Najważniejsze cechy produktu IBM FlashSystem 5000

Fundament w postaci technologii IBM Spectrum Virtualize

IBM Spectrum Virtualize oferuje podstawowe usługi obsługi danych dla rozwiązania IBM FlashSystem 5000. Do zalet decydujących o wysokiej branżowej pozycji tego oprogramowania zaliczają się liczne usługi obsługi danych, które można rozszerzyć do ponad 500 heterogenicznych systemów pamięci masowych IBM i innych firm, w tym możliwość zautomatyzowania migracji danych, obsługa synchronicznego i asynchronicznego tworzenia kopii w środowisku lokalnym lub chmurze publicznej, współdziałanie z konfiguracjami o wysokiej dostępności, zarządzanie wieloma poziomami pamięci masowej i technologie redukcji danych, na przykład deduplikacja.

Zarządzanie wspomagane sztuczną inteligencją i proaktywne wsparcie

Dowiedz się więcej o Storage Insights

Rozwiązanie IBM Storage Insights umożliwia zrozumienie trendów dotyczących wydajności i pojemności pamięci masowej, a gdy pojawią się problemy, ułatwia ich rozwiązanie. Storage Insights pozwala na jednym ekranie monitorować kondycję, pojemność i wydajność objętych zarządzaniem blokowych pamięci masowych IBM i zewnętrznych pamięci masowych. Wykorzystując analizy predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązanie to ułatwia identyfikowanie potencjalnych kłopotów, zanim staną się realne. Produkt upraszcza zgłoszenia i automatyzuje przesyłanie dzienników, więc kiedy potrzebne jest wsparcie, problemy są eliminowane szybciej.

Łatwe w użyciu narzędzia do zarządzania

Intuicyjny interfejs GUI działający w przeglądarce zwiększa produktywność pracy informatyków, umożliwiając zarządzanie systemem poprzez „wskazywanie i klikanie”. Technologie IBM Spectrum Virtualize — w tym nowe pule redukcji danych, Easy Tier i replikacja z wykorzystaniem technologii Bridgeworks WANrockIT — działają automatycznie i wymagają minimalnej konfiguracji lub nie wymagają jej wcale.

Światowa sieć partnerów handlowych

Poznaj partnerów handlowych IBM

Współpraca z Partnerami Handlowymi IBM zapewnia dostęp do technologii, usług i sprawdzonych praktyk, dzięki którym wdrożenie zakończy się sukcesem. Partnerzy oferują skalowalne rozwiązanie utrzymujące wysoki poziom wydajności, efektywności i prostoty zarządzania w miarę przyrostu danych. Odwiedź stronę PartnerWorld i przeszukaj naszą bazę danych, aby znaleźć pobliskiego partnera handlowego.

Możliwości dostępne w całym hybrydowym środowisku wielu chmur

Dowiedz się więcej o IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud

Dostępne na platformach IBM Cloud i AWS rozwiązanie IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud współdziała z systemem IBM FlashSystem 5000, umożliwiając spójne zarządzanie danymi przechowywanymi w pamięci lokalnej i w chmurze publicznej. Użytkownik może przenosić dane i aplikacje między środowiskiem lokalnym i w chmurze, wdrażać nowe strategie tworzenia i eksploatacji oprogramowania, używać chmury publicznej do odtwarzania skutków katastrof bez inwestowania w drugie centrum przetwarzania danych lub zwiększyć cyberodporność dzięki odseparowaniu chmury.

Przenoszenie usług korporacyjnych do kontenerów

IBM FlashSystem 5000 zapewnia efektywność działania, wydajność pracy z danymi, bezpieczeństwo i elastyczność na miarę kontenerów. Oferuje zarówno usługi klasy korporacyjnej niezbędne do uruchamiania obciążeń produkcyjnych, jak i harmonizację i elastyczność kontenerów Kubernetes na poziomie oczekiwanym przez zespół ds. tworzenia i eksploatacji oprogramowania. To flagowy produkt z rodziny IBM Spectrum Virtualize™, który stanowi wysoce wydajne rozwiązanie do uruchamiania najbardziej wymagających aplikacji, usług i mikrousług — działa na tyle sprawnie, że może pełnić rolę fundamentu strategii wykorzystania środowiska wielu chmur.

Opcje redukcji danych

Pule redukcji danych obejmujące funkcje blokowej deduplikacji i kompresji umożliwiają użytkownikowi osiągnięcie większej wydajności. Ponadto pule te korzystają z mechanizmu SCSI UNMAP, który pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci po usunięciu zbędnych danych. IBM FlashSystem 5000 oferuje mechanizmy redukcji danych, co pozwala znacznie zwiększyć wydajność danych poddanych kompresji. Do korzyści takiego rozwiązania zalicza się niższe koszty nabycia, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce w stelażach oraz niższe koszty zasilania i chłodzenia w całym okresie eksploatacji systemu.

IBM EasyTier

IBM Easy Tier umożliwia automatyczną migrację często używanych elementów danych do szybkiej pamięci masowej flash. Pomaga zrównoważyć wydajność z kosztami infrastruktury w wielowarstwowym środowisku pamięci masowych.

Poczucie bezpieczeństwa dzięki IBM FlashWatch

Dowiedz się więcej o IBM FlashWatch

Każda implementacja rozwiązania IBM FlashSystem 5000 obejmuje pakiet gwarancji, programy aktualizacji i rozszerzone opcje wsparcia, które mogą ułatwić ograniczenie ryzyka operacyjnego i niebezpieczeństw związanych z wdrożeniem, zredukować wydatki na utrzymanie, usprawnić planowanie infrastruktury i przynieść wiele innych korzyści. Wraz z pakietem „FlashWatch” użytkownik otrzymuje dostęp do programu aktualizacji kontrolerów IBM, całodobowe wsparcie przez siedem lat oraz gwarancje dotyczące trwałości i konserwacji.

Dostępność na poziomie „sześciu dziewiątek”

Dostępność danych ma kluczowe znaczenie dla działalności: jakikolwiek przestój natychmiast przynosi konsekwencje, w tym spadek lojalności klientów i straty finansowe. Systemy IBM FlashSystem 5000 z najnowszym oprogramowaniem zapewniają dostępność danych na poziomie „sześciu dziewiątek” (99,9999%). Systemy całkowicie eliminują pojedyncze punkty awarii, zapewniają sprawdzone oprogramowanie klasy korporacyjnej do sterowania, a także możliwość jednoczesnego przeprowadzania aktualizacji i wykonywania funkcji we/wy. Oprócz tego oparte na chmurze rozwiązanie IBM Storage Insights wykrywa błędy konfiguracyjne, by zapewniać jeszcze większą dostępność.