Przegląd

Cechy

Umożliwiający zarządzanie platformą Kubernetes w modelu „opinionated”, w pełni zautomatyzowany, dostarczany jako usługa.

Uwolnij się od uciążliwych i powtarzalnych zadań związanych z bezpieczeństwem, zachowywaniem zgodności, wdrażaniem i bieżącym zarządzaniem cyklem życia.

Udostępnianie

Zautomatyzowane udostępnianie i konfiguracja infrastruktury (zasoby obliczeniowe, sieć i pamięć) oraz instalacja i konfiguracja OpenShift.

Wdrożenie

Automatyczne wdrożenie wielostrefowe w regionach wielostrefowych, w tym integracja z CIS na potrzeby przepływu ruchu między strefami.

Konfigurowanie

Automatyczne skalowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie sprawności operacyjnej po awarii dla konfiguracji, komponentów i węzłów roboczych OpenShift.

Cykl życia

Automatyczne aktualizacje wszystkich komponentów (system operacyjny, komponenty OpenShift, usługi klastrów) oraz dostrajanie wydajności i wzmacnianie bezpieczeństwa.

Wsparcie

Pracujący przez całą dobę, globalny zespół inżynierii niezawodności serwisu utrzymuje środowisko w dobrej kondycji i szybciej rozwiązuje problemy dzięki swojej wiedzy specjalistycznej z zakresu OpenShift i Kubernetes.

Bezpieczeństwo

Wbudowane zabezpieczenia, w tym podpisywanie obrazów, wymuszanie wdrażania obrazów, zaufany sprzęt, zarządzanie poprawkami bezpieczeństwa i automatyczne zachowywanie zgodności (HIPAA, PCI, SOC2, ISO).

Kursy

Tworzenie klastra OpenShift

Schemat pokazujący, w jaki sposób aplikacja zostaje wdrożona za pośrednictwem klastra Red Hat OpenShift w chmurze IBM Cloud

Tworzenie klastra OpenShift

Twórz klastry standardowe, otwieraj konsolę OpenShift i uzyskuj dostęp do wbudowanych komponentów. Wdrażaj aplikacje za pomocą usług IBM Cloud w ramach projektu OpenShift; udostępniaj aplikacje do użytku publicznego w ramach OpenShift.

Wdrażanie skalowalnych aplikacji WWW

Schemat wdrożenia skalowalnej aplikacji WWW w klastrze Red Hat OpenShift

Wdrażanie skalowalnych aplikacji WWW

Twórz strukturę aplikacji sieciowej, uruchamiaj ją lokalnie w kontenerze, przesyłaj kod do prywatnego repozytorium Git, a następnie wdrażaj go w klastrze. Prezentuj i skaluj aplikację, powiąż domenę niestandardową i monitoruj środowisko.

Odnawianie certyfikatów bezpieczeństwa

Schemat prezentujący wykorzystanie platformy Red Hat OpenShift do automatyzacji procesu odnawiania certyfikatów SSL i TLS

Odnawianie certyfikatów bezpieczeństwa

W tym kursie pokazano, jak używać korporacyjnego środowiska OpenShift Kubernetes lub metody bezserwerowej do automatycznego odnawiania certyfikatów SSL (Secure Sockets Layer) lub TLS (Transport Layer Security).

Wdrażanie bazy danych

Schemat przedstawiający wdrażanie bazy danych PostgreSQL w środowisku Red Hat OpenShift 4

Wdrażanie bazy danych PostgreSQL

W tym kursie zaprezentowano proces wdrażania operatora do istniejącego projektu Red Hat OpenShift, co umożliwia utworzenie instancji bazy danych PostgreSQL.

Automatyzacja wdrażania aplikacji

Schemat pokazujący, jak używać środowiska Tekton do szybkiego wdrażania aplikacji w klastrze Red Hat OpenShift

Automatyzacja wdrażania aplikacji

W tym kodzie wzorcowym pokazujemy, jak wykorzystaliśmy środowisko Tekton do skrócenia czasu wdrażania aplikacji — zamiast 45 minut klikania i konfigurowania wystarcza 15 minut i kilka wydanych komend.

