IBM Privatumo internete nuostatos

Šios nuostatos įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 1 d.

Ankstesnę šių Nuostatų versiją galima pasiekti čia.

IBM rūpinasi jūsų privatumu; jūsų pasitikėjimas mums yra svarbiausias dalykas.

Šiose Nuostatose aprašoma IBM ir mūsų filialų interneto svetainių informacijos praktika, paaiškinama, kokia mūsų svetainių lankytojų informacija yra renkama ir stebima, kaip ji naudojama, bendrinama arba kitaip tvarkoma neprisijungus prie interneto. Jose taip pat aprašoma, kaip slapukai, žiniatinklio identifikatoriai ir kitos technologijos gali būti naudojamos mūsų „IBM Cloud Service“ pasiūlymuose ir programinės įrangos produktuose. Nuorodose į IBM svetaines, produktus ir paslaugas šiose Privatumo nuostatose yra taikomųjų programų (arba „programų“), programų ir įrenginių.

Šios IBM Privatumo internete nuostatos papildo IBM Privatumo nuostatas.

Šios Nuostatos taikomos su Nuostatomis susietoms IBM interneto svetainėms, tačiau netaikomos toms IBM interneto svetainėms, kurios turi savo Privatumo nuostatas. Be to, jos netaikomos tais atvejais, kai mes tik tvarkome informaciją klientų vardu jų naudai, pvz., kai teikiame žiniatinklio puslapių prieglobos paslaugas.

Mes galime papildyti šias Nuostatas informacija apie atskirus bendravimo su jumis atvejus, pvz., operacijų dokumentu ar konkrečia privatumo nuostata, kai jūs užsakote arba naudojate internetinę paslaugą.

IBM privatumo praktikos, tiek kiek jos yra susijusios su informacija, surenkama per ibm.com, kaip aprašyta šiose Privatumo nuostatose, atitinka APEC tarptautinę privatumo taisyklių sistemą. APEC CBPR sistema organizacijoms pateikia struktūrą, užtikrinančią asmeninės informacijos, perduodamos APEC šalyse, apsaugą. Daugiau informacijos apie APEC struktūrą galima rasti čia  (PDF, 89 KB).

Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl mūsų privatumo politikos ar praktikų, susisiekite su mumis naudodami šią formą. Jei turite neišspręstų privatumo ar duomenų naudojimo problemų, kurių nagrinėjimo rezultatu nesate patenkinti, kreipkitės į JAV teritorijoje veikiančią trečiosios šalies ginčų sprendimo instituciją (nemokamai) apsilankę čia.

Asmeninės informacijos rinkimas

Įvadas

Galite mums tiesiogiai pateikti asmeninę informaciją įvairiose situacijose. Pavyzdžiui, galite nurodyti mums savo vardą ir kontaktinę informaciją, kad galėtumėme su jumis susisiekti, užsakyti produktą, apdoroti užsakymą, užregistruoti naudoti paslaugą, pateikti jums prenumeratą arba bendradarbiauti, jei esate tiekėjas ar verslo partneris. Taip pat galite pateikti savo kredito kortelės informaciją, norėdami įsigyti mūsų produktų, arba galite pasidalyti savo išsilavinimo bei darbo patirties aprašymu, jei norite dalyvauti IBM konkurse dėl laisvos darbo vietos. Jei pranešite, jog nenorite, kad įvykdę užklausą ateityje naudotume jūsų kontaktinę informaciją, mes gerbsime jūsų pasirinkimą.

Registracija

Jums pageidaujant gauti informacijos, atsisiųsti publikacijų, užsiregistruoti dalyvauti tiesioginiame ar virtualiajame renginyje ar paprašius bandomosios versijos, mes galime paprašyti pateikti vardą ir pavardę, įmonės kontaktinę informaciją, taip pat kitos su užklausa susijusios informacijos. Šią informaciją naudosime užklausos tikslais ir norėdami su jumis susisiekti. Daugeliu atvejų ši informacija gali padėti jus identifikuoti lankantis mūsų svetainėse. Išsaugosime jūsų informaciją, jei ateityje reikėtų su jumis susisiekti. Jeigu norite pateikti prašymą, kad nebenaudotume jūsų registravimosi informacijos, kreipkitės naudodami šią formą.

