Това Заявление за поверителност влиза в сила през май 2018 г.

В IBM ние оценяваме важността на вашата лична информация и се ангажираме да я обработваме отговорно и в съответствие с приложимите закони за защита на данните във всички страни, в които IBM работи.

Това Заявление за поверителност описва общите IBM практики' за поверителност, които се отнасят до лична информация, която събираме, използваме и споделяме за потребители и други физически лица в рамките на нашите клиенти, бизнес партньори, доставчици и други организации, с които IBM има или планира бизнес сътрудничество.

Това Заявление за поверителност се допълва от IBM Заявлението за онлайн поверителност, което предоставя повече информация в онлайн контекста, включително по отношение назначението на персонал. Възможно е да предоставим допълнителна или по-конкретна информация за събирането или във връзка с конкретен продукт или услуга.

Защо и как събираме и използваме вашата лична информация

Можем да събираме вашата лична информация като физическо лице за различни цели, като например-

 • Достъп и използване на уеб сайтове или други онлайн услуги
  Когато влизате в един от нашите уеб сайтове или използвате онлайн услуга, ние ще запишем информацията, необходима, за да ви предоставим достъп, както и за функционирането на уеб сайта и за да спазим изискванията за сигурност и правните изисквания във връзка с работата на нашия сайт, като например пароли, IP адрес и настройки на браузъра. Също така събираме информация за вашата дейност по време на посещението ви, за да персонализираме вашето уеб сайт преживяване като например записване на вашите предпочитания и настройки и за да събираме статистики, които да ни помагат да подобрим и доразработим нашите уеб сайтове, продукти и услуги.
 • Отговор на вашето искане за информация, поръчка или поддръжка
  Когато се свържете с нас (онлайн или офлайн) във връзка с искане за информация, за да поръчате продукт или услуга, за да ви предоставим поддръжка или за да участвате във форум или друго обществено работно средство, ние събираме информацията, необходима за изпълнение на вашето искане, за да ви предоставим достъп до продукта или услугата, за да предоставим поддръжка и за да можем да се свържем с вас. Например, ние събираме вашето име и информация за контакт, подробности за вашата заявка и вашето споразумение с нас, както и изпълнението, доставката и фактурирането на вашата поръчка и можем да включим информация във връзка с проучване удовлетвореността. Ние запазваме тази информация за административни цели, с цел правна защита, както и във връзка със сътрудничеството си с вас.

  Когато предоставите вашето име и информация за контакт, за да се регистрирате във връзка с такова искане, регистрацията може да служи за идентифицирането ви, когато посещавате нашите уеб сайтове. За поръчване на повечето услуги и продукти изискваме да сте регистрирали IBMid. Регистрацията може също да ви позволи да персонализирате и контролирате настройките си за поверителност.
 • Използване на услуги IBM Cloud
  Ние събираме информация за вашето ползване на услугите IBM Cloud, за да позволим на функциите на продукта да работят, да подобрим потребителското ви преживяване, да приспособим сътрудничеството си с вас, да информираме клиентите си за цялостното използване на услугите, да предоставяме поддръжка и да подобряваме и развиваме нашите продукти и услуги. За подробности относно използваните от нас технологии, личната информация, която събираме, както и как се контролира или блокира проследяването или се изтриват „бисквитките“, моля, направете справка с IBM Заявлението за онлайн поверителност.
 • Контакт със служители на наши клиенти, потенциални клиенти, партньори и доставчици
  В отношенията ни с клиенти или потенциални клиенти, партньори и доставчици, те ни предоставят бизнес информация за връзка (като име, бизнес данни за връзка, длъжност или звание на техните служители, изпълнители, консултанти и упълномощени потребители) за цели като управление на договори, изпълнение, доставка на продукти и услуги, предоставяне на поддръжка, фактуриране и управление на услугите или сътрудничество.
 • Информация за посетители
  Регистрираме физически лица, посещаващи нашите обекти и места за стопанска и друга дейност(име, идентификация и бизнес данни за връзка) и използваме камери за наблюдение от съображение за сигурност и безопасност на лицата и вещите, както и за регулаторни цели.
 • Маркетинг
  По-голямата част от информацията, която събираме за вас, идва от нашите директни взаимоотношения с вас. Когато се регистрирате за събитие, можем да събираме информация (онлайн или офлайн) във връзка с организацията на събитието, както и по време на събитието, като например участие в сесии и резултати от проучвания. Ние комбинираме личната информация, която събираме, за да разработим обобщен анализ и бизнес осведоменост за осъществяването на нашия бизнес и за маркетингови цели. Можете да изберете да получавате информация по имейл, телефон или поща относно нашите продукти и услуги или да се регистрирате за абонаменти. Когато посещавате нашите уеб сайтове или използвате нашите услуги, може да ви предоставим персонализирана информация. Винаги може да се откажете от получаването на персонализирана комуникация, като изпратите имейл съобщение на NETSUPP@us.ibm.com. Повече информация можете да намерите в IBM Заявлението за онлайн поверителност.

Когато посочваме, че използваме вашата лична информация във връзка със заявка, поръчка, транзакция или споразумение (или с подготовка на такива) или за да ви предоставим услуги, които сте поискали (като уеб сайт), ние правим това, защото е необходимо за изпълнение на нашето споразумение с вас.

Когато посочваме, че използваме вашата лична информация във връзка с маркетинг, подобряване или развитие на нашите продукти или услуги, както и по причини свързани с безопасността и сигурността, или поради регулаторни изисквания, различни от тези, свързани с вашето споразумение или искане, ние правим това въз основа на законните ни интереси или тези на трети страни, или с вашето съгласие. Когато събираме и използваме вашата лична информация съгласно законодателството на ЕС за защита на личните данни, това може да има последици за Вашите права.

