Czym jest rozwiązanie Watson Knowledge Studio?

IBM Watson Knowledge Studio stanowi wszechstronne narzędzie, które ściśle odpowiada na Twoje potrzeby w zakresie przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing — NLP). To działająca w chmurze aplikacja pozwalająca programistom i ekspertom branżowym uczyć Watsona języka ich branży. Użytkownicy mogą szkolić Watsona poprzez przykłady, dodając do dokumentów adnotacje z istotnymi dla ich branży informacjami. Rozwiązanie Watson Knowledge Studio może następnie wyszkolić model uczenia maszynowego, który będzie analizować nowe, nieznane dotychczas dokumenty, odpowiednio skalując przy tym zasoby wiedzy ekspertów branżowych.

Jak wygląda szkolenie Watsona? Co przez nie rozumieć?

Watson Knowledge Studio wykorzystuje mechanizmy uczenia maszynowego, dzięki którym tworzy specyficzne dla branży modele niestandardowe w oparciu o przykłady dostarczane przez użytkownika. To właśnie użytkownicy selekcjonują próbki dokumentów z ich branży, a następnie określają typy obiektów i zachodzące między nimi relacje. Użytkownik może na przykład utworzyć takie typy, jak „MarkaSamochodu” i „Rocznik”, a nastepnie je połączyć przy użyciu relacji „RokProdukcji”. Aby szkolić Watsona z pomocą rozwiązania Watson Knowledge Studio, wystarczy tylko dodawać adnotacje do dokumentów. Przy wystarczającej liczbie przykładów model niestandardowy będzie w stanie analizować nieustrukturyzowany tekst w taki sam sposób.

Jak można używać modelu niestandardowego Watson Knowledge Studio?

Modele Watson Knowledge Studio można wdrażać bezpośrednio w produkcie Watson Discovery, jak również w produkcie Watson Natural Language Understanding. Ponadto można je też eksportować do programu Watson Explorer, jednak ta opcja nie jest dostępna dla użytkowników edycji bezpłatnej.

Czy rozwiązanie Watson Knowledge Studio obsługuje przesyłanie informacji umożliwiających identyfikację osób (Personally Identifiable Information — PII)?

Tak, wszystkie usługi Watson posiadają oficjalne certyfikaty ISO27001, ISO27017 i ISO27018. Dzięki certyfikacji ISO27108 informacje typu PII mogą być oficjalnie akceptowane we wszystkich modelach wdrożenia (Standard, Premium i Dedicated). Jedynym podlegającym normom typem informacji PII, których Watson oficjalnie nie obsługuje, są informacje zdrowotne PHI (HIPAA) oraz płatnicze PCI, które wymagają odrębnych certyfikatów.

Czy rozwiązanie Watson Knowledge Studio dostępne w serwisie Marketplace zostaje zastąpione przez rozwiązanie Watson Knowledge Studio w chmurze IBM Cloud? Co się stanie z moimi projektami Watson Knowledge Studio w serwisie Marketplace?

Tak, zostaje zastąpione. Projekty Watson Knowledge Studio będą dostępne przez ograniczony czas, który zależy od używanej edycji. Odwiedź stronę poświęconą migracji, aby dowiedzieć się, jak przenieść projekty Watson Knowledge Studio do chmury IBM Cloud. Znajdziesz tam wiele zasobów (dokumentację, wideo i wpis na blogu), które przeprowadzą Cię przez proces migracji. Instancje zostaną zamknięte w 2018 roku. Dokładna data zależy od używanej edycji. Więcej szczegółowych informacji zawiera dokumentacja.

Pierwsze kroki z Watson Knowledge Studio

Nie czekaj i rozpocznij bezpłatnie pracę z rozwiązaniem Watson Knowledge Studio już dziś!