Poznaj następną generację

Dołącz do programu wczesnego dostępu, aby pomóc w ukształtowaniu nowej wersji produktu SPSS Statistics oferującego najpopularniejsze funkcje dla początkujących i średniozaawansowanych użytkowników.

Przegląd

Która wersja jest odpowiednia dla Ciebie?

Produkt IBM® SPSS® Statistics można kupić w ramach planu subskrypcji lub tradycyjnej licencji lokalnej. W przypadku każdego modelu można wybierać spośród wielu planów i opcji dodatkowych, aby uzyskać potrzebne możliwości. Zapoznaj się z funkcjami poniższych planów.

Wersje produktu

Plany subskrypcji

Kupuj co miesiąc lub raz na rok. Przejrzyj funkcje edycji Base oraz trzech planów z opcjami dodatkowymi dla systemu Microsoft Windows lub Apple macOS. Nie jest wymagany żaden kod autoryzacji.

Przeczytaj opis składników planu subskrypcji (525 kB)

Edycja Base Dodatek: Tabele niestandardowe, zaawansowane statystyki Dodatek: Kompleksowe próbkowanie, testowanie Dodatek: Prognozowanie, drzewa decyzyjne
 • Możliwości analizy obejmują zaawansowane przygotowanie danych, statystyki opisowe, regresję liniową, wykresy wizualne i raportowanie.
 • Wymaga edycji Base
 • Prognozuj wyniki jakościowe
 • Zastosuj regresję nieliniową
 • Wykonuj modelowanie wielowymiarowe
 • Podsumowuj wyniki za pomocą tabel niestandardowych
 • Wymaga edycji Base
 • Pracuj ze złożonymi planami losowania
 • Wykryj brakujące dane, zastosuj jakościowe procedury regresji
 • Poznaj preferencje konsumenta
 • Pracuj dokładniej z małymi próbkami
 • Wymaga edycji Base
 • Prognozuj trendy przy użyciu danych szeregów czasowych
 • Wykrywaj relacje przy użyciu klasyfikacji, drzew decyzyjnych i sieci neuronowych
 • Wykresy i diagramy
 • Centrum pomocy
 • Regresja liniowa
 • Testy nieparametryczne
 • Jednoczynnikowa analiza ANOVA
 • Zarządzanie wynikami
 • Rozszerzenie zwiększające programowalność
 • Analiza ROC
 • Obsługa języka R/Python
 • Regresja logistyczna
 • Analiza logliniowa
 • Analiza wielowymiarowa
 • Zagnieżdżone tabele
 • Regresja nieliniowa
 • Analiza probit odpowiedzi
 • Regresja kwantylowa
 • Analiza powtarzanych pomiarów
 • Analiza przeżycia
 • Regresja ważona metodą najmniejszych kwadratów
 • Analiza korespondencji dla wielu zmiennych
 • Sieci neuronowe
 • Regresje z optymalnym skalowaniem, w tym modele Lasso i Elastic Net
 • Analiza szeregów czasowych
 • Sieci neuronowe
 • Model QUEST
 • Radialna funkcja bazowa
 • Dekompozycja sezonowa
 • Analiza spektralna
 • Modelowanie przyczynowe danych czasowych
Wybierz plan dla siebie Wybierz plan dla siebie Wybierz plan dla siebie Wybierz plan dla siebie

SPSS Statistics 28

Wybierz licencję bezterminową lub czasową dla systemu Windows lub macOS. Dostępne w wersji dla konkretnego użytkownika lub jako jedna licencja dzielona przez wielu użytkowników. Obejmuje jeden rok wsparcia technicznego. Wymaga kodu autoryzacji licencji.

