IBM Privatumo nuostatos

Šios Privatumo nuostatos įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 1 d.

Ankstesnę šių Nuostatų versiją galima pasiekti čia

IBM pripažįsta jūsų asmeninės informacijos apsaugos svarbą ir yra įsipareigojusi ją tvarkyti atsakingai ir laikydamasi atitinkamų duomenų apsaugos įstatymų visose šalyse, kuriose IBM vykdo veiklą. 

Šiose Privatumo nuostatose aprašomos IBM bendrosios privatumo praktikos, taikomos mūsų renkamai, naudojamai ir bendrinamai asmeninei informacijai apie mūsų klientus, verslo partnerius, tiekėjų ir kitas organizacijas, su kuriomis IBM turi arba ketina turėti verslo ryšių, taip pat jiems dirbančius asmenis. Šios Privatumo nuostatos netaikomos tai atvejais, kai IBM tvarko asmens informaciją klientų vardu jų naudai ir jiems kontroliuojant (kaip „tvarkytojas“), pvz., kaip „Cloud Services“ arba taikomosiose programose („programos“). Tai gali būti taikoma informacijos, susijusios su įgaliotaisiais tokių paslaugų vartotojais, rinkimui, kai IBM tvarko šią informaciją savo interesais (kaip „tvarkytojas“).

Šios Privatumo nuostatos yra papildytos IBM privatumo internete nuostatomis, kuriose pateikiama daugiau informacijos, aktualios interneto kontekste, įskaitant įdarbinimą. Galime pateikti papildomos arba konkretesnės informacijos apie asmeninės informacijos rinkimą ar naudojimą svetainėse arba siejant su konkrečiu produktu ar paslauga. 

Kodėl ir kaip renkama asmeninė informacija 

Jūsų, kaip privataus asmens, asmeninę informaciją renkame įvairiais tikslais, pavyzdžiui:

 • Svetainių ar kitų internetinių paslaugų prieiga ir naudojimas (įskaitant „programas“)
  Kai apsilankysite vienoje iš mūsų svetainių (kai nuorodos į internetines paslaugas apima darbalaukio, mobiliąsias programas arba „programas“) ar pasinaudosite internetine paslauga, surinksime informaciją, kurios reikia prieigai suteikti, svetainės veikimui užtikrinti ir tam, kad galėtume laikytis saugos ir teisinių reikalavimų, susijusių su svetainės veikimu, pvz., slaptažodžiai, IP adresas ir naršyklės parametrai. Be to, rinksime informaciją apie jūsų veiklą apsilankymo metu, kad galėtume pagal jūsų poreikius pritaikyti svetainę, pvz., įrašytume jūsų nuostatas ir parametrus, ir surinkti statistinius duomenis, kurie padės pagerinti ir toliau kurti svetaines, produktus ir paslaugas.

 • Atsakymas į jūsų užklausą dėl informacijos, užsakymo ar palaikymo
  Kai susisiekiate su mumis (internetu arba neprisijungus prie interneto) norėdami gauti informacijos, užsakyti produktą ar paslaugą, gauti palaikymą arba dalyvauti forume ar kitoje socialinio bendravimo priemonėje, mes renkame informaciją, būtiną informacijos užklausai patenkinti, prieigai prie produkto ar paslaugos, palaikymui suteikti ir norint su jumis susisiekti. Pavyzdžiui, renkame informaciją apie jūsų vardą ir pavardę ir kontaktinę informaciją, duomenis apie jūsų užklausą, jūsų sutartį su mumis, jūsų užsakymo vykdymą, pristatymą ir sąskaitų išrašymą, taip pat galime įtraukti klientų pasitenkinimo apklausos informaciją. Šią informaciją saugome administraciniais, savo teisių gynimo ir ryšio su jumis palaikymo tikslais.

  Registruodamiesi pateikti užklausą jūs nurodote savo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją, todėl tokia registracija gali padėti identifikuoti jus, kai lankotės mūsų svetainėse. Norėdami užsisakyti daugelį paslaugų ir produktų, būsite paprašyti užsiregistruoti „IBMid“. Registracija taip pat gali suteikti galimybę jums tinkinti ir kontroliuoti savo privatumo parametrus. 