Be to, galime paprašyti užsiregistruoti „IBMid“. Registracijos metu reikės nurodyti vardą ir pavardę, el. pašto adresą, šalį ir kitą informaciją, jei to reikės tam tikslui, dėl kurio esate prašomi registruotis. „IBMid“ leidžia jus identifikuoti, kai lankotės mūsų svetainėse, pateikiate užklausą ar užsakymą arba naudojate produktą ar paslaugą. Norėdami užsisakyti daugelį paslaugų ir produktų, būsite paprašyti užsiregistruoti „IBMid“. Registracija „IBMid“ gali suteikti galimybę jums tinkinti ir kontroliuoti savo privatumo parametrus. Kai kuriems IBM produktams ir paslaugoms gali reikėti unikalios registracijos, ypač teikiant šiuos produktus ir paslaugas. Tokiais atvejais informacija, jūsų pateikta produktui ar paslaugai gauti, bus naudojama tik konkrečiais jų pateikimo tikslais.

„IBM Cloud“ paslaugų ir taikomųjų programų („programų“) svetainių vizitai

Informaciją, susijusią su jūsų apsilankymais mūsų žiniatinklio svetainių, „IBM Cloud“ paslaugų ir taikomųjų programų(„programų“) naudojimu taip pat galime rinkti naudodamiesi įvairiomis technologijomis. Pavyzdžiui, jums apsilankius mūsų žiniatinklio svetainėse arba pasinaudojus „IBM Cloud“ paslaugomis, galime užregistruoti tam tikrą informaciją, kurią atsiunčia jūsų naršyklė arba įrenginys, pvz., jūsų IP adresą (įskaitant informaciją, gaunamą iš IP adreso, pvz., jūsų geografinę vietą), operacinę sistemą, naršyklės arba įrenginio tipą, versiją ir kalbą, prieigos laiką, prieigos trukmę ir peržiūrėtus žiniatinklio svetainių adresus; taip pat galime rinkti informaciją apie mūsų svetainių ir programos naudojimą, įskaitant trikčių žurnalus ir naudojimo statistiką, pavyzdžiui jūsų peržiūrimus puslapius mūsų svetainėse, laiką, praleistą kiekvienoje svetainėje, ir kitus veiksmus, kuriuos atliekate apsilankę mūsų svetainėje. Jei mūsų svetainę pasiekiate neturėdami „IBMid“ ar neužsiregistravę, mes vis tiek surinksime šiek tiek asmeninės informacijos, kad įgalintume tinkamą svetainės veikimą.

Jei naudojate mobiliąsias programas, galime rinkti informaciją apie jūsų įrenginio vietą, pvz., geografinės vietos informaciją arba unikalų vartotojo ID.

Be to, kai kurie mūsų programinės įrangos produktai, „IBM Cloud“ paslaugos ir programos apima technologijas, leidžiančias IBM rinkti tam tikrą informaciją apie produktų ir paslaugų naudojimą. Be to, mes galime naudoti tokias technologijas, kurios leidžia nustatyti, ar atidarėte el. laišką arba spustelėjote el. laiške esančią nuorodą. Išsamesnės informacijos apie mūsų naudojamas technologijas rasite toliau esančiame skyriuje „Slapukai, žiniatinklio indikatoriai ir kitos technologijos“.

Rinkodaros informacija

Dažniausiai renkamą informaciją gauname tiesiogiai bendraudami su jumis.

Retkarčiais mes galime rinkti informaciją, kuri su jumis susijusi netiesiogiai per kitus šaltinius, pvz., tiekėjų sąrašus. Tokiais atvejais mes prašome tiekėjų patvirtinti, kad trečioji šalis teisėtai gavo informaciją, ir kad mes turime teisę ją iš jų gauti ir naudoti.

Kai užsiregistruojate dalyvauti renginyje, galime rinkti papildomą informaciją (internetu arba ne), susijusią su renginių organizavimu, o renginio metu – informaciją apie dalyvavimą sesijose ir apklausos rezultatus. Renginiai gali būti filmuojami, taip pat fotografuojamos grupinės nuotraukos. Pasiliekame teisę naudoti nuotraukas reklaminiais tikslais. Jums pateikus verslo kontaktinę informaciją (pvz., įteikus vizitinę kortelę), mes galime ją panaudoti ryšiui su jumis palaikyti.

