Wyróżnione funkcje

Interaktywne centrum sterowania ryzykiem związanym z danymi

Umożliwia wizualizację danych i zarządzanie nimi w zunifikowanym ujęciu, które jest szczególne wartościowe i przydatne dla wyższej kadry kierowniczej. Koreluje metryki z poszczególnych rozwiązań zabezpieczających i generuje kompleksowe ujęcie stanu zabezpieczeń, przemawiając do menedżerów i zespołu ds. ryzyka zrozumiałym, wspólnym językiem.

Wykrywanie i klasyfikacja danych

Umożliwia programowe wykrywanie, klasyfikowanie i dokumentowanie wrażliwych danych i związanego z nimi ryzyka w skali całego przedsiębiorstwa, integrując wyniki działania programów IBM Guardium, Symantec DLP i IBM Information Governance Catalog. Wykorzystuje informacje pozyskiwane w czasie rzeczywistym do efektywnego wykrywania wrażliwych zasobów informacyjnych i jeszcze niezidentyfikowanych składnic danych.

Zautomatyzowane analizy

Analizuje wykryte zagrożenia, ich typy, zagrożone zasoby informacyjne oraz dodatkowe elementy, tworząc kompleksowy obraz prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków biznesowych. Umożliwia podjęcie opartych na wynikach analiz czynności, aby przeciwdziałać zagrożeniom i zapobiegać utracie danych.

Ocena i modelowanie ryzyka biznesowego

Koreluje zagrożenia, słabe punkty, mechanizmy kontroli i atrybuty biznesowe z wartością zasobów informacyjnych. Oblicza oceny ryzyka, które wskazują na szczególnie narażone obszary działalności.

Szczegóły techniczne

Wymagania programowe

Data Risk Manager nie ma wymagań programowych.

Wymagania sprzętowe

Data Risk Manager dostarczany jest w postaci wirtualnego urządzenia dedykowanego, gotowego do instalacji w hiperwizorze.

  • Minimalna liczba procesorów: 4
  • Wymagana pamięć (RAM): 16 GB
  • Wymagania dotyczące sieci: dwa interfejsy po 1 gigabit na sekundę (Gb/s)
  • Minimalna pojemność pamięci masowej: 200 GB

Zobacz także

IBM Security Guardium Vulnerability Assessment

Skanowanie danych w celu wykrycia słabych punktów zabezpieczeń i sugestie dotyczące działań zaradczych.

IBM Guardium Data Protection for Big Data

Nieprzerwane monitorowanie i strategie bezpieczeństwa realizowane w czasie rzeczywistym.

IBM Security Guardium Data Protection

Monitorowanie aktywności danych i mechanizmy analityki kognitywnej.

IBM Security Guardium Data Encryption

Ochrona prywatnych i wrażliwych danych w systemach Db2 i IMS.

IBM Security Guardium Data Protection for Files

Monitorowanie dostępu do danych nieustrukturyzowanych i ochrona danych wrażliwych.