Często zadawane pytania

Które wersje OpenShift są obsługiwane?

Red Hat OpenShift on IBM Cloud obsługuje następujące wersje OpenShift. System operacyjny węzła roboczego to Red Hat Enterprise Linux® 7.

Obsługiwane wersje:

  • Najnowsza: 4.7 (Kubernetes 1.20)
  • Domyślna: 4.6 (Kubernetes 1.19)


Nieaktualne i nieobsługiwane wersje:

  • Nieaktualne: 3.11 (Kubernetes 1.11), 4.5 (Kubernetes 1.18)
  • Nieobsługiwane: 4.3 (Kubernetes 1.16), 4.4 (Kubernetes 1.17)

Jak zainstalować interfejs wiersza komend OpenShift w IBM Cloud?

Można użyć wtyczki Red Hat OpenShift w interfejsie wiersza komend (CLI) platformy IBM Cloud (ibmcloud oc) do tworzenia infrastruktury klastra OpenShift i zarządzania nią, np. do tworzenia klastrów i węzłów roboczych. Następnie można użyć interfejsu wiersza komend OpenShift (oc) do zarządzania zasobami w klastrze OpenShift, takimi jak projekty, zasobniki i wdrożenia.

Jak skonfigurować trasy OpenShift w IBM Cloud?

Ujawniaj usługi w klastrze Red Hat OpenShift on IBM Cloud na zewnętrznym adresie IP routera za pomocą trasy. Domyślnie w klastrze wdrażany jest router OpenShift, który pełni funkcję wejściowego punktu końcowego dla zewnętrznego ruchu w sieci.

Aby utworzyć trasy dla aplikacji, można użyć routera OpenShift. Do tras przypisywane są publicznie lub prywatnie dostępne nazwy hosta z poddomeny routera, z których mogą korzystać klienci zewnętrzni w celu wysyłania żądań do aplikacji. Użytkownik może tworzyć niezabezpieczone lub zabezpieczone trasy za pomocą certyfikatu TLS routera, aby zabezpieczyć hosta. Gdy żądanie zewnętrzne dociera do hosta, router pośredniczy w przekazywaniu tego żądania, przekazując je na prywatny adres IP, na którym nasłuchuje aplikacja.

Czy Red Hat OpenShift on IBM Cloud zawiera rejestr kontenerów?

Klastry Red Hat OpenShift on IBM Cloud zawierają rejestr wewnętrzny, który umożliwia lokalne budowanie i wdrażanie obrazów kontenerów, a także zarządzanie nimi. W przypadku rejestru prywatnego, który służy do zarządzania obrazami i kontroli praw dostępu do obrazów w przedsiębiorstwie, można również skonfigurować klaster w taki sposób, aby używać rejestru IBM Cloud® Container Registry.

Czy istnieją dodatkowe zabezpieczenia w Red Hat OpenShift on IBM Cloud?

W Red Hat OpenShift on IBM Cloud można używać wbudowanych funkcji zabezpieczeń do analizy ryzyka i ochrony. Funkcje te pomagają chronić infrastrukturę klastra i komunikację sieciową, izolować zasoby obliczeniowe i zapewniać zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa w komponentach infrastruktury i wdrożeniach kontenerów.

Jak zainstalować Red Hat OpenShift Service Mesh razem z mikrousługami w klastrze Red Hat OpenShift on IBM Cloud?

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym kursie, aby dowiedzieć się, jak zainstalować operator Red Hat OpenShift Service Mesh (wraz z innymi dodatkowymi operatorami), jak skonfigurować bramę wejściową Istio, aby udostępnić usługę poza siatkę usług, jak zarządzać ruchem, aby skonfigurować ważne zadania, takie jak testy A/B i wdrożenia typu canary, jak zabezpieczyć komunikację mikrousług i jak używać metryk, rejestrowania i śledzenia do obserwowania usług.