IBM liderem zestawienia Magic Quadrant firmy Gartner poświęconego inteligentnym rozwiązaniom do zarządzania procesami biznesowymi za rok 2019

IBM liderem zestawienia Magic Quadrant firmy Gartner poświęconego inteligentnym rozwiązaniom do zarządzania procesami biznesowymi za rok 2019 Pobierz raport

Funkcje, dzięki którym działalność rozkwita

Samodzielne zarządzanie przepływami pracy przez użytkowników biznesowych

Stwórz swoim użytkownikom biznesowym warunki do bezpośredniego udziału w doskonaleniu procesów. IBM Business Automation Workflow udostępnia środowisko projektowania, które zapewnia użytkownikom biznesowym dostęp do właściwych informacji we właściwym momencie, pozwalając im łatwo monitorować i optymalizować przepływy pracy oraz zarządzać nimi.

Spełnienie wymagań w zakresie nadzoru i zgodności

Zadbaj o zdolność swojej organizacji do spełnienia wymagań w zakresie nadzoru nad całym cyklem życia informacji, wynikających na przykład z przepisów o ochronie danych klientów czy o czasie przechowywania. Business Automation Workflow wspomaga monitorowanie procesów, śledzenie udziału w procesach i audyty zgodności.

Szybka implementacja zmian — większa elastyczność

Możesz szybko komponować i dostarczać dynamiczne aplikacje ukierunkowane na treść. Istniejące elementy możesz adaptować do nowych zastosowań, wdrażając indywidualne rozwiązania dla różnych grup użytkowników biznesowych. Uniwersalne szablony upraszczają zapewnienie i audytowanie zgodności rozwiązań z wymaganiami formalnymi oraz zachowanie spójności między grupami użytkowników biznesowych.

Większa szybkość i skalowalność

Wykorzystaj cały potencjał wysoce dostępnego rozwiązania produkcyjnego, które korzysta z technologii maszyn wirtualnych i kontenerów oraz oferuje opcje usuwania skutków awarii i katastrof. Używaj infrastruktury obejmującej jedno lub wiele środowisk do prac programistycznych i testowania.

Widoczność przepływów pracy

Uzyskaj widoczność i sięgnij po spostrzeżenia, które będą sprzyjać zaangażowaniu uczestników procesów, skalowanie w ramach transformacji przedsiębiorstwa, ustalanie priorytetów prac i zwiększenie produktywności. Wbudowane narzędzia do monitorowania i analiz pomagają w optymalizacji procesów biznesowych poprzez symulacje i porównania z danymi historycznymi.

Dostęp z chmury publicznej

Z usługą chmurową możesz łączyć się z chmury publicznej lub urządzeń mobilnych przez portal chmurowy albo użyć osobnych połączeń wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Większa wydajność i spójność

Ponowne wykorzystanie komponentów procesów w różnych przepływach pracy i grupach użytkowników biznesowych sprzyja większej wydajności, produktywności i spójności.

Przykładowe obrazy

Next Steps

Wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni

Zobacz, jak to działa

Narzędzia, które uzupełniają i wzbogacają produkt IBM Business Automation Workflow

Obwody sugerujące automatyzację

IBM Cloud Pak® for Business Automation

Zintegrowana platforma, która pomaga użytkownikom biznesowym szybko i skalowalnie automatyzować wszystkie aspekty operacji biznesowych, zapewniając w czasie rzeczywistym wgląd w działalność biznesową.

Osoby zapoznające się z narzędziem RPA na ekranie

IBM Robotic Process Automation

Zaawansowane funkcje automatyzacji, dzięki którym boty pomagają osiągać cele biznesowe w sposób bardziej inteligentny, elastyczny i skuteczny.

Dłonie trzymające urządzenia mobilne

IBM Operational Decision Manager

Kompleksowa platforma do automatyzacji decyzji, która ułatwia wykrywanie, przechwytywanie, analizowanie, automatyzowanie i nadzorowanie decyzji biznesowych opartych na regułach.