Online Prohlášení IBM o ochraně soukromí

Toto prohlášení nabývá účinnosti od 1. března 2013. Předchozí verze tohoto Prohlášení je k dispozici zde.

Pro IBM je ochrana Vašeho soukromí důležitá; zachování Vaší důvěry je pro nás prvořadé.

Toto Prohlášení pojednává o způsobu zpracování informací na webech IBM a webech našich příbuzných společností, včetně typu shromažďovaných a sledovaných informací, způsobu užívání těchto informací a toho, komu jsou tyto informace poskytovány. Rovněž popisuje, jak lze používat soubory cookie, webové značky a další technologie v našich nabídkách typu SaaS (Software-as-a-Service) a softwarových produktech.

Toto Prohlášení se vztahuje na webové stránky IBM, které odkazují na toto Prohlášení. Neplatí však pro ty webové stránky IBM, které mají své vlastní Prohlášení o ochraně soukromí. Kromě toho se nevztahuje na případy, kdy pouze zpracováváme data jménem zákazníků v jejich prospěch - například když působíme jako poskytovatel služeb webového hostingu.

Příležitostně můžeme doplnit toto Prohlášení o další informace týkající se konkrétní interakce s Vámi.

IBM obdržela Pečeť ochrany soukromí (Privacy Seal) organizace TRUSTe, která stvrzuje, že toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů bylo organizací TRUSTe přezkoumáno a že splňuje požadavky programu TRUSTe, včetně požadavků na transparentnost, odpovědnost a výběr v otázkách shromažďování a používání osobních informací. Program TRUSTe zahrnuje pouze informace, které jsou shromažďovány prostřednictvím stránek www.ibm.com. Netýká se informací, které mohou být shromažďovány prostřednictvím softwaru ke stažení, nabídek SaaS nebo mobilních aplikací. Posláním organizace TRUSTe, jakožto nezávislé třetí strany, je posilovat důvěryhodnost mezi zákazníky a organizacemi v online globálním prostředí. Staví přitom na špičkovém kreditu důvěryhodného poskytovatele a pokrokových řešeních na ochranu soukromí. Máte-li jakékoli dotazy nebo námitky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo námi používaných postupů, kontaktujte koordinátora webových stránek IBM. Pokud Vás odpověď neuspokojí, můžete se obrátit na organizaci TRUSTe (týká-li se záležitost našich webových serverů v USA). TRUSTe bude poté vystupovat jako prostředník, který Vám pomůže věc vyřešit.

Společnost International Business Machines Corporation se řídí rámcovými směrnicemi U.S. - EU Safe Harbor a U.S. - Swiss Safe Harbor ve znění uvedeném Ministerstvem obchodu USA; tyto rámcové směrnice se vztahují na shromažďování, použití a uchovávání osobních dat z členských zemí EU a Švýcarska. Společnost International Business Machines Corporation je držitelem osvědčení, že dodržuje zásady na ochranu soukromí Safe Harbor Privacy týkající se oznamování, volby, dalšího přenosu, zabezpečení, integrity dat, přístupu a prosazování. Chcete-li získat další informace o programu Safe Harbor a prohlédnout si osvědčení společnosti International Business Machines Corporation, navštivte stránky http://www.export.gov/safeharbor/.

Sběr osobních údajů


Možná se rozhodnete, že nám v různých situacích přímo poskytnete své osobní údaje. Můžete nám například poskytnout Vaše jméno a kontaktní informace pro komunikaci s Vámi, objednání produktu, zpracování objednávky, registraci k odběru služby, poskytování odběru či pro obchodní účely, jste-li dodavatelem nebo obchodním partnerem. Pokud si od nás chcete něco koupit, můžete nám poskytnout informace o Vaší kreditní kartě. V případě, že se chcete ucházet o volné místo ve společnosti IBM, můžete nám poskytnout informace o Vašem vzdělání a pracovní praxi za účelem posouzení ze strany IBM. Pokud nám sdělíte, že si nepřejete, abychom využívali Vaše informace pro účely dalšího kontaktu s Vámi nad rámec splnění Vaší žádosti, budeme Vaše přání respektovat.

