IBM Online Privacyverklaring

Deze Verklaring is van kracht met ingang van 01 december 2020.

De vorige versie van deze verklaring is hier beschikbaar.

Uw privacy is belangrijk voor IBM; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de websites van IBM en onze dochterondernemingen, welk soort informatie we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden, en op welke manier die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies, webbeacons en andere technieken kunnen worden gebruikt in onze IBM Cloud services en softwareproducten. Wanneer er in deze Privacyverklaring sprake is van websites, producten en diensten van IBM, worden ook applicaties (of "apps"), programma's en apparaten bedoeld.

Deze IBM Online Privacyverklaring vormt een aanvulling op de IBM Privacyverklaring.

Deze Verklaring geldt voor IBM-websites die links naar deze Verklaring bevatten, maar geldt niet voor die IBM-websites die een eigen Privacyverklaring hebben. Bovendien geldt deze Verklaring niet in gevallen waarin wij niets anders doen dan informatie verwerken namens en ten behoeve van klanten, bijvoorbeeld wanneer wij optreden als webhosting service provider.

Wij kunnen deze Verklaring aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u hebben, zoals een transactiedocument of een specifieke privacyverklaring wanneer u een online dienst bestelt of gebruikt.

De privacypraktijken van IBM zoals deze gelden voor de gegevens die via ibm.com worden verzameld, als beschreven in deze Privacyverklaring, voldoen aan het APEC Cross Border Privacy Rules System. Het APEC CBPR-systeem vormt een raamwerk dat organisaties waarborgen moet bieden voor de bescherming van persoonsgegevens die binnen en tussen de deelnemende APEC-economieën worden overgebracht. Meer informatie over het APEC-raamwerk vindt u hier (PDF, 89 kB).

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid of onze werkwijzen inzake privacy, neem dan contact met ons op via dit formulier. Zijn er problemen met betrekking tot privacy of gegevensgebruik die door ons niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u hier (kosteloos) contact opnemen met onze in Amerika gevestigde, onafhankelijke geschillenbeslechtingsorganisatie.

 
Het verzamelen van persoonsgegevens

Inleiding

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt, als u zich inschrijft voor een service, als u een abonnement van ons verlangt of, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u ons wellicht ook uw creditcardgegevens en als u solliciteert op een vacature bij IBM, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

Registratie

Als u informatie wenst te ontvangen, publicaties downloadt, u inschrijft voor een live of virtueel evenement, of een proefversie aanvraagt, kunnen we u vragen om ons uw naam en uw bedrijfscontactgegevens te verstrekken, plus andere informatie in verband met uw verzoek. We gebruiken die informatie in samenhang met uw verzoek en om met u te communiceren. Aan de hand van deze informatie kan, in de meeste gevallen, uw identiteit worden vastgesteld wanneer u onze websites bezoekt. We bewaren uw informatie voor mogelijke toekomstige contacten met u. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.

Daarnaast kunnen we u vragen een IBM-ID te registreren. In dat geval dient u ons uw naam, e-mailadres, land en andere informatie te verstrekken indien dat nodig is voor het doel waarvoor we u vragen om u te registreren. Wanneer u onze websites bezoekt, wanneer u een verzoek indient of wanneer u een product of dienst bestelt of gebruikt, fungeert het IBM-ID als uw unieke identificatie. Voor het bestellen van de meeste diensten en producten is het noodzakelijk dat u zich hebt geregistreerd voor een IBM-ID. Door u met een IBM-ID te registreren, krijgt u vaak de mogelijkheid om uw privacyinstellingen aan te passen en te controleren. Bij bepaalde producten en diensten van IBM is specifiek een unieke registratie vereist ten behoeve van de levering van die producten of diensten. In dergelijke gevallen worden de registratiegegevens die u voor een product of dienst hebt opgegeven, slechts voor één doel gebruikt, namelijk voor het aan u leveren van dat product of die dienst.

Bezoeken aan websites, IBM Cloud services en applicaties ("apps")

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites, IBM Cloud services en applicaties (of "apps"). Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u een van onze websites bezoekt of een van onze IBM Cloud services of apps gebruikt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser of apparaat wordt toegezonden, zoals uw IP-adres (met inbegrip van informatie die uit uw IP-adres kan worden afgeleid, zoals uw geografische locatie), het besturingssysteem, het type browser of apparaat dat u gebruikt en de versie en taal daarvan; de tijd en duur van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over uw gebruik van de website of app, met inbegrip van crashlogs en gebruiksstatistieken, zoals de pagina's die u binnen onze sites bekijkt, over de hoeveelheid tijd die u op elke site doorbrengt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u onze website bezoekt. Als u onze website bezoekt zonder IBM-ID en zonder u aan te melden, verzamelen we desondanks bepaalde persoonsgegevens om de websites naar behoren te laten werken.