 • „IBM Cloud“ paslaugų naudojimas 
  Renkame informaciją apie jūsų „IBM Cloud“ paslaugų naudojimą, kad įgalintume produkto funkcijų veikimą, pagerintume vartotojo patirtį, prisitaikytume mūsų bendradarbiavimą su jumis pagal jūsų poreikius, informuotume klientus apie bendrą paslaugų naudojimą, teiktume palaikymą ir patobulintume bei kurtume produktus ir paslaugas. Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų naudojamas technologijas, renkamą asmeninę informaciją, taip pat kaip kontroliuoti ar blokuoti sekimą arba naikinti slapukus, peržiūrėkite IBM Privatumo internete nuostatas

 • Susisiekimas su mūsų klientų, potencialių klientų, partnerių ir tiekėjų darbuotojais 
  Palaikant ryšius su mūsų klientais ar potencialiais klientais, partneriais ir tiekėjais, jie taip pat pateikia verslo kontaktinę informaciją (pvz., pavadinimą, įmonės kontaktinę informaciją, savo darbuotojų, subrangovų, konsultantų ir įgaliotųjų vartotojų užimamas pareigas) sutarčių valdymo, įvykdymo, produktų ir paslaugų pristatymo, palaikymo teikimo, sąskaitų išrašymo ir paslaugų arba ryšių valdymo tikslais. 

 • Lankytojo informacija 
  Registruojame mūsų patalpose ir vietose apsilankančius asmenis (vardas ir pavardė, tapatybės ir įmonės kontaktinė informacija) ir naudojame stebėjimo kameras siekdami užtikrinti asmenų ir jų daiktų saugumą, taip pat ir reguliavimo tikslais. 

 • Rinkodara 
  Dauguma informacijos, kurią mes rankame apie jus, gaunama tiesiogiai bendraujant su jumis. Kai užsiregistruojate dalyvauti renginyje, galime rinkti informaciją (internetu arba ne), susijusią su renginių organizavimu, o renginio metu – informaciją apie dalyvavimą sesijose ir apklausos rezultatus. Surinktą asmeninę informaciją sujungiame ir sukuriame agreguotąją analizę ir verslo įžvalgas, skirtas mūsų verslo ir rinkodaros tikslams. Informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas galite pasirinkti gauti el. paštu, telefonu ar įprastu paštu. Jums lankantis mūsų svetainėse arba naudojant paslaugas, galime pateikti jūsų poreikiams pritaikytos informacijos. Galite bet kada atsisakyti gauti pritaikytą informaciją iš IBM, nustatydami rinkodaros informacijos nuostatas čia. Norėdami atsisakyti prenumeratų, laikykitės prenumeratos atsisakymo instrukcijų, pateiktų kiekvieno el. laiško apačioje. Daugiau informacijos galite rasti IBM Privatumo internete nuostatose.

  Nurodydami, kad jūsų asmeninę informaciją naudojame tiek, kiek ji susijusi su užklausa, užsakymu, operacija ar sutartimi (arba visa tai rengiant), arba norėdami suteikti prašomas paslaugas (pvz., žiniatinklio), tai darome, nes tai yra būtina norint įvykdyti susitarimo su jumis sąlygas. 

  Nurodydami, kad naudojame jūsų asmens informaciją rinkodaros, produktų ar paslaugų tobulinimo ar kūrimo tikslais, dėl saugos priežasčių arba vykdydami reguliuojamuosius su sutartimi ar užklausa nesusijusius reikalavimus, tai darome remdamiesi mūsų arba trečiųjų šalių teisėtais interesais arba jums leidus. Renkant ir naudojant jūsų asmeninę informaciją, kuriai taikomi ES privatumo įstatymai, tai gali paveikti jūsų teises

Dalijimasis asmenine informacija 

Kadangi IBM yra pasaulinė organizacija, siūlanti platų produktų ir paslaugų asortimentą, kurios verslo procesai, valdymo struktūros ir techninės sistemos veikia įvairiose šalyse, IBM taiko visuotines politikas ir standartus bei procedūras, kurios užtikrina nuoseklią asmeninės informacijos apsaugą. Kadangi esame pasaulinė įmonė, galime dalytis jūsų informacija su filialais visame pasaulyje ir perduoti ją į tas pasaulio šalis, kuriose vykdome veiklą, laikydamiesi šių Privatumo nuostatų. 