Můžeme také shromažďovat informace týkající se Vašeho požívání našich webových stránek nebo nabídek SaaS prostřednictvím různých technologií. Pokud například navštívíte naše weby nebo využijete naše nabídky SaaS, můžeme protokolovat určité informace, které nám zašle Váš prohlížeč, jako je například Vaše IP adresa, typ a jazyk prohlížeče, doba přístupu a adresy odkazujících stránek. Můžeme shromažďovat informace o stránkách, které jste na našich webech navštívili, stejně tak jako další akce, které jste během návštěvy provedli. Kromě toho některé z našich softwarových produktů obsahují technologie, jejichž prostřednictvím může IBM shromažďovat určité informace o použití těchto produktů. Tyto technologie můžeme také využít k tomu, abychom zjistili, zda jste si otevřeli elektronickou poštu nebo klepli na odkaz obsažený v nějakém e-mailu. Informace získané tímto způsobem nám umožní vytvářet statistiky používání a efektivity našich webových stránek, našich softwarových produktů a nabídek SaaS, případně přizpůsobit naše interakce s Vámi přesně podle Vašich potřeb. Informace o technologiích, které využíváme, naleznete níže pod tématem Soubory cookie, technologie Web Beacon a další.

Čas od času můžeme také získávat informace, které se Vás týkají, nepřímo z jiných zdrojů, například ze seznamu prodejců. V takovém případě si od prodejců vyžádáme potvrzení, že třetí strana získala informace legálním způsobem a že máme právo od nich tyto informace získat a užívat je.

Informace získané buď přímo, nebo nepřímo můžeme kombinovat, což nám pomůže zlepšit jejich celkovou přesnost a úplnosti a přizpůsobit naše interakce s Vámi Vašim potřebám.

Použití osobních údajů


Níže uvedené odstavce podrobněji popisují, jakým způsobem smí IBM použít Vaše osobní údaje.

Splnění Vašeho požadavku na transakci

Pokud od IBM něco požadujete, například produkt nebo službu, zpětné volání nebo konkrétní marketingové materiály, použijeme údaje, které jste nám poskytli, ke splnění Vašeho požadavku. Kvůli usnadnění celého procesu můžeme sdílet informace s jinými subjekty, např. s jinými odděleními IBM, s obchodními partnery IBM, s finančními institucemi, s přepravními společnostmi, poštovními nebo vládními úřady (např. celními úřady), které se na plnění požadavku budou podílet. V souvislosti s transakcí Vás rovněž můžeme kontaktovat jako respondenta v rámci našich průzkumů týkajících se spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu.

Personalizace Vašeho používání našich webových stránek

Informace o Vás můžeme využít k personalizaci Vašeho používání našich webových stránek například tak, že Vám nabídneme obsah, který Vás může zajímat a usnadní navigaci na našich webových stránkách.

Poskytování podpory

Vaše osobní informace můžeme využít na podporu produktů nebo služeb, které jste od nás získali. Jedná se například o poskytování informací o aktualizaci či opravách produktů.

Na našich stránkách rovněž poskytujeme “Živé konverzace”, které Vám pomohou při navigování na našich webech; osobní informace, které jste nám poskytli prostřednictvím těchto relací, použijeme v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí.

Během poskytování technické podpory můžeme někdy získat nahodilý přístup k datům, která jste nám poskytli, nebo k datům nacházejícím se ve Vašem systému. Tato data mohou obsahovat údaje o Vás, o zaměstnancích Vaší organizace, o zákaznících, partnerech nebo dodavatelích. Toto Prohlášení o ochraně soukromí se nevztahuje na náš přístup k těmto informacím nebo na jejich zpracování. Podmínky upravují zpracování těchto dat a nakládání s nimi jsou upraveny příslušnými Podmínkami použití nebo jinými smlouvami uzavřenými mezi Vámi a IBM, jako například Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

Marketing

Informace, které poskytnete IBM, spolu s informacemi, které o Vás získáme nepřímým způsobem, může IBM využít pro marketingové účely. Předtím, než tak učiníme, Vám však poskytneme možnost, abyste se rozhodli, zda mohou být Vaše informace použity tímto způsobem či nikoliv. Kdykoli se můžete rozhodnout, že od nás nechcete marketingové materiály dostávat. V takovém případě postupujte podle pokynů pro odmítnutí materiálů, které jsou uvedeny v každém doručeném e-mailu, informujte nás telefonicky nebo nás kontaktujte přímo (viz níže uvedená část “Otázky týkající se ochrany soukromí a přístupů”).

