IBM tiešsaistes paziņojums par privātumu

Šis paziņojums par privātumu ir spēkā no 2020. gada 1. decembra.

Paziņojuma iepriekšējā versija ir pieejama šeit

Korporācija IBM atzīst jūsu personiskās informācijas aizsardzības svarīgumu un ir apņēmusies to apstrādāt atbildīgi un saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem visās valstīs, kurās IBM strādā. 

Šajā paziņojumā par privātumu ir izklāstīta vispārīgā IBM privātuma prakse, kas attiecas uz personisko informāciju, ko vācam, izmantojam un kopīgojam par mūsu klientiem, biznesa partneriem, piegādātājiem un citām organizācijām, ar kurām korporācija IBM ir izveidojusi vai plāno darījumu attiecības, kā arī personām, kas tajās strādā. Šis paziņojums par privātumu neattiecas uz apjomu, kādā IBM apstrādā personisko informāciju klientu vārdā viņu vajadzībām un viņu vadībā (kā “apstrādātājs”), piemēram, Mākoņrisinājumu pakalpojumiem vai lietojumprogrammām (“lietotnēm”). Tas var attiekties uz informācijas apkopošanu, kas saistīta ar šādu pakalpojumu autorizētajiem lietotājiem tādā apjomā, kādā IBM apstrādā šo informāciju savās interesēs (kā “kontrolieris”).

Šo paziņojumu par privātumu papildina IBM tiešsaistes paziņojums par privātumu, kurā sniegta plašāka informācija saistībā ar tiešsaistes kontekstu, tostarp par pieņemšanu darbā. Mēs varam sniegt papildu vai precizējošu informāciju par to, kā vācam vai izmantojam personisko informāciju tīmekļa vietnēs vai saistībā ar konkrētu produktu vai pakalpojumu. 

Kāpēc un kā mēs vācam un izmantojam jūsu personisko informāciju

Jūsu kā fiziskas personas informāciju mēs varam vākt dažādos nolūkos, piemēram:

 • Piekļuve tīmekļa vietnēm vai citiem tiešsaistes pakalpojumiem (tostarp “lietotnēm”) un to izmantošana
  Kad apmeklēsiet kādu no mūsu tīmekļa vietnēm vai izmantosiet tiešsaistes pakalpojumu (kur atsauces uz tiešsaistes pakalpojumiem ietver datoru vai mobilo ierīču lietojumprogrammas jeb “lietotnes”), mēs reģistrēsim informāciju, kas nepieciešama, lai sniegtu jums piekļuvi, kas ir nepieciešama tīmekļa vietnes darbībai un lai mēs varētu ievērot drošības un likuma prasības saistībā ar mūsu vietnes darbību. Piemēram, reģistrēsim paroles, IP adresi un pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai varētu personalizēt jūsu iespējas lietot tīmekļa vietni, jūsu apmeklējuma laikā mēs arī vācam informāciju par darbībām, ko veicat, piemēram, reģistrējam jūsu vēlmes un iestatījumus. Mēs arī vācam statistiku, kas varētu mums palīdzēt uzlabot un pilnveidot mūsu tīmekļa vietnes, produktus un pakalpojumus.

 • Reakcija uz jūsu pieprasījumu sniegt informāciju, pieņemt pasūtījumu vai sniegt atbalstu
  Kad sazināties ar mums (tiešsaistē vai bezsaistē) nolūkā saņemt informāciju, lai pasūtītu produktu vai pakalpojumu, lūgtu atbalstu vai piedalītos foruma diskusijās vai izmantotu citus sociālās saziņas datorrīkus, mēs vācam informāciju, kas nepieciešama jūsu pieprasījuma izpildei, piekļuves piešķiršanai produktam vai pakalpojumam, atbalsta sniegšanai un lai varētu sazināties ar jums. Piemēram, mēs apkopojam jūsu vārdu un kontaktinformāciju, ziņas par jūsu pieprasījumu un līgumu, kas noslēgts ar mums, jūsu pasūtījuma izpildi, piegādi un tā rēķinu, kā arī varam iekļaut informāciju no aptaujas par klientu apmierinātību. Šo informāciju mēs saglabājam administratīvos nolūkos, aizstāvot savas tiesības un saistībā ar darījumu attiecībām ar jums.

