Tworzenie wydajnych, niezawodnych i zrównoważonych systemów usług komunalnych

Przedsiębiorstwa z sektora energetyki i usług komunalnych odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowszej planety. Globalne wysiłki na rzecz dekarbonizacji poprzez wykorzystanie czystych, odnawialnych źródeł energii są kluczowe dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na przystępną cenowo, niezawodną i zrównoważoną energię.

Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy energetyczne i przedsiębiorstwa komunalne muszą przyjąć rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i internecie rzeczy oraz wykorzystywać dane i analizy, które pomogą im:

  • usprawnić działanie sprzętu i utrzymać optymalną wydajność newralgicznych zasobów,
  • wykrywać problemy, oceniać ryzyko i niwelować je w czasie rzeczywistym,
  • zwiększyć możliwości techników dzięki mobilnemu zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, co pozwoli na bezpieczniejszą i wydajniejszą konserwację.

IBM® oferuje dwa kluczowe rozwiązania dla sektora energetyki i usług komunalnych: IBM Maximo® Utilities do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (EAM) oraz IBM Maximo® Health and Predict – Utilities do zarządzania wydajnością zasobów (APM).

→ Przeczytaj raport (PDF, 248 kB)

Zalety rozwiązania Maximo dla sektora energetyki i usług komunalnych

Udoskonalone procedury i harmonogramy konserwacji

Analiza danych historycznych i pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, aby określić stan zasobów, przewidzieć zbliżające się awarie oraz zaplanować konserwację i harmonogramy w oparciu o stan techniczny.

Konserwacja i wymiana przede wszystkim

Umożliwienie personelowi ds. operacji, konserwacji i finansów podejmowania inteligentnych decyzji dotyczących planowania konserwacji, wymiany zasobów i nowych inwestycji w infrastrukturę.

Stosowanie sprawdzonych praktyk branżowych

Szybkie uruchamianie operacji dzięki wbudowanym modelom danych, przepływom pracy i procesom dla przesyłu gazu i energii elektrycznej, dystrybucji, wytwarzania energii elektrycznej oraz uzdatniania wody i ścieków.

IBM Maximo Utilities: dostarczanie bezpiecznych, nieprzerwanych usług

IBM Maximo Utilities, będące częścią pakietu IBM Maximo® Application Suite, udostępnia kompleksowe rozwiązanie EAM dla branży elektrycznej, gazowej i wodociągowej. Rozwiązanie to umożliwia centralne zarządzanie wszystkimi zasobami niezbędnymi do funkcjonowania przedsiębiorstwa — takimi jak samochody serwisowe, linie energetyczne, turbiny, dźwigi osobowe czy maszyny do robót ziemnych — w sposób wydajny i skuteczny, za pomocą jednej platformy i bazy danych.

Dzięki Maximo Utilities można zoptymalizować jakość i wykorzystanie zasobów w całym cyklu ich życia, zwiększyć wydajność, zachować zgodność z przepisami i obniżyć koszty operacyjne, stosując przy tym sprawdzone praktyki branżowe. Maximo Utilities pozwala na:

  • obsługę wszystkich typów zasobów w przedsiębiorstwach wodociągowych, gazowych i elektrycznych dzięki wbudowanym modelom procesów i danych,
  • nadążanie za stale zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi i wymogami prawnymi dzięki konfigurowalnemu rozwiązaniu,
  • zaawansowane planowanie, tworzenie harmonogramów i rozsyłanie zasobów w oparciu o zakres, umiejętności, dane przestrzenne, liniowe, pogodowe lub inne.

→ Obejrzyj webinarium: Innowacje kształtujące przyszłość zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach energetycznych i komunalnych (28:48)

Osoba pracujące w zakładzie komunalnym
Zrzut ekranu mapy przedstawiającej lokalizację transformatora

IBM Maximo Health and Predict – Utilities: optymalizacja z pomocą sztucznej inteigencji

IBM Maximo Health and Predict – Utilities, część pakietu IBM Maximo Application Suite, oferuje funkcje zarządzania wydajnością zasobów (APM) dla przedsiębiorstw komunalnych. W połączeniu ze sztuczną inteligencją umożliwia podejmowanie inteligentnych decyzji poprzez optymalizację działań dotyczących konserwacji i wymiany zasobów w oparciu o przewidywane zagrożenia.

Dzięki Maximo Health and Predict – Utilities można zminimalizować ilość nieplanowanych napraw, zwiększyć dostępność zasobów i zmniejszyć ryzyko awarii sprzętu. Można także:

  • korzystać z gotowych modeli danych dla kluczowych kategorii zasobów, takich jak transformatory, rozdzielnice i wyłączniki,
  • określać ryzyko przy stosowaniu popularnej w branży metodologii oceny stanu, newralgiczności, ryzyka, prawdopodobieństwa zakończenia eksploatacji oraz faktycznego wieku,
  • agregować i analizować bieżące i historyczne dane operacyjne i pogodowe w celu wizualizacji stanu zasobów.

→ Przeczytaj krótkie omówienie rozwiązania Maximo Health and Predict – Utilities (PDF, 335 kB)

→ Zobacz demo APM

Przykładowe wdrożenia w energetyce i usługach komunalnych

Pracownik terenowy korzystający z tabletu

Bruce Power: czysta energia dzięki danym i sztucznej inteligencji

Przedsiębiorstwo z sektora energetyki jądrowej zaangażowało IBM do wymiany dotychczasowego systemu na platformę Maximo for Nuclear Power do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Grafika przedstawiająca pracowników komunalnych na słupie obok domu

Oncor: usprawnia konserwację zasobów

Konserwacja predykcyjna pomaga firmie Oncor dowiedzieć się, gdzie mogą wystąpić krytyczne problemy i jak odpowiednio rozmieszczać zasoby w celu zmniejszenia przerw w dostawie energii i zapewnienia zadowolenia klientów.

Edward Nickolite, Menedżer ds. informatycznych w DTE Energy

DTE Energy: stawia na synergię i zyskuje elastyczność

Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom Maximo do zarządzania zasobami DTE Energy przechodzi na konserwację predykcyjną, zarządza flotą i zwiększa niezawodność.

Czy Twoja firma jest gotowa na następny krok?