Některé z našich nabídek mohou být společné pro více značek a jsou tudíž sponzorovány jak IBM, tak i třetími stranami. Pokud se přihlásíte k účasti na těchto nabídkách, vezměte prosím na vědomí, že Vaše informace mohou být shromažďovány také těmito třetími stranami a sdíleny s nimi. Doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich zásadami ochrany soukromí, abyste byli informováni o způsobu, jakým budou nakládat s Vašimi informacemi.

Jestliže zvolíte možnost “Odeslat tuto stránku e-mailem” svým známým nebo kolegům, budeme od Vás požadovat jejich jméno a e-mailovou adresu. Automaticky zašleme jednorázový e-mail obsahující Vámi označenou stránku, avšak nebudeme tuto informaci používat k jiným účelům.

Nábor

V souvislosti s dotazem nebo žádostí o zaměstnání, ať se jedná o inzerci na stránkách IBM nebo jinde, nám můžete poskytnout informace o Vaší osobě, například ve formě životopisu. Tyto informace můžeme použít v rámci IBM při vyřízení Vašeho dotazu nebo pro posouzení Vaší osoby pro účely Vašeho zaměstnání. Tyto informace si uložíme pro budoucí potřebu, ledaže byste s tím vyslovili svůj nesouhlas.

Monitorování nebo nahrávání hovorů, konverzací nebo jiných způsobů interakce

Některé webové transakce mohou zahrnovat telefonickou komunikaci mezi Vámi a IBM. Mohou zahrnovat i online chaty. Vezměte prosím na vědomí, že v rámci IBM je běžnou praxí monitorovat, v některých případech i nahrávat, tyto interakce pro účely školení zaměstnanců nebo zajištění kvality nebo pro zdokumentování konkrétní transakce nebo interakce.

Mobilní aplikace a používání informací v prostředí sociálních sítí

Mobilní aplikace umožňuje IBM stahovat prostřednictvím nejrůznějších tržišť mobilních aplikací. IBM dále na některých svých webových stránkách poskytuje nástroje pro sociální sítě, jež umožňují online sdílení a spolupráci registrovaných uživatelů. Jde o diskusní fóra, portály wiki, blogy a jiné platformy sociálních médií.

Při stahování a používání těchto aplikací nebo registraci k použití těchto nástrojů budete vyzváni, abyste poskytli některé informace o své osobě. Registrační informace budou podléhat tomuto Prohlášení o ochraně soukromí a budou chráněny v souladu s ním, s výjimkou informací, které jsou automaticky zpřístupněny jiným účastníkům jako součást Vašeho profilu. Tyto aplikace a nástroje mohou rovněž zahrnovat dodatečná prohlášení o ochraně soukromí s konkrétními informacemi o postupech shromažďování a zpracování. Tato dodatečná prohlášení si přečtěte a seznamte se s tím, co tyto nástroje a aplikace mohou provádět.

Jakýkoli další obsah, který sami poskytnete, například obrázky, informace, názory nebo libovolný jiný typ osobních informací, které zpřístupníte ostatním účastníkům těchto platforem nebo aplikací, není předmětem tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Na takový obsah se místo toho vztahují Podmínky použití pro příslušné aplikace nebo platformy, resp. další pokyny a informace o ochraně soukromí poskytované v souvislosti s použitím tohoto obsahu, stejně tak jako procesy, s jejichž pomocí můžete obsah z takovýchto nástrojů odstranit, příp. získat nápovědu k tomu, jak to provést. Věnujte jim prosím pozornost, a získejte tak hlubší představu o právech a závazcích Vaší osoby, IBM a ostatních stran v souvislosti s takovýmto obsahem. Měli byste mít na zřeteli, že Vámi poskytnutý obsah prostřednictvím kterékoli z platforem typu Social Computing bude volně zpřístupněn jiným osobám v rámciIBM i mimo ni.

