Najbardziej zaawansowana, sprawdzona platforma reagowania na incydenty (IRP)

IBM Resilient Incident Response Platform (IRP) to pierwszorzędna platforma do harmonizacji i automatyzacji procesów reagowania na incydenty. Platformę Resilient IRP można szybko i łatwo zintegrować z dotychczasowymi zabezpieczeniami i zasobami IT organizacji. Błyskawicznie zwiększa ona przydatność ostrzeżeń bezpieczeństwa, zapewniając wartościowe inteligentne analizy i informacje kontekstowe dotyczące incydentów, co pozwala na dostosowywanie reakcji do złożonych cyberzagrożeń.

Najnowszą innowację wprowadzoną na platformie Resilient IRP stanowią dynamiczne podręczniki, które oferują elastyczność, inteligentne analizy i zaawansowane funkcje potrzebne do walki z przemyślanymi atakami.

Szybsze i skuteczniejsze reagowanie

Platforma Resilient stanowi funkcjonalną bazę do planowania reakcji i zarządzania nimi, a także do ograniczania zagrożeń w przypadku wszystkich organizacji i rodzajów incydentów.

Harmonizacja i automatyzacja odpowiedzi

Resilient to otwarta i autonomiczna platforma, którą można zintegrować z infrastrukturą zabezpieczeń, tworząc centrum reagowania na incydenty umożliwiające szybkie odpowiadanie na zdarzenia.

Dynamiczne reagowanie

Dynamiczne podręczniki (Dynamic Playbooks) na platformie Resilient zapewniają elastyczność, analizy i zaawansowane funkcje potrzebne w walce ze złożonymi atakami, automatycznie i w czasie rzeczywistym dostosowując się do charakteru incydentów.

Najważniejsze cechy

 • Proaktywne zarządzanie reakcjami za pomocą modułu Security Module
 • Harmonizacja i automatyzacja za pomocą modułu Action Module
 • Zarządzanie powiadomieniami o naruszeniu prawa za pomocą modułu Privacy Module
 • Elastyczne i poparte analizami reakcje dzięki dynamicznym podręcznikom
 • Zrozumienie środowiska dzięki wizualizacji incydentów
 • Upraszczanie złożonych procesów za pomocą wizualnych przepływów pracy
 • Trening zespołu i procesów za pomocą symulacji na platformie Resilient

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

Korzystając z produktów w chmurze IBM Cloud, Twoja firma może szybko skalować swoje zasoby i dostosowywać się do zmiennych potrzeb biznesowych — bez wpływu na poziom bezpieczeństwa, prywatności i ryzyka. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami branżowymi i światowymi, w zależności od wybranej edycji.

 • ISO 27001
 • ISO 27017
 • ISO 27018
 • SOC2 Type 2 (SSAE 16)

Aby zapoznać się z informacjami o zgodności z przepisami i o certyfikatach konkretnej edycji, patrz: Dane dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych.

Ilustracje produktów

Wizualizacja incydentów
Wizualizacja incydentów
Wizualne przepływy pracy
Wizualne przepływy pracy
Dynamiczne podręczniki
Dynamiczne podręczniki
Raporty i panele kontrolne
Raporty i panele kontrolne
Globalna baza wiedzy o regulacjach dotyczących prywatności
Globalna baza wiedzy o regulacjach dotyczących prywatności

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok