Informacje o nowych cechach, funkcjach i udoskonaleniach w produkcie SPSS Statistics 28

Która wersja IBM® SPSS® Statistics jest odpowiednia dla Ciebie?

Interfejs użytkownika programu IBM SPSS Statistics

W szybki sposób przeprowadzaj pogłębioną analizę danych dzięki narzędziom o wiele efektywniejszym niż arkusze kalkulacyjne, bazy danych lub inne standardowe rozwiązania wielofunkcyjne. Do dyspozycji masz wiele zaawansowanych analiz statystycznych i ponad 130 rozszerzeń, które pozwalają na bezproblemową integrację z technologiami RStudio®, Python i innymi rozwiązaniami.

Oprogramowanie IBM SPSS Statistics jest oferowane w dwóch modelach zakupu: w subskrypcji i w wersji z tradycyjną licencją lokalną. Więcej informacji na temat funkcji SPSS znajdziesz tutaj.

Subskrypcja SPSS Statistics

Elastyczne plany — płacisz co miesiąc lub co rok. Oferujemy plan podstawowy Base i trzy rozszerzenia dla systemu Microsoft Windows i komputerów Mac. Ta wersja nie wymaga kodu autoryzacji. Aby zarządzać swoimi licencjami i dodatkami, zaloguj się do swojego konta w IBM.

IBM SPSS Statistics Subscription BaseDodatek: tabele użytkownika i zaawansowane narzędzia statystyczneDodatek: złożone próby i testyDodatek: prognozowanie i drzewa decyzyjne

Wersja Base oferuje wiele różnych funkcji analitycznych, w tym zaawansowane narzędzia do przygotowywania danych, statystyki opisowe, regresję liniową, możliwość tworzenia wykresów graficznych i opcje sprawozdawcze.

Wymaga SPSS Statistics Subscription Base.

To nasz najpopularniejszy dodatek. Umożliwia użytkownikom prognozowanie wyników jakościowych, stosowanie regresji nieliniowej, modelowanie wielowymiarowe oraz podsumowywanie wyników w tabelach niestandardowych.

Wymaga SPSS Statistics Subscription Base.

Umożliwia pracę ze złożonymi próbami, odkrywanie brakujących danych, stosowanie procedur regresji danych jakościowych, zrozumienie preferencji klientów i dokładniejszą analizę na małych próbach.

Wymaga SPSS Statistics Subscription Base.

Pozwala na przewidywanie trendów przy użyciu szeregów danych i odkrywanie relacji za pomocą klasyfikacji, drzew decyzyjnych i sieci neuronowych.

Najważniejsze cechy:

 • Podstawowe testowanie hipotez
 • Bootstrapping
 • Analiza klastrów
 • Dostęp do danych i zarządzanie nimi
 • Przygotowanie danych
 • Wykresy i diagramy
 • Centrum pomocy
 • Regresja liniowa
 • Testy nieparametryczne
 • Jednoczynnikowa analiza ANOVA
 • Zarządzanie wynikami
 • Rozszerzenie zwiększające programowalność
 • Analiza ROC
 • Obsługa języka R/Python

Najważniejsze cechy:

 • Dwustopniowa regresja metodą najmniejszych kwadratów
 • Statystyka bayesowska
 • Uogólnione liniowe modele mieszane (GLMM)
 • Uogólnione modele liniowe (GLM)
 • Regresja logistyczna
 • Analiza logliniowa
 • Analiza wielowymiarowa
 • Zagnieżdżone tabele
 • Regresja nieliniowa
 • Analiza probit odpowiedzi
 • Regresja kwantylowa
 • Analiza powtarzanych pomiarów
 • Analiza przeżycia
 • Regresja ważona metodą najmniejszych kwadratów

Najważniejsze cechy:

 • Analiza głównych składowych dla danych jakościowych
 • Analiza Conjoint
 • Drzewa decyzyjne
 • Dokładne badania
 • Brakujące dane
 • Skalowanie wielowymiarowe i analiza unfolding
 • Analiza korespondencji dla wielu zmiennych
 • Sieci neuronowe
 • Regresje z optymalnym skalowaniem, w tym modele Lasso i Elastic Net
 • Analiza szeregów czasowych

Najważniejsze cechy:

 • Modelowanie ARIMA
 • Drzewa klasyfikacji i regresji (C&RT)
 • Analiza CHAID
 • Analizy dla marketingu bezpośredniego
 • Algorytm Exhaustive CHAID
 • Perceptron wielowarstwowy
 • Sieci neuronowe
 • Model QUEST
 • Radialna funkcja bazowa
 • Dekompozycja sezonowa
 • Analiza spektralna
 • Modelowanie przyczynowe danych czasowych

SPSS Statistics 28

Rok wsparcia technicznego w cenie. Wybierz licencję bezterminową lub czasową dla systemu Microsoft Windows lub Mac OS. Wersja dla konkretnego użytkownika lub jedna licencja dzielona przez wielu użytkowników. Wymaga kodu autoryzacji licencji.

BaseStandardProfessionalPremium
Edycja Base oferuje wiele różnych najpopularniejszych funkcji analitycznych, w tym zaawansowane narzędzia do przygotowywania danych.

Edycja Standard zapewnia dostęp do podstawowych procedur statystycznych, które pozwalają zwiększyć wiarygodność analiz i dochodzić do dokładniejszych wniosków.

Edycja Standard obejmuje edycję Base, a także zaawansowane statystyki oraz niestandardowe tabele i moduły.

Edycja Professional oferuje zaawansowane procedury statystyczne, które za pomocą automatyzacji i prognozowania rozwiązują problemy związane z jakością i złożonością danych.