In samenhang met mobiele apps kunnen we ook informatie verzamelen over de locatie van uw apparaat, bijvoorbeeld informatie over de geografische locatie of uw unieke gebruikers-ID.

Voorts zijn onze softwareproducten, IBM Cloud services en apps in bepaalde gevallen uitgerust met technieken die het voor IBM mogelijk maken om informatie over het gebruik van onze producten of diensten te verzamelen. We kunnen gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u hieronder in Cookies, webbeacons en andere technieken.

Marketinginformatie

De meeste informatie die we over u verzamelen, is afkomstig van directe interacties met u.

Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, zoals via leveranciers van lijsten, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Wanneer u zich inschrijft voor een evenement, leggen we (online of offline) extra informatie vast met betrekking tot de organisatie van het evenement. Ook tijdens het evenement leggen we informatie vast, bijvoorbeeld over de deelname aan sessies en de resultaten van enquêtes. Evenementen worden mogelijkerwijs opgenomen en er kunnen groepsfoto's worden gemaakt. We behouden ons het recht voor om foto's te gebruiken voor promotionele doeleinden. Als u ons uw bedrijfscontactgegevens verstrekt (bijvoorbeeld door het aanbieden van een visitekaartje), kunnen we die gegevens gebruiken om met u in contact te treden.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

 
Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier IBM uw persoonsgegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw transactieaanvraag

Als u iets bij IBM aanvraagt, bijvoorbeeld een product of dienst, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de persoonsgegevens die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van IBM, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. We kunnen ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsenquêtes of marktonderzoek.

Personalisering van onze websites

De persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites en onze diensten te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken. We kunnen die gegevens ook gebruiken voor het verbeteren van onze websites.

Het bieden van ondersteuning

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update of fix van een bepaald product. We kunnen uw gegevens combineren met informatie die afkomstig is van andere transacties met u, zodat we u betere suggesties kunnen doen met betrekking tot productondersteuning.

Daarnaast bieden we op onze websites "Live Chat"-sessies aan om u te helpen terwijl u op onze sites of forums navigeert. Hier kunnen problemen ter sprake worden gebracht en oplossingen worden voorgesteld. De persoonsgegevens die u ons via dergelijke sessies of forums verstrekt, behandelen we overeenkomstig deze Privacyverklaring.

Wanneer we u technische ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin we toegang hebben tot deze persoonsgegevens; de voorwaarden met betrekking tot de afhandeling en verwerking van deze gegevens valt onder de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en IBM, zoals de Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

IBM Cloud-services en applicaties ("apps")

De gegevens die we over uw gebruik van de IBM Cloud services verzamelen, kunnen door ons worden gebruikt voor het opstellen van statistieken over het gebruik en de effectiviteit van onze softwareproducten, onze IBM Cloud services en apps, het verbeteren en personaliseren van de manier waarop u met onze producten en diensten werkt, het op maat maken van onze contacten met u, het informeren van onze klanten omtrent het algemene gebruik van hun producten en diensten, het verbeteren en verder ontwikkelen van onze producten en diensten, het op maat maken of verbeteren van de interactie met uw apparaat en het voorbereiden van geaggregeerde en geanonimiseerde rapporten.

Marketing

Net als de persoonsgegevens die we indirect over u hebben verzameld, kunnen de door u aan IBM verstrekte persoonsgegevens door IBM worden gebruikt voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u op de hoogte te houden van evenementen, producten, diensten en oplossingen die IBM verkoopt en die een aanvulling zouden kunnen vormen op uw bestaande productportfolio. Voordat we dat doen, stellen we u echter in de gelegenheid om aan te geven of uw persoonsgegevens op deze manier mogen worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies ("unsubscribe") die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie "Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens", hieronder).