Tiesiogiai ar netiesiogiai renkama informacija gali būti sujungiama, kad ji taptų tikslesnė ir išsamesnė, o bendravimas su jumis sklandesnis.

Asmeninės informacijos naudojimas

Šiuose skirsniuose išsamiau aprašoma, kaip IBM gali naudoti jūsų asmeninę informaciją.

Jūsų operacijos užklausos įvykdymas

Jei kažko prašote IBM, pavyzdžiui, produkto ar paslaugos, atgalinio skambinimo ar konkrečios rinkodaros medžiagos, mes panaudosime jūsų pateiktą informaciją vykdydami užklausą. Kad mums būtų lengviau tai padaryti, mes galime pasidalyti informacija su kitais, pvz., IBM verslo partneriais, finansinėmis institucijomis, gabenimo įmonėmis, pašto ar valdžios institucijomis, pvz., muitinėmis, susijusiomis su užklausos įvykdymu. Taip pat galime susisiekti su jumis, atlikdami klientų pasitenkinimo apklausas ar rinkos tyrimų tikslais.

Jūsų patirties personalizavimas mūsų žiniatinklio svetainėse

Galime panaudoti apie jus surinktą asmeninę informaciją, siekdami personalizuoti lankymąsi mūsų svetainėse ir mūsų paslaugų naudojimą, pvz., pasiūlyti jus galintį sudominti turinį ir palengvinti naršymą. Be to, šią informaciją galime naudoti mūsų svetainėms tobulinti.

Palaikymo teikimas

Jūsų asmeninę informaciją galime naudoti, kad suteiktume pagalbą naudojant iš mūsų įsigytus produktus ir paslaugas, pvz., kad įspėtume jus apie produkto naujinimą ar pataisą. Siekdami pateikti jums vertingų su produkto palaikymu susijusių pasiūlymų, galime sujungti jūsų informaciją su informacija, gauta iš kitų sąveikų su jumis.

Taip pat suteikiame galimybę naudotis „Live chat“ sesijomis svetainėse, kurios padės jums naršant mūsų svetaines ir forumus, kur gali būti keliamos problemos ir siūlomi sprendimai. Asmeninę informaciją, kurią pateiksite tokiose sesijose ir forumuose, naudosime laikydamiesi šių Privatumo nuostatų.

Suteikdami techninę pagalbą mes kartais galime atsitiktinai prieiti prie jūsų pateiktų duomenų arba duomenų, esančių mūsų sistemoje. Šie duomenys gali apimti informaciją apie jus, jūsų organizacijos darbuotojus, klientus, partnerius ar tiekėjus. Šios Privatumo nuostatos netaikomos prieigai prie tokios informacijos ar jos naudojimui. Šių duomenų naudojimo ir tvarkymo sąlygos aprašomos taikomose Naudojimo sąlygų ir kitose sutartyse, pasirašytose tarp jūsų ir IBM, pvz., Apsikeitimo diagnostiniais duomenimis naudojimo sąlygos.

„IBM Cloud“ paslaugos ir programos („programos“)

Informaciją, surinktą jums naudojant „IBM Cloud“ paslaugas, galime naudoti siekdami: gauti statistinių duomenų apie programinės įrangos produktų, „IBM Cloud“ paslaugų ir programų naudojimą ir efektyvumą; pagerinti ir pritaikyti produktų ir paslaugų naudojimą; pagerinti mūsų bendravimą su jumis; informuoti mūsų klientus apie jų produktų ir paslaugų bendrą naudojimą, tobulinti bei kurti mūsų produktus ir paslaugas, pritaikyti ir tobulinti sąveiką su įrenginiu; rengti  agreguotas ir anonimizuotas ataskaitas.

Rinkodara

Jūsų IBM pateikta asmeninė informacija ir asmeninė informaciją, kurią apie jus surinkome netiesiogiai iš jūsų, gali būti panaudota IBM rinkodaros tikslais, tai yra siekiant informuoti apie renginius, produktus, paslaugas ir sprendimus, kuriuos IBM parduoda ir kurie gali papildyti turimą produktų paketą. Tačiau prieš tai suteikiame jums galimybę pasirinkti, ar leisti naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams, ar ne. Jūs bet kuriuo metu galite pasirinkti nebegauti iš mūsų rinkodaros medžiagos šiais būdais: pasinaudoję prenumeratos atsisakymo instrukcijomis, kurios pridedamos kiekviename jūsų gaunamame el. laiške, pranešę pokalbio su mumis telefonu metu arba tiesiogiai su mumis susisiekę (žr. žemiau esantį skyrių „Privatumo klausimai ir prieiga“).

