Większa wydajność baz danych Fast Path

The IBM® IMS™ Fast Path Solution Pack for z/OS® oferuje zaawansowane i intuicyjne narzędzia, które ułatwiają administratorom analizowanie, utrzymywanie i dostrajanie baz danych IMS, w tym mechanizmy zwiększające dostępność systemu. To skonsolidowane rozwiązanie do zarządzania bazami danych IMS Fast Path, które obejmuje kilka produktów do obsługi systemu IMS, w tym narzędzia IMS High Performance Image Copy, IMS Library Integrity Utilities, IMS HP Fast Path Utilities oraz IMS DB Repair Facility. Program Autonomics Director ułatwia utrzymywanie baz danych w odpowiednim stanie oraz dbanie o ich wydajność i odporność. Oprócz tego zarządzanie jest prostsze dzięki rozwiązaniu IBM Management Console for IMS and Db2® for z/OS.

Dostęp do niezwykle wydajnych programów narzędziowych

Za pomocą tego kompletnego zestawu wysoce wydajnych programów narzędziowych możesz ładować, wyjmować, reorganizować i weryfikować bazy danych Fast Path oraz generować dotyczące ich raporty.

Zarządzanie konserwacją i wydajnością

Program Autonomics Director ułatwia administratorom utrzymywanie odpowiedniego stanu, wydajności i odporności baz danych IMS Fast Path oraz identyfikowanie potencjalnych problemów.

Efektywne wykonywanie czasochłonnych zadań

Funkcja „Diagnosis for DEDB areas health” oraz generowane przez nią raporty diagnostyczne ułatwiają efektywniejsze wykonywanie czasochłonnych zadań związanych z reorganizowaniem baz danych.

Zapewnianie integralności baz danych

Zaawansowane technologie, takie jak narzędzie High Performance Image Copy, oferują mechanizmy potrzebne do zarządzania bibliotekami IMS i zapewniają integralność baz danych, umożliwiając przy tym naprawianie problemów dotyczących wskaźników.

Efektywne zarządzanie bibliotekami IMS

Ten kompleksowy zestaw narzędzi programowych ułatwia zarządzanie bibliotekami IMS, utrzymywanie integralności baz danych i rozwiązywanie problemów dotyczących wskaźników.

Zautomatyzowanie monitorowania i konserwacji

Autonomics Director umożliwia zautomatyzowanie zadań związanych z monitorowaniem i konserwacją. Używając programu planującego rozwiązania Autonomics Director lub zewnętrznych narzędzi planujących, można wyznaczyć czas gromadzenia danych i weryfikacji ich baz.

Zawartość pakietu IMS Fast Path Solution Pack

  • Autonomics Director
  • IMS Database Repair Facility
  • IMS Fast Path Advanced Tool
  • IMS Fast Path Basic Tools
  • IMS Fast Path Online Tools
  • IMS High Performance Image Copy
  • IMS Library Integrity Utility
  • IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS