Przegląd

Tworzenie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury

Elastycznie skalowalna infrastruktura IBM Cloud Object Storage jest idealna do przechowywania dużych ilości nieustrukturyzowanych danych. Oferuje ona rozproszoną, dostępną przez interfejs API pamięć masową z opcją prostej integracji w chmurze IBM Cloud®. Ułatwia programistom szybkie integrowanie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury w celu zapewnienia płynnego przepływu i wydajnego aktualizowania komponentów aplikacji.

Skalowalna pamięć masowa w chmurze

Wydajność, przenośność i szybkość

Serwery fizyczne

Maksymalna wydajność i kontrola

Serwer wirtualny

Wykorzystanie istniejących języków i narzędzi

Kontenery

Maksymalna przenośność

Platforma jako usługa (PaaS)

Rozbudowane funkcje środowiska wykonawczego

Metoda bezserwerowa

Maksymalna prędkość przy użyciu aplikacji bez serwera

Najczęstsze zastosowania

Budowanie aplikacji w chmurze

Budowanie aplikacji w chmurze

Budowanie zintegrowanych aplikacji przy użyciu funkcji obliczeniowych mikrousług środowiska wykonawczego oraz korzystanie z usług IBM Cloud Object Storage do przechowywania danych.

Modernizacja aplikacji

Modernizacja aplikacji

Przekształcanie starszych aplikacji w celu ich uruchomienia w chmurze. Strach przed utratą danych można praktycznie wyeliminować dzięki rozwiązaniom w zakresie odporności i szyfrowania, które pomagają chronić dane.

Budowanie inteligentnych aplikacji

Budowanie inteligentnych aplikacji

IBM Cloud Object Storage pozwala na przechowywanie w chmurze danych z aplikacji mobilnych opartych na wykorzystaniu informacji, a także na gromadzenie i przechowywanie dużych ilości danych z internetu rzeczy, które generują aplikacje na urządzeniach inteligentnych.

Cechy i funkcje

Najważniejsze możliwości i przypadki użycia

Nieograniczone skalowanie

Przechowywanie danych treści, w tym plików multimedialnych, obrazów, filmów, dokumentów i zestawów danych w formacie rodzimym i bez ograniczeń.

Połączenia zasobnika pamięci masowej

Tworzenie konta i zasobnika IBM Cloud Object Storage w celu zdefiniowania danych uwierzytelniających i powiązania usługi Kubernetes z zasobnikami pamięci masowej.

Mikrousługi w chmurze IBM Cloud

Korzystanie z mikrousług przy użyciu wzorców obsługi obciążeń w chmurze, takich jak Docker, Cloud Foundry i IBM Cloud Functions w oparciu o Apache OpenWhisk®.

Pamięć masowa dostępna za pośrednictwem interfejsu API

IBM Cloud Object Storage API to interfejs API oparty na architekturze REST, który obsługuje wspólny zestaw funkcji API S3 w celu zapewnienia dostępu programowego.

Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Usługa IBM Cloud Object Storage jest zabezpieczona za pomocą systemu zarządzania tożsamością i dostępem IBM Identity and Access Management. Oferuje zintegrowaną obsługę polityk i uprawnień.

Opcje zapewniania odporności

Informacje są szyfrowane i rozpraszane w wielu miejscach. Aplikacje mogą być wdrażane wraz z automatycznym podążaniem danych.