Ochrana práv a vlastnictví IBM a jiných subjektů

Dále můžeme užívat nebo sdílet Vaše informace k účelům ochrany práv nebo vlastnictví IBM, našich obchodních partnerů, dodavatelů nebo zákazníků či jiných subjektů v případech, kdy máme důvodné podezření, že tato práva nebo vlastnictví byla nebo by mohla být porušena. Kromě toho si vyhrazujeme právo zveřejňovat Vaše osobní informace, pokud to vyžaduje zákon, nebo v případech, kdy je podle našeho názoru toto zveřejnění nezbytné z hlediska ochrany našich práv, práv jiných subjektů nebo pro splnění požadavků soudního řízení, soudního příkazu nebo jiného typu právního řízení v souvislosti s naším webovým serverem.

Informace pro obchodní partnery

Jestliže jste Obchodním partnerem IBM, můžete navštívit webové stránky IBM, které jsou určeny výslovně Obchodním partnerům IBM. Informace uvedené na těchto stránkách můžeme použít k administraci a rozvíjení obchodního vztahu s Vámi, s obchodním partnerem, kterého zastupujete, a s Obchodními partnery IBM obecně. To může zahrnovat například využití Vašich informací k zasílání podrobných informací o programech Obchodních partnerů IBM. Dále to může zahrnovat sdílení určitých informací s jinými obchodními partnery (v souladu s veškerými závazky týkajícími se utajení důvěrných informací, jež mohou existovat) nebo zákazníky či potenciálními zákazníky společnosti IBM. V souvislosti s určitou transakcí nebo programem Vás rovněž můžeme kontaktovat jako respondenta v rámci našich průzkumů týkajících se spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu.

Informace pro dodavatele

Jestliže jste Dodavatelem IBM, můžete navštívit webové stránky IBM, které jsou určeny výslovně Dodavatelům IBM. Informace uvedené na těchto stránkách můžeme použít k uzavření nebo k realizaci nějaké transakce s Vámi. To může zahrnovat například sdílení informací s dalšími odděleními IBM, s Obchodními partnery IBM, zákazníky, přepravními firmami, finančními institucemi a s poštovními nebo vládními úřady, které se budou podílet na plnění požadavků. Mohou být použity rovněž k administraci a rozvoji našeho vztahu s Vámi, s dodavatelem, jehož zastupujete, anebo s jinými Dodavateli IBM obecně.

Sdílení osobních informací a mezinárodní převody


IBM je nadnárodní společností, která zahrnuje obchodní procesy, řídicí struktury a technické systémy překračující hranice. Jako taková je IBM oprávněna sdílet Vaše osobní údaje v rámci IBM a převádět je po celém světě ve všech státech, kde realizuje svou obchodní činnost, a to v souvislosti se způsoby užívání určenými výše a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí. Naše Prohlášení o ochraně soukromí a naše postupy jsou koncipovány tak, aby poskytovaly komplexní a konzistentní úroveň ochrany osobních informací po celém světě. To znamená, že i ve státech, jejichž právní předpisy poskytují menší ochranu Vašich informací, bude IBM nakládat s Vašimi informacemi způsobem popsaným v tomto dokumentu.

IBM v některých případech využívá ke shromažďování, analýze a k dalšímu zpracování informací, které je prováděno jejím jménem, dodavatele se sídlem v různých státech. V rámci této praxe IBM vyžaduje, aby tito dodavatelé nakládali s informacemi způsobem, který je v souladu se zásadami IBM.