Споделяне на лична информация

Като глобална организация, предлагаща широка гама от продукти и услуги, с бизнес процеси, управленски структури и технически системи, които прекосяват границите, IBM прилага глобални политики, както и стандарти и процедури за последователна защита на личната информация. Като глобална компания е възможно да споделяме информация за вас с нашите филиали из цял свят и да я прехвърляме в страни, в които осъществяваме дейност в съответствие с това Заявление за поверителност.

Ние предоставяме достъп до лична информация на Между контролираните от IBM филиали, само когато той е основан на принципа „необходимост да се знае“ и е необходим за целите, за които е предоставен такъв достъп. В някои случаи IBM използва доставчици, разположени в различни страни, за да събират, използват, анализират и най-общо да обработват лична информация от негово име.

Когато това е целесъобразно, IBM може също така да сподели вашите лични данни с избрани партньори, с цел предоставянето на продукти или услуги на вас или на компанията, за която работите, както и при изпълнението на вашите заявки или с ваше съгласие. При подбора на доставчици и партньори вземаме предвид процесите им за обработка на данни.

Ако IBM реши да продаде, купи, слее или по друг начин реорганизира предприятия в някои страни, съответната транзакция може да включва разкриване на лична информация на потенциални или действителни купувачи или получаване на такава информация от продавачите. Практиката на IBM' е да изисква подходяща защита на личната информация при тези видове транзакции.

Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства личната информация може да подлежи на разкриване пред държавни агенции вследствие на съдебно производство, съдебна заповед или съдебен процес. Също така можем да споделим личната ви информация, за да защитим правата или имуществото на IBM, както и тези на нашите бизнес партньори, доставчици или клиенти и други, когато имаме разумни основания да смятаме, че такива права и имущество са били или биха могли да бъдат засегнати.

Международни трансфери

Международният отпечатък на IBM включва голям брой трансфери на лична информация между различни филиали, както и на трети страни, намиращи се в страните, в които осъществяваме дейност. Някои държави са въвели ограничения за трансфер на лична информация, във връзка с които IBM предприема различни мерки, включително:

Защита и точност на информацията

Ние възнамеряваме да защитаваме вашата лична информация и да поддържаме нейната точност. IBM прилага разумни физически, административни и технически предпазни мерки, които ни помагат да защитаваме вашата лична информация от непозволени достъп, използване и разкриване. Например, ние криптираме определена чувствителна лична информация, като информация свързана с кредитни карти, когато я предаваме по Интернет. Ние също така изискваме от нашите доставчици да защитават такава информация от непозволени достъп, използване и разкриване.

Период на задържане

Ние няма да задържим личната информация по-дълго, отколкото е необходимо, за да изпълним целите, за които се обработва, включително сигурността на обработката, да отговаря на законовите и регулаторни задължения (например одит, счетоводни и законови условия за задържане), за обработка на спорове, както и за установяването, упражняването или защитата на правни искове в страните, в които извършваме дейност.

Тъй като обстоятелствата могат да варират в зависимост от контекста и услугите, информацията, предоставена в #IBM Заявлението за онлайн поверителност или чрез конкретно известие, може да съдържа по-подробна информация за приложимите условия за задържане.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпрос, свързан с това Заявление за поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате този формуляр. Вашето съобщение ще бъде препратено до съответния член на екипа на IBM' за защита на личните данни, например до като служител по защита на данните или членовете на неговия екип.

За целите на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR) администраторът на вашата лична информация е International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 New Orchard Road, Armonk, New York, САЩ, освен ако не е посочено друго. Когато IBM Corp. или филиал, който тя контролира (неустановен в Европейската икономическа зона (ЕИЗ)) трябва да назначи законен представител в ЕИЗ, представител за всички такива случаи е IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, Великобритания PO6 3AU.

IBM Corp. не е администратор в ситуации като:

 • Лична информация, обработена във връзка с договорно отношение или сключване на договорни отношения с конкретен филиал на IBM. В този случай администраторът на лична информация е IBM компанията, сключваща договорното отношение, която е юридическото лице, с което вие или вашият работодател имате или ще имате договора.
 • Лична информация, събрана на физическия обект или място за стопанска и друга дейност на IBM. В този случай този филиал е администраторът на личната информация.

Вашите права

Можете да поискате достъп до, актуализиране или поправка на вашата лична информация. Имате право и да възразите срещу директен маркетинг. Можете да получите достъп до процеса на искане тук.

Възможно е да имате допълнителни права съгласно местното законодателство, приложимо върху обработката. Например, ако обработката е предмет на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС ("GDPR") и вашата лична информация се обработва въз основа на законни интереси, вие имате право да възразите срещу обработката на основания, свързани с вашата конкретна ситуация. В съответствие с GDPR можете да имате и правото да поискате личната ви информация да бъде изтрита или ограничена и да поискате преносимост на вашата лична информация.

Право на подаване на жалба

В случай, че считате, че нашата обработка на личната ви информация не отговаря на приложимите закони за защита на данните, можете да подадете жалба:

Промени в нашите Заявления за поверителност

От време на време е възможно да актуализираме това Заявление за поверителност, както и всяко друго конкретно Заявление за поверителност. Когато въвеждаме промени в това Заявление за поверителност, ще добавяме нова дата в горната част на Заявлението за поверителност.

TRUSTe European Safe Harbor certification
TRUSTe

Как да се свържете с нас

Въпроси относно това Заявление или относно обработката от страна на IBM на Вашата информация могат да се изпращат на:

координатор на IBM уеб сайт, или

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
САЩ

Ако не желаете да получавате бъдещи рекламни съобщения от IBM, включително абонаменти, моля, изпратете имейл до NETSUPP@us.ibm.com.


Други полезни връзки за поверителност