menu icon

Stos MEAN

Czy MEAN jest dla Ciebie? Dowiedz się, dlaczego ten kompleksowy stos MongoDB, Express.js, AngularJS i Node.js zyskuje na popularności wśród twórców nowoczesnych aplikacji WWW.
  • Tworzenie skalowalnych aplikacji, które są zoptymalizowane pod kątem wdrożenia w chmurze
  • Usprawnienie programowania przez wykorzystanie jednego języka do stworzenia całej aplikacji
  • Uproszczone wdrażanie dzięki wbudowanemu serwerowi WWW
  • Zarządzanie dużymi ilościami danych dzięki elastycznej bazie MongoDB

Budowanie aplikacji od podstaw wymaga zastosowania spójnego, ustandaryzowanego stosu oprogramowania. Tworzenie zaplecza aplikacji z wykorzystaniem zestawu współgrających ze sobą narzędzi zmniejsza czas programowania i usprawnia wykorzystanie zasobów.

Takich narzędzi jest jednak coraz więcej. Branża obfituje w dostępne opcje, od stosu LAMP po Ruby on Rails. Każdy stos ma swoje zalety oraz wady i jest odpowiedni dla różnych projektów. Nie istnieje rozwiązanie, które byłoby najlepsze we wszystkich zastosowaniach.

Czym jest MEAN?

Skrót MEAN, oznaczający stosunkowo nowy stos oprogramowania, pochodzi od następujących elementów: MongoDB, Express.js, AngularJS i Node.js. Jest to kompleksowy stos wykorzystujący język JavaScript, używany głównie do budowania aplikacji chmurowych. Zrozumienie, dlaczego warto go wykorzystać, identyfikacja przykładów jego użycia i poznanie poszczególnych elementów pomoże Ci w pełni wykorzystać potencjał stosu MEAN do rozwoju oprogramowania.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak łatwe jest tworzenie i wdrażanie aplikacji w chmurze przy użyciu stosu MEAN, firma IBM przygotowała prosty samouczek na temat tworzenia nowoczesnej aplikacji w stosie MEAN.

Korzyści

MEAN to stos WWW typu Open Source, używany głównie do tworzenia aplikacji udostępnianych w chmurze. Aplikacje zbudowane w oparciu o stos MEAN są elastyczne, skalowalne i rozszerzalne, przez co idealnie nadają się do hostingu w chmurze. Stos obejmuje własny serwer WWW, co ułatwia jego wdrożenie, oraz bazę danych, którą można skalować na żądanie, by dostosować działania do chwilowych okresów szczytowej aktywności. Aplikacja zbudowana na stosie MEAN w pełni wykorzystuje możliwości chmury.

JavaScript, z uwagi na swoją elastyczność, dynamikę i łatwość użycia, od dawna jest popularnym językiem do tworzenia interfejsów stron WWW. Przez ostatnie lata był on jednak używany tylko do tworzenia zaplecza aplikacji i baz danych. Ponieważ każdy element stosu MEAN wymaga wykorzystania tego samego języka, możliwe jest znaczne usprawnienie pracy programistów. Nie ma potrzeby zatrudniania kilku specjalistów, którzy zajmują się tworzeniem różnych części aplikacji. Z MEAN wystarczy zespół programistów znających język JavaScript. Takie rozwiązanie jest elastyczne i pozwala na pracę z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Programowanie w języku JavaScript umożliwia też późniejsze ponowne wykorzystanie kodu w całej aplikacji, co ogranicza ilość pracy. 

Przypadki użycia

Stos MEAN nie jest idealny dla każdej aplikacji, ale ma przewagę w przypadku niektórych zastosowań. Ze względu na swoją skalowalność i możliwość jednoczesnej obsługi wielu użytkowników świetnie nadaje się do budowania aplikacji od początku przeznaczonych do działania w chmurze. Obecność komponentu AngularJS do tworzenia interfejsów sprawia, że MEAN jest idealny do budowania aplikacji typu SPA, w których wszystkie funkcje i informacje są zapisane w jednym pliku html. Przykłady zastosowania MEAN obejmują:

  • Kalendarze
  • Śledzenie wydatków
  • Serwisy agregacji wiadomości
  • Mapy i wyszukiwanie lokalizacji
Diagram architektury środowiska wykonawczego Node.js z bazą danych MongoDB w stosie MEAN

Przykładowa architektura środowiska wykonawczego Node.js z bazą danych MongoDB w stosie MEAN.

Komponenty

MongoDB

MongoDB jest bazą danych NoSQL typu Open Source dla aplikacji chmurowych. Zamiast na modelu relacyjnym, skupia się na pracy na obiektach.

W stosie MEAN baza danych MongoDB przechowuje dane aplikacji. Ponieważ zarówno aplikacja, jak i baza danych korzystają z języka JavaScript, nie ma potrzeby translacji w czasie przenoszenia obiektów z i do bazy danych. Obiekty są sprawnie przenoszone między zapleczem a bazą danych bez utraty wydajności.

