IBM-ova Izjava o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti se primjenjuje od 1. prosinca 2020.

Prethodna verzija ove Izjave dostupna je ovdje.

U IBM-u smo svjesni važnosti zaštite vaših osobnih podataka i obvezujemo se da ćemo ih obrađivati odgovorno i sukladno mjerodavnim propisima o zaštiti podataka u svim državama u kojima IBM posluje.

Ova Izjava o privatnosti opisuje IBM-ove opće postupke zaštite privatnosti koji se primjenjuju na osobne podatke koje prikupljamo, koristimo i dijelimo o našim korisnicima, poslovnim partnerima, dobavljačima i drugim organizacijama s kojima IBM ima ili namjerava uspostaviti poslovni odnos kao i s pojedincima koji rade za njih. Ova Izjava o privatnosti se ne primjenjuje u slučajevima kad IBM obrađuje osobne podatke u ime korisnika za njegove potrebe i pod njegovom kontrolom (kao "izvršitelj obrade"), kao u Cloud uslugama ili aplikacijama ("aplikacije"). Može se odnositi na prikupljanje informacija vezanih uz ovlaštene korisnike takvih usluga u mjeri u kojoj IBM obrađuje takve informacija za svoje vlastite interese (kao "voditelj obrade").

Ovu Izjavu o privatnosti dopunjuje IBM-ova Izjava o online privatnosti, koja nudi više informacija o online kontekstu, uključujući postupak zapošljavanja. Dodatne ili preciznije informacije o prikupljanju ili korištenju osobnih podataka mogu se nalaziti na web stranicama ili vezano uz određeni proizvod ili uslugu.

Zašto i kako prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke

Možemo prikupljati vaše osobne podatke kao pojedinca za različite namjene, na primjer:

 • Pristup i upotreba web stranica ili druge online usluge (uključujući "aplikacije")
  Kad dolazite na jednu od naših web stranica ili koristite online uslugu (gdje upućivanje na online usluge uključuje desktop ili mobilne aplikacije ili "aplikacije"), zabilježit ćemo informacije koje su potrebne da vam omogućimo pristup, rad web stranica te da postupamo u skladu sa sigurnosnim i zakonskim obvezama vezanima za rad naših stranica, kao što su lozinke, IP adrese i postavke preglednika. Također prikupljamo i informacije o vašim aktivnostima tijekom posjeta web stranici da bismo personalizirali sadržaj, na primjer zabilježit ćemo vaše sklonosti i postavke i prikupiti statistiku koja će nam pomoći u daljnjem poboljšanju i razvoju web stranica, proizvoda i usluga.
 • Odgovaranje na vaš zahtjev za dostavu informacija, narudžbu ili podršku
  Kad nas kontaktirate (putem mreže ili izvan mreže) radi informacija ili naručivanja proizvoda ili usluge, za pružanje podrške, sudjelovanje u forumima ili nekom drugom alatu društvenog računalstva, prikupljamo informacije potrebne za ispunjavanje vašeg zahtjeva, dodjelu pristupa proizvodu ili usluzi, pružanje podrške i da vas možemo kontaktirati. Na primjer, prikupljamo vaše ime i kontakt informacije, detalje zahtjeva i ugovora koji ste sklopili s nama, podatke o ispunjenju, dostavi i izdavanju računa za narudžbu, a možemo uključiti i anketu o zadovoljstvu korisnika. Takve informacije zadržavamo za administrativne svrhe, obranu naših prava i vezano uz naš odnos s vama.

