IBM Eesti ajalugu

IBM alustas Eestis tegevust 1992. aastal. Alustati Soome filiaalina – IBM Finland moodustas Baltikumi osakonna ja kõigis kolmes Balti riigis loodi oma esindused. IBM Eesti Esinduses töötas esialgu 5 töötajat – 2 eestlast ja 3 Soome kodanikku, kes töötasid Eestis lepinguliselt 1 aasta. Eesti Esinduse esimene juhataja oli Jouko Mustonen, esimene eestlane IBM Eesti kontorit juhtimas oli Ants Urvak.
1998. aastast alates tegutseme eraldi firmana IBM Eesti. 1998-2009 oli IBM Eesti tegevjuhiks Valdo Randpere.

Eesti moodustab koos Läti ja Leeduga IBM’ga Baltikumi organisatsiooni, mis omakorda kuulub IBM Soome alla. Soome kaudu kuulume Põhjamaade regiooni, mis on osa IBM EMEA’st (Europe, Middle East, Africa). IBM EMEA peakorter asub Pariisis. Kogu korporatsiooni peakontor on New York’s.

IBM Eesti põhilisteks tegevusaladeks on riistvara ja tarkvara müümine läbi edasimüüjate võrgu ning infotehnoloogiliste teenuste ja lahenduste pakkumine. IT teenuste alla mahutab IBM nii organisatsiooni äriprotsesside kaardistamise ja analüüsi kui võrgulahenduste projekteerimise, nii IT outsource’ingu kui kliendisüsteemide monitooringu, aga ka palju muud.

Eestis töötab müügi- ja marketingi- ning hooldusosakond ja lisaks monitooringukeskus - Tallinn Control Center. Monitooringukeskuses monitooritakse Põhjamaade klientide tuhandeid servereid. Keskus laieneb pidevalt. Iga kuu lisandub uusi kliente ja servereid.

Partnerlussuhted

Esimene äripartner Eestis oli Riigiarvutuskeskus. Tänaseks on partnerite ring kõvasti kasvanud. IBMil on erinevate partnerlepingutega Eestis seotud rohkem kui 25 firmat. Partnerlussuhetest saate rohkem informatsiooni leheküljelt www.ibm.com/ee/partners/ või meie Partnerlussuhete vastutaja Triin Hommuku käest.

Sotsiaalsed programmid

IBM on Eestis tuntud ka aktiivse spordi toetajana ja heategevuse vallas tegutsejana. Eestis oleme toetanud erinevaid tenniseturniire - IBM Open 2000, Sampo Open 2002 ja Sampo Open 2003. IBM Eesti on toetanud ka Eesti noortennisiste – Kaia Kanepit, Triin Ellerit, Anet Kaasikut ja Jaak Põldmad.

Lisaks spordimaailma toetamisele on IBM tegev ka heategevuse vallas. IBM on välja töötanud ja viib ellu mitmeid sotsiaalseid programme, mille haare ulatub ka Eestisse.

Üheks selliseks on kasutatud arvutite kinkimine erinevatele haridus- ja sotsiaalasutustele. Selle programmi läbi on viimase 4 aasta jooksul Eestis kasutust leidnud rohkem ligi 400 süle- ja lauaarvutit.

Samuti on Eestisse jõudnud alla 10-aastastele lastele suunatud programm KidSmart EarlyLearning (US). KidSmart programmi raames on 18 Eesti kooli saanud endale spetsiaalsed arvutikioskid, milles sisalduv tarkvara aitab lastel õppida nii inglise keelt kui arendab nende arvuti kasutamise oskust ja loovust.

2003. aasta alguses jõudis Eestisse ka AHHAA Keskuses (link resides outside of ibm.com). Kiosk on ühendatud erinevate teaduskeskustega üle maailma ning selle läbi on võimalik teostada mitmeid teaduslikke eksperimente ning olla kursis kõikvõimalike teadusuudistega.