Kai kurie mūsų pasiūlymai ar renginiai gali būti bendri su kitomis šalimis ar remiami, ir IBM, ir trečiųjų šalių, pvz., verslo partnerių ir sprendimų teikėjų, kurie naudoja, parduoda ar papildo IBM produktus ar paslaugas. Kai bendruose su kitomis šalimis pasiūlymuose ir renginiuose tokia partnerystė egzistuoja, tai aiškiai nurodoma. Jeigu prisiregistruosite gauti šiuos pasiūlymus ar dalyvauti renginiuose, turėkite omenyje, kad trečiosios šalys taip pat gali rinkti bei gauti jūsų informaciją. Rekomenduojame susipažinti su trečiųjų šalių privatumo politika, kad suprastumėte, kaip bus tvarkoma jūsųinformacija.

Jei pasirinksite „Siųsti šį puslapį el. paštu“ draugui ar bendradarbiui, mes paprašysime jo vardo ir el. pašto adreso. Mes automatiškai išsiųsime vieną el. laišką su jūsų nurodytu puslapiu ir kitiems tikslams šios informacijos nenaudosime.

Įdarbinimas

Galite mums pateikti informaciją apie save, pvz., gyvenimo aprašymą, kreipdamiesi ar teiraudamiesi dėl IBM žiniatinklio svetainėje ar kitur paskelbtos darbo vietos. Mes šią informaciją galime naudoti visoje IBM, kad atsakytume į jūsų užklausą ar apsvarstytume jūsų įdarbinimo galimybes.

Skambučių, pokalbių internetu ir kitų ryšių stebėjimas ar įrašymas

Atliekant tam tikras operacijas internete jums gali tekti paskambinti mums arba mums paskambinti jums. Taip pat gali prireikti pokalbio internete. Turėkite omenyje, kad pagal savo bendrąją praktiką IBM stebi ir kai kuriais atvejais įrašinėja tokį bendravimą personalo apmokymo, kokybės užtikrinimo tikslais arba siekdama išsaugoti tam tikrą operaciją ar bendravimą kaip įrodymą.

Informacijos naudojimas socialinės kompiuterijos aplinkoje

Kai kuriose savo svetainėse IBM teikia socialinės kompiuterijos įrankius, siekdama užtikrinti dalijimąsi informacija ir bendradarbiavimą tarp užsiregistravusių narių. Šie įrankiai – tai forumai, „wiki“ puslapiai, internetiniai dienoraščiai ir kitos socialinės medijos platformos.

Atsisiunčiant ir naudojant šias programas arba registruojantis naudoti šiuos socialinės kompiuterijos įrankius, galite būti paprašyti suteikti tam tikros asmeninės informacijos. Registracijos informacijai bus taikomos šios Privatumo nuostatos ir ji bus pagal jas saugoma, išskyrus informaciją, kuri automatiškai tampa pasiekiama kitiems dalyviams per jūsų profilį. Šiose programose ir įrankiuose taip pat gali būti papildomų privatumo nuostatų, kuriose pateikiama konkreti informacija apie duomenų rinkimą ir tvarkymą. Perskaitykite šias papildomas nuostatas, kad suprastumėte, kaip veikia įrankiai ir programos.

Bet kuriam kitam jūsų paskelbtam turiniui: nuotraukoms, informacijai, nuomonėms ar kitai asmeninei informacijai, kurią padarote pasiekiamą kitiems dalyviams šiose socialinėse platformose ar programose, šios Privatumo nuostatos negalioja. Tokiam turiniui galioja šių programų ir platformų Naudojimo sąlygos ir bet kurios papildomos gairės bei privatumo informacija, susijusi su jų naudojimu, taip pat procesas, kurio metu galite pašalinti turinį iš tokių įrankių arba gauti pagalbą, kaip tai padaryti. Remkitės šia informacija, norėdami geriau suprasti savo, IBM ir kitų šalių teises ir įsipareigojimus, susijusius su tokiu turiniu. Turėtumėte žinoti, kad tokiose socialinės kompiuterijos platformose skelbiamas turinys gali būti plačiai pasiekiamas kitiems naudotojams IBM aplinkoje ir už jos ribų.

