Krok 1: Zobacz, co potrafi IBM Business Automation Workflow

Automatyzacja całych przepływów pracy na jednej platformie

Automatyzacja przepływów pracy, w tym procesów biznesowych i załatwiania spraw, może zwiększyć produktywność i podnieść jakość doświadczenia klienta. Używając jednej platformy do automatyzacji wszystkich procesów, możesz szybko skalować swoją działalność. W tej demonstracji pokazano, w jaki sposób IBM Business Automation Workflow umożliwia pracę zespołową, integruje się z zarządzaniem treścią i realizuje analizy potrzebne do optymalizacji oraz automatyzacji całych przepływów pracy.

Krok 2: Zobacz zarządzanie procesami i załatwianiem spraw

Orkiestracja i uszeregowanie zadań wykonywanych z udziałem człowieka i automatycznie

Zobacz, jak zarządzać poszczególnymi procesami i załatwianiem całych spraw z pomocą rozwiązania IBM Business Automation Workflow na platformie IBM Automation Platform for Digital Business. Podczas tej prezentacji zademonstrujemy:

 • Otwieranie i przeglądanie sprawy
 • Rozpoczynanie ustrukturyzowanego procesu weryfikacji tożsamości
 • Przeglądanie treści nieustrukturyzowanych
 • Śledzenie historii całej sprawy

Uruchom prezentację

Przenośniki przemysłowe symbolizujące harmonizację działań

Krok 3: Zyskaj praktyczne doświadczenie w realizacji nowego procesu

Mężczyzna obserwujący wiele monitorów

Budowanie i uruchamianie aplikacji procesu

W tym kursie wcielisz się w twórcę procesów, który buduje aplikację dla zupełnie nowego procesu. Zapoznasz się z kluczowymi umiejętnościami, takimi jak:

 • Budowanie procesu od podstaw przy użyciu programu Web Process Designer
 • Używanie uniwersalnych artefaktów w ramach pakietów narzędzi
 • Definiowanie obiektów biznesowych i działań jako części procesu
 • Używanie formatek i uniwersalnych widoków do budowania interfejsów użytkownika dla uczestników procesu
 • Testowanie i uruchamianie procesu przy użyciu różnych ról użytkowników

Rozpocznij kurs

Etap 4: Uruchamianie i rozbudowa rozwiązania do obsługi sprawy

Rozbudowa, aktualizacja, testowanie i przeglądanie sprawy

Ten kurs obejmuje prezentację istniejącego rozwiązania dla bankowości detalicznej i pozwala zapoznać się z odpowiednimi funkcjami produktu Business Automation Workflow. Dowiesz się z niego, jak:

 • Rozbudować istniejące rozwiązanie do obsługi sprawy
 • Dodawać i zmieniać role, zadania i typy spraw
 • Iteracyjnie testować zmiany w rozwiązaniu do obsługi sprawy
 • Przeglądać historię spraw

Rozpocznij kurs

Człowiek przy zewnętrznym bankomacie

Next Steps

Wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni

Zobacz, jak to działa

Narzędzia, które uzupełniają i wzbogacają produkt IBM Business Automation Workflow

Obwody sugerujące automatyzację

IBM Automation Platform for Digital Business

Zintegrowana platforma, która pomaga użytkownikom biznesowym szybko i skalowalnie automatyzować wszystkie aspekty operacji biznesowych, zapewniając w czasie rzeczywistym wgląd w działalność biznesową.

Osoby zapoznające się z narzędziem RPA na ekranie

IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere

Zaawansowane funkcje automatyzacji, dzięki którym boty pomagają osiągać cele biznesowe w sposób bardziej inteligentny, elastyczny i skuteczny.

Dłonie trzymające urządzenia mobilne

IBM Operational Decision Manager

Kompleksowa platforma do automatyzacji decyzji, która ułatwia wykrywanie, przechwytywanie, analizowanie, automatyzowanie i nadzorowanie decyzji biznesowych opartych na regułach.