  Kad navedete svoje ime i kontakt informacije radi registriranja vezano za takav zahtjev, registracija se može upotrijebiti za vašu identifikaciju prilikom posjeta našim web stranicama. Za naručivanje većine usluga i proizvoda zahtijevamo da imate registrirani IBMid. Registracija vam također može omogućiti da prilagodite i kontrolirate svoje postavke privatnosti. 
 • Vaša upotreba IBM Cloud usluga
  Prikupljamo informacije o vašem korištenju IBM Cloud usluga kako bi omogućili rad funkcija proizvoda, poboljšali korisničko iskustvo, prilagodili međusobnu interakciju, obavijestili naše korisnike o cjelokupnoj upotrebi usluga, pružili podršku te poboljšali i dalje razvijali naše proizvode i usluge. Detalje o tehnologijama koje koristimo za prikupljanje osobnih podataka i kako kontrolirati ili blokirati praćenje te izbrisati kolačiće, molimo pogledajte u IBM-ovoj Izjavi o online privatnosti.
 • Kontaktiranje zaposlenika naših korisnika, potencijalnih korisnika, partnera i dobavljača 
  U našim odnosima s korisnicima, potencijalnim korisnicima, partnerima i dobavljačima, dobivamo njihove poslovne kontakt informacije (na primjer, ime, detalje poslovnog kontakta, podatke o radnom mjestu ili funkciji zaposlenika, ugovarača, savjetnika i ovlaštenih korisnika), a namijenjene su upravljanju ugovorima, ispunjavanju narudžbi, dostavi proizvoda i usluga, pružanju podrške te izdavanju računa i upravljanju uslugama ili odnosima. 
 • Informacije o posjetiteljima
  Registriramo pojedince koji posjećuju naše stranice i lokacije (ime, identifikacijski podaci i informacije poslovnog kontakta) i koristimo video nadzor za osiguranje i sigurnost osoba i imovine kao i za regulatorne svrhe. 
 • Marketing
  Većina informacija koje prikupljamo o vama dolaze iz naših izravnih međusobnih komunikacija. Kad se registrirate za neki događaj, prikupit ćemo informacije (online ili offline) koje se odnose na organizaciju događaja, a tijekom događaja, možemo prikupiti informacije o sudjelovanju u sesijama i rezultate anketa. Prikupljene osobne podatke povezujemo radi razvoja skupne analize i poslovne inteligencije, koje zatim koristimo u poslovanju i marketingu. Možete izabrati želite li primati informacije o našim proizvodima i uslugama putem e-pošte, telefona ili pošte. Prilikom posjećivanja naših web stranica ili korištenja naših usluga, možemo pružiti personalizirane informacije. Uvijek možete isključiti primanje personaliziranih komunikacija od IBM-a tako da postavite svoje korisničke postavke za marketinške komunikacije ovdje. Za poništenje pretplate molimo slijedite upute koje se nalaze na dnu svake e-poruke. Više informacija možete pronaći u IBM-ovoj Izjavi o online privatnosti

Tamo gdje navedemo da koristimo vaše osobne podatke vezano za zahtjev, narudžbu, transakciju, ugovor (ili pripremu istog) ili za pružanje usluga koje ste zatražili (na primjer web stranice), to činimo jer je to potrebno da bismo ispunili odredbe ugovora sklopljenog s vama.

Tamo gdje navedemo da koristimo vaše osobne podatke vezano za marketing, poboljšanje ili razvoj naših proizvoda ili usluga, iz razloga sigurnosti, osiguranja ili radi regulatornih zahtjeva koji nisu vezani za ugovor s vama ili za vaš zahtjev, to činimo na temelju naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane ili na temelju vašeg pristanka. Kad prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke sukladno zakonodavstvu Europske unije o privatnosti, to može utjecati na Vaša prava.

Dijeljenje osobnih podataka

Kao globalna organizacija koja nudi široku lepezu proizvoda i usluga, s poslovnim procesima, strukturama upravljanja i tehničkim sustavima koji prelaze državne granice, IBM je implementirao globalne politike, koje sadrže standarde i postupke za dosljednu zaštitu osobnih podataka. Budući da smo globalno trgovačko društvo, mi možemo dijeliti informacije o vama s našim podružnicama i povezanim društvima diljem svijeta i prenositi ih u države u kojima poslujemo u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

Podružnicama i povezanim društvima pod upravom IBM-a dozvoljen je pristup osobnim podacima samo po osnovi 'trebaju znati' kad su takvi podaci neophodni za svrhu radi koje je odobren takav pristup. U nekim slučajevima, IBM koristi dobavljače s poslovnim nastanom u različitim državama za prikupljanje, korištenje, analizu i druge obrade podataka u njegovo ime.

Tamo gdje je prikladno, IBM može, uz vaš pristanak, podijeliti osobne podatke s izabranim partnerima koji pomažu da bismo pružilivama ili društvu za koje radite proizvode i usluge ili ispunili vaše zahtjeve. Prilikom odabira naših dobavljača i partnera, uzimamo u obzir njihove procese postupanja s podacima.

Ako IBM odluči prodati, kupiti, udružiti se ili na drugi način reorganizirati poslovanje u nekim državama, takva transakcija može uključivati otkrivanje osobnih podataka mogućim ili stvarnim kupcima ili primanje takvih podataka od prodavatelja. IBM-ova je praksa da u takvim vrstama transakcija zahtijeva odgovarajuću zaštitu osobnih podataka.

Molimo imajte na umu da u određenim situacijama osobni podaci mogu biti podložni otkrivanju javnim tijelima u sklopu sudskih postupaka, sudskog naloga ili pravnog postupka. Vaše podatke možemo također podijeliti i zbog zaštite prava ili imovine IBM-a, naših poslovnih partnera, dobavljača, korisnika ili drugih kad imamo razumne razloge zbog kojih mislimo da takva prava ili imovinska prava/vlasništvo jesu ili bi mogli biti ugroženi.