  Kad norādāt savu vārdu un kontaktinformāciju reģistrēšanai saistībā ar minēto pieprasījumu, reģistrācija var palīdzēt jūsu identificēšanai, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes. Lai varētu pasūtīt lielāko daļu pakalpojumu un produktu, jūsu rīcībā ir jābūt reģistrētam identifikatoram IBMid. Reģistrēšanās var arī sniegt jums iespēju pielāgot un noteikt savus privātuma iestatījumus. 

 • Jūsu IBM mākoņpakalpojumu lietojums 
  Informāciju par to, kā lietojat IBM mākoņpakalpojumus, mēs vācam, lai aktivizētu produktu funkcijas darbam, uzlabotu iespējas, ko varat izmantot kā lietotājs, pielāgotu mijiedarbību ar jums, informētu savus klientus par pakalpojumu izmantojumu kopumā, sniegtu atbalstu un izstrādātu savus produktus un pakalpojumus. Detalizētu informāciju par mūsu lietotajām tehnoloģijām, savākto personisko informāciju, kā arī to, kā kontrolēt vai bloķēt izsekošanu vai izdzēst sīkfailus, skatiet IBM tiešsaistes paziņojumā par privātumu

 • Sazināšanās ar mūsu klientu, potenciālo klientu, partneru un piegādātāju darbiniekiem 
  Sadarbības gaitā klienti vai potenciālie klienti, partneri un piegādātāji mums izpauž biznesa kontaktinformāciju (savu darbinieku, darbuzņēmēju, konsultantu un pilnvaroto lietotāju vārdus/nosaukumus, biznesa kontaktinformāciju, amatu vai posteni) nolūkā pārvaldīt un izpildīt līgumus, piegādāt produktus un pakalpojumus, sniegt atbalstu, izrakstīt rēķinus un pārvaldīt pakalpojumus vai darījumu attiecības. 

 • Informācija par apmeklētājiem 
  Mēs reģistrējam fiziskas personas, kas apmeklē mūsu vietnes un atrašanās vietas (to vārdu, identifikāciju un biznesa kontaktinformāciju), un izmantojam videonovērošanu, lai gādātu par personu un mantas drošību un drošumu, kā arī ievērotu normatīvās prasības. 

 • Mārketings 
  Lielāko daļu informācijas, ko vācam par jums, iegūstam no tiešās mijiedarbības ar jums. Kad reģistrējaties dalībai pasākumā, mēs varam vākt informāciju (tiešsaistē vai bezsaistē) saistībā ar pasākuma organizāciju, kā par pasākuma norisi, piemēram, dalību sesijās un aptauju rezultātus. Savākto personisko informāciju mēs apvienojam, lai izstrādātu apkopotu analīzi un biznesa informāciju mūsu darbības īstenošanas vajadzībām un mārketingam. Jūs varat izvēlēties, vai informāciju par mūsu produktiem vai pakalpojumiem saņemt e-pastā, pa tālruni vai pastu. Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes vai izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs jums varam sniegt personalizētu informāciju. Jebkurā brīdī varat atteikties no personalizētas informācijas saņemšanas no IBM, iestatot jūsu mārketinga saziņas preferences šeit. Abonementu gadījumā, lūdzu, sekojiet abonementu atcelšanas norādījumiem, kas sniegti katra e-pasta ziņojuma apakšdaļā. Papildinformācija ir sniegta IBM tiešsaistes paziņojumā par privātumu.

  Kad norādām, ka izmantojam jūsu personisko informāciju saistībā ar pieprasījumu, pasūtījumu, darījumu vai vienošanos (vai minētā sagatavošanu) vai lai sniegtu jums pieprasītos pakalpojumus (piemēram, nodrošinātu tīmekļa vietni), mēs to darām tāpēc, ka tas ir nepieciešams ar jums noslēgtās vienošanās izpildei. 

