Sprawdź, jak działa AutoAI

Zobacz krótką prezentację IBM Watson Studio i przekonaj się, dlaczego narzędzie AutoAI zostało docenione w różnych konkursach.

Twórz i trenuj modele oparte na AI dzięki IBM Watson Studio

IBM Watson® Studio pomaga analitykom, w tym także badaczom zajmującym się analityką danych, przygotowywać dane i tworzyć modele na dużą skalę w dowolnej chmurze. Rozwiązanie Watson Studio zapewnia otwartą, elastyczną architekturę wielochmurową, która umożliwia firmie uproszczenie analityki danych przedsiębiorstwa i łatwiejszą obsługę sztucznej inteligencji (AI):

Obejrzyj ten film (03:43) aby dowiedzieć się, jak uprościć wdrożenie sztucznej inteligencji (AI) w przedsiębiorstwie. IBM Cloud Pak™ for Data stanowi zunifikowaną platformę obsługi danych i sztucznej inteligencji (AI), która automatyzuje zarządzanie cyklem eksploatacji AI. 

Zdjęcie biegnącej kobiety wykonane z efektem multiekspozycji

Watson Studio Premium

Korzystaj z optymalizacji decyzji, narzędzia SPSS i analityki wielkich zbiorów danych na platformie IBM Cloud Pak for Data.

Watson Studio liderem w raporcie firmy Forrester dotyczącym analiz predykcyjnych i uczenia maszynowego*

Liderzy, którzy inwestują w analitykę danych i masowe usuwanie przeszkód operacyjnych, są w stanie efektywnie wykorzystywać możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję (AI).

51%

przedsiębiorstw ma problemy z optymalizowaniem, utrzymywaniem i rozszerzaniem możliwości AI**

8%

firm wdraża podstawowe działania sprzyjające szerokiej implementacji sztucznej inteligencji (AI)***

Pogłębiona analiza danych

Utwórz i przetestuj model rozpoznawania wizualnego

Co nowego oferuje Watson Studio

Dwóch mężczyzn patrzących na tablet

Webinarium na żądanie: ModelOps

Dowiedz się, jak za pomocą strategii ModelOps zoptymalizować analitykę danych oraz tworzenie i eksploatację oprogramowania.

Osoby w biurze patrzące na płaski ekran komputera

E-book o AutoAI

Poznaj dziesięć sposobów wykorzystania narzędzia AutoAI na platformie Watson Studio, które przyniosą Ci szybszy zwrot z inwestycji.

Dwie osoby sprawdzające wydajność w zrobotyzowanej fabryce

Analitycy 451 Research o strategii ModelOps i inteligentnej automatyzacji

Przyspiesz tworzenie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI), by zyskać przewagę nad konkurencją.

Watson Studio w akcji

Dwóch mężczyzn biegnących po torze wyścigowym

Wunderman Thompson

Dowiedz się więcej o trzech fundamentach sztucznej inteligencji i przekonaj się, jak firma Wunderman Thompson wykorzystała narzędzie AutoAI do usprawnienia swoich modeli.

mówiąca kobieta

JP Morgan Chase

Dowiedz się, jak za pomocą Watson Studio firma JP Morgan Chase usprawniła zarządzanie ryzykiem na podstawie modeli.

mówiący mężczyzna

Geisinger Health System

Przeczytaj o tym, jak firma Geisinger zidentyfikowała cechy związane z większym ryzykiem śmierci, by pomóc lekarzom w opracowywaniu skuteczniejszych metod terapii.

Przykładowe obrazy

Co możemy razem zbudować?

Sprawdź ceny oraz najnowsze wieści i informacje o narzędziach opartych na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji (AI).

Comparison Table

Porównanie funkcji
  ‎ ‎ Watson Studio Tradycyjne narzędzia do analityki danych
Wdrożenie w hybrydowym środowisku wielu chmur      
Automatyzacja zarządzania cyklem życia AI      
Dostępne solvery preskryptywne      
Wizualna analityka danych   
Przygotowywanie i eksploracja danych   
Zaawansowane opracowywanie danych      
Dynamiczne uczenie w trybie ciągłym      
Wdrażanie rozwiązania Open Source jednym kliknięciem      
Klasyfikator języków naturalnych      
Usługa rozpoznawania wizualnego      

Przypis

*Forrester Research Inc. The Forrester Wave™: Multimodal Predictive Analytics And Machine Learning Solutions, Q3 2018 Mike Gualtieri i dr Kjell Carlsson, 5 września 2018

**Infografika firmy Forrester z 2019 roku: „AI experiences a Reality Check”

***Harvard Business Review 2019, Building the AI Powered Organization (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)