Oprogramowanie usług danych

Obszerne usługi danych, które skutecznie i efektywnie chronią, zarządzają, zabezpieczają, mobilizują oraz udostępniają dane.

IBM Spectrum Virtualize

Uprość zarządzanie danymi, zabezpieczaj dane i eliminuj silosy hamujące innowacje dzięki oprogramowaniu IBM Spectrum Virtualize.

IBM Spectrum Scale

Rozwiązywanie wyzwań związanych z danymi sztucznej inteligencji za pomocą innowacji, prostoty i wyników biznesowych.

Usługi pamięci masowej definiowanej programowo

Pamięć masowa zdefiniowana programowo (SDS) zapewnia elastyczne podstawy pamięci masowej potrzebne do chmury hybrydowej, transformacji cyfrowej i nie tylko.

Platformy usług danych

Produkty dostarczające oprogramowanie usług danych IBM.

IBM FlashSystem

IBM FlashSystem 5000

Udoskonalone rozwiązania z dziedziny pamięci masowej all-flash zaprojektowane z myślą o zapewnianiu funkcji klasy korporacyjnej, takie jak pamięć flash, bez obniżania opłacalności i wydajności.

IBM FlashSystem 5200

Wykorzystaj nowy produkt z rodziny FlashSystem, aby zapewnić kompleksowe funkcje NVMe i wydajność pamięci typu flash w ramach ekonomicznego, kompaktowego rozwiązania.

IBM FlashSystem 7300

Zapewniaj wysokiej klasy funkcje spełniające potrzeby firmy w dziedzinie wirtualnej pamięci masowej oraz umożliwiaj szybkie i elastyczne wdrażanie usług w chmurze dzięki macierzom pamięci masowej flash.

IBM FlashSystem 9500

Uzyskaj optymalną wydajność pamięci all-flash i NVMe dzięki akceleracji pamięci flash, niezawodności technologii IBM FlashCore® i korporacyjnym funkcjom Spectrum Virtualize.

IBM Storage Utility

Rodzina ofert z opcją zakupów obejmującą rozliczenia na podstawie użycia zasobów, aby wykorzystanie pamięci masowej było lepiej dopasowane do potrzeb biznesowych.

IBM SAN Volume Controller

Uprość zarządzanie infrastrukturą pamięci masowej, warstwową pamięcią masową oraz zaawansowanymi funkcjami.

IBM Cloud Object Storage i Elastic Storage

IBM Cloud Object Storage

Elastyczna, ekonomiczna i skalowalna pamięć masowa w chmurze przeznaczona dla danych nieustrukturyzowanych.

IBM Elastic Storage

Elementy składowe danych sztucznej inteligencji dla rozwiązań IBM Spectrum Scale zapewniających wysoką wydajność lub pojemność umożliwiającą zmniejszenie kosztów.

Spectrum Discover

Uprość dane na potrzeby sztucznej inteligencji, wykorzystując ich kompleksowe ujęcie — od środowiska brzegowego po analityczne — a jednocześnie skracaj czas, jakiego wymaga porządkowanie i analizowanie danych.

Archiwizacja i pamięć masowa na komputerach mainframe IBM Z

IBM DS8900F

Najszybszy, najbardziej niezawodny i najbezpieczniejszy system pamięci masowej dla IBM Z® i IBM Power Systems.

Napęd taśmowy IBM TS1130

Niższe koszty długookresowej ochrony wielkich zbiorów danych oraz danych w w środowiskach chmurowych, mobilnych i społecznościowych.

Napęd taśmowy IBM TS1150

Niższe koszty długookresowej ochrony wielkich zbiorów danych oraz danych w w środowiskach chmurowych, mobilnych i społecznościowych.

Napęd taśmowy IBM TS1160

Optymalizuj wykorzystanie napędu taśmowego z obsługą interfejsów SAS, Ethernet i FC.

Wirtualna biblioteka taśm IBM TS7760

Ułatw obsługę infrastruktury do archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych w chmurze hybrydowej IBM Z dzięki wirtualizowanej taśmowej pamięci masowej, która teraz oferuje opcję all-flash dla obciążeń o wysokiej wydajności.

Wirtualna biblioteka taśm IBM TS7770

Ułatw obsługę infrastruktury do archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych w chmurze hybrydowej IBM Z dzięki wirtualizowanej taśmowej pamięci masowej, która teraz oferuje opcję all-flash dla obciążeń o wysokiej wydajności.

Sieci SAN

IBM Storage Networking SAN18B-6

Szybka, niezawodna i bezpieczna ochrona danych na odległość.

