Co IMS Fast Path Solution Pack może zrobić dla Twojej firmy

IBM® IMS Fast Path Solution Pack for z/OS® oferuje zaawansowane i intuicyjne narzędzia, które ułatwiają administratorom baz danych analizowanie, utrzymywanie i dostrajanie baz danych IMS Fast Path — w tym mechanizmy zwiększające dostępność systemu. To skonsolidowane rozwiązanie do zarządzania bazami danych IMS Fast Path, które obejmuje kilka produktów do obsługi systemu IMS, w tym IMS High Performance Image Copy, IMS Library Integrity Utilities, IMS HP Fast Path Utilities oraz IMS DB Repair Facility. Program Autonomics Director pomaga dbać o poprawne, wydajne działanie baz danych oraz ich odtwarzalność. Integracja z IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS zapewnia dostęp do zadań administratora baz danych za pośrednictwem interfejsu WWW.

Korzyści

Zwiększanie dostępności systemu IMS

Wprowadzaj zmiany strukturalne w bazach DEDB w trybie online, zwiększając przy tym dostępność systemu i ograniczając przestoje.

Dostęp do niezwykle wydajnych programów narzędziowych

Za pomocą tego kompleksowego zestawu wysoce wydajnych narzędzi możesz ładować, wyładowywać, reorganizować i weryfikować bazy danych Fast Path, a także generować ich kopie zapasowe, indeksy i dotyczące ich raporty.

Automatyzacja monitorowania i konserwacji

Autonomics Director umożliwia zautomatyzowanie zadań związanych z monitorowaniem i konserwacją. Ułatwia administratorom utrzymywanie poprawnego, wydajnego działania i odtwarzalności baz danych IMS Fast Path oraz identyfikowanie potencjalnych problemów.

Efektywne wykonywanie czasochłonnych zadań

Funkcja „Diagnosis for DEDB areas health” oraz generowane przez nią raporty diagnostyczne ułatwiają efektywniejsze wykonywanie czasochłonnych zadań związanych z reorganizowaniem baz danych.

Efektywne zarządzanie bibliotekami IMS

Ten kompleksowy zestaw narzędzi programowych ułatwia zarządzanie bibliotekami IMS, utrzymywanie integralności baz danych i rozwiązywanie problemów dotyczących wskaźników.

Komponenty i funkcje pakietu IMS Fast Path Solution Pack

  • Obsługa Autonomics Director
  • IMS Database Repair Facility
  • IMS Fast Path Advanced Tool
  • IMS Fast Path Basic Tools
  • IMS Fast Path Online Tools
  • IMS High Performance Image Copy
  • IMS Library Integrity Utility
  • Obsługa Management Console for IMS and Db2
  • IMS DEDB Online Structure Change
  • Narzędzie Online Space Management