Przeczytaj informacje na temat licencji tradycyjnych i funkcji (530 kB)

Base Standard Professional Premium
 • Obejmuje szereg wspólnych możliwości analitycznych i zaawansowanych narzędzi do przygotowywania danych.
 • Funkcje edycji Base plus statystyki zaawansowane, tabele niestandardowe i moduły.
 • Zwiększ niezawodność analizy i dokładność wniosków.
 • Funkcje edycji Standard plus moduły prognozowania, kategorii, brakujących wartości i drzew decyzyjnych.
 • Rozwiązuj problemy dotyczące jakości i złożoności danych przy jednoczesnym uzyskaniu automatyzacji i prognozowania.
 • Funkcje edycji Professional plus moduły dokładnych testów, złożonych prób, sieci neuronowych, funkcji Conjoint, marketingu bezpośredniego i modelowania równań strukturalnych AMOS (SEM).
 • Wykonuj prawie każdy rodzaj analizy, korzystając z zaawansowanych procedur.
 • Analiza powtarzanych pomiarów
 • Analiza przeżycia
 • Regresja ważona metodą najmniejszych kwadratów
 • Analiza głównych składowych
 • Model QUEST
 • Dekompozycja sezonowa
 • Analiza spektralna
 • Modelowanie przyczynowe danych czasowych
 • Zakup dodatkowej funkcjonalności za pośrednictwem przedstawiciela handlowego IBM.
 • Zakup dodatkowej funkcjonalności za pośrednictwem przedstawiciela handlowego IBM.
 • Zakup dodatkowej funkcjonalności za pośrednictwem przedstawiciela handlowego IBM.
 • Zakup dodatkowej funkcjonalności za pośrednictwem przedstawiciela handlowego IBM.
Zapoznaj się z edycją Base Zapoznaj się z edycją Standard Zapoznaj się z edycją Professional Zapoznaj się z edycją Premium

Licencje akademickie

Wybierz z edycji Campus (instytucje edukacyjne), GradPack (studenci) i Faculty Packs (profesorowie). Edycje Campus wymagają kodu autoryzacji licencji.

Edycja Campus: Base Edycja Campus: Standard Edycja Campus: Premium Edycje GradPack i Faculty Pack
 • Taka sama jak edycja SPSS Statistics 28 Base
 • Zniżki dla klientów akademickich
 • Taka sama jak edycja SPSS Statistics 28 Standard
 • Zniżki dla klientów akademickich
 • Taka sama jak edycja SPSS Statistics 28 Premium, z wyjątkiem oprogramowania AMOS, które jest nabywane oddzielnie
 • Zniżki dla klientów akademickich
 • Edycja GradPack jest przeznaczona dla indywidualnych studentów
 • Dostępne w edycjach Base, Standard i Premium
 • Zniżki dla studentów
 • Dostępne tylko u oficjalnego sprzedawcy IBM
 • Nieograniczona liczba użytkowników dla całego kampusu
 • Nieograniczona liczba użytkowników dla całego kampusu
 • Nieograniczona liczba użytkowników dla całego kampusu
 • Edycja Faculty Packs przeznaczona dla profesorów i innych wykładowców
 • Zawiera te same funkcje, co edycja Premium, w tym oprogramowanie AMOS
 • Zniżki dla wykładowców
 • Dostępne tylko u oficjalnego sprzedawcy IBM
Upraszcza administrowanie licencjami
Upraszcza administrowanie licencjami
Upraszcza administrowanie licencjami
Opcja dla pracowników kontraktowych w celu rozszerzenia funkcji produktu na potrzeby użytku domowego, zwirtualizowanego i administracyjnego.
Opcja dla pracowników kontraktowych w celu rozszerzenia funkcji produktu na potrzeby użytku domowego, zwirtualizowanego i administracyjnego.
Opcja dla pracowników kontraktowych w celu rozszerzenia funkcji produktu na potrzeby użytku domowego, zwirtualizowanego i administracyjnego.
Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Zarządzanie planami subskrypcji

Aby zarządzać licencjami planu subskrypcji i dodatkami, zaloguj się do MyIBM.