IBM ir kitų šalių teisių ir nuosavybės saugojimas

Mes galime naudoti ir dalytis jūsų asmenine informacija, siekdami apsaugoti IBM, mūsų verslo partnerių, tiekėjų, klientų ar kitų šalių teises ar nuosavybę, esant pakankamam pagrindui manyti, jog šios teisės ar nuosavybė buvo ar gali būti paveiktos. Be to, mes pasiliekame teisę atskleisti jūsų asmeninę informaciją, kaip to reikalauja įstatymai, jei manome, kad informacijos atskleidimas yra būtinas, norint apsaugoti mūsų arba kitų šalių teises, arba siekiant laikytis teisminio nagrinėjimo, teismo nurodymų ar teisinių procedūrų, vykdomų mūsų svetainėse, reikalavimų.

Informacija verslo partneriams

Jeigu atstovaujate IBM verslo partneriui, galite lankytis IBM svetainėse, skirtose IBM verslo partneriams. Toje svetainėje pateiktą informaciją galime panaudoti administruodami ir plėtodami mūsų verslo ryšius su jumis, jūsų atstovaujamu verslo partneriu ir kitais IBM verslo partneriais. Pavyzdžiui, galime panaudoti jūsų informaciją, kad galėtume jums atsiųsti išsamią informaciją apie IBM verslo partnerių programas. Taip pat galime dalytis tam tikra informacija su kitais verslo partneriais (laikydamiesi bet kokių egzistuojančių konfidencialumo įsipareigojimų) arba IBM esamais ar potencialiais klientais. Taip pat galime susisiekti su jumis, atlikdami mūsų klientų pasitenkinimo apklausas ar rinkos tyrimų tikslais, susijusiais su tam tikra operacija ar programa.

Informacija tiekėjams

Jeigu atstovaujate IBM tiekėjui, jūs galite lankytis IBM svetainėse, skirtose IBM tiekėjams. Toje svetainėje pateiktą informaciją galime naudoti, norėdami pradėti ar vykdyti operaciją su jumis. Pavyzdžiui, mes galime pasidalyti informacija su kitais IBM padaliniais, IBM verslo partneriais, klientais, gabenimo įmonėmis, finansinėmis, pašto ar valdžios institucijomis, susijusiomis su operacijos įvykdymu. Ji taip pat gali būti naudojama, siekiant valdyti ir plėtoti mūsų santykius su jumis, jūsų atstovaujamu tiekėju ir kitais IBM tiekėjais.

Vaikai

Jei nenurodyta kitaip, mūsų svetainės, produktai ir paslaugos nėra skirti jaunesniems nei 16 m. vaikams.

Saugojimo laikotarpis

Asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikia tikslams, dėl kurių informacija yra tvarkoma, pasiekti, arba esant kitų tinkamų asmeninės informacijos saugojimo priežasčių (pvz., laikantis mūsų teisinių įsipareigojimų, sprendžiant ginčus ar vykdant sutartis).

Mes saugosime jūsų registravimosi informaciją, kol jūsų paskyra arba „IBMid“ bus aktyvūs arba tiek, kiek reikės, kad galėtume teikti jums paslaugas. Jeigu norite pateikti prašymą, kad nebenaudotume jūsų registravimosi informacijos teikdami paslaugas, kreipkitės naudodami šią formą. Jūsų registracijos informacija, susijusi „IBM Cloud“ paslaugų, kurias esate įgalioti naudoti pagal IBM kliento sutartį dėl tos paslaugos su IBM, gali būti saugoma siekiant laikytis tam tikrų to IBM kliento reikalavimų.

Slapukai, žiniatinklio indikatoriai ir kitos technologijos

Kaip paminėta aukščiau, renkame informaciją jums lankantis mūsų svetainėse, naudojant mūsų „IBM Cloud“ paslaugas ir programinės įrangos produktus. Ji padeda kaupti statistinius duomenis apie naudojimą ir efektyvumą, naudojimąsi paslaugomis pritaikyti pagal jūsų asmeninius poreikius, pagerinti bendravimą su jumis ir patobulinti produktus ir paslaugas. Tai darome naudodami įvairias technologijas, įskaitant scenarijus, žymas, vietinius bendrinamus objektus („Flash“ slapukus), vietinę saugyklą (HTML5), žiniatinklio indikatorius ir slapukus.

