Minimalizuje ryzyko i ogranicza koszty operacyjne

IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager centralizuje, upraszcza i automatyzuje proces zarządzania kluczami szyfrowania, przyczyniając się do minimalizacji ryzyka i ograniczenia kosztów związanych z ich obsługą. Oferuje stabilny i elastyczny mechanizm przechowywania kluczy, udostępniania kluczy i zarządzania ich cyklem życia, obsługując przy tym zarówno pamięci masowe będące produktami IBM, jak i produkty innych firm, przy wykorzystaniu protokołu OASIS Key Management Interoperability Protocol (KMIP). IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager pomaga spełnić wymagania wynikające z przepisów i norm, takich jak PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), Sarbanes-Oxley czy ustawa HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) poprzez scentralizowane zarządzanie kluczami szyfrowania.

Scentralizowane, transparentne zarządzanie kluczami

Umożliwia scentralizowane, uproszczone i transparentne zarządzanie kluczami dzięki przechowywaniu danych kluczy w dobrze zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianiu kluczy wtedy, gdy są potrzebne.

Prosta i bezpieczna integracja

Umożliwia prostą i bezpieczną integrację systemów do przechowywania danych w spoczynku z narzędziem IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager dzięki wykorzystaniu spełniającego standardy branżowe protokołu KMIP.

Niższe koszty

Ogranicza koszty zarządzania kluczami, automatyzując procesy ich przydzielania i rotacji.

Najważniejsze funkcje IBM Security Guardium Key Lifecycle Manager

  • Grupowanie kopii wzorcowych w klastry zapewnia elastyczność i łatwość obsługi
  • Umożliwia wydajniejsze i prostsze zarządzanie kluczami
  • Umożliwia prostą i bezpieczną integrację z systemami pamięci masowych IBM
  • Ogranicza koszty zarządzania kluczami
  • Certyfikacja komunikacji
  • Szybsza implementacja i lepsze współdziałanie
  • Rozbudowane opcje wsparcia i zgodności

Ilustracje przedstawiające produkty