Saznajte kako IBM prilagođava svoju interakciju s vama

IBM prilagođava svoju interakciju s vama

IBM tijekom poslovnih aktivnosti, kao i većina tvrtki, redovito prikuplja ili prima informacije o poslovnim kontaktima od pojedinaca. Informacije o poslovnim kontaktima obično su informacije koje možete pronaći na posjetnici. IBM koristi te informacije o poslovnim kontaktima za opravdane poslovne potrebe -- na primjer da bi vas kontaktirao ili komunicirao s vama, za ispunjavanje zahtjeva, pružanje podrške za IBM-ove proizvode ili usluge, izdavanje računa kupcima, oglašavanje i prodaju IBM-ovih proizvoda i usluga i personalizaciju interakcija s IBM-om.

IBM može dobiti informacije o poslovnim kontaktima od trećih strana, na primjer dobavljača. Kada je to moguće, tražimo od trećih strana potvrdu da su informacije dobivene na korektan način i da treća strana ima ovlaštenje da nam dostavi te informacije za našu namijenjenu upotrebu.

IBM može nadopuniti svoje informacije o poslovnim kontaktima drugim osobnim informacijama relevantnim za poslovanje koje dobijemo izravno od vas, vaše organizacije ili koje ste omogućili kao javno dostupne. Primjeri takvih osobnih informacija relevantnih za poslovanje uključuju blogove povezane s poslovanjem, publikacije relevantne za poslovanje, zaposlenja i primljene certifikate. Ove informacije koristimo za prilagodbu interakcije s vama.

IBM je globalna organizacija s poslovnim procesima, strukturama upravljanja i tehničkim sustavima koji prelaze državne granice. S obzirom na to, možemo dijeliti ove informacije o poslovnim kontaktima i osobne informacije relevantne za poslovanje unutar IBM-a i prenijeti ih u druge zemlje u svijetu u kojima poslujemo, vezano uz načine upotrebe navedene iznad (to uključuje prijenos u zemlje u kojima propisi o zaštiti podataka nisu tako strogi kao u vašoj zemlji). Kada IBM koristi vaše osobne informacije, zaštitit ćemo ih u skladu s IBM-ovim politikama.

Ako imate pitanja o ovoj izjavi, ako želite vidjeti kopiju vaših osobnih informacija relevantnih za poslovanje koje zadržavamo ili ako primijetite da informacije nisu točne i želite da ih ispravimo, kontaktirajte nas.