Programujesz raz, wdrażasz wszędzie

Tworzenie oprogramowania od początku działającego w chmurze skupia się wokół sposobu budowania i wdrażania aplikacji, a nie ich lokalizacji. Rozwiązania Red Hat® OpenShift® i IBM Cloud Paks® na platformie IBM Z® umożliwiają opracowywanie innowacji bez żadnych ograniczeń. Dzięki temu możesz:

  • Realizować śmiałe pomysły na platformie chmury hybrydowej otwartej dla wszystkich aplikacji, zespołów i infrastruktur.
  • Korzystać z gotowego do użycia w przedsiębiorstwie skonteneryzowanego oprogramowania, dzięki któremu obciążenia i dane możesz przetwarzać w dowolnym miejscu.

Szybsze tworzenie aplikacji

Usprawniaj tworzenie oprogramowania od początku działającego w chmurze dzięki wbudowanym narzędziom i procesom dla programistów.

Cyfrowa transformacja

Integruj aplikacje, dane i usługi w chmurze tak, by przyspieszać cyfrową transformację.

Zarządzanie środowiskiem wielu chmur

Dbaj o widoczność, automatyzację i kontrolę środowiska w spójny sposób.

Integracja danych

Ujednolicaj i upraszczaj gromadzenie, organizowanie i analizowanie danych.

Tworzenie aplikacji hybrydowych

Buduj i testuj komponenty aplikacji z/OS® w wirtualnym, skonteneryzowanym środowisku zoptymalizowanym pod kątem rozwiązań OpenShift.

Integracja z z/OS

Uruchamiaj aplikacje Linux® on Z w systemie z/OS, tak by korzystać ze znakomitych możliwości platformy z/OS.


Rodzima integracja chmury z IBM Z

Dzięki rozwiązaniom kontenerowym na platformie IBM z15™ programiści z łatwością budują i modernizują nowe usługi chmurowe oparte na technologiach cyfrowych i AI. Mają swobodę w pisaniu kodu, a ponadto mogą korzystać z wysoce skalowalnej i bezpiecznej platformy IBM Z.


Automatyzacja oparta na usługach od początku działających w chmurze

Automatyzuj system z/OS

Uprość konfigurację i dostęp do zasobów, usprawniając przy tym przeprowadzanie procesów.

Integruj usługi w chmurze

Zyskaj bezpieczny dostęp do usług z/OS z takimi platformami jak OpenShift.

Zabezpiecz aplikacje

Chroń newralgiczne aplikacje w hybrydowych środowiskach wielu chmur.


Transformacja testowania aplikacji

Testowanie na wcześniejszych etapach

Przeprowadź transformację cyklów prac programistycznych, wykonując testy na wczesnych etapach.

Szybsze tworzenie i testowanie

Twórz, integruj i automatyzuj aplikacje i dane na otwartej platformie.

Posłuchaj opinii ekspertów

Oprogramowanie od początku działające w chmurze i infrastruktura IT

Przyspiesz chmurę hybrydową i zmodernizuj aplikacje, korzystając z rozwiązań OpenShift, Cloud Paks i innych.

Forrester na temat automatyzacji chmury hybrydowej

Dowiedz się, jak organizacje zyskują strategiczne znaczenie z chmurą hybrydową.


Następne kroki

Harmonizacja kontenerów

Przedstawiamy skalowalne, obsługujące kontenery rozwiązania w dziedzinie sprzętu i oprogramowania.

Red Hat OpenShift

Dowiedz się więcej o czołowej na rynku platformie chmury hybrydowej dla kontenerów Kubernetes.

IBM i aplikacje od początku przeznaczone dla chmury

Odkryj więcej sposobów na wspieranie innowacji ze zwinnymi procesami eksploatacji systemów danych.