IBM Storage Networking SAN24B-6

Podstawowy przełącznik oferujący funkcje wysokiej wydajności (4, 8, 16 i 32 Gb/s) połączone z prostotą interfejsu typu „wskaż i kliknij” oraz funkcjonalnością klasy korporacyjnej.

IBM Storage Networking SAN42B-R

Osiągaj cele w zakresie usuwania skutków awarii oraz ciągłości biznesowej dzięki czołowej w branży wydajności i skalowalności.

IBM Storage Networking SAN48C-6

Zapewnia szybką łączność światłowodową dla macierzy all-flash.

Przełącznik sieci Fabric IBM Storage Networking SAN50C-R

Wdrażaj rozwiązania rozszerzeń sieci SAN, rozproszone, inteligentne usługi sieci Fabric i łączność wieloprotokołową w otwartych systemach i środowiskach komputerów mainframe.

IBM Storage Networking SAN64B-6

Spełniaj wymagania wirtualizacji w hiperskali, większych infrastruktur chmury i rosnących środowisk pamięci masowej flash.

IBM Storage Networking SAN96C-6

Pozwala organizacjom obsługiwać wykładniczy wzrost ilości danych w środowiskach wielochmurowych.

IBM Storage Networking SAN128B-6

Zwiększ wydajność, uprość zarządzanie i korzystaj z czołowej w branży gęstości przełączników.

Wielowarstwowy przełącznik klasy Director IBM Storage Networking SAN192C-6

Konsoliduj zasoby danych w mniejszą liczbę większych, łatwiejszych w zarządzaniu sieci SAN, aby nadążać za wzrostem ilości danych.

Przełącznik sieci Fabric IBM Storage Networking SAN32C-6

Wspieranie organizacji szybko wdrażających aplikacje w skali chmury przy użyciu wirtualizowanych serwerów.

Wielowarstwowy przełącznik klasy Director IBM Storage Networking SAN384C-6

Umożliwia transformację chmurową i biznesową dużych sieci pamięci masowych.

IBM Storage Networking SAN512B-6 i SAN256B-6

Zwiększaj stabilność operacyjną, maksymalizuj wydajność aplikacji i poprawiaj elastyczność biznesową, korzystając z korporacyjnych przełączników klasy Director typu b 6. generacji.

Przełącznik klasy Director IBM Storage Networking SAN768C-6

IBM Storage Networking SAN768C-6 to przełącznik SAN klasy Director umożliwiający organizacjom obsługę rosnącej wykładniczo ilości danych i zapewnienie elastyczności operacyjnej.

Sztuczna inteligencja dla IT

Rozwiązania do zarządzania danymi, które można zaimplementować w firmach i przedsiębiorstwach w celu gromadzenia danych historycznych i bieżących, analizy surowych danych przy użyciu metod statystycznych i oprogramowania w celu dostarczenia wniosków pozwalających na podejmowanie lepszych decyzji w przyszłości.

IBM Storage Insights

Zoptymalizuj infrastrukturę pamięci masowej za pomocą tej platformy do obsługi pamięci masowej i zarządzania nią w chmurze, oferującej funkcje analizy predykcyjnej.

Turbonomic Application Resource Management

Zapewnij wydajność aplikacji dzięki inteligentniejszemu zarządzaniu zasobami.

IBM Spectrum Control

Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania danymi i pamięcią masową, które umożliwia monitorowanie i analizowanie wielu systemów pamięci masowej.

Ciągłość biznesowa

Ciągłość biznesowa polega na przygotowaniu planu radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aby organizacja mogła dalej funkcjonować przy jak najmniejszych zakłóceniach.

Oprogramowanie IBM Spectrum

IBM Spectrum Archive

Optymalizuj koszty archiwizacji dzięki fizycznej izolacji („air gap”) i intuicyjnemu systemowi zarządzania z jednej globalnej przestrzeni nazw.

IBM Spectrum Protect

Ochrona danych w skali całego przedsiębiorstwa. Kompleksowa odporność danych na fizycznych serwerach plików, w środowiskach wirtualnych oraz w szerokim zakresie zastosowań.

IBM Spectrum Protect Plus

Zunifikowana ochrona danych dla środowisk chmury hybrydowej.

Platformy przechowywania długoterminowego

Kaseta z taśmą IBM 3592

Umożliwia ponowne wykorzystanie nośników poprzez reformatowanie i modernizację nośników wcześniejszych generacji.

Obudowa IBM 7226 Multimedia Storage Enclosure

Wykorzystaj niezawodną i elastyczną obsługę kopii zapasowych oraz bezpieczeństwa danych w centrum przetwarzania danych.

Kaseta IBM Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 6

Zarządzaj błyskawicznym zwiększaniem ilości danych, utrzymuj szybki i niezawodny dostęp do danych oraz zapewniaj odporność biznesową.

Kaseta IBM Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 7

Chroń i przechowuj większe ilości danych przez dłuższy czas, korzystając z taśm o wysokiej pojemności zaprojektowanych z myślą o niezawodności i długim okresie eksploatacji.

Kaseta IBM Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 8

Udostępnia 12 TB pojemności rodzimej i nawet 30 TB w przypadku kompresowania danych, aby zapewnić znacznie większą efektywność i wydajność.

Napęd taśmowy IBM TS1070

Napęd taśmowy LTO Ultrium siódmej generacji przeznaczony dla korporacyjnych bibliotek taśm IBM.

Napęd taśmowy IBM TS1130

Zaspokaja potrzeby w zakresie bezpieczeństwa informacji, przechowywania i zapewniania zgodności z przepisami.

Napęd taśmowy IBM TS1150

Niższe koszty długookresowej ochrony wielkich zbiorów danych oraz danych w w środowiskach chmurowych, mobilnych i społecznościowych.

Napęd taśmowy IBM TS1160

Optymalizuj wykorzystanie napędu taśmowego z obsługą interfejsów SAS, Ethernet i FC.

Napęd taśmowy IBM TS2250

Wykorzystaj technologię Linear Tape-Open (LTO) Ultrium 5 o wysokiej pojemności i połowie wysokości zaprojektowaną z myślą o środowisku otwartych systemów średniej klasy.

Napęd taśmowy IBM TS2260

Technologia IBM LTO Ultrium 6 to odpowiedź na rosnące potrzeby związane z przechowywaniem danych oraz z coraz krótszymi oknami czasowymi przeznaczonymi na tworzenie kopii zapasowych.

Napęd taśmowy IBM TS2270

Napęd taśmowy o połowie wysokości z technologią LTO Ultrium siódmej generacji.

Napęd taśmowy IBM TS2280

Uzyskaj nawet 30 TB pojemności na kasetę w przypadku kompresowania danych dzięki technologii następnej generacji LTO Ultrium 8.

Zmieniacz taśm IBM TS2900

Niskoprofilowe, podstawowe rozwiązanie taśmowej pamięci masowej IBM LTO, które jest obsługiwane na platformach otwartych systemów.

Biblioteka taśmowa IBM TS4300

Korzystaj z fizycznie odseparowanej, cyberodpornej pamięci masowej do długoterminowego przechowywania danych w wysoce skalowalnej bibliotece taśm.

Napęd taśmowy IBM TS4500

Pokonuj trudności charakterystyczne dla chmurowych pamięci masowych, stosując rozwiązanie następnej generacji, które jest zoptymalizowane pod kątem dużej gęstości przechowywania oraz zintegrowanego zarządzania i umożliwia przechowywanie do 1,05 eksabajta (EB) danych.

Wirtualna biblioteka taśm IBM TS7770

Ułatw obsługę infrastruktury archiwizacji i kopii zapasowych w chmurze hybrydowej IBM Z dzięki wirtualizowanej taśmowej pamięci masowej, która teraz oferuje opcję all-flash dla obciążeń o wysokiej wydajności.

Zaawansowane usługi danych

Innowacyjne usługi danych udostępniane przez platformę oprogramowania IBM Spectrum.

IBM Spectrum Discover

Uprość dane na potrzeby sztucznej inteligencji, wykorzystując ich kompleksowe ujęcie — od środowiska brzegowego po analityczne — a jednocześnie skracaj czas, jakiego wymaga porządkowanie i analizowanie danych.

IBM Spectrum Copy Data Management

Modernizuj, upraszczaj i automatyzuj procesy zarządzania kopiowaniem w centrach przetwarzania danych.

IBM Spectrum Storage Suite

Zarządzaj przyrostem danych i przygotuj się na wdrożenie chmury z pomocą pakietu rozwiązań zdefiniowanych programowo (SDS), którego koszt jest określany z góry w przeliczeniu na terabajt.

IBM Storage Suite for IBM Cloud Paks

Przyspiesz wdrażanie chmury hybrydowej i przenieś usługi danych do środowiska kontenerów.

Porozmawiaj z ekspertem

Umów się na bezpłatną, indywidualną konsultację z ekspertem dotyczącą optymalizacji przechowywania danych.