Kas yra slapukai ir kodėl jie naudojami

Slapukas yra dalis duomenų, kuriuos žiniatinklio svetainė gali atsiųsti į jūsų naršyklę ir kurie gali būti išsaugoti jūsų kompiuteryje kaip jį identifikuojanti žymė. Slapukai dažnai naudojami tik norint įvertinti žiniatinklio svetainės naudojimą (pvz., lankytojų skaičių ir apsilankymo trukmę) ir efektyvumą (pvz., labiausiai lankytojus dominančias temas) bei palengvinti naršymą ar naudojimą, todėl jie nėra siejami su jokia asmenine informacija. Tačiau kartais jie naudojami žinomų lankytojų žiniatinklio svetainėje patirčiai personalizuoti, susiejant juos su profilio informacija ar vartotojo nuostatomis. Per tam tikrą laiką ši informacija pateikia vertingų įžvalgų, kurios padeda pagerinti vartotojo patirtį.

Kai trečiosios šalys pateikia savo produktus / paslaugas IBM svetainėje, IBM gali parengti agreguotą informaciją be asmens duomenų ir bendrinti ją su tomis šalimis, kad jos suprastų, kiek vartotojų domėjosi jų produktais / paslaugomis.

Slapukai paprastai skirstomi į „seanso“ ir „nuolatinius“ slapukus. Seanso slapukai padeda efektyviai naršyti žiniatinklio svetainėje, nes jie registruoja informaciją apie perėjimą iš vieno puslapio į kitą, kad vėliau nebūtų prašoma informacijos, kurią jau pateikėte šio apsilankymo metu, arba informacijos, kurios reikia operacijai užbaigti. Seanso slapukai saugomi laikinojoje atmintyje ir ištrinami uždarius žiniatinklio naršyklę. Nuolatiniai slapukai išsaugo šio ir paskesnių apsilankymų vartotojo nuostatas. Jie įrašomi jūsų įrenginio standžiajame diske ir galioja iš naujo paleidus naršyklę. Mes naudojame nuolatinius slapukus, pavyzdžiui, kad įrašytume jūsų pasirinktą kalbą ir šalį.

Kaip nustatyti su slapukų naudojimu susijusias privatumo nuostatas

Apsilankę svetainėse arba pradėję naudoti internetines paslaugas, galite nustatyti su slapukais ir kitomis panašiomis technologijomis susijusias nuostatas naudodami naršyklės arba IBM suteiktas parinktis ir įrankius. Jei IBM įdiegė slapukų tvarkyklę, ji bus rodoma pirmą kartą apsilankius svetainėje. IBM svetainės poraštėje spustelėję „slapukų nuostatos“, galite bet kada pasirinkti ir pakeisti, kuriuos slapukus norite naudoti mūsų svetainėse ir „IBM Cloud“ paslaugose. Galite nurodyti nuostatas, skirtas būtiniesiems, būtiniesiems ir funkciniams arba būtiniesiems, funkciniams ir personalizavimo slapukams. Čia galite daugiau sužinoti apie naudojamų slapukų tipus. Naudojant slapukų nuostatas, jūsų įrenginyje jau esantys slapukai nebus panaikinti. Įrenginyje esančius slapukus galite panaikinti nuėję į žiniatinklio naršyklės parametrus.

Šiuo metu IBM svetainėse, internetinėse ir „Cloud“ paslaugose neįmanoma atpažinti automatinių naršyklės signalų, susijusių su sekimo mechanizmais, pvz., instrukcijomis „Nesekti“, tačiau naršyklėje iš esmės galima nustatyti daugelio slapukų ir panašių technologijų naudojimo nuostatas. Informacijos apie slapukų valdymą ieškokite savo naršyklės dalyje „Įrankiai“ (ar panašioje). Daugeliu atvejų galite nustatyti, kad prieš priimdama slapuką naršyklė apie tai praneštų ir suteiktų galimybę nuspręsti, ar jį priimti, ar ne. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš viso išjungtų slapukus. Mūsų programinės įrangos produktuose slapukai gali būti išjungiami pačiame produkte. Slapukai leidžia pasinaudoti kai kuriomis žiniatinklio svetainių, mūsų programinės įrangos produktų ir „IBM Cloud“ paslaugų funkcijomis, todėl rekomenduojame palikti juos įjungtus. Užblokavus, išjungus ar kitaip atsisakius slapukų, kai kurie tinklalapiai gali būti rodomi netinkamai, arba gali nepavykti, pavyzdžiui, į prekių krepšelį įdėti prekių, pereiti prie apmokėjimo operacijos arba pasinaudoti kitomis svetainės arba „IBM Cloud“ paslaugomis, kuriomis naudojantis reikia prisiregistruoti.

