Najważniejsze cechy i funkcje IBM Wazi Virtual Test Platform

Testowanie integracji aplikacji na wcześniejszych etapach

Programiści IBM Z mogą automatyzować proces testowania transakcji elektronicznych i programów wsadowych oraz przeprowadzać go na wcześniejszych etapach prac programistycznych bez konieczności wdrażania artefaktów w środowiskach docelowych. Pierwsze wydanie obsługuje serwer CICS z wywołaniami do środowisk Db2®, DL/I, MQSeries i wsadowych, w tym Db2® i DL/I.

Przeprowadzanie testów bez oryginalnego oprogramowania pośredniego

Możesz przeprowadzać testy bez oryginalnego oprogramowania pośredniego czy oryginalnych danych. Po zarejestrowaniu testu można go wykonać bez konieczności używania oryginalnego oprogramowania pośredniego (na przykład CICS czy Db2) lub zestawu danych. Testy mogą być również wykonywane w systemie Z Development and Test (ZD&T) działającym na serwerze x86.

Sprawna przebudowa po wprowadzeniu zmian w szablonach

Wprowadzając testowanie transakcji na platformie Wazi Virtual Test Platform w ramach zautomatyzowanego procesu tworzenia oprogramowania, zespoły programistyczne zyskują pewność, że przebudowa po wprowadzeniu zmian w szablonach przebiegnie prawidłowo.

Testowanie regresyjne

Testerzy mogą wykorzystywać zapisane odtwarzanie w ramach strategii testowania regresyjnego po aktualizacji kompilatora, implementacji optymalizatora ABO (Automatic Binary Optimizer) i migracji narzędzi SCM (Software Configuration Management).

Automatyzacja i testowanie w trybie ciągłym

Możesz zapisywać testy w narzędziu SCM (Software Configuration Management) lub repozytorium artefaktów, a także dodawać testy do potoku procesów ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD).

Pełne zastępowanie kodem pośredniczącym do testów

Rejestrowanie i przechwytywanie wywołań różnych podsystemów i wywołania między programami z zastępowaniem ich kodem pośredniczącym. Umożliwia to serwer CICS z wywołaniami do środowisk Db2®, DL/I, MQSeries i wsadowych, w tym Db2® i DL/I.

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.