Kto może wiedzieć więcej o ochronie systemu Z niż jego użytkownicy?

zSecure usprawnia administrację

IBM® Security zSecure™ Manager for Resource Access Control Facility (RACF®) z/VM® zwiększa efektywność administracji i pomaga w spełnieniu formalnych wymagań audytorów. Automatyzuje szereg funkcji, pomagając w optymalizacji wykorzystania zasobów informatycznych, ograniczeniu złożoności, zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości usług, udokumentowaniu zgodności z normami i przepisami oraz ograniczeniu błędów i kosztów w środowiskach maszyn wirtualnych. Usprawnia zarządzanie użytkownikami i udostępnianie zasobów w środowisku IBM z/VM®, pozwalając wykorzystać cały potencjał systemu mainframe przy mniejszym zaangażowaniu zasobów kadrowych w administrowanie podsystemem RACF.

Automatyzacja rutynowych zadań

Złożone zadania związane z administrowaniem zabezpieczeniami można uprościć, korzystając z jednoetapowych czynności niewymagających gruntownej znajomości podsystemu RACF.

Minimalizacja ryzyka w środowisku mainframe

Oprogramowanie prezentuje najważniejsze informacje o funkcjonowaniu środowiska z/VM i pomaga w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów wymagających dokładnego zbadania. Problemy są szeregowane według priorytetów, z liczbami odzwierciedlającymi względny wpływ każdego problemu.

Jedno źródło wiarygodnych informacji

Scalanie reguł bezpieczeństwa z różnych baz danych: pozwala na kopiowanie lub przenoszenie użytkowników, grup, zasobów, aplikacji i całych baz danych. Możliwa jest zmiana identyfikatorów w tej samej bazie danych.

Weryfikacja skuteczności zabezpieczeń

Podczas scalania baz danych oprogramowanie przeprowadza wieloaspektowe kontrole spójności i zgłasza potencjalne konflikty jeszcze przed wygenerowaniem komend. Tworzy obszerny zapis kontrolny bez angażowania użytkownika w pracochłonne czynności.

zSecure RACF z/VM usprawnia procesy audytu i sprawozdawczości

  • Uproszczenie administrowania zabezpieczeniami dzięki automatyzacji
  • Mniejsze ryzyko naruszenia zabezpieczeń dzięki automatycznym analizom i raportom
  • Scalanie reguł bezpieczeństwa z różnych baz danych
  • Szybka analiza profili RACF
  • Dostosowywanie raportów do indywidualnych potrzeb
  • Obsługa zewnętrznych plików z danymi
  • Wykrywanie naruszeń integralności
  • Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych
  • Obsługa środowisk istotnych dla zgodności z wymaganiami
  • Integracja z systemami IBM

Opinie klientów