  Kad norādām, ka izmantojam jūsu personisko informāciju saistībā ar mūsu produktu vai pakalpojumu mārketingu, uzlabošanu vai izstrādi, drošības un aizsardzības nolūkos vai normatīvo prasību dēļ, kas neattiecas uz mūsu vienošanos ar jums vai jūsu pieprasījumu, mēs to darām, pamatojoties uz mūsu vai trešo personu likumīgajām interesēm. Kad mēs vācam un izmantojam jūsu personisko informāciju, ievērojot ES tiesību aktus par privātumu, tas var ietekmēt jūsu tiesības

Personiskas informācijas kopīgošana 

IBM ir starptautiska organizācija, kura piedāvā plašu produktu un pakalpojumu klāstu un kuras biznesa procesi, pārvaldības struktūras un tehniskās sistēmas darbojas daudzās valstīs. Konsekventas personiskās informācijas aizsardzības nolūkā IBM ir ieviesusi globālas politikas, kā arī standartus un procedūras. Kā globāls uzņēmums IBM saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu var kopīgot informāciju par jums ar savām filiālēm visā pasaulē un to pārsūtīt uz valstīm, kurās mēs strādājam. 

IBM kontrolēto meitasuzņēmumu vidū piekļuvi personiskai informācijai piešķiram tikai pēc nepieciešamības, un tikai nolūkiem, kuriem piekļuve tiek piešķirta. Dažos gadījumos IBM izmanto dažādās valstīs izvietotos piegādātājus, lai tie IBM vārdā vāktu, izmantotu, analizētu vai citādi apstrādātu personisko informāciju. 

Piemērotos gadījumos vai ar jūsu piekrišanu IBM var arī kopīgot jūsu personisko informāciju ar atsevišķiem partneriem, lai jums vai uzņēmumam, kurā strādājat, mēs varētu vieglāk nodrošināt produktus vai pakalpojumus vai izpildīt jūsu pieprasījumus. Izvēloties piegādātājus un partnerus, mēs ņemam vērā, kādi viņiem ir datu apstrādes procesi. 

Ja IBM nolemj pārdot, pirkt, apvienot vai citādi reorganizēt uzņēmējdarbību dažās valstīs, šādā darījumā personiskā informācija var tikt izpausta potenciālajiem vai faktiskajiem pircējiem vai saņemta no pārdevējiem. IBM parasti pieprasa, lai šādu veidu darījumos tiktu pienācīgi aizsargāta personiskā informācija.  

Ņemiet vērā, ka noteiktos apstākļos personiskā informācija var tikt izpausta valsts iestādēm saskaņā ar tiesas procedūrām, izpildraksta vai tiesvedības prasībām. Mēs varam arī koplietot informāciju par jums, lai aizsargātu IBM, mūsu darījumu partneru, piegādātāju, klientu vai citu personu tiesības vai īpašumu, ja mums ir pamats uzskatīt, ka šīs tiesības vai īpašums ir vai var tikt aizskarts. 

Datu pārsūtīšana uz citām valstīm

IBM darbība starptautiskā mērogā nozīmē arī to, ka tiek pārsūtīts daudz personiskas informācijas no viena meitas uzņēmuma uz citu, kā arī trešajām personām, kas atrodas valstīs, kurās strādājam. Dažās valstīs ir ieviesti personiskas informācijas pārsūtīšanas ierobežojumi, un saistībā ar tiem IBM veic dažādus pasākumus, tostarp:

 • Ja nepieciešams, IBM ievieš ES Komisijas apstiprinātās līguma standartklauzulas vai līdzīgas līgumu klauzulas citās jurisdikcijās. Tas attiecas arī uz pārsūtīšanu piegādātājiem vai citām trešajām personām. Šeit varat pieprasīt ES līguma standartklauzulu eksemplāru.
 • IBM atbilst APEC pārrobežu privātuma noteikumu (APEC Cross Border Privacy Rules — CBPR) sistēmai.

Lai gan ES-ASV un Šveices-ASV Privātuma vairogu vairs nevar izmantot vai uz to paļauties, lai pārsūtītu personisko informāciju, IBM joprojām ievēro visas ES-ASV un Šveices-ASV Privātuma vairoga saistības. Papildinformācija ir pieejama šeit: IBM Privātuma vairoga konfidencialitātes politika un ASV Tirdzniecības departaments.

Informācijas drošība un pareizība 

Mēs apņemamies aizsargāt jūsu personisko informāciju un saglabāt tās pareizību. Lai personisko informāciju aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu un izpaušanu, korporācija IBM izmanto pamatotus fiziskos, administratīvos un tehniskos aizsardzības līdzekļus. Piemēram, pārsūtot internetā tādu sensitīvu personisko informāciju kā kredītkartes dati, mēs to šifrējam. Mēs arī pieprasām, lai mūsu piegādātāji šādu informāciju aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu un izpaušanu. 

