Tivoli OMEGAMON XE for Db2 Performance Monitor on z/OS

IBM® Tivoli® OMEGAMON® XE for Db2® Performance Monitor on z/OS® to pojedyncze narzędzie umożliwiające monitorowanie, analizowanie i dostrajanie wydajności aplikacji działających na serwerach IBM Db2 for z/OS i IBM Db2. Pomaga w wykrywaniu problemów z wydajnością, dzięki czemu mogą być szybciej lokalizowane i eliminowane.

Zarządzanie aplikacjami online w czasie rzeczywistym

Bieżące monitorowanie, analizowanie i optymalizowanie wydajności aplikacji Db2 Universal Database i Db2 on z/OS w czasie rzeczywistym i przy użyciu raportów wsadowych.

Gromadzenie danych przy użyciu jednego narzędzia

Użytkownik ma do dyspozycji pojedynczy mechanizm zbierania danych wydajnościowych, który korzysta z rodziny programów OMEGAMON XE i jest z nimi zintegrowany.

Elektroniczne dostrajanie wydajności

Za pomocą narzędzi do analizowania różnych obiektów baz danych, takich jak dyski, tabele, obszary tabel bądź inne elementy, można elektronicznie dostrajać parametry wydajności.

Analizy na podstawie historycznych danych o wydajności

Archiwizacja aktualnych danych o metrykach wydajności aplikacji na serwerze Db2 i utrzymywanie ich dostępności pozwala na przeprowadzanie analiz i działań prewencyjnych w trybie z połączeniem (online).