Najważniejsze cechy i funkcje IBM Z Virtual Test Platform

Testowanie integracji aplikacji na wcześniejszych etapach

Programiści IBM Z mogą zautomatyzować proces testowania transakcji online i programów wsadowych oraz przesunąć go na wcześniejszy etap cyklu prac programistycznych bez konieczności wdrażania artefaktów w środowiskach docelowych.

Przeprowadzanie testów bez oryginalnego oprogramowania pośredniego

Zapoznaj się z powiązanymi przypadkami testowymi

Możesz przeprowadzać testy bez oryginalnego oprogramowania pośredniego czy oryginalnych danych. Po zarejestrowaniu testu można go wykonać bez konieczności używania oryginalnego oprogramowania pośredniego (na przykład CICS czy Db2) lub zestawu danych. Testy mogą być również wykonywane w systemie Z Development and Test (ZD&T) działającym na serwerze x86.

Sprawna przebudowa po wprowadzeniu zmian w szablonach

Dzięki wprowadzeniu testowania transakcji w środowisku IBM Z Virtual Test Platform jako elementu zautomatyzowanego procesu tworzenia zespoły programistyczne mogą mieć pewność, że przebudowa po dokonaniu zmian w szablonach jest realizowana w prawidłowy sposób.

Testerzy mogą wykorzystywać zapisane odtwarzanie w ramach strategii testowania regresyjnego po aktualizacji kompilatora, implementacji optymalizatora ABO (Automatic Binary Optimizer) i migracji narzędzi SCM (Software Configuration Management).

Automatyzacja i testowanie w trybie ciągłym

Możesz zapisywać testy w narzędziu SCM (Software Configuration Management) lub repozytorium artefaktów, a także dodawać testy do potoku procesów ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD).

Pełne zastępowanie kodem pośredniczącym do testów

Rejestruj, przechwytuj i twórz kod pośredniczący dla różnych podsystemów i wywołań międzyprogramowych.

Większa zwinność i elastyczność

Elastyczne plany płatności IBM ułatwiają dostosowanie inwestycji infrastrukturalnych do potrzeb związanych z obciążeniem.