Čas od času můžeme sdělit informace, které Vás identifikují na individuální úrovni a které jsme získali na našich webových stránkách, jiným subjektům, které nejsou součástí IBM ani našimi dodavateli. Jedná se například o naše obchodní partnery. Kromě výjimek popsaných v tomto Prohlášení o ochraně soukromí budeme takto postupovat pouze v případech, kdy k tomu předem udělíte svůj souhlas. Tyto informace nebudeme však prodávat ani pronajímat.

Může nastat situace, kdy se IBM, ať již ze strategických nebo jiných obchodních důvodů, rozhodne prodat, nakoupit, fúzovat nebo jinak reorganizovat podniky v některých státech. Součástí takové transakce může být předání osobních údajů potenciálním nebo faktickým zákazníkům, nebo obdržení těchto údajů od prodejců. U tohoto typu transakcí IBM vždy usiluje o vhodnou ochranu informací.

Vezměte prosím na vědomí, že za určitých okolností mohou být osobní údaje sděleny vládním agenturám na základě soudního řízení, soudního příkazu nebo jiného typu právního řízení. Kromě těchto případů můžeme poskytnout Vaše informace z důvodu ochrany práv nebo vlastnictví IBM, našich obchodních partnerů, dodavatelů nebo zákazníků a ostatních subjektů v případech, kdy máme důvodné podezření, že tato práva nebo vlastnictví byla nebo by mohla být porušena.

Zabezpečení a správnost informací


Naším záměrem je chránit Vaše osobní údaje a zachovat jejich správnost. IBM přijme přiměřená fyzická, administrativní a technická ochranná opatření na pomoc při ochraně Vašich osobních informací před neoprávněným přístupem, užíváním a vyzrazením. Například šifrujeme určité citlivé osobní informace, jako jsou informace o kreditních kartách, při jejich předávání prostřednictvím Internetu. Zároveň vyžadujeme od našich dodavatelů, aby chránili tyto informace před neoprávněným přístupem, užíváním a vyzrazením.

Uchování dat


Vaše registrační informace budeme uchovávat po celou dobu platnosti Vašeho účtu nebo po dobu nezbytnou k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby. Jestliže si nepřejete, abychom Vaše registrační informace nadále za účelem poskytování služeb uchovávali, kontaktujte NETSUPP@us.ibm.com. Vaše registrační informace budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou ke splnění našich právních závazků, vyřešení sporů a zajištění plnění vzájemných dohod.

Soubory cookie, technologie Web Beacons a další


Jak bylo uvedeno výše, informace získáváme na základě Vašich návštěv na našich webových stránkách, používání nabídek SaaS a našich softwarových produktů. Tyto informace nám pomáhají vytvářet statistiky užívání a efektivity, personalizovat Vaše zkušenosti a případně přizpůsobovat naši interakci Vašim potřebám. Tuto činnost provádíme prostřednictvím různých technologií, včetně technologie souborů cookie. Soubor cookie je datový prvek, který může webový server poslat Vašemu prohlížeči. Tento soubor může být uložen ve Vašem počítači jako příznak, který identifikuje Váš počítač. Ačkoli se soubory cookie nejčastěji používají pouze k měření využívání webového serveru (např. počet návštěvníků a doba návštěvy) a jeho efektivity (např. témata, o která mají návštěvníci největší zájem) a k usnadnění navigace nebo užívání jako takového, přičemž nejsou spojeny s žádnými osobními informacemi. Občas se také používají pro účely personalizace v případě pravidelných návštěvníků webového serveru, a to tak, že jsou spojeny s informacemi uvedenými v profilu nebo s preferencemi uživatele. V průběhu času pak tyto informace poskytují cenné poznatky napomáhající zlepšit zkušenosti uživatele.

Soubory cookie se běžně dělí na "soubory cookie relace" a "perzistentní soubory cookie". Soubory cookie relace napomáhají k efektivnímu procházení webových stránek a uchovávání postupu ze stránky na stránku, abyste nebyli dotazováni na informace, které jste během aktuální návštěvy již zadávali. Soubory cookie relace se ukládají v dočasné paměti a po zavření webového prohlížeče se vymažou. Perzistentní soubory cookie naproti tomu slouží k ukládání předvoleb uživatele pro aktuální návštěvu i do budoucna. Ukládají se na pevný disk Vašeho zařízení a zůstávají v platnosti i po opětném spuštění Vašeho prohlížeče. Perzistentní soubory cookie používáme například k uložení Vámi zvoleného jazyka a země.

