Najważniejsze cechy i funkcje IBM FlashSystem 9200R

Kompletny system pamięci masowej zbudowany i sprawdzony przez IBM

IBM FlashSystem 9200R to kompletny, sprawdzony i przetestowany przez IBM system pamięci masowej oferowany w gotowej postaci, za którego instalację i konfigurację odpowiada IBM. Rozwiązanie obejmuje 40 godzin usług IBM Lab Services pomagających w przeprowadzeniu konfiguracji i wdrożenia.

Możliwości dostępne w całym hybrydowym środowisku wielu chmur

Odwiedź stronę produktu

Dostępne na platformach IBM Cloud i AWS rozwiązanie IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud współdziała z systemem IBM FlashSystem 9200R, umożliwiając spójne zarządzanie danymi przechowywanymi w pamięci lokalnej i w chmurze publicznej. Użytkownik może przenosić dane i aplikacje między środowiskiem lokalnym i w chmurze, wdrażać nowe strategie tworzenia i eksploatacji oprogramowania, używać chmury publicznej do odtwarzania skutków katastrof bez inwestowania w drugie centrum przetwarzania danych lub zwiększyć cyberodporność dzięki odseparowaniu chmury.

Fundament w postaci technologii IBM Spectrum Virtualize

Odwiedź stronę produktu

IBM Spectrum Virtualize™ oferuje podstawowe usługi obsługi danych dla rozwiązania IBM FlashSystem 9200R. Do zalet decydujących o wysokiej branżowej pozycji tego oprogramowania zaliczają się liczne usługi obsługi danych, które można rozszerzyć do ponad 500 heterogenicznych systemów pamięci masowych IBM i innych firm, w tym możliwość zautomatyzowania migracji danych, obsługa synchronicznego i asynchronicznego tworzenia kopii w środowisku lokalnym lub chmurze publicznej, współdziałanie z konfiguracjami o wysokiej dostępności, zarządzanie wieloma poziomami pamięci masowej i technologie redukcji danych, na przykład deduplikacja.

Modernizacja przedsiębiorstwa dzięki wszechstronnej technologii NVMe

Rozwiązanie IBM FlashSystem 9200R jest zoptymalizowane pod kątem technologii NVMe i obsługuje protokół NVMe over Fabrics, zapewniając maksymalną wydajność całej pamięci masowej. Napędy flash NVMe przyspieszają przetwarzanie obciążeń i skracają opóźnienia w pamięci masowej, zwiększając sprawność aplikacji i produktywność organizacji. Innowacyjne rozwiązania IBM FlashCore obejmują architekturę NVM z akceleracją sprzętową oraz zaawansowane funkcje zarządzania pamięcią flash, które nie tylko zwiększają jej trwałość, ale też poprawiają jej sprawność, redukując przy tym opóźnienia.

Przejście od tradycyjnych do nowoczesnych technologii

IBM FlashSystem 9200R oferuje wyjątkowe możliwości technologii FlashCore doskonale zintegrowane ze zdefiniowanymi programowo rozwiązaniami, takimi jak IBM Spectrum Virtualize czy IBM Storage Insights. W ten sposób pomaga przejść od tradycyjnych do nowoczesnych technologii.

Zarządzanie wspomagane sztuczną inteligencją i proaktywne wsparcie

Odwiedź stronę produktu

Rozwiązanie IBM Storage Insights umożliwia zrozumienie trendów dotyczących wydajności i pojemności pamięci masowej, a gdy pojawią się problemy, ułatwia ich rozwiązanie. Storage Insights pozwala na jednym ekranie monitorować kondycję, pojemność i wydajność objętych zarządzaniem blokowych pamięci masowych IBM i zewnętrznych pamięci masowych. Wykorzystując analizy predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązanie to ułatwia identyfikowanie potencjalnych kłopotów, zanim staną się realne. Produkt upraszcza zgłoszenia i automatyzuje przesyłanie dzienników, więc kiedy potrzebne jest wsparcie, problemy są eliminowane szybciej.