Edycja Professional obejmuje zawartość pakietu Standard, a ponadto następujące moduły: prognozowanie, kategorie, brakujące wartości i drzewa decyzyjne.

Edycja Premium oferuje najbardziej wyrafinowane narzędzia, które pomagają użytkownikowi wykonać każdy rodzaj analizy i ułatwiają realizację każdego etapu procesu analitycznego.

Edycja Premium obejmuje zawartość pakietu Professional, a ponadto następujące moduły: testy dokładne, próby złożone, sieci neuronowe, analiza Conjoint, marketing bezpośredni i modelowanie równań strukturalnych AMOS.

Najważniejsze cechy:

 • Podstawowe testowanie hipotez
 • Bootstrapping
 • Analiza klastrów
 • Przygotowanie danych, wykresy i diagramy
 • Statystyki opisowe
 • Rozszerzenie zwiększające programowalność
 • Analiza ROC
 • Procedury statystyczne
 • Obsługa języka R/Python

Możesz zakupić dodatkowe moduły, aby uzyskać inne funkcje. W tym celu skontaktuj się z przedstawicielem handlowym IBM.

Najważniejsze cechy:

 • Dwustopniowa regresja metodą najmniejszych kwadratów
 • Statystyka bayesowska
 • Niestandardowe tabele
 • Uogólnione mieszane modele liniowe (GLM)
 • Uogólnione modele liniowe
 • Regresja logistyczna
 • Analiza logliniowa
 • Analiza wielowymiarowa
 • Regresja nieliniowa
 • Analiza powtarzanych pomiarów
 • Analiza przeżycia
 • Regresja ważona metodą najmniejszych kwadratów

Możesz zakupić dodatkowe moduły, aby uzyskać inne funkcje. W tym celu skontaktuj się z przedstawicielem handlowym IBM.

Najważniejsze cechy:

 • Modelowanie ARIMA
 • Zautomatyzowane przygotowywanie danych
 • Drzewa klasyfikacji i regresji (C&RT)
 • Analiza CHAID
 • Redukcja wymiarów
 • Narzędzie Expert Modeler
 • Identyfikacja nietypowych obserwacji
 • Analiza braków danych
 • Wielowymiarowe skalowanie
 • Optymalne kategoryzowanie
 • Analiza głównych składowych
 • Model QUEST
 • Dekompozycja sezonowa
 • Analiza spektralna
 • Modelowanie przyczynowe danych czasowych

Możesz zakupić dodatkowe moduły, aby uzyskać inne funkcje. W tym celu skontaktuj się z przedstawicielem handlowym IBM.

Najważniejsze cechy:

 • Analiza Conjoint
 • Dokładne badania
 • Regresje z optymalnym skalowaniem, w tym modele Lasso i Elastic Net
 • Modelowanie równań strukturalnych (SEM)

Możesz zakupić dodatkowe moduły, aby uzyskać inne funkcje. W tym celu skontaktuj się z przedstawicielem handlowym IBM.

Licencje akademickie SPSS Statistics

Campus Editions (dla instytucji edukacyjnych), GradPacks (dla uczniów i studentów) i Faculty Pack (dla dydaktyków). Wszystkie edycje wymagają kodów autoryzacyjnych. Wyjątkiem jest rozwiązanie GradPack, które można kupić również w formie subskrypcji.

Campus Edition: BaseCampus Edition: StandardCampus Edition: PremiumLicencje GradPack i Faculty Pack

Obejmuje funkcje pakietu Base z upustem dla klientów akademickich.

Licencja dla uczelni zapewnia dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników na terenie kampusu i upraszcza zarządzanie licencjami. Pozwala również zawrzeć w umowie klauzule dodatkowe, które rozszerzają funkcjonalność produktu o możliwość wykorzystania w domu, środowisku wirtualnym i w zastosowaniach administracyjnych.

Obejmuje funkcje pakietu Standard, ale bez modułu tabel użytkownika i z upustem dla klientów akademickich.

Licencja dla uczelni zapewnia dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników na terenie kampusu i upraszcza zarządzanie licencjami. Pozwala również zawrzeć w umowie klauzule dodatkowe, które rozszerzają funkcjonalność produktu o możliwość wykorzystania w domu, środowisku wirtualnym i w zastosowaniach administracyjnych.

Obejmuje funkcje pakietu Premium, ale bez funkcji AMOS, którą można dokupić oddzielnie. Edycja ta jest oferowana z upustem dla klientów akademickich.

Licencja dla uczelni zapewnia dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników na terenie kampusu i upraszcza zarządzanie licencjami. Pozwala również zawrzeć w umowie klauzule dodatkowe, które rozszerzają funkcjonalność produktu o możliwość wykorzystania w domu, środowisku wirtualnym i w zastosowaniach administracyjnych.

Rozwiązanie GradPack jest przeznaczone do użytku przez pojedynczych studentów i dostępne w trzech różnych wersjach (Base, Standard i Premium). Produkt ten jest objęty specjalnym upustem dostosowanym do możliwości finansowych studentów i można go kupić jedynie od oficjalnych sprzedawców IBM.

Rozwiązania Faculty Pack są przeznaczone dla wykładowców i innych członków wydziału. Pakiet ten zawiera wszystkie narzędzia znane z rozwiązania Premium oraz funkcję AMOS.

Wersje akademickie

IBM SPSS® Statistics Campus Editions

Dowiedz się więcej o opcjach licencjonowania oprogramowania SPSS Statistics na potrzeby zastosowań edukacyjnych dla całego ośrodka.

IBM SPSS® Statistics GradPack and Faculty Packs

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu do analiz predykcyjnych dla studentów, nauczycieli i badaczy, dostępnym w niższej cenie.