Žiniatinklio indikatoriai ir kitos technologijos

Norint pagerinti klientų aptarnavimą, kai kuriose IBM svetainėse, „IBM Cloud“ paslaugose ir programinės įrangos produktuose taip pat naudojamas žiniatinklio identifikatorius ar kitos technologijos. Šios technologijos gali būti naudojamos daugelyje IBM svetainių puslapių. Lankytojui įėjus į šiuos puslapius, apie apsilankymą sukuriamas neidentifikuojamas pranešimas, kuris gali būti apdorojamas mūsų ar mūsų tiekėjų. Šie žiniatinklio identifikatoriai paprastai veikia kartu su slapukais. Jei nenorite, kad jūsų slapukų informacija būtų susieta su apsilankymais šiuose puslapiuose arba šių produktų naudojimu, galite naršyklėje arba pačiame produkte išjungti slapukus. Išjungus slapukus, žiniatinklio identifikatoriai ir kitos technologijos ir toliau aptiks apsilankymus šiuose puslapiuose, tačiau jie nebus siejami su kita informacija, saugoma slapukuose.

Daugiau informacijos apie „IBM Cloud“ paslaugose ir programinės įrangos produktuose naudojamas technologijas, įskaitant jų išjungimą, ieškokite konkretaus naudojamo programinės įrangos produkto ar „IBM Cloud“ paslaugų vartotojo vadove.

Norėdami išsaugoti informaciją ir nuostatas, naudojame vietinius bendrinamus objektus, pvz., „Flash“ slapukus, ir vietinę saugyklą, pvz., HTML5. Trečiosios šalys, tai yra mūsų partneriai, teikiantys tam tikras funkcijas mūsų svetainėse arba rodantys IBM reklamą kitose svetainėse pagal jūsų naršymo veiklą, taip pat naudoja „Flash“ slapukus arba HTML5, renkant ir saugant informaciją. Skirtingos naršyklės gali pasiūlyti savo valdymo įrankių, skirtų HTML5 pašalinti. Norėdami tvarkyti „Flash“ slapukus, spustelėkite čia.

Žiniatinklio identifikatorius galime įtraukti ir į rinkodaros el. laiškus ar mūsų naujienlaiškius, kad nustatytume, ar laiškai buvo atidaryti ir spustelėtos juose esančios nuorodos.

Kai kurie iš mūsų verslo partnerių nustato žiniatinklio identifikatorius mūsų svetainėje. Be to, trečiosios šalies socialinės medijos mygtukai gali registruoti tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, jūsų IP adresą, naršyklės tipą ir kalbą, prieigos laiką ir nuorodų žiniatinklio svetainių adresus. Jums prisijungus prie tokių socialinės medijos svetainių, jos gali susieti surinktą informaciją su jūsų profilio informacija toje svetainėje. Mes nekontroliuojame tokių trečiųjų šalių sekimo technologijų. Atminkite, kad „s81c.com“ domeną, kuris naudojamas statiniam turiniui teikti kai kuriose mūsų svetainėse, valdo IBM, o ne trečioji šalis.

Internetinė reklama

IBM savo svetainėse neteikia trečiųjų šalių internetinių reklamų, tačiau mes reklamuojame savo produktus ir paslaugas kitose žiniatinklio svetainėse. Susipažinkite su tų svetainių operatorių ar tinklo reklamuotojų privatumo politikomis, kad suprastumėte jų reklamavimo praktiką, pvz., kokio tipo informaciją jie renka apie jūsų naudojimąsi internetu.