Baza danych MongoDB jest ceniona za skalowalność i wydajność. Można dodawać do niej pola bez odświeżania całej tabeli i uzyskiwać bezproblemowy dostęp do ogromnych ilości danych. Zaledwie kilkoma kliknięciami można zwiększyć dostępne zasoby, co czyni tę bazę idealną podstawą dla aplikacji z chwilowymi okresami zwiększonej aktywności.

Aby dowiedzieć się więcej o bazie danych MongoDB, zapoznaj się z podręcznikiem „MongoDB: niezbędny podręcznik”.

Express

Express jest strukturą programowania aplikacji dla Node.js. Jest łatwy w użyciu i oferuje szeroki zakres funkcji.

Podczas tworzenia zaplecza z użyciem stosu MEAN, Express zajmuje się wszystkimi interakcjami między interfejsem a bazą danych, zapewniając płynne przesyłanie danych do użytkownika końcowego. Jest przeznaczony do wykorzystania z Node.js i również umożliwia programowanie w języku JavaScript.

Express jest minimalistyczny — przeznaczony do obsługi procesów bez obciążania aplikacji. Nie należy jednak mylić minimalizmu z brakiem funkcji. Express pozwala sprawnie eliminować błędy i tworzyć szablony, by wesprzeć proces programowania.

Wykorzystując standard modułu CommonJS, chroni przed przypadkowym nadpisaniem zmiennych w obrębie współużytkowanej przestrzeni nazw. Dzięki temu eliminuje ryzyko zmiany wcześniej określonej definicji zmiennej. Takie egzekwowanie domknięć JavaScript zapobiegają powstawaniu kosztownych błędów, których usunięcie może być czasochłonne.

AngularJS

AngularJS — struktura do programowania interfejsów w języku JavaScript od firmy Google — nie jest jedynym, ale z pewnością najbardziej popularnym środowiskiem do tworzenia interfejsów. Jest to podstawowa struktura wykorzystywana do tworzenia interfejsów w języku JavaScript. W trakcie budowania aplikacji WWW z użyciem języka JavaScript korzysta się z AngularJS.

AngularJS, jako element stosu MEAN, ułatwia programistom budowanie tej części aplikacji, z którą użytkownik wchodzi w interakcję. Ponieważ zaplecze, interfejs i baza danych są napisane w języku JavaScript, przepływ informacji między częściami aplikacji jest płynny.

Nie przez przypadek AngularJS jest najpopularniejszym modelem do tworzenia interfejsów wykorzystującym język JavaScript. Jego zdolność do równoczesnego programowania aplikacji do użytku mobilnego oraz na komputerze, wydajność i łatwe w użyciu szablony sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia interfejsów aplikacji od początku przeznaczonych do działania w chmurze.

Node.js

Node.js jest środowiskiem JavaScript typu Open Source, które korzysta z zdarzeń asynchronicznych do jednoczesnego przetwarzania wielu połączeń. Jest idealne dla aplikacji opartych na chmurze, ponieważ z łatwością może skalować zapytania na żądanie. Środowisko Node.js jest wykorzystywane w wielu popularnych aplikacjach WWW.

Stanowi podstawę stosu MEAN. Express działa na bazie Node.js, a AngularJS bezproblemowo łączy się z Node.js w celu szybkiego serwowania danych. Node.js obejmuje zintegrowany serwer WWW, co pozwala na łatwe wdrożenie bazy danych MongoDB i aplikacji w chmurze.

Największą zaletą Node.js jest jego skalowalność. Najlepsze aplikacje działające w chmurze mogą szybko reagować na skoki aktywności. Jakie są korzyści praktycznie nieograniczonej możliwości przetwarzania danych, jeśli nie można z niej korzystać w dowolnym momencie? Rozszerzając zasoby w odpowiedzi na aktualne potrzeby jesteś w stanie obsłużyć więcej użytkowników. Natomiast jednowątkowa architektura pozwala zapewnić użytkownikom niezapomniane doświadczenia. Node.js może obsługiwać nawet milion połączeń w jednym momencie.

Działa najlepiej przy dużej ilości żądań wymagających małej ilości zasobów. Podczas gdy pojedynczy wątek chroni przed zakleszczeniami procesów, nie uodparnia na blokadę systemu spowodowaną przez jeden duży proces.

Stos MEAN i IBM

Stos MEAN zyskuje na popularności. Jest ceniony za elastyczność, spójny język i skalowalność. Stanowi doskonały wybór dla procesów programowania w chmurze.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak łatwe jest tworzenie i wdrażanie aplikacji w chmurze przy użyciu stosu MEAN, firma IBM przygotowała prosty samouczek na temat tworzenia nowoczesnej aplikacji w stosie MEAN.

Już dziś rozpocznij korzystanie z chmury IBM. Zarejestruj się tutaj.