Glabāšanas periods 

Personisko informāciju mēs neglabājam ilgāk, nekā nepieciešams, lai izpildītu tās apstrādes mērķus, tostarp ievērotu mūsu veiktās apstrādes drošības atbilstību tiesību aktu un normatīvajām prasībām (piemēram, glabāšanas periodiem audita, grāmatvedības un citām likumā noteiktajām vajadzībām), strīdu risināšanai un tiesas prasību pamatošanai, īstenošanai vai aizstāvībai valstīs, kurās strādājam. 

Tā kā apstākļi var atšķirties atkarībā no konteksta un pakalpojumiem, detalizētāka informācija par piemērojamiem glabāšanas periodiem ir sniegta tiešsaistes paziņojumā par privātumu vai atsevišķi sniegtā paziņojumā.

 

Kā ar mums sazināties

Ja jums ir jautājumi saistībā ar šo paziņojumu par privātumu, sazinieties ar mums, izmantojot šo veidlapu. Jūsu ziņa tiks nodota attiecīgajam IBM datu aizsardzības grupas pārstāvim, piemēram, datu aizsardzības speciālistiem vai citiem grupas dalībniekiem.

Noteiktos gadījumos jūsu personiskās informācijas pārzinis ir korporācija International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 North Castle Drive, Armonk, New York, Amerikas Savienotās Valstis, ja vien nav norādīts citādi. Visos gadījumos, kad korporācijai IBM Corp. vai tās pārziņā esošam meitasuzņēmumam atbilstoši datu aizsardzības tiesību aktiem ir jāieceļ likumīgs pārstāvis EEZ vai Apvienotajā Karalistē, pārstāvis EEZ ir IBM International Group B.V. (Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Nīderlande) un pārstāvis Apvienotajā Karalistē ir IBM United Kingdom Limited (PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, Apvienotā Karaliste).

IBM Corp. nav pārzinis šādās situācijās: 

 • Personiskā informācija tiek apstrādāta saistībā ar līgumattiecībām ar kādu konkrētu IBM meitasuzņēmumu vai stāšanos līgumattiecībās ar IBM meitasuzņēmumu. Šādā gadījumā personiskās informācijas pārzinis ir IBM līgumslēdzējs uzņēmums, kas ir juridiskā persona, ar kuru jums vai jūsu darba devējam ir vai būs noslēgts līgums. 

 • Personiskā informācija, kas tiek vākta fiziskā IBM meitasuzņēmuma vietnē vai atrašanās vietā. Šajā gadījumā attiecīgais meitasuzņēmums ir personiskās informācijas pārzinis. 

Jūsu tiesības

Jūs varat pieprasīt piekļuvi savai personiskajai informācijai, kā arī pieprasīt iespēju to atjaunināt vai labot, kā arī noteiktos gadījumos to dzēst. Jums ir arī tiesības iebilst pret tiešo mārketingu. Pieprasījuma procesam varat piekļūt šeit.

Jums var būt papildu tiesības saskaņā ar jūsu valsts vietējiem tiesību aktiem, kas attiecas uz datu apstrādi. Plašāka informācija ir atrodama šeit

Tiesības iesniegt sūdzību 

Ja uzskatāt, ka jūsu personisko informāciju apstrādājam neatbilstoši attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, jūs varat iesniegt sūdzību: 

 • Tieši korporācijai IBM, izmantojot šo formu.
 • Kompetentajai datu aizsardzības iestādei. Eiropas Savienības datu aizsardzības iestāžu nosaukumi un kontaktinformācija ir atrodama šeit.

Izmaiņas mūsu paziņojumos par privātumu 

Laiku pa laikam varam šo paziņojumu par privātumu atjaunināt, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu datu pārvaldības praksē. Pārskatītais paziņojums par privātumu tiks publicēts šeit ar atjauninātu pārskatīšanas datumu. Lūdzam regulāri pārbaudīt, vai nav izmaiņu vai atjauninājumu. Ja veiksim būtiskas izmaiņas mūsu paziņojumā par privātumu, šīs lapas augšdaļā 30 dienas publicēsim paziņojumu. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietnes pēc šādas pārskatīšanas stāšanās spēkā, mēs uzskatām, ka esat izlasījis un izpratis izmaiņas. 

 

Citi paziņojumi un politikas par privātumu