IBM valdomuose filialuose prieigą suteikiame tik prie būtinos žinoti asmeninės informacijos, kurios reikia tais tikslais, dėl kurių suteikiama prieiga. Kai kuriais atvejais IBM naudojasi įvairiose šalyse esančių tiekėjų paslaugomis, kad jie surinktų, naudotų, analizuotų ir kitaip tvarkytų asmeninę informaciją IBM vardu. 

Kai galima arba jums suteikus leidimą, jūsų asmenine informacija IBM taip pat gali dalytis su pasirinktais partneriais, padedančiais aprūpinti jus arba jūsų įmonę produktais ar paslaugomis arba įvykdyti jūsų užklausas. Rinkdamiesi tiekėjus ir partnerius, atsižvelgiame į jų duomenų tvarkymo procesus. 

IBM nusprendus parduoti, įsigyti, sujungti ar kitaip reorganizuoti įmones kai kuriose šalyse, tokios operacijos metu potencialiems ar faktiniams klientams gali būti atskleista asmeninė informacija arba tokia informacija gali būti gauta iš pardavėjų. Atliekant tokias operacijas, IBM įprasta praktika reikalauja tinkamos asmeninės informacijos apsaugos. 

Turėkite omenyje, kad tam tikrais atvejais asmeninė informacija gali būti atskleidžiama valdžios institucijoms atliekant teisminį nagrinėjimą, įgyvendinant teismo nurodymus ar kitą teisinį procesą. Mes galime dalytis jūsų asmenine informacija, siekdami apsaugoti IBM, mūsų verslo partnerių, tiekėjų ar klientų bei kitų šalių teises ar nuosavybę, esant pakankamam pagrindui manyti, jog šios teisės ar nuosavybė buvo ar gali būti paveiktos. 

Tarptautiniai perdavimai 

Tarptautinėje erdvėje IBM atlieka daug asmeninės informacijos perdavimų tarp skirtingų filialų, taip pat trečiosioms šalims tose valstybėse, kuriose mes vykdome veiklą. Kai kuriose šalyse galioja asmeninės informacijos perdavimo apribojimai, dėl kurių IBM imasi įvairių priemonių, įskaitant:

 • Jei reikia, IBM įdiegia ES Komisijos patvirtintas standartines sutartines sąlygas ar panašias sutartines sąlygas kitose jurisdikcijose. Tai apima perdavimus tiekėjams ar kitoms trečiosioms šalims. ES standartinių sutartinių sąlygų kopiją galite rasti apsilankę čia.
 • IBM laikosi APEC tarptautinių privatumo taisyklių (CBPR) sistemos reikalavimų.

Nors ES–JAV Privatumo apsaugos programa ir Šveicarijos–JAV Privatumo apsaugos programa nebenaudojamos ir netaikoma perduodant asmeninę informaciją, IBM ir toliau laikosi visų ES–JAV Privatumo apsaugos programos ir Šveicarijos–JAV Privatumo apsaugos programos įsipareigojimų. Daugiau informacijos galima rasti čia: IBM Privatumo apsaugos privatumo politika ir JAV komercijos departamentas.

Informacijos saugumas ir tikslumas 

Mes siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją ir išlaikyti jos tikslumą. IBM taiko tinkamas fizines, administracines ir technines apsaugos priemones, padedančias apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, panaudojimo ir atskleidimo. Pavyzdžiui, siųsdami internetu mes užšifruojame tam tikrą jautrią asmeninę informaciją, pvz., kredito kortelės informaciją. Be to, mes reikalaujame savo tiekėjų apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, panaudojimo ir atskleidimo. 

