Plan

Zobacz, co potrafi IBM Business Automation Workflow

IBM Business Automation Workflow pomaga w automatyzacji całych przepływów pracy

IBM Business Automation Workflow pomaga w automatyzacji całych przepływów pracy (04:25)

Zobacz, co potrafi IBM Business Automation Workflow

Automatyzacja przepływów pracy, w tym procesów biznesowych i załatwiania spraw, może zwiększyć produktywność i podnieść jakość doświadczenia klienta. Używając jednej platformy do automatyzacji wszystkich procesów, możesz szybko skalować swoją działalność. W tej demonstracji pokazano, w jaki sposób IBM® Business Automation Workflow umożliwia pracę zespołową, integruje się z zarządzaniem treścią i realizuje analizy potrzebne do optymalizacji oraz automatyzacji całych przepływów pracy.

Zobacz zarządzanie procesami i załatwianiem spraw

Osoba korzystająca z zestawu słuchawkowego, pracująca na laptopie

Zobacz zarządzanie procesami i załatwianiem spraw

Zobacz, jak zarządzać poszczególnymi procesami i załatwianiem całych spraw z pomocą rozwiązania IBM Business Automation Workflow na platformie IBM Automation Platform for Digital Business. Podczas tej prezentacji zademonstrujemy otwieranie i przeglądanie sprawy, rozpoczynanie ustrukturyzowanego procesu weryfikacji tożsamości, przeglądanie treści nieustrukturyzowanych i śledzenie historii całej sprawy.

Wypróbuj

Zyskaj praktyczne doświadczenie w realizacji nowego procesu

Zyskaj praktyczne doświadczenie w realizacji nowego procesu

W tym kursie wcielisz się w twórcę procesów, który buduje aplikację dla zupełnie nowego procesu. Zapoznasz się z kluczowymi umiejętnościami, takimi jak budowanie procesu od podstaw przy użyciu programu Web Process Designer, używanie uniwersalnych artefaktów w ramach pakietów narzędzi, definiowanie obiektów biznesowych i działań jako części procesu, używanie formatek i uniwersalnych widoków do budowania interfejsów użytkownika dla uczestników procesu oraz testowanie i uruchamianie procesu przy użyciu różnych ról użytkowników.

Uruchamianie i rozbudowa rozwiązania do obsługi sprawy

Uruchamianie i rozbudowa rozwiązania do obsługi sprawy

Ten kurs obejmuje prezentację istniejącego rozwiązania dla bankowości detalicznej i pozwala zapoznać się z odpowiednimi funkcjami produktu Business Automation Workflow. Dowiesz się z niego, jak rozbudować istniejące rozwiązanie do obsługi sprawy, dodawać i zmieniać role, zadania i typy spraw, iteracyjnie testować zmiany w rozwiązaniu do obsługi sprawy oraz przeglądać historię spraw.

Zakup

Skontaktuj się z przedstawicielem IBM, aby rozpocząć zakup rozwiązania IBM Business Automation Workflow.

Zacznij od razu

Wypróbuj IBM Business Automation Workflow bezpłatnie lub obejrzyj demo.