe din konto er aktiv, eller så længe vi skal bruge dem for at kunne levere serviceydelser til dig. Du kan kontakte os på NETSUPP@us.ibm.com, hvis du ikke længere ønsker, at vi bruger registreringsoplysningerne til at levere serviceydelser til dig. Vi opbevarer og bruger dine registreringsoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser, løse stridigheder og håndhæve vores aftaler.

Cookier, web-beacons og anden teknologi

Som nævnt ovenfor indsamler vi oplysninger fra dine besøg på vores websteder og din brug af vores SaaS- og softwareprodukter. Oplysningerne kan hjælpe os med at indsamle statistik over brug og effektivitet, tilpasse de oplysninger til dig, du får vist, og til at skræddersy vores kommunikation med dig. Det gør vi ved brug af forskellige teknologier, herunder scripts, emneord, Local Shared Objects (Flash-cookier), Local Storage-beacons (HTML5) og de såkaldte "cookier". En cookie er en samling data, som et websted sender til din browser, der gemmer disse data på din computer i form af et anonymt mærke, der identificerer computeren. Cookier bruges ofte til at måle et websteds brug (såsom antal besøgende og besøgenes varighed) og effektivitet (såsom emner, de besøgende er mest interesserede i) og til at lette navigeringen på webstedet eller brugen af webstedet som sådan, men de er ikke forbundet med nogen personoplysninger. De bruges dog også af og til til at tilpasse de oplysninger, der vises til en i forvejen kendt besøgende på et websted, fordi de forbindes med profiloplysninger eller brugerindstillinger. Med tiden giver disse oplysninger værdifuld viden, som kan bruges til at forbedre brugeroplevelsen.

Cookier kategoriseres typisk som "sessions"- cookier eller "vedvarende" (persistent) cookier. Sessions-cookier hjælper dig med at navigere mere effektivt på webstedet, holder styr på din "rute" fra side til side, så du ikke bliver bedt om oplysninger, du allerede har afgivet ved det aktuelle besøg. Sessions-cookier gemmes i den midlertidige hukommelse og slettes, når webbrowseren lukkes. Vedvarende cookier gemmer derimod brugerens præferencer under det aktuelle og efterfølgende besøg. De lagres på enhedens harddisk og virker stadig, når du åbner din browser igen. Vi bruger vedvarende cookier til f.eks. at registrere dit valg af sprog og land.

Selvom IBM's websteder for nuværende ikke genkender automatiserede browsersignaler vedrørende opfølgningsmetoder, f.eks."do not track"-instruktioner, kan du generelt tilkendegive dine præferencer for personoplysninger i forbindelse med brug af de fleste cookier og lignende teknologier via webbrowseren. Se under afsnittet "Funktioner" (eller tilsvarende) i netop din browser for at få oplysninger om, hvordan du håndterer cookier. Du kan sætte din browser op, så du får besked, når du modtager en cookie. Du har altså mulighed for at vælge, om du vil acceptere den. Du kan også indstille din browser til at afvise cookier. Cookier i vores softwareprodukter kan slås fra i selve produktet. Vi anbefaler, at du lader cookier være aktive, fordi de giver dig mulighed for at benytte nogle af funktionerne på vores websteder eller funktioner i vores software- og SaaS-produkter. Hvis du blokerer for cookier, slår dem fra eller på anden måde afviser vores cookier, vil nogle websider ikke blive vist korrekt, og du kan f.eks. ikke lægge varer i din indkøbsvogn, fortsætte til kassen eller bruge webstedsfunktioner, der kræver, at du logger på. Nogle af IBM's websteder, SaaS- og softwareprodukter bruger også web-beacon-teknologi eller anden teknologi, der hjælper med at tilpasse webstederne, så du får en bedre service. Disse teknologier anvendes på flere sider på IBM websteder. Når du besøger disse sider, bliver der genereret en ikke-identificérbar besked om besøget. Beskeden bliver behandlet af os eller af en af vores leverandører. Disse web-beacons arbejder normalt sammen med cookier. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger fra cookier bliver kædet sammen med dit besøg på disse sider eller brugen af disse produkter, kan du indstille din browser til at afvise cookier eller slå cookier fra i selve produktet. Hvis du vælger cookier fra, kan web-beacon-teknologien og andre teknologier stadig spore besøg på disse sider, men de knyttes ikke til andre oplysninger, der gemmes i cookier.

Du kan få flere oplysninger om de cookie-teknologier, der anvendes i vores SaaS- og softwareprodukter, herunder hvordan de slås fra, i brugervejledningen til det enkelte software- eller SaaS-produkt, du bruger. Klik her for at få oplysninger om, hvordan IBM-kunder kan bruge cookier og andre teknologier i deres egen implementering af IBM's software- og SaaS-produkter.

IBM bruger Local Shared Objects, f.eks. Flash-cookier, og Local Storage, f.eks. HTML5, til at gemme oplysninger om indhold og præferencer. Tredjeparter, som vi har indgået partnerskab med for at stille bestemte funktioner til rådighed på vores websted eller for at vise IBM annoncer på andres websteder baseret på din webbrowsingaktivitet, anvender også Flash-cookier eller HTML5 til at indsamle og lagre oplysninger. De forskellige browsere har muligvis deres egne styringsværktøjer til at fjerne HTML5 med. Du kan læse mere om håndtering af Flash-cookier på http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Vi kan også inkludere web-beacons i markedsførings-e-mail eller i vores nyhedsbreve med det formål at se, om meddelelserne bliver åbnet, og om der bliver klikket på de link, der er i mailen eller nyhedsbrevet.