Sommige van onze aanbiedingen of evenementen zijn wellicht "co-branded" of worden gesponsord door IBM en derden, zoals business partners en solution providers, die producten of diensten van IBM gebruiken, doorverkopen of aanvullen. Bij aanbiedingen en evenementen die "co-branded" zijn, wordt het bestaan van een dergelijk partnerschap duidelijk aangegeven. Als u zich inschrijft voor deze aanbiedingen of evenementen, houd er dan rekening mee dat uw gegevens ook door derden kunnen worden verzameld, of aan derden ter beschikking kunnen worden gesteld. We raden u aan te informeren naar het privacybeleid van de desbetreffende derden, om inzicht te krijgen in de manier waarop zij met de gegevens over u omgaan.

Als u "Deze pagina e-mailen" kiest om een pagina door te sturen naar een bekende of een collega, vragen we naar de naam en het e-mailadres van die bekende of collega. We verzenden dan automatisch eenmalig een e-mail met daarin de pagina die u hebt aangegeven, maar gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden.

Sollicitaties

Als u bij IBM solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van IBM is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen IBM gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen.

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten

Bij bepaalde internettransacties kan het nodig zijn dat u ons belt of dat wij u bellen. Dergelijke transacties kunnen ook online chats met zich meebrengen. Wees u ervan bewust dat het bij IBM algemene praktijk is om dergelijke contacten te monitoren en, in bepaalde gevallen, op te nemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.

 Gebruik van informatie in de social computing-omgeving

IBM biedt tools op het gebied van social computing op een aantal van haar websites om het online delen van gegevens en samenwerking mogelijk te maken voor personen die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van die tools. Hiertoe behoren forums, wiki's, blogs en andere platforms voor sociale media.

Als deze applicaties downloadt en gebruikt, of als u zich registreert voor gebruik van deze social computing-tools, vraagt IBM u wellicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Op de registratiegegevens is deze Privacyverklaring van toepassing en dergelijke gegevens worden overeenkomstig deze Privacyverklaring beschermd, met uitzondering van informatie die niet automatisch aan andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van uw profiel. Deze applicaties en tools kunnen ook vergezeld gaan van aanvullende privacyverklaringen met specifieke informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens. Om te begrijpen wat de applicaties en tools mogelijkerwijs doen, dient u die aanvullende verklaringen te lezen.

Op alle andere content die u beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die u kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Op dergelijke content zijn in plaats daarvan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende platforms of applicaties van toepassing, plus eventuele aanvullende richtlijnen en privacygegevens die worden verstrekt bij het gebruik ervan, alsmede de processen waarmee u uw content uit dergelijke tools kunt verwijderen of hulp kunt krijgen om dat te doen. Raadpleeg die richtlijnen en privacygegevens als u meer wilt weten over de rechten en plichten van u, van IBM en van andere partijen met betrekking tot dergelijke content. Houd er rekening mee dat de content die u op dergelijke platforms voor social computing beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten IBM.

Bescherming van rechten en eigendommen van IBM en anderen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van IBM, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor om uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Informatie voor Business Partners

Indien u een IBM business partner vertegenwoordigt, hebt u wellicht toegang tot websites van IBM die specifiek bedoeld zijn voor IBM business partners. Informatie die u op dergelijke sites verstrekt, kan door ons worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de business partner die u vertegenwoordigt en met IBM business partners in het algemeen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij uw informatie gebruiken om u gegevens toe te sturen omtrent programma's voor IBM business partners. Het kan ook betekenen dat we bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere business partners (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen) of aan klanten of mogelijke klanten van IBM. In verband met een bepaalde transactie of een bepaald programma kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Informatie voor leveranciers

Indien u een leverancier van IBM vertegenwoordigt, hebt u wellicht toegang tot websites van IBM die specifiek bedoeld zijn voor leveranciers van IBM. De informatie die u op dergelijke sites verstrekt, kan door ons worden gebruikt om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we informatie beschikbaar stellen aan andere onderdelen van IBM, business partners van IBM, klanten, transport- en postbedrijven, financiële instellingen, of overheidsinstanties die betrokken zijn bij de afhandeling. Uw informatie kan ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de leverancier die u vertegenwoordigt en met andere IBM-leveranciers in het algemeen.

Kinderen

Tenzij anders aangegeven, zijn onze websites, producten en diensten niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

 
Bewaartermijn

IBM bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen).

