Informatie over de manier waarop IBM zijn interacties op u afstemt

IBM stemt zijn interacties op u af

In het kader van zijn bedrijfsactiviteiten verzamelt en ontvangt IBM regelmatig zakelijke contactgegevens van personen. Hierin verschilt IBM niet van andere bedrijven. Zakelijke contactgegevens zijn gegevens die normaal gesproken op een visitekaartje staan. IBM gebruikt deze zakelijke contactgegevens voor haar legitieme bedrijfsdoeleinden -- bijvoorbeeld om contact met u op te nemen of met u te communiceren, om te reageren op verzoeken, om IBM-producten en -diensten te kunnen ondersteunen, om klanten te factureren, om IBM-producten en -diensten te promoten en te verkopen, en om het werken met IBM persoonlijker te maken.

Ook via derden, zoals leveranciers van mailinglijsten, kan IBM in bezit komen van zakelijke contactgegevens. Waar mogelijk vragen we de desbetreffende derde te bevestigen dat hij de informatie op de juiste manier heeft verkregen en dat hij het recht heeft om ons die informatie te verstrekken voor het beoogde gebruik.

IBM kan de zakelijke contactgegevens die we in bezit hebben, aanvullen met andere zakelijk relevante persoonsgegevens. Het kan hierbij gaan om gegevens die we rechtstreeks van u of van uw organisatie ontvangen, of die u openbaar beschikbaar hebt gesteld. Voorbeelden van dit soort zakelijk relevante persoonsgegevens zijn bedrijfsgerelateerde blogs, zakelijk relevante publicaties, functieomschrijvingen en behaalde certificaten. Deze informatie gebruiken we voor een betere afstemming van onze interacties met u.

IBM is een wereldwijde organisatie met grensoverschrijdende bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. Als zodanig delen we deze bedrijfscontactgegevens en zakelijk relevante persoonsgegevens binnen IBM en brengen we deze gegevens, in verband met de bovenbeschreven doeleinden, over naar andere landen ter wereld waar we actief zijn (waaronder landen waarin de wetgeving inzake gegevensbescherming wellicht minder strikt is dan in uw land). Overal waar IBM uw persoonsgegevens gebruikt, beschermen we die persoonsgegevens overeenkomstig het beleid van IBM.

Als u vragen hebt over deze verklaring, als u in het bezit wilt komen van een kopie van de zakelijke persoonsgegevens die we van u hebben, of als u merkt dat de informatie onjuist is en u wilt dat wij die aanpassen, neem dan contact met ons op.