Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rozwiązanie IBM® Rational® Host Access Transformation Services (HATS) rozszerza zasięg newralgicznych aplikacji biznesowych na środowiska WWW, mobilne, portali czy rozbudowanych klientów bądź też jako standardowe usługi WWW oparte na protokole SOAP lub RESTful bez konieczności modyfikowania istniejących aplikacji. Nie trzeba uzyskiwać dostępu do kodu źródłowego aplikacji w celu jego przepisania lub przekształcenia. Transformacja oparta na rozwiązaniu HATS niesie za sobą niewielkie ryzyko, a pozwala ograniczyć koszty szkoleń, zwiększyć produktywność i satysfakcję użytkowników końcowych, a także umożliwia ponowne wykorzystanie sprawdzonej logiki biznesowej w kontekście nowych aplikacji.
IBM Host Access Transformation Services

Dynamiczna transformacja interfejsu użytkownika

Oprogramowanie HATS umożliwia zdefiniowanie domyślnej formy prezentacji i skonfigurowanie ekranu tak, by wszystkie ekrany istniejących aplikacji były prezentowane pod postacią nowego, intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Tworzenie usług WWW

Obsługiwany za pomocą kreatora rejestrator przepływów oraz edytor wizualny pozwalają tworzyć usługi WWW oparte na protokole SOAP lub RESTful bez konieczności programowania.

Intuicyjna nawigacja między aplikacjami

Makra i kombinacje ekranów ułatwiają nawigację między aplikacjami i dostosowują ją do indywidualnych potrzeb, zmienne globalne upraszczają przekazywanie danych do aplikacji, a logika biznesowa pozwala rozbudować aplikacje terminalowe o dane z innych źródeł.

Rozbudowane opcje wdrożeń i dostępu

Możesz wdrażać aplikacje do środowisk wykonawczych w sieci WWW, portalach i na platformie Eclipse RCP, a także zapewniać dostęp z szerokiej gamy przeglądarek WWW, w tym mobilnych. Wybierz opcje spełniające potrzeby biznesowe Twojego przedsiębiorstwa.

Najważniejsze cechy

  • Transformacja aplikacji
  • Tworzenie usług WWW
  • Większa produktywność
  • Wybierz sposób wdrożenia i dostępu

Kup teraz i postaw pierwszy krok