Pomaga chronić wrażliwe dane w systemach mainframe IBM System z

IBM Security Key Lifecycle Manager for z/OS zarządza szyfrowaniem kluczy dla pamięci masowych. Upraszcza proces wdrażania zabezpieczeń i minimalizuje ryzyko utraty lub ujawnienia informacji objętych szczególną ochroną. Jednocześnie zapewnia nieutrudniony dostęp do danych przechowywanych w środowiskach mainframe IBM System z. Rozwiązanie to centralizuje i automatyzuje proces zarządzania kluczami szyfrowania, ogranicza liczbę kluczy i konsoliduje zarządzanie nimi. Ułatwia zachowanie zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi, np. wynikającymi z ustaw Sarbanes-Oxley (SOX) i Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Zarządzanie kluczami szyfrowania dla pamięci masowych

Upraszcza proces wdrażania zabezpieczeń i minimalizuje ryzyko utraty lub ujawnienia informacji objętych szczególną ochroną.

Niższe koszty

Ogranicza liczbę kluczy szyfrowania i konsoliduje zarządzanie nimi; zmniejsza narzut administracyjny.

Zgodność z przepisami i normami

Ułatwia zachowanie zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi, np. wynikającymi z ustaw Sarbanes-Oxley (SOX) i Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Najważniejsze cechy produktu IBM Security Key Lifecycle Manager for z/OS

  • Ściśle współpracuje z szyfrującymi pamięciami masowymi
  • Upraszcza zarządzanie kluczami szyfrowania
  • Automatyzuje tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych kluczy szyfrowania
  • Udostępnia centralny punkt zarządzania kluczami szyfrowania
  • Sprawia, że udostępnianie kluczy odbywa się bezpieczniej