Uw registratiegegevens worden bewaard zo lang uw account of IBM-ID actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier. Met betrekking tot een IBM Cloud service waarvoor u bent gemachtigd door de klant van IBM die de desbetreffende service van IBM afneemt, geldt dat uw registratiegegevens worden bewaard om te voldoen aan bepaalde eisen van de desbetreffende klant van IBM.

 
Cookies, webbeacons en andere technieken

Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze websites en uw gebruik van onze IBM Cloud services en onze softwareproducten vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de effectiviteit, om uw ervaring persoonlijker te maken, om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon en om onze producten en diensten te verbeteren. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies), Local Storage beacons (HTML5) en "cookies".

Wat zijn cookies en waarom worden ze gebruikt

Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en dat vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van hun bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), alsmede voor het vereenvoudigen van de werking van websites. Als zodanig worden cookies niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welke aard dan ook. Soms worden cookies echter ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd biedt deze informatie waardevol inzicht om de gebruikerservaring te helpen verbeteren.

Wanneer derden hun producten/services op een IBM-website presenteren, kan IBM geaggregeerde en geanonimiseerde informatie produceren en deze met hen delen om hen inzicht te geven in het aantal gebruikers dat heeft gereageerd of interesse heeft getoond in hun producten/services.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in "sessiecookies" of "permanente" cookies. Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden uw progressie van pagina naar pagina bij, zodat u niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die u tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd, of informatie die nodig is om een transactie uit te voeren. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als u uw browser opnieuw start. Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om uw taal- en landvoorkeuren vast te leggen.

Hoe u uw privacyvoorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies kenbaar maakt

Bij het bezoeken van onze websites of online diensten kan u de mogelijkheid worden geboden om uw voorkeuren met betrekking tot cookies en vergelijkbare technieken in te stellen met behulp van opties en tools die via uw webbrowser of door IBM worden aangeboden. Als er door IBM een cookie manager is geïmplementeerd, wordt deze bij uw eerste bezoek aan onze website afgebeeld. Door in de footer van een IBM-website op 'Cookievoorkeuren' te klikken, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de soorten cookies aan te geven waarvan u wilt dat ze op onze websites en in onze IBM Cloud services worden gebruikt. U kunt uw voorkeuren opgeven voor vereiste cookies, vereiste en functionele cookies, en vereiste, functionele en advertentie cookies. Hier vindt u bovendien meer informatie over de gebruikte soorten cookies. Het gebruik van cookievoorkeuren heeft niet tot gevolg dat cookies die al op een apparaat aanwezig zijn, worden gewist. Cookies die al op een apparaat aanwezig zijn, kunnen worden gewist via de instellingen van uw webbrowser.

Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals "do not track"-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de websites van IBM, is het gewoonlijk wel mogelijk om uw privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek in uw specifieke browser onder het kopje "Tools" (of iets vergelijkbaars) naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. In onze softwareproducten kan het gebruik van cookies in het product zelf worden uitgeschakeld. Omdat u bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze websites of van functies in onze softwareproducten of IBM Cloud services, adviseren wij u het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina's niet goed afgebeeld en kunt u bijvoorbeeld geen artikelen in uw winkelwagentje plaatsen, kunt u niet afrekenen en kunt u op de websites geen gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen.

Webbeacons en andere technieken

Sommige IBM-websites, IBM Cloud services en softwareproducten maken gebruik van webbeacons of andere technieken om die sites, services of producten op maat te maken voor de bezoeker en om op die manier betere klantenservice mogelijk te maken. Deze technieken zijn in gebruik op een aantal pagina's verspreid over de websites van IBM. Als een bezoeker deze pagina's opent, wordt er een niet op de persoon terug te voeren bericht van dat bezoek gegenereerd. Dit kan door ons of onze leveranciers worden verwerkt. Webbeacons werken meestal in combinatie met cookies. Als u niet wilt dat uw cookiegegevens worden gekoppeld aan uw bezoekjes aan deze pagina's of aan uw gebruik van deze producten, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen, in uw browser dan wel in het product zelf. Doet u dit, dan worden deze bezoekjes nog steeds gedetecteerd door webbeacons en andere technieken, maar worden ze niet meer gekoppeld aan informatie die anders zou zijn opgeslagen in cookies.

Voor informatie over de in onze IBM Cloud services en softwareproducten gebruikte technieken, en de manier waarop u deze uit kunt zetten, kunt u de gebruikershandleiding van het softwareproduct of de IBM Cloud service in kwestie raadplegen.

