Twórz aplikacje od początku przeznaczone dla chmury, korzystając z IBM Cloud Object Storage

Aplikacje od początku przeznaczone dla chmury wykorzystują i łączą chmurowe środowiska wykonawcze, takie jak kontenery, zasoby chmury do przechowywania danych, zabezpieczenia platformy i mechanizmy zapewniania zgodności, by oferować wartościowe rozwiązania użytkownikom końcowym, a organizacji — efektywność biznesową. Twórcy oprogramowania mogą budować zintegrowane aplikacje przy użyciu obliczeniowych środowisk wykonawczych lub mikrousług i wykorzystywać usługi IBM Cloud® Object Storage do przechowywania danych.

IBM Cloud Object Storage to idealne rozwiązanie do przechowywania dużych ilości nieustrukturyzowanych danych, ponieważ jego prostą, „płaską” strukturę można swobodnie skalować. Oferuje ono rozproszoną, dostępną za pośrednictwem interfejsu API pamięć masową, którą można zintegrować bezpośrednio z aplikacjami. Prosta integracja ze środowiskami wykonawczymi, kontenerami i mikrousługami w chmurze IBM Cloud ułatwia programistom szybkie zintegrowanie rozwiązania IBM Cloud Object Storage jako składnicy trwałych danych dla przepływów aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury i sprawia, że aktualizowanie komponentów aplikacji odbywa się w sposób prosty i efektywny.

Wykres przedstawiający komponenty używane podczas opracowywania aplikacji tworzonych od początku dla chmury, w tym obiektową pamięć masową

Najczęstsze zastosowania

Tworzenie aplikacji chmurowych nowej generacji

Możesz tworzyć zintegrowane aplikacje przy użyciu obliczeniowych środowisk wykonawczych (np. kontenerów, maszyn wirtualnych i serwerów fizycznych) i mikrousług (np. SQL Query, IBM Watson® AI i Analytics), a także wykorzystywać usługi IBM Cloud Object Storage do przechowywania danych.

Modernizowanie aplikacji pod kątem działania w chmurze

Możesz zmodyfikować starsze aplikacje, tak by działały w chmurze, i używać IBM Cloud Object Storage jako pamięci masowej w chmurze. Odporność i mechanizmy szyfrowania oferowane przez to rozwiązanie praktycznie eliminują strach przed utratą danych i pozwalają zapewnić danym ochronę.

Tworzenie i użytkowanie aplikacji na urządzenia mobilne i inteligentne

IBM Cloud Object Storage pozwala na przechowywanie w chmurze danych z aplikacji mobilnych opartych na wykorzystaniu informacji, a także na gromadzenie i przechowywanie dużych ilości danych z internetu rzeczy, które generują aplikacje na urządzeniach inteligentnych.

Przechowywanie danych z aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury

Nieograniczone skalowanie

IBM Cloud Object Storage to świetne rozwiązanie do przechowywania dużych ilości nieustrukturyzowanych danych, ponieważ jego prostą, „płaską” strukturę można swobodnie skalować. Klient nie zajmuje się zarządzaniem lub nieustannym udostępnianiem zasobów — może po prostu przeglądać i wykorzystywać dane. Możliwe jest przechowywanie danych dotyczących różnych treści, w tym plików multimedialnych, obrazów, nagrań wideo i zestawów danych — w rodzimym formacie i bez ograniczeń. Nie trzeba się też martwić o nadmiar danych w katalogu. W wypadku IBM Cloud Object Storage nie ma żadnych prawdziwych katalogów ani praktycznych ograniczeń dotyczących liczby obiektów w zasobniku pamięci masowej.

Połączenie aplikacji i środowisk wykonawczych z zasobnikami pamięci masowej

Dzięki usługom IBM Cloud klient może po prostu udostępnić konto i zasobnik IBM Cloud Object Storage, utworzyć dane uwierzytelniające i powiązać usługę Kubernetes ze swoim zasobnikiem pamięci masowej.

Mikrousługi w chmurze IBM Cloud

Za pomocą wzorców obciążeń w chmurze, takich jak Docker, Cloud Foundry lub IBM Cloud Functions (rozwiązanie oparte na środowisku Apache OpenWhisk), użytkownik może korzystać z mikrousług. Do dyspozycji ma też różne opcje implementacji mikrousług, uwzględniające m.in. środowiska Java™ i Node.js. Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage można wykorzystywać jako składnicę trwałych danych zintegrowaną z mikrousługami w chmurze IBM Cloud i rozszerzyć swoje aplikacje o możliwości platformy IBM Watson® i innych usług w chmurze.

Pamięć masowa dostępna za pośrednictwem interfejsu API

Do interakcji z pamięcią IBM Cloud Object Storage dochodzi na poziomie aplikacji za pośrednictwem interfejsu API, a obiekty są składowane lub pobierane za pomocą prostych poleceń. Rozwiązanie IBM Cloud Object Storage oferuje interfejs API REST, który obsługuje popularny zestaw funkcji API S3, zapewniających dostęp programowy. Dostępne są pakiety SDK dla środowisk Java, Node.js i Python, obsługujące dostęp na podstawie tożsamości, funkcje zarządzania i system uwierzytelniania HMAC. IBM Cloud Object Storage umożliwia niepodzielne zapisy i zastąpienia bez częściowych modyfikacji. Takie działanie jest bliższe funkcjonowaniu bazy danych i znacząco upraszcza tworzenie aplikacji.

Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Wbudowane opcje szyfrowania, zabezpieczenia i funkcje zarządzania uprawnieniami przy użyciu strategii zapewniają ochronę danych. Podobnie jak inne usługi w chmurze IBM Cloud rozwiązanie IBM Cloud Object Storage jest zabezpieczone przy użyciu usługi IBM do zarządzania dostępem i tożsamością, a ponadto oferuje zintegrowaną obsługę strategii i uprawnień. Zespoły odpowiedzialne za tworzenie i eksploatację oprogramowania mogą tworzyć dla użytkowników i aplikacji uprawnienia na poziomie zasobników, a pakiety IBM Starter Kit ułatwiają skonfigurowanie aplikacji tak, by miała dostęp do zasobników IBM Cloud Object Storage. IBM Cloud Object Storage obsługuje rodzime klucze API chmury IBM Cloud i mechanizm uwierzytelniania OAuth2, a także system uwierzytelniania HMAC dla aplikacji innych firm i pakietów SDK.

Opcje zapewniania odporności

Informacje przechowywane na platformie IBM Cloud Object Storage są zaszyfrowane i rozproszone między wieloma lokalizacjami geograficznymi. Aplikacje można wdrożyć w różnych lokalizacjach, do których następnie przekazywane są automatycznie dane. Zespół odpowiedzialny za tworzenie i eksploatację oprogramowania nie musi zarządzać trwałością i dostępnością. Podczas tworzenia zasobników wybierana jest opcja zapewniania dostępności, która określa fizyczną lokalizację i odporność obiektów przechowywanych w danym zasobniku. Dla rozwiązania IBM Cloud Object Storage dostępne są trzy opcje zapewniania odporności: międzyregionalna, regionalna i pojedyncze centrum przetwarzania danych.