Většina webových prohlížečů soubory cookie standardně povoluje, ale současně dává možnost většinu souborů cookie kontrolovat, včetně toho, zda se mají přijímat a jak se odstraňují. Informace o kontrole souborů cookie najdete pod záhlavím "Nástroje" (nebo pod podobnou funkcí) Vašeho konkrétního prohlížeče. Ve většině případů můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby Vás na přijímání souborů cookie upozorňoval, a tak Vám umožnil rozhodnout se, zda je chcete přijmout. Svůj prohlížeč můžete také zpravidla nastavit tak, aby užívání souborů cookie zablokoval. Soubory cookie v našich softwarových produktech lze vypnout v samotném produktu.Avšak vzhledem k tomu, že soubory cookie umožňují využívat některé z funkcí našich webů, softwarových produktů či nabídek SaaS, doporučujeme jejich používání povolit. V případě, že tyto soubory cookie zablokujete, vypnete nebo jiným způsobem zamítnete, některé webové stránky se mohou zobrazovat nesprávně, resp. nebudete moci například přidávat položky do nákupního košíku, pokračovat k pokladně nebo užívat jakékoli služby webového serveru, které vyžadují Vaše přihlášení. Některé webové stránky IBM, nabídky SaaS a softwarové produkty používají pro úpravu stránek a pro poskytování kvalitnějších služeb zákazníkům také technologie Web beacon či jiné technologie. Tyto technologie se používají na mnoha stránkách v rámci webového serveru IBM. Jestliže návštěvník na tyto stránky vstoupí, vygeneruje se anonymní záznam o této návštěvě, který pak můžeme my nebo naši dodavatelé zpracovat. Tyto technologie "Web beacon" obvykle pracují ve spojení se soubory cookie. Jestliže nechcete spojovat Vaše anonymní informace souboru cookie s Vašimi návštěvami těchto stránek nebo použití těchto produktů, můžete zablokovat používání souborů cookie ve svém prohlížeči, resp. v samotném produktu. Pokud používání souborů cookie zablokujete, technologie "Web beacon" a další technologie budou i nadále zjišťovat návštěvy na daných stránkách, avšak nebudou spojovány s informacemi, které jsou jinak uloženy v souborech cookie.

Další informace o technologiích používaných v našich nabídkách služeb SaaS nebo softwarových produktech, včetně informací k jejich zablokování, najdete v průvodci uživatele ke konkrétnímu softwarovému produktu nebo Vámi používané nabídce SaaS. Informace o použití souborů cookie a dalších technologií na straně klientů IBM v jejich vlastních implementacích softwarových produktů IBM a nabídek SaaS najdete po klepnutí sem.

Kromě toho můžeme zahrnout technologii Web beacon do marketingových e-mailových zpráv nebo do našich informačních bulletinů, abychom mohli určit, zda byly zprávy otevřeny a zda bylo klepnuto na odkazy zde obsažené.

Někteří z našich obchodních partnerů ukládají na našich serverech webové značky a soubory cookie. Kromě toho mohou některé stránky sociálních sítí protokolovat další informace, jako je Vaše adresa IP, typ prohlížeče a používaný jazyk, doba přístupu a odkazující webové stránky. Pokud jste na stránky sociálních sítí přihlášeni, tyto stránky mohou rovněž propojovat takto shromážděné informace s Vaším profilem na příslušných stránkách. Uvedené technologie sledování používané třetími stranami nekontrolujeme. Všimněte si, že doménu "s81c.com" sloužící k poskytování statického obsahu na některých z našich webových serverů spravuje IBM, nikoli třetí strany.

