IBM Watson® Studio teraz z możliwością instalacji lokalnej.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie IBM SPSS?

Oprogramowanie IBM SPSS® oferuje zaawansowane analizy statystyczne, bogatą bibliotekę algorytmów uczenia maszynowego, funkcje analizy tekstu, a także możliwość rozbudowy o rozwiązania Open Source, integracji z wielkimi zbiorami danych oraz bezproblemowego wdrożenia w aplikacjach. Jest proste w obsłudze — elastyczność i skalowalność rozwiązania IBM SPSS sprawiają, że można z niego korzystać niezależnie od poziomu umiejętności i rozmiaru oraz złożoności wdrożenia, co pozwala na wyszukiwanie nowych szans rozwoju, zwiększanie efektywności i minimalizowanie ryzyka.

Bez wahania podejmuj właściwe decyzje biznesowe

Dowiedz się, za pomocą których narzędzi analitycznych przekształcisz dane w cenne informacje.

Wspieraj procesy podejmowania decyzji dzięki analizom predykcyjnym

Oprogramowanie IBM SPSS umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie danych — w każdym punkcie organizacji i procesie biznesowym — a przez to przyczynia się do poprawy wyników biznesowych i ograniczenia ryzyka.

Buduj lojalność i nie trać klientów

Podnoś skuteczność każdej interakcji z klientem.

Zapobiegaj oszustwom i minimalizuj ich skutki

Przechytrz oszustów, by skutecznie chronić przychody i wizerunek swojej organizacji.

Zoptymalizuj procesy rekrutacji

Zatrudniaj właściwe osoby na właściwych stanowiskach, by osiągnąć lepsze wyniki i zmniejszyć rotację pracowników.

Stymuluj wzrost przychodów i dbaj o rentowność

Błyskawicznie rozpoznawaj nowe okazje do rozwoju biznesu i szanse na zdobycie przewagi nad konkurencją.

IBM SPSS Statistics

Szybkie, wszechstronne rozwiązanie, które przyspiesza prace badawcze i analityczne

IBM SPSS Statistics to znakomite oprogramowanie statystyczne, które pozwala rozwiązywać problemy biznesowe i badawcze za pomocą analiz ad-hoc, testowania hipotez, analiz geoprzestrzennych i analiz predykcyjnych. Za pomocą oprogramowania IBM SPSS Statistics organizacje interpretują dane, analizują trendy i opracowują plany i prognozy, by sprawdzać poprawność swoich przypuszczeń i wyciągać poprawne wnioski.

IBM SPSS Modeler

Zaawansowane narzędzia do analiz predykcyjnych, dzięki którym szybko uzyskasz cenne informacje ze wszystkich źródeł danych

IBM SPSS Modeler to wyposażona w interfejs graficzny platforma do analizy danych i analizy predykcyjnej, przeznaczona dla użytkowników na różnych poziomach zaawansowania, która pozwala na przeprowadzanie pogłębionych analiz na dużą skalę i wykorzystywanie ich wyników do zwiększenia efektywności firmy. IBM SPSS Modeler obsługuje pełen cykl analizy danych — od interpretacji do wdrożenia — a ponadto oferuje wiele algorytmów i funkcji, takich jak narzędzia do analizy tekstu, analizy geoprzestrzennej i optymalizacji.

Produkty

IBM SPSS Collaboration and Deployment Service

Pozwala w sposób sprawny i bardziej bezpieczny zarządzać zasobami analitycznymi, automatyzować procesy i udostępniać rezultaty.

IBM SPSS Analytic Server

Umożliwia utworzenie platformy, która ułatwia przeprowadzanie analiz predykcyjnych na wielkich zbiorach danych.

IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise

Oferuje analizy opisowe i predykcyjne, a także funkcje przygotowywania danych i przeprowadzania ocen w czasie rzeczywistym.

IBM SPSS Amos

Umożliwia testowanie hipotez na podstawie złożonych relacji między zmiennymi przy wykorzystaniu techniki modelowania równań strukturalnych (SEM — structural equation modeling).

Pokrewne rozwiązania

Analizy predykcyjne w edukacji

Analizy predykcyjne wspierają innowacyjność i doskonałość w edukacji.

IBM SPSS Statistics — wsparcie branżowe

IBM SPSS Statistics ma praktyczne zastosowania branżowe i pozwala docierać do cennych informacji organizacjom z różnych sektorów.

Zasoby

Katalog produktów IBM SPSS Statistics

Coroczny katalog produktów IBM SPSS Statistics, które pozwalają osiągać lepsze wyniki biznesowe dzięki analizom predykcyjnym.

Poznaj rodzinę produktów IBM SPSS

Zaawansowane narzędzia analityczne, które ułatwiają organizacjom przewidywanie zmian i podejmowanie skuteczniejszych działań.

Osiągnięcia klientów

Analizy predykcyjne w akcji: szybkie, dokładne oceny ryzyka kredytowego

Zautomatyzowana ocena ryzyka kredytowego ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania stratom kredytowym i pozwala na szybkie i skuteczne obsługiwanie uczciwych klientów. Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania IBM do analiz predykcyjnych ułatwiają bankom szybsze projektowanie, testowanie i wdrażanie zaawansowanych modeli ryzyka kredytowego.

Dodatkowe informacje

Skontaktuj się z ekspertem

Umów się na indywidualną rozmowę

Uzyskaj odpowiedzi, których potrzebujesz, od dostępnego eksperta IBM.