Voor het opslaan van contentinformatie en voorkeuren maken wij gebruik van Local Shared Objects, zoals Flash-cookies, en Local Storage, zoals HTML5. Derden met wie wij samenwerken om, op basis van uw internetactiviteiten, bepaalde functies op onze website te kunnen aanbieden of advertenties van IBM op websites van anderen te kunnen tonen, maken voor het verzamelen en opslaan van informatie eveneens gebruik van Flash-cookies of HTML5. Diverse browsers beschikken over eigen tools waarmee HTML5 kan worden verwijderd. Voor het beheer van Flash-cookies klikt u hier.

We kunnen ook webbeacons opnemen in marketingmails of nieuwsbrieven. Op die manier kunnen we nagaan of die berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.

Sommige van onze business partners stellen webbeacons en cookies in op onze site. Bovendien kan er bij het gebruik van knoppen van derden op social media bepaalde informatie worden vastgelegd, zoals uw IP-adres, het type en de taal van uw browser, de toegangstijd en het adres van de website waar u vandaan komt, en als u op de sites van dergelijke social media bent ingelogd, kunnen ze de verzamelde informatie tevens koppelen aan uw profiel op die site. Wij hebben geen toegang tot deze trackingtechnieken van derden. Houd er rekening mee dat het domein "s81c.com", dat op een aantal van onze sites wordt gebruikt voor het aanleveren van statische content, wordt beheerd door IBM, en dus niet door een derde.

 
Advertenties op internet

IBM plaatst geen advertenties van derden op haar websites, maar adverteert wel op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders; u komt dan te weten welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent uw internetgebruik.

Sommige reclamenetwerken zijn wellicht lid van het Network Advertising Initiative (NAI) of de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Met behulp van de tools die worden aangeboden op de volgende sites, kunnen mensen aangeven dat ze geen prijs stellen op gerichte reclame van NAI- of EDAA-leden.

  • Digital Advertising Alliance (DAA)
  • Network Advertising Initiative (NAI)
  • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

We hebben bepaalde andere partijen ingeschakeld om het adverteren op andere sites voor ons te beheren. Deze andere partijen kunnen cookies en webbeacons gebruiken voor het verzamelen van informatie (zoals uw IP-adres) over uw activiteiten op de websites van IBM's en anderen, zodat u, op basis van uw interesses, gerichte advertenties van IBM krijgt aangeboden:

  • In de V.S. en Canada worden die IBM-advertenties die specifiek op u zijn gericht, aangegeven met het AdChoices-pictogram, aangezien IBM deelneemt aan het zelf-regulerende programma van de Digital Advertising Alliance inzake online behavioural advertising (zie youradchoices.com en youradchoices.ca). Om uw voorkeuren in te stellen, kunt u op het pictogram in de advertentie zelf klikken.
  • Mocht u niet willen dat deze informatie wordt gebruikt voor het afbeelden van specifiek op u gerichte advertenties, dan kunt u hier klikken om u af te melden.

Houd er rekening mee dat u zich daarmee niet afmeldt van de weergave van niet-gerichte advertenties. U blijft algemene, niet-gerichte advertenties ontvangen.

 
Links naar niet-IBM-websites en naar applicaties van derden

Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community's op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u vanaf onze websites kunt inloggen, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community's.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-IBM-websites aanbieden.

Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie. IBM is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

 
Bericht van wijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze governancepraktijken te weerspiegelen. De bijgewerkte Privacyverklaring wordt hier geplaatst met een bijgewerkte wijzigingsdatum. We raden u aan regelmatig te controleren op wijzigingen of updates. Als we een wezenlijke wijziging in onze Privacyverklaring doorvoeren, plaatsen we gedurende 30 dagen een kennisgeving bovenaan deze pagina. Als u na het van kracht worden van een dergelijke wijziging onze websites blijft gebruiken, nemen wij aan dat u de wijzigingen hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

 
Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door IBM, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.

U kunt ook contact met ons opnemen op:

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
U.S.A.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonsgegevens via internet te bekijken, te wijzigen of te wissen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan IBM hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op. Meer informatie over uw rechten vindt u hier.

Als u geen marketingmails van IBM meer wilt ontvangen, werk dan hier uw voorkeuren bij. Voor abonnementen volgt u de instructies voor opzegging onderaan elke e-mail.

TRUSTe Certified Privacy
 

TRUSTe APEC Privacy