Nogle af vores Business Partnere indsætter web-beacons og cookier på vores websted. Derudover kan knapper i sociale medier fra tredjepart registrere visse informationer, f.eks. IP-adresse, browsertype, sprog, adgangstidspunkt og henvisende webstedsadresser. Hvis du er logget på sådanne sociale mediewebsteder, kan de også linke de indsamlede oplysninger til dine profiloplysninger på webstedet. Vi har ikke kontrol over disse sporingsteknologier fra tredjepart. Bemærk, at domænet "s81c.com", som bruges til at levere statisk indhold på nogle af vores websteder, administreres af IBM og ikke af en tredjepart.

Onlineannoncering

IBM lægger ikke onlineannoncering fra tredjepart ud på vores websteder, men vi reklamerer for vores produkter og serviceydelser på andres websteder. Vi beder dig gøre dig bekendt med disse webstedsoperatørers og netværksannoncørers praksis vedrørende personoplysninger, så du forstår deres praksis i forbindelse med annoncering, herunder hvilken type oplysninger de indsamler om din internetbrug. Nogle af de annoncenetværk, vi bruger, er eventuelt medlem af NAI (Network Advertising Initiative) eller EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance). Enkeltpersoner kan fravælge målrettet annoncering fra annoncenetværk, der er medlem af NAI eller EDAA, ved at gå ind på http://www.networkadvertising.org og http://www.youronlinechoices.eu/

Vi har også indgået aftaler med visse tredjeparter om administration af dele af vores annoncering på andre websteder. Disse tredjeparter kan bruge cookier og web-beacons til indsamling af oplysninger (f.eks. din IP-adresse) om dine aktiviteter på IBM og andres websteder, så du kan få målrettede IBM-annoncer på basis af dine interesser. I USA og Canada er IBM-annoncer, som er målrettet brugeren, markeret med AdChoices-ikonen, da IBM deltager i det selvregulerende program Digital Advertising Alliance, som omhandler onlineadfærd i forbindelse med annoncering (se youradchoices.com og youradchoices.ca). Du kan klikke på ikonen i selve annoncen, hvis du vil ændre på dine indstillinger. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger anvendes til at give dig målrettede annoncer, kan du fravælge det ved at klikke her. Bemærk venligst, at du ikke dermed fravælger annoncer, der ikke er målrettede. Du får fortsat generelle, ikke-målrettede annoncer.

Link til ikke-IBM-websteder og tredjepartsapplikationer

Vi kan give dig mulighed for at interagere med andre websteder, hvor du eventuelt har en konto, f.eks. Facebook eller andre sociale medier, eller deltage i fællesskaber på sådanne websteder, ved at tilbyde link eller indlejre tredjepartsapplikationer, som du kan bruge til at logge på, publicere indhold eller deltage i fællesskaber fra vores websteder.

Vi kan også tilbyde at give dig generelle link til ikke-IBM-websteder.

Din brug af disse links og applikationer er underlagt tredjeparters praksis for beskyttelse af personoplysninger, og du skal læse tredjeparts praksis for beskyttelse af personoplysninger på deres websteder, før du bruger linkene eller applikationerne.

IBM er ikke ansvarlig for sådanne websteders praksis vedrørende personoplysninger eller for indholdet på disse websteder.

Besked om ændringer

Når der bliver foretaget betydende ændringer i denne erklæring om IBM's praksis vedrørende personoplysninger, bliver det annonceret øverst på denne side de følgende 30 dage. Hvis vi vil bruge dine personoplysninger på en måde, der adskiller sig fra den, der blev angivet på indsamlingstidspunktet, giver vi dig besked. Du kan så vælge, om vi må bruge dine personoplysninger på en sådan måde.

Spørgsmål om fortrolighed og adgang

Hvis du har spørgsmål til denne praksis vedrørende personoplysninger eller IBM's behandling af dine oplysninger, kan du sende en e-mail til IBM's webstedskoordinator. Du kan også kontakte os på

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
USA

I visse tilfælde kan du få vist eller ændre i dine personoplysninger online. Hvis du ikke har adgang til dine oplysninger online, og du gerne vil have en kopi af nogle af de oplysninger, du har videregivet til IBM, eller hvis du bliver opmærksom på, at oplysningerne er forkerte, og du gerne vil have os til at rette dem, skal du kontakte os.

Før IBM kan levere eventuelle oplysninger til dig eller rette eventuelle forkerte oplysninger, kan du blive bedt om at verificere din identitet og give os andre oplysninger, der kan hjælpe os med at svare på din forespørgsel. Vi kontakter dig inden for 30 dage, efter du har sendt din forespørgsel.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsførings-e-mail fra IBM, beder vi dig sende en e-mail til NETSUPP@us.ibm.com eller følge vejledningen i markedsførings-e-mailen.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe