Dowiedz się, jak w pełni wykorzystać wyniki swoich badań i analiz z pomocą oprogramowania SPSS

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie IBM® SPSS®?

Platforma IBM® SPSS® oferuje zaawansowane analizy statystyczne, obszerną bibliotekę algorytmów uczenia maszynowego, analizę tekstu, możliwość rozbudowy o rozwiązania typu Open Source, integrację z wielkimi zbiorami danych i bezproblemowe wdrażanie w aplikacjach.

Rozwiązanie jest proste w obsłudze, a jego elastyczność i skalowalność sprawiają, że można z niego korzystać niezależnie od poziomu umiejętności. Co więcej, bez znaczenia pozostaje też rozmiar i złożoność projektu. Dzięki temu IBM SPSS pozwala organizacjom odnajdywać nowe możliwości rozwoju, zwiększać efektywność i minimalizować ryzyko.

Rozwiązania SPSS Statistics i SPSS Modeler należą do rodziny oprogramowania SPSS. Pierwsze umożliwia odgórne testowanie hipotez dotyczących danych, a drugie ujawnia wzorce i modele ukryte w danych za pośrednictwem oddolnie generowanych hipotez.

Dowiedz się więcej o nowych procedurach statystycznych, narzędziach do wizualizacji danych i innych udoskonaleniach dostępnych w oprogramowaniu SPSS Statistics 28

Produkty SPSS

IBM SPSS Statistics

Oprogramowanie zaprojektowane z myślą o rozwiązywaniu problemów biznesowych i badawczych z wykorzystaniem analizy ad hoc, testowania hipotez, analizy geoprzestrzennej i analizy predykcyjnej.

IBM SPSS Modeler

Pomaga wykorzystywać zasoby danych i nowoczesne aplikacje dzięki kompletnym algorytmom i modelom gotowym do natychmiastowego użycia.

IBM SPSS Modeler na platformie Cloud Pak for Data

Rozwiązanie SPSS Modeler jest dostępne na IBM Cloud Pak® for Data — skonteneryzowanej platformie danych i sztucznej inteligencji, która umożliwia budowanie i uruchamianie modeli predykcyjnych w dowolnym środowisku chmurowym lub lokalnym. IBM Cloud Pak for Data as a Service pozwala na korzystanie z SPSS Modeler w chmurze publicznej.

Uzyskaj odpowiedzi od ekspertów i użytkowników z całego świata

Powiązane produkty

IBM SPSS® Statistics GradPack i Faculty Pack

Oprogramowanie do analiz predykcyjnych dla studentów, nauczycieli i naukowców.

IBM SPSS® Collaboration and Deployment Services

Zarządzaj zasobami analitycznymi, automatyzuj procesy i udostępniaj wyniki w sposób bardziej bezpieczny i skuteczny.

IBM SPSS® Amos

Testuj hipotezy na podstawie złożonych relacji między zmiennymi i wyciągaj z danych nowe informacje, wykorzystując technikę modelowania równań strukturalnych (SEM — structural equation modeling).

IBM SPSS® Analytic Server

Stwórz platformę, która ułatwi przeprowadzanie analiz predykcyjnych na wielkich zbiorach danych.

IBM SPSS® Predictive Analytics Enterprise

Oferuje analizy opisowe i predykcyjne, a także funkcje przygotowywania danych i przeprowadzania ocen w czasie rzeczywistym.

IBM Watson® Studio Desktop

Przeglądaj dane i twórz modele z pomocą produktu, który zdobył nagrodę Edisona w 2020 roku za modele analityczne i predykcyjne. Korzystaj z samoobsługowych funkcji analityki danych typu „przeciągnij i upuść” z poziomu komputera desktop, aby szybciej uzyskiwać informacje.

Materiały edukacyjne

Jak eksperci branżowi wykorzystują oprogramowanie SPSS Statistics do uzyskiwania lepszych wyników

Dowiedz się, jak eksperci z różnych branż — takich jak edukacja, badania rynku, opieka zdrowotna czy administracja rządowa — wykorzystują możliwości oprogramowania SPSS do przeprowadzania nowoczesnych analiz.

Dowiedz się więcej o analizach predykcyjnych

Porozmawiaj z ekspertem

Zaplanuj bezpłatną, indywidualną rozmowę, aby uzyskać potrzebne odpowiedzi bezpośrednio od eksperta IBM.