Nie podejmuj po omacku decyzji dotyczących roślinności w pobliżu linii energetycznych

Zwiększaj niezawodność i dostępność zasobów

Rozowiązanie IBM Maximo® APM for Energy and Utilities obejmuje otwartą, zintegrowaną platformę i narzędzia analityczne. Pomaga lepiej zrozumieć informacje o wydajności zasobów i sieci.

Najważniejsze możliwości rozwiązania APM for Energy and Utilities

  • Wstępnie zbudowane modele danych i panele kontrolne dostosowane do standardów sektora energetycznego i użyteczności publicznej
  • Możliwość agregacji i analizy bieżących i historycznych danych operacyjnych w celu wizualizacji stanu zasobów
  • Modele oceniania pomagające w określeniu stopnia narażenia na ryzyko
  • Interfejsy API (kognitywne i łączące z serwisami pogodowymi)
  • Szczegółowa analiza danych o zasobach farm wiatrowych (historycznych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym)

→ Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania (PDF, 335 kB)

Najważniejsze korzyści z rozwiązania Maximo APM for Energy and Utilities

Udoskonalone procedury i harmonogramy konserwacji

Analizuj dane historyczne i pozyskiwane w czasie rzeczywistym, aby monitorować stan zasobów, ostrzegać o nadchodzących awariach oraz planować procedury konserwacyjne i harmonogramy.

Szybka ocena ryzyka i wpływu na sieć energetyczną

Wykorzystuj analizy narażenia na ryzyko, aby pozyskiwać informacje dotyczące funkcjonowania sieci. Zbieraj i przetwarzaj dane dotyczące wydajności zasobów, aby obliczyć potencjalny wpływ czynników ryzyka na sieć.

Analizy zasobów w kontekście środowiska pracy

Dowiedz się więcej o wydajności poszczególnych zasobów w obrębie całej sieci dzięki analizie odpowiednich danych operacyjnych i o zasobach.

Konserwacja i wymiana przede wszystkim

Umożliwiaj personelowi odpowiedzialnemu za działania operacyjne, utrzymywanie i finanse podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących harmonogramów konserwacji, wymiany zasobów czy inwestycji infrastrukturalnych.

Optymalizacja działania farm wiatrowych

Opracowuj raporty uwzględniające historyczne, bieżące i prognozowane dane dotyczące turbin i farm wiatrowych (a także, opcjonalnie, dane meteorologiczne), tak aby optymalizować osiąganą wydajność.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Model komunikacji pomaga uniknąć ręcznej weryfikacji

Opatentowany algorytm analiz liniowych — którego poziom dokładności przekracza 90% — wykorzystuje dane inteligentnych liczników do rozpoznania połączeń liczników z fazami i wskazania zalecanych działań mających naprawić rekordy komunikacji bez udziału kosztownych i czasochłonnych ekip naprawczych.

analiza mapy na stronie internerowej

Wydajność i optymalizacja farmy wiatrowej

Wind360 pozwala zorientować się w sytuacji zasobów dzięki danym historycznym i bieżącym, w tym meteorologicznym. Monitorowanie prędkości wiatru, kąta nachylenia skrzydeł, wibracji, prędkości obrotowej wokół osi wiatraka, mocy, kierunku wiatru. Ostrzeganie o możliwej awarii zasobu.

przygotowana w ramach analizy infografika przedstawiająca wnętrze turbiny

Opinie klientów

Internet rzeczy w sektorze dystrybucji energii