Online reklama


IBM neumožňuje reklamu třetích stran na svých webových stránkách, nicméně inzeruje své produkty a služby na webových stránkách jiných firem. Seznamte se prosím se zásadami ochrany soukromí těchto operátorů nebo inzerentů v síti, abyste pochopili jejich postupy v oblasti reklamy, včetně toho, jaký typ informací mohou shromažďovat o Vašem užíváním Internetu. IBM neposkytuje operátorům webových serverů ani inzerentům v síti žádné informace o Vašem užívání webových stránek IBM. Některé inzertní sítě, které můžeme užívat, mohou být členy Network Advertising Initiative (NAI). Jednotlivci se mohou rozhodnout pro cílenou reklamu zajišťovanou členskými reklamními sítěmi iniciativy NAI. V takovém případě mohou navštívit stránky www.networkadvertising.org.

Rovněž spolupracujeme s některými třetími stranami na správě naší inzerce na jiných webech. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookie a technologii webových značek ke shromažďování informací (např. IP adresy) o Vašich aktivitách na webech IBM a dalších webech s cílem prezentovat Vám cílenou inzerci IBM na základě Vašich zájmů. V USA se inzerce IBM cílená na konkrétního uživatele označuje ikonou DAA. Své předvolby můžete upravovat po klepnutí na tuto ikonu v příslušných inzerátech. Pokud si však přejete, aby se tyto informace k cílené inzerci nevyužívaly, můžete tuto funkci dobrovolně zablokovat klepnutím sem. Mějte na paměti, že tímto krokem nezablokujete další necílenou inzerci. Obecné necílené inzeráty se Vám budou zobrazovat i nadále.

Odkazy na stránky mimo IBM a aplikace třetích stran


Abychom Vám usnadnili interaktivní práci s dalšími weby, na nichž můžete mít vlastní účet (např. Facebook a další stránky sociálních médií), příp. připojování ke komunitám na takových stránkách, poskytujeme v některých případech odkazy nebo zajišťujeme vložení aplikací třetích stran, jejichž prostřednictvím se můžete přihlašovat, vkládat obsah nebo se připojovat k dalším komunitám z našich webových serverů.

Můžeme rovněž poskytovat obecné odkazy na stránky mimo IBM.

Na použití těchto odkazů a aplikací se vztahují zásady ochrany osobních údajů třetích stran. Před použitím těchto odkazů či aplikací byste se proto měli s těmito zásadami nejprve seznámit.

IBM nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů nebo obsah webových stránek třetích stran.

Oznámení o změnách


V horní části této stránky uveřejníme na dobu třiceti dní oznámení, jímž budeme uživatele informovat o zásadní aktualizaci nebo změně tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Jestliže budeme mít v úmyslu použít Vaše osobní informace jiným způsobem, než je uvedeno v okamžiku jejich získání, budeme Vás o tom informovat a budete se moci rozhodnout, zda můžeme či nemůžeme použít Vaše osobní informace tímto způsobem.

Otázky týkající se ochrany soukromí a přístupů


Máte-li jakékoli dotazy k tomuto Prohlášení o ochraně soukromí nebo ke zpracování Vašich údajů ze strany IBM, můžete zaslat e-mail koordinátorovi webového serveru IBM. Také nás můžete kontaktovat na adrese:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

V určitých případech můžete prohlížet nebo editovat Vaše osobní informace online. Jestliže nejsou Vaše informace dostupné online a chcete-li obdržet kopii konkrétních informací, které jste poskytli IBM, nebo pokud zjistíte, že tyto informace jsou nesprávné a chcete je opravit, kontaktujte nás.

Než Vám však IBM poskytne jakékoli informace nebo opraví případné nepřesnosti, může Vás požádat o ověření identity a poskytnutí dalších podrobností, abychom mohli na Vaši žádost reagovat. Budeme Vás kontaktovat do 30 dnů po zaslání žádosti.

Jestliže si již nadále nepřejete dostávat od IBM elektronickou poštu obsahující marketingové materiály, zašlete nám prosím e-mail na adresu NETSUPP@us.ibm.com nebo postupujte podle instrukcí pro odmítnutí těchto materiálů, které jsou uvedeny v každém marketingovém e-mailu.