Informācija par to, kā IBM pielāgo mijiedarbību ar jums

IBM pielāgo mijiedarbību ar jums

Veicot uzņēmējdarbību, IBM (tāpat kā lielākā daļa uzņēmumu) regulāri apkopo vai saņem no dažādām personām biznesa kontaktinformāciju. Biznesa kontaktinformācija ir informācija, kas parasti ir pieejama vizītkartē. IBM izmanto šo biznesa kontaktinformāciju likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem, piemēram, lai sazinātos ar jums, izpildītu pieprasījumus, nodrošinātu IBM produktu vai pakalpojumu atbalstu, izrakstītu klientiem rēķinus, virzītu tirgū un tirgotu IBM produktus un pakalpojumus, kā arī lai personalizētu lietotāju iespējas darbā ar IBM.

IBM var arī iegūt biznesa kontaktinformāciju no trešajām pusēm, piemēram, sarakstu piegādātājiem. Ja vien tas ir iespējams, mēs lūdzam trešajām pusēm apstiprināt, ka tās informāciju ir ieguvušas pareizi un ka tās ir pilnvarotas nodot informāciju mums lietošanai attiecīgajiem mērķiem.

IBM var papildināt tās rīcībā esošo biznesa kontaktinformāciju ar citu personisko informāciju, kas attiecas uz uzņēmējdarbību un kas var tikt iegūta tieši no jums, no jūsu organizācijas vai ko esat padarījis publiski pieejamu. Šādas ar uzņēmējdarbību saistītas personiskās informācijas piemēri ir ar uzņēmējdarbību saistīti emuāri un publikācijas, kā arī ieņemamais(ie) amats(i) un iegūtā sertifikācija. Šī informācija tiek izmantota, lai labāk pielāgotu mijiedarbību ar jums.

IBM ir starptautiska organizācija, kuras biznesa procesi, pārvaldības struktūras un tehniskās sistēmas darbojas daudzās valstīs. Tāpēc šī biznesa kontaktinformācija un ar uzņēmējdarbību saistītā personiskā informācija var tikt koplietota korporācijā IBM, kā arī pārsūtīta uz citām valstīm, kurās veicam darījumus, lai to izmantotu iepriekš minētajiem nolūkiem (tostarp uz valstīm, kur datu aizsardzības likumi, iespējams, nav tik stingri kā jūsu valstī). Neatkarīgi no tā, kur IBM izmanto jūsu personisko informāciju, mēs to aizsargāsim saskaņā ar IBM politikām.

Ja jums ir radušies jautājumi par šo paziņojumu, ja vēlaties iegūt kopiju no jūsu personiskās biznesa informācijas, kas ir mūsu rīcībā, vai konstatējat, ka informācija nav pareiza, un vēlaties, lai to izlabojam, lūdzu, sazinieties ar mums.