Jak postrzegasz swoje przedsiębiorstwo w obliczu najnowszych trendów w sferze IT?

31%

dyrektorów ds. informatyki dostrzega pilną potrzebę cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa

38%

praktyków IT skutecznie upraszcza cyfrową przemianę całego przedsiębiorstwa

56%

„postępowych dyrektorów ds. informatyki” kładzie nacisk na wykorzystanie danych do rozpoznawania niespełnionych potrzeb klientów

Rozwiązuj najtrudniejsze problemy związane z planowaniem strategii IT

Dynamika

Twoje wyzwanie
Tak wiele projektów IT, tak mało czasu. Niełatwo jest zachować równowagę między potrzebami całej organizacji w zakresie IT a założeniami cyfrowej transformacji i ciągle rozwijanymi technologiami. Często nie obejdzie się bez dodatkowych zasobów.

Nasze rozwiązanie
Automatyzacja zadań wykonywanych ręcznie pomaga skupić się na kompleksowej strategii zarządzania IT. Usprawnij jej opracowanie, wybierając dynamiczne rozwiązanie, które zapewnia wgląd w dane dotyczące przydzielanych zasobów, kosztów i wykorzystywanych zasobów. W ten sposób ułatwisz podejmowanie najważniejszych, mających strategiczne znaczenie decyzji.

Praca grupowa

Twoje wyzwanie
Niedostateczna integracja procesu podejmowania decyzji pogarsza wydajność operacyjną. Współpraca jest niezbędna, żeby zrozumieć wymagania organizacji w zakresie zasobów, a także monitorować realizowane projekty IT i ponoszone koszty.

Nasze rozwiązanie
Współpraca z pełniącymi różne funkcje zespołami pomaga specjalistom IT właściwie zrozumieć kwestie związane z wydatkami, zasobami i planami finansowymi, a następnie przydzielać zasoby w optymalny sposób. Wgląd w działania zespołów przekłada się na lepszą korelację celów poszczególnych działów i całej organizacji.

Zwinność

Twoje wyzwanie
Środki dostępne w ramach budżetów IT często są wydawane na narzędzia i projekty przydatne lub realizowane w dłuższej perspektywie, co ogranicza poziom elastyczności. A przecież nowoczesne zespoły IT muszą szybko reagować na zmieniające się wymagania i błyskawicznie podejmować decyzje.

Nasze rozwiązanie
Elastyczne rozwiązanie do planowania pomaga szybko reagować na nowe potrzeby i planować w sposób ciągły przez cały rok. Pojedynczy, scentralizowany plan pozwala przeprowadzać optymalizację w czasie rzeczywistym, eliminując konieczność wprowadzania zmian w wielu arkuszach kalkulacyjnych.

Rozwiązanie do planowania strategii IT: IBM Planning Analytics na platformie TM1®

IBM Planning Analytics to szybkie i elastyczne rozwiązanie do planowania i analizowania sfery IT. Można je wdrożyć w środowisku chmurowym lub lokalnym. Automatyzuje procesy wykonywane ręcznie, a także usprawnia złożone analizy i dzielenie się spostrzeżeniami w obrębie całej organizacji.

Co sądzą nasi użytkownicy

„Będziemy znacznie szybciej reagować i z łatwością zarządzać wieloma projektami”.

— Alaa Soueif, ARDIC

„Dzięki współpracy z IBM będziemy mogli dużo trafniej dopasowywać nasze dotychczasowe umiejętności i zasoby do zamówień klientów”.

— David Legge, GKN Aerospace

„Możemy uzyskiwać wgląd w potrzebne dane, a następnie podejmować właściwe decyzje w zaledwie kilka godzin”.

— George Sarabia, Channell

Zastosowania oprogramowania do planowania strategii IT

Planowanie projektów IT

Monitoruj zasoby, umiejętności, status projektu i koszty, a także nimi zarządzaj, z pomocą kompleksowych planów realizacji projektów. Optymalizuj wydatki w oparciu o spostrzeżenia dotyczące wykorzystania zasobów. Skupiaj się na projektach, które zapewniają maksymalną wartość i przynoszą zwrot z inwestycji (ROI).

Tworzenie budżetów IT

Przygotowywanie budżetów IT w erze cyfrowej to niezwykle złożony proces. Widoczność wszystkich źródeł danych upraszcza planowanie, pomagając w ten sposób dokładniej prognozować wydatki i nadawać projektom IT odpowiednie priorytety. Możesz przewidywać skutki decyzji, zanim je podejmiesz, dzięki scenariuszom „co-jeśli”.

Zarządzanie portfelem IT

Podejmuj lepiej umotywowane decyzje dzięki współpracy z pełniącymi różne funkcje zespołami i możliwości szczegółowego wglądu w dane o portfelu rozwiązań informatycznych. Zamiast zbierać informacje, zajmij się planowaniem strategii, tak by ujednolicać cele zespołów IT i całej organizacji.

Wyróżnione materiały

Powiązane produkty i rozwiązania

IBM Cognos Analytics

Oprogramowanie IBM Cognos® Analytics 11.1 wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji (AI) i oferuje intuicyjne w obsłudze, kompleksowe panele kontrolne, elastyczne funkcje do tworzenia profesjonalnych raportów oraz opcje zautomatyzowanego przygotowywania danych.

Oprogramowanie Cognos Analytics służy do pozyskiwania z danych pogłębionych, rozbudowanych i przekonujących wniosków. Pomaga użytkownikom biznesowym, którzy eksplorują i wykorzystują różne typy danych korporacyjnych i osobowych, sprzyjając podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych.

IBM SPSS Modeler

Rozwiązanie IBM SPSS® Modeler oferuje analizy wizualne i techniki uczenia maszynowego. Pomaga przedsiębiorstwom w szybszym osiąganiu korzyści i oczekiwanych wyników poprzez usprawnianie zadań operacyjnych wykonywanych przez analityków danych.

Z rozwiązania IBM do przygotowywania i eksploracji danych, przeprowadzania analiz predykcyjnych, wdrażania modeli i zarządzania nimi oraz implementacji technik uczenia maszynowego korzystają czołowe organizacje na świecie, które dążą do monetyzacji danych. SPSS Modeler pozwala ich liderom czerpać informacje z zestawów danych i nowoczesnych aplikacji. Udostępnia zaawansowane algorytmy i modele, które są gotowe do natychmiastowego użytku.

Zwróć się do eksperta

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).