Kai kurie mūsų naudojami reklamavimo tinklai gali būti Reklamos tinkle iniciatyvos (NAI) arba Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljanso (EDAA) nariais. Asmenys gali atsisakyti tikslinių reklamos skelbimų, kuriuos pateikia NAI arba EDAA narių skelbimų tinklai, naudodami įrankius iš šių svetainių:

  • Skaitmeninės reklamos aljansas (DAA)
  • Reklamavimo tinkle iniciatyva (NAI)
  • Europos interaktyvios skaitmeninės reklamos aljansas (EDAA)

Mes taip pat bendradarbiaujame su tam tikromis trečiosiomis šalimis, kad galėtumėme valdyti kai kurias savo reklamas kitose svetainėse. Šios trečiosios šalys gali naudoti slapukus ir žiniatinklio identifikatorius, kad galėtų rinkti informaciją (pvz., IP adresą) apie jūsų veiklą IBM ir kitose svetainėse ir pateikti jums tikslines IBM reklamas, pagrįstas į jūsų interesais:

  • JAV ir Kanadoje jums pateikiamos tikslinės IBM reklamos bus identifikuojamos naudojant „AdChoices“ piktogramą, nes IBM dalyvauja Skaitmeninės reklamos aljanso savarankiško reguliavimo programoje, skirtoje reklamavimui internete pagal elgseną (žr .youradchoices.com ir youradchoices.ca). Norėdami tvarkyti savo nuostatas galite spustelėti piktogramą pačiame skelbime.
  • Arba, jei nenorite, kad ši informacija būtų naudojama tiksliniams skelbimams teikti, galite atsisakyti, spustelėdami čia.

Atminkite, kad pasirinkus šią parinktį netiksliniai skelbimai nebus išjungti. Jūs toliau gausite bendruosius netikslinius skelbimus.

Nuorodos ne į IBM žiniatinklio svetaines ir trečiųjų šalių taikomąsias programas

Siekdami užtikrinti jūsų sąveiką su kitomis žiniatinklio svetainėmis, kuriose galite turėti paskyrų (pavyzdžiui, „Facebook“ ir kitos socialinės medijos svetainės) arba prisijungimą prie tokių svetainių bendruomenių, galime teikti nuorodas arba įdėti trečiosios šalies taikomąją programą, kuri leistų jums prisijungti, skelbti turinį arba prisijungti prie bendruomenių iš mūsų žiniatinklio svetainių.

Taip pat galime teikti bendrąsias nuorodas ne į IBM žiniatinklio svetaines.

Naudojant šias nuorodas ir taikomąsias programas taikomos trečiųjų šalių privatumo politikų sąlygos, todėl prieš naudodami nuorodas arba taikomąsias programas, turėtumėte susipažinti su trečiųjų šalių svetainių privatumo politikomis. IBM nėra atsakinga už kitų svetainių privatumo praktikas ar turinį.

Informavimas apie pakeitimus

Šias Privatumo nuostatas retkarčiais galime atnaujinti, kad atspindėtume mūsų duomenų valdymo praktikos pokyčius. Peržiūrėtos Privatumo nuostatos bus paskelbtos čia, nurodžius atnaujintą peržiūros datą. Raginame jus periodiškai patikrinti, ar yra kokių nors pakeitimų ar naujinimų. Jeigu Privatumo nuostatas pakeisime iš esmės, 30-čiai dienų įdėsime pastabą šio puslapio viršuje. Jums toliau naudojantis mūsų svetainėmis po to, kai tokie peržiūrėjimai įsigalios, laikysime, kad jūs perskaitėte ir supratote keitimus.

Klausimai apie privatumą ir prieiga

Jei turite klausimų apie šias Privatumo nuostatas arba apie tai, kaip IBM tvarko jūsų informaciją, galite susisiekti su mumis naudodami šią formą.

Taip pat galite susisiekti su mumis adresu:

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
U.S.A.

Tam tikrais atvejais savo asmeninę informaciją galite peržiūrėti, redaguoti ar panaikinti internete. Jei jūsų informacija internete neprieinama, o jūs norite gauti tam tikros informacijos, kurią pateikėte IBM, kopiją, arba jei sužinote, kad informacija yra neteisinga ir norite, kad mes ją pataisytume, susisiekite su mumis. Daugiau informacijos apie savo teises galima rasti čia.

Jei nebenorite iš IBM gauti rinkodaros el. laiškų, atnaujinkite savo nuostatas čia. Norėdami atsisakyti prenumeratų, laikykitės prenumeratos atsisakymo instrukcijų, pateiktų kiekvieno el. laiško apačioje.