Jakie platformy mogę wdrożyć, by korzystać z potoku dostarczania?

Możesz wdrożyć aplikacje Cloud Foundry na platformie Bluemix. Ponadto zestaw narzędzi Bluemix Continuous Delivery oferuje teraz rodzime funkcje obsługi wdrażania aplikacji w klastrze Kubernetes dostępnym w usłudze IBM Bluemix Container Service.

Korzystam z narzędzia Rational Team Concert. Czy można je zintegrować z potokiem dostarczania?

Tak. Integracja z rozwiązaniem Rational Team Concert nie tylko rozbudowuje zestaw narzędzi o kartę umożliwiającą szybki dostęp do elementów pracy, ale wprowadza też oznaczenia dla wdrożonych już elementów pracy. Takie znaczniki umożliwiają uruchamianie zaawansowanych zapytań, które służą do śledzenia wdrażanych zmian w kodzie, a także tworzenie przydatnych paneli kontrolnych narzędzia Rational Team Concert.

Jak zarządzać dostępem do zestawu narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania?

Dostępem do łańcucha narzędzi można zarządzać na karcie Manage (Zarządzanie) na stronie zestawu narzędzi. Podczas tworzenia zestawu narzędzi organizacja, która może z niego korzystać, jest domyślnie dodawana z uprawnieniami ADMIN. Oznacza to, że wszyscy członkowie organizacji tego zestawu narzędzi mogą go wyświetlać, modyfikować i usunąć. Dostęp do zestawu narzędzi można ograniczyć, pozwalając wybranym użytkownikom tylko na jego wyświetlanie, a innym na administrowanie nim.

Jak utworzyć własny szablon zestawu narzędzi i udostępnić go reszcie zespołu?

Zestaw narzędzi możesz utworzyć za pomocą szablonu, ale do dyspozycji są też różne rozwiązania do integracji narzędzi i ich dostosowywania. Możesz utworzyć niestandardowy szablon zestawu narzędzi i udostępnić go do użytku innym osobom. Proces dostosowywania szablonu składa się z sześciu etapów.

  1. Rozwidlenie i sklonowanie szablonu zestawu narzędzi Simple Cloud Foundry w serwisie GitHub
  2. Eksploracja i aktualizacja pliku toolchain.yml
  3. Eksploracja i aktualizacja pliku pipeline.yml
  4. Przetestowanie aktualizacji
  5. Dodawanie do szablonu wstępnie zbudowanych lub niestandardowych integracji narzędzi

Kompletny kurs poświęcony temu zagadnieniu znajduje się na stronie „Tworzenie niestandardowego szablonu zestawu narzędzi”.

Kilka minut wystarczy, by zacząć korzystać z usługi Continuous Delivery.

Już teraz możesz zbudować swój pierwszy zestaw narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania oraz potok służący jego dostarczaniu.