Wysokiej jakości dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym na potrzeby analiz

IBM InfoSphere® Information Server Enterprise Edition to czołowa w branży, kompleksowa platforma, która dostarcza użytkownikom wachlarz przydatnych funkcji. Zaliczają się do nich: automatyczne wykrywanie danych, nadzór w oparciu o strategię, samoobsługowe przygotowanie danych, ocena jakości danych, oczyszczanie danych w ruchu i w spoczynku oraz zaawansowana transformacja i przenoszenie danych w trybie dynamicznym lub wsadowym. Rozwiązanie to pomaga dostarczać zaufane dane gotowe do wykorzystania biznesowego i do realizacji kluczowych inicjatyw biznesowych — takich jak modernizacja wielkich zbiorów danych, jezior i hurtowni danych oraz zarządzanie danymi głównymi. Wszystko to w dowolnym środowisku — lokalnym, chmury prywatnej lub publicznej czy hiperkonwergentnych systemów, takich jak IBM Cloud Pak® for Data.

Stymuluj innowacje, dostarczając wiarygodnych danych

Szybko przygotowuj do pracy środowiska chmurowe — przeznaczone do programowania ad hoc i testowania — oraz zapewnij wydajność działań użytkowników biznesowych i technicznych.

Glosariusz biznesowy

Zmniejsz koszty i ryzyko związane z utrzymaniem jezior danych dzięki kompleksowym mechanizmom nadzoru nad danymi, w tym śledzeniu pochodzenia danych dla użytkowników biznesowych.

Elastyczność wdrażania i środowiska wykonawczego

Buduj zadania DataStage® ETL tylko raz, by potem wdrażać środowisko wykonawcze w dowolnym miejscu: lokalnie, w chmurze publicznej i prywatnej lub na platformach wykorzystujących sztuczną inteligencję, takich jak korzystająca z kontenerów platforma IBM Cloud Pak for Data.

Modernizacja i konsolidacja systemów

Redukuj wydatki, na czas dostarczając oczyszczone i spójne informacje na potrzeby projektów związanych z jeziorami i hurtowniami danych oraz wielkimi zbiorami danych. Jednocześnie zadbaj o konsolidację aplikacji i wycofywanie z użytku nieaktualnych baz danych.

Jakość oparta na uczeniu maszynowym

Wykorzystaj złożone i skalowalne procesy weryfikacji jakości danych i zyskaj pewność, że dane, na których opiera się analiza i raporty są wartościowe.

Szybkie osiąganie korzyści z usługi w pełni zarządzanej

Rozpocznij pracę w chmurze IBM Cloud® i szybciej osiągaj korzyści, ograniczając nakład pracy administracyjnej i związanej z zarządzaniem.

Najważniejsze funkcje

Intuicyjny interfejs użytkownika w przeglądarce

IBM DataStage Flow Designer oferuje automatyczne propagowanie schematów, które przyspiesza generowanie zadań, podpowiada słowa kluczowe wyszukiwania o zapewnia zgodność wstecz, pozwalając na wdrażanie raz utworzonych rozwiązań w dowolnym miejscu. Tworzy przepływy integracji danych, sprawuje nadzór nad danymi i zapewnia wysoką jakość dzięki mechanizmom kognitywnym, które rozpoznają i sugerują wzorce zużycia.

Klasyfikacja nieustrukturyzowanych źródeł danych

Klasyfikuj wiadomości e-mail, dokumenty tekstowe, pliki audio i wideo, oprogramowanie do współpracy oraz wiadomości błyskawiczne dzięki integracji rozwiązań IBM Watson® Knowledge Catalog i IBM StoredIQ®.

Obsługa wielu różnych konektorów

Obsługuje szeroką gamę wbudowanych, gotowych do użycia konektorów, takich jak Google Cloud Storage, Azure, Cassandra, HBase, Hive, Kafka, Amazon S3, Cloudera i inne.

Integracja z Watson Knowledge Catalog

Watson Knowledge Catalog umożliwia użytkownikom biznesowym wykorzystanie zasobów danych w skoordynowany i bezpieczny sposób.

Wsparcie dla integracji danych w środowiskach wielochmurowych

Gromadź, transformuj i przesyłaj duże ilości danych dzięki wbudowanym funkcjom transformacji DataStorage, które skracają czas programowania, poprawiają skalowalność i usprawniają projektowanie. W czasie rzeczywistym dostarczaj dane aplikacjom biznesowym, przesyłając je w trybie wsadowym.

Glosariusz biznesowy i śledzenie pochodzenia na potrzeby nadzoru nad danymi

Popraw widoczność i nadzór nad danymi, wykorzystując kompleksowe, miarodajne widoki informacji zawierające wyniki śledzenia pochodzenia danych i szczegóły dotyczące ich jakości. Widoki mogą być udostępniane szerszemu gronu użytkowników i wielokrotnie wykorzystywane w modelu współużytkowanym, podczas gdy zarządzanie regułami pozostaje scentralizowane.

Ocenianie, analizowanie i monitorowanie jakości danych

Przesyłaj oczyszczone dane do widoków analitycznych dzięki IBM QualityStage®, aby umożliwić monitorowanie i utrzymywanie jakości danych. Wykorzystuj te widoki w całym przedsiębiorstwie i stwórz metryki jakości danych, które są zgodne z Twoimi celami biznesowymi. Dzięki temu Twoje zespoły będą mogły szybciej wykrywać i rozwiązywać problemy związane z niską jakością danych.

Analiza zależności między zasobami biznesowymi

Wyszukuj zasoby w swoim przedsiębiorstwie, analizuj relacje między nimi i współpracuj, korzystając z korporacyjnego rozwiązania do wyszukiwania oraz Watson Knowledge Catalog.

Integracja z Hadoop

Integruj, oczyszczaj i profiluj dane oraz przeprowadzaj analizy na węzłach danych w miejscu przechowywania wielkich zbiorów danych w klastrze Hadoop, by ograniczyć ich przenoszenie.