Dzięki ADDI możesz poświęcać mniej czasu na analizę i skupić się na programowaniu

IBM® Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) jest platformą analityczną do modernizowania aplikacji. Wykorzystuje ona technologie kognitywne do analizy aplikacji mainframe oraz szybkiego odkrywania i poznawania wzajemnych zależności między zmianami.

Dzięki tym analizom można: • Wydajniej przekształcać i odnawiać aplikacje • Korzystać ze sprawdzonego kodu mainframe do wdrażania ekonomicznych interfejsów API • Przyspieszać transformację aplikacji w środowisku chmury hybrydowej

Korzyści

Wzrost potencjalnej rentowności

Aplikacje mainframe można usprawniać szybciej, co sprzyja zwiększeniu przychodów. Według danych Forrester Research i IBM jednej z organizacji udało się podnieść rentowność aplikacji mainframe o 20%.

Szybki zwrot z inwestycji

Możesz nie tylko odzyskać zainwestowane środki, ale i szybko osiągnąć zyski. Raport przedsiębiorstw IBM i Forrester pokazuje, że pewnej organizacji udało się zarobić równowartość poniesionych kosztów w niecałe 7 miesięcy i uzyskać ROI na poziomie 145%.

Mniejsza czasochłonność i niższe koszty wdrożenia

Znając złożoność i jakość aplikacji na różnych platformach, w różnych środowiskach i w różnych językach, można przewidywać problemy i obniżyć koszty aplikacji i ich wdrożenia — w przypadku jednej organizacji zredukowano je o 25%.

Wykorzystaj chmurę hybrydową

Zwiększ wartość biznesową oferty aplikacji korporacyjnych, aby szybko rozwijać systemy i korzystać z chmury hybrydowej.

Zoptymalizuj korelacje procesów biznesowych i dostarczanie oprogramowania

Wizualizuj istniejące aplikacje monolityczne i powiązaną z nimi infrastrukturę, aby tworzyć jasne wymagania dotyczące zaawansowanego tworzenia historii użytkowników.

Funkcje ADDI

  • Wazi Analyze: skonteneryzowane rozwiązanie do szybkiej analizy na poziomie projektu
  • Odkrywanie reguł biznesowych
  • Szczegółowe analizy wizualne logiki aplikacji i wpływu zmian
  • Testowanie wyników analiz
  • Analiza podstawowych przyczyn problemów
  • Kognitywne wskazówki dla użytkownika
  • Przewidywanie i minimalizacja ryzyka
  • Widoczność stanu poprawności projektu
  • Potencjał interfejsów API w kontekście transformacji cyfrowej
  • Analizowanie aplikacji Hogan® Core Banking i CAMS

Opinie klientów