Przenoszenie usług korporacyjnych do kontenerów

IBM FlashSystem 9200R zapewnia efektywność działania, wydajność pracy z danymi, bezpieczeństwo i elastyczność na miarę kontenerów. Umożliwia przenoszenie korporacyjnych usług pamięci masowej do środowiska kontenerów, pomagając w osiąganiu ambitnych celów biznesowych. To rozwiązanie zaprojektowane zgodnie ze standardami otwartymi, z obsługą CSI i zasobów pamięci blokowej, plikowej oraz obiektowej. Możesz tworzyć i wdrażać mikrousługi klasy korporacyjnej, skalowalne wszerz, zapewniające wydajność, dostępność i bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym. Coś takiego zaoferować może tylko IBM.

Opcje redukcji danych

Pule redukcji danych obejmujące funkcje blokowej deduplikacji i kompresji umożliwiają użytkownikowi osiągnięcie większej wydajności. Ponadto pule te korzystają z mechanizmu SCSI UNMAP, który pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci po usunięciu zbędnych danych. IBM FlashSystem 9200R oferuje mechanizmy redukcji danych, co pozwala znacznie zwiększyć wydajność danych poddanych kompresji. Do korzyści takiego rozwiązania zalicza się niższe koszty nabycia, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce w stelażach oraz niższe koszty zasilania i chłodzenia w całym okresie eksploatacji systemu.

IBM Easy Tier®

IBM Easy Tier umożliwia automatyczną migrację często używanych elementów danych do szybkiej pamięci masowej flash. Pomaga zrównoważyć wydajność z kosztami infrastruktury w wielowarstwowym środowisku pamięci masowych.

Poczucie bezpieczeństwa dzięki IBM FlashWatch

Odwiedź stronę produktu

Program IBM FlashWatch pozwala pozbyć się wszelkich zmartwień związanych z IBM FlashSystem 9200R. Każda implementacja rozwiązania obejmuje pakiet gwarancji, programy aktualizacji i rozszerzone opcje wsparcia, które mogą ułatwić ograniczenie ryzyka operacyjnego i niebezpieczeństw związanych z wdrożeniem, zredukować wydatki na utrzymanie, usprawnić infrastrukturę i przynieść wiele innych korzyści. Wraz z pakietem „FlashWatch” użytkownik otrzymuje gwarancję IBM w zakresie dostępności i redukcji danych, całodobowe wsparcie przez siedem lat oraz gwarancje dotyczące trwałości i konserwacji.

Dostępność na poziomie „sześciu dziewiątek”

Odwiedź stronę produktu

Dostępność danych ma kluczowe znaczenie dla działalności: jakikolwiek przestój natychmiast przynosi konsekwencje, w tym spadek lojalności klientów i straty finansowe. Systemy IBM FlashSystem 9200 z najnowszym oprogramowaniem zapewniają dostępność danych na poziomie „sześciu dziewiątek” (99,9999%). Systemy całkowicie eliminują pojedyncze punkty awarii, zapewniają sprawdzone oprogramowanie klasy korporacyjnej do sterowania, a także możliwość jednoczesnego przeprowadzania aktualizacji i wykonywania funkcji we/wy. Oprócz tego oparte na chmurze rozwiązanie IBM Storage Insights wykrywa błędy konfiguracyjne, by zapewniać jeszcze większą dostępność.

Szersze możliwości systemu

Podstawowe konfiguracje i możliwości systemowe rozwiązań IBM FlashSystem 9200R można łatwo rozszerzyć, dodając do nich komponenty IBM Spectrum Storage z jednego, dwóch lub trzech dostępnych rozwiązań: do efektywnego przetwarzania, zabezpieczania i ponownego wykorzystania danych; do utrzymywania ciągłości biznesowej i umożliwiania ponownego wykorzystania danych; do ochrony danych i zapewniania elastyczności chmury prywatnej. Wszystkie trzy rozwiązania są oferowane z zatwierdzonymi konspektami, które ułatwiają obniżenie ryzyka, przyspieszenie wdrożenia i zwiększenie zwrotu z inwestycji.

Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Pomożemy Ci w znalezieniu wersji i oferty cenowej dopasowanej do Twoich potrzeb biznesowych.

Chat Now

Finansujemy możliwości

Pozwól sobie na więcej: oferujemy elastyczne opcje płatności i konkurencyjne stawki na oprogramowanie, usługi, systemy i rozwiązania IBM.