Saugojimo laikotarpis 

Nesaugosime asmeninės informacijos ilgiau nei to reikia informacijos tvarkymo tikslams pasiekti, įskaitant tvarkymo saugumo užtikrinimą pagal teisinius ir reglamento įsipareigojimus (pvz., audito, apskaitos ir įstatymines saugojimo sąlygas), ginčų sprendimą, o įstaigos atveju – teisinių ieškinių vykdymą ar gynybą šalyse, kuriose vykdome veiklą. 

Aplinkybės gali skirtis atsižvelgiant į kontekstą ir paslaugas, todėl Privatumo internete nuostatose arba tam tikrame pranešime pateikta informacija gali išsamiau nusakyti taikomas saugojimo sąlygas.

 

Kaip susisiekti su mumis 

Jei turite klausimų dėl šių Privatumo nuostatų, susisiekite su mumis naudodami šią formą. Jūsų pranešimas bus persiųstas atitinkamam IBM duomenų apsaugos komandos nariui, pvz., duomenų apsaugos pareigūnams ar jų komandų nariams.

Kur tai yra aktualu, jūsų asmeninės informacijos valdytojas yra „International Business Machines Corporation“ („IBM Corp.“),kurios buveinė yra 1 North Castle Drive, Armonk, New York, United States, nebent nurodyta kitaip. Kai „IBM Corp.“ ar jos valdomas filialas pagal duomenų apsaugos įstatymą turi paskirti teisinį atstovą EEE arba JK, tokiais atvejais atstovas EEE bus „IBM International Group B.V.“, adresas: Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Nyderlandai; atstovas JK bus „IBM United Kingdom Limited“, adresas: PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, Jungtinė Karalystė.

„IBM Corp.“ nėra duomenų valdytojas tokiais atvejais: 

 • Asmeninė informacija yra tvarkoma remiantis sutartiniais santykiais arba sudarant sutartį su konkrečiu IBM filialu. Tokiu atveju asmeninės informacijos valdytojas yra su IBM sutartį sudariusi įmonė, kuri yra juridinis asmuo, su kuriuo jūs ar jūsų darbdavys sudarė arba sudarys sutartį. 

 • Asmeninė informacija, renkama IBM filialo fizinėje vietoje. Tokiu atveju tas filialas tampa asmeninės informacijos valdytoju.

Jūsų teisės

Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti susipažinti, atnaujinti arba pataisyti savo asmeninę informaciją. Taip pat turite teisę atsisakyti tiesioginės rinkodaros. Prašymų procesą galite pasiekti čia.

Galite naudotis papildomomis teisėmis pagal vietinius įstatymus, taikomus duomenų tvarkymui. Daugiau informacijos galima rasti apsilankius čia

Teisė pateikti skundą 

Jei manote, kad asmeninės informacijos tvarkymas neatitinka taikomų duomenų apsaugos įstatymų, galite pateikti skundą: 

 • Tiesiogiai IBM naudodami šią formą.
 • Pateikti ją kompetentingai duomenų apsaugos institucijai. Europos Sąjungos duomenų apsaugos institucijų pavadinimus ir kontaktinę informaciją rasite apsilankę čia.

Privatumo nuostatų keitimai 

Šias Privatumo nuostatas retkarčiais galime atnaujinti, kad atspindėtume mūsų duomenų valdymo praktikos pokyčius. Peržiūrėtos Privatumo nuostatos bus paskelbtos čia, nurodžius atnaujintą peržiūros datą. Raginame jus periodiškai patikrinti, ar yra kokių nors pakeitimų ar naujinimų. Jeigu Privatumo nuostatas pakeisime iš esmės, 30 dienų įdėsime pastabą šio puslapio viršuje. Jums toliau naudojantis mūsų svetainėmis po to, kai tokie peržiūrėjimai įsigalios, laikysime, kad jūs perskaitėte ir supratote keitimus

 

Kitos privatumo nuostatos ir politikos