Međunarodni prijenosi podataka

Poslovanje IBM-a na međunarodnoj razini uključuje veliki broj prijenosa osobnih podataka između različitih podružnica i povezanih društava kao i prema trećim stranama koje se nalaze u državama u kojima posluje IBM. Neke države su implementirale ograničenja prijenosa osobnih podataka, vezano za što IBM poduzima različite mjere, uključujući:

 • Tamo gdje je to potrebno, IBM implementira Standardne ugovorne klauzule odobrene od Europske komisije ili slične ugovorne klauzule u drugim pravnim nadležnostima. To uključuje prijenose dobavljačima ili drugim trećim stranama. Možete zatražiti kopiju Standardnih ugovornih klauzula Europske unije ovdje.
 • IBM poštuje sistem APEC-ovih pravila privatnosti za prekogranične prijenose(CBPR).

Iako se EU-SAD i Švicarska-SAD štitovi privatnosti (Privacy Shield Framework) više ne mogu koristiti niti se na njih više ne može oslanjati za prijenos osobnih podataka, IBM se nastavlja pridržavati svih obveza iz EU-SAD i Švicarska-SAD štitova privatnosti. Više informacija možete pronaći ovdje: Politika privatnosti IBM-ovog Štita privatnosti i Ministarstvo trgovine SAD-a.

Sigurnost i točnost informacija

Naša namjera je štititi vaše osobne podatke i održavati njihovu točnost. IBM primjenjuje razumne fizičke, administrativne i tehničke mjere zaštite koje nam pomažu zaštititi vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, korištenja i objavljivanja. Na primjer, određene osjetljive osobne podatke, kao što su podaci kreditnih kartica, šifriramo prilikom prijenosa preko Interneta. Mi također zahtijevamo da naši dobavljači štite takve informacije od neovlaštenog pristupa, korištenja i objavljivanja.

Period zadržavanja

Osobne podatke nećemo zadržavati dulje nego je potrebno da bi se ispunila svrha radi koje se obrađuju, uključujući da sigurnost naše obrade bude sukladna pravnim i regulatornim obvezama (npr. razdoblja zadržavanja za potrebe revizije, knjigovodstva i zakonski propisanog vremena zadržavanja), rješavanja sporova te radi podnošenja, ostvarivanja ili obrane pravnih potraživanja u državama u kojima poslujemo.

Budući da se okolnosti mogu razlikovati ovisno o kontekstu i uslugama, informacije navedene u Izjavi o online privatnosti ili u posebnim napomenama mogu pružiti detaljnije informacije o primjenjivim razdobljima zadržavanja podataka.

 

Kako nas možete kontaktirati

Ako imate pitanje vezano uz ovu Izjavu o privatnosti, molimo kontaktirajte nas putem ovog obrasca. Vaša poruka bit će proslijeđena odgovarajućem članu IBM-ovog tima za privatnost podataka, na primjer službenicima za zaštitu podataka ili članovima njihovih timova.

Tamo gdje je to primjenjivo, voditelj obrade vaših osobnih podataka je International Business Machines Corporation (IBM Corp.), 1 North Castle Drive, Armonk, New York, United States, osim ako nije navedeno drugačije. Tamo gdje IBM Corp. ili podružnica odnosno povezano društvo pod njegovom upravom mora imenovati pravnog zastupnika u EEA ili u UK, zastupnik za EEA je IBM International Group B.V., Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Nizozemska, a zastupnik za UK je IBM United Kingdom Limited, PO Box 41, North Harbour, Portsmouth, Hampshire, PO6 3AU, Ujedinjeno Kraljevstvo.

IBM Corp. nije voditelj obrade u sljedećim slučajevima:

 • Obrada osobnih podataka vezanih za ugovorni odnos ili prilikom sklapanja ugovornog odnosa s određenom IBM-ovom podružnicom odnosno IBM-ovim povezanim društvom. U tom slučaju voditelj obrade osobnih podataka je IBM-ovo društvo koje sklapa ugovor i koje predstavlja pravnu osobu s kojom ste ili ćete vi ili vaš poslodavac sklopiti ugovor.
 • Osobni podaci prikupljeni na fizičkom mjestu ili lokaciji IBM-ove podružnice odnosno povezanog društva. U ovom slučaju podružnica odnosno povezano društvo je voditelj obrade osobnih podataka.

Vaša prava

Možete zatražiti pristup, ažuriranje ili ispravak, a u nekim okolnostima brisanje svojih osobnih podataka. Imate također pravo odbiti izravni marketing. Svoj zahtjev možete uputiti ovdje.

Možete imati dodatna prava na temelju lokalnih zakona koji se primjenjuju na obradu podataka. Više informacija možete pronaći ovdje.

Pravo podnošenja pritužbe 

Ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, možete podnijeti pritužbu:

 • izravno IBM-u putem ovog obrasca.
 • nadležnom tijelu za zaštitu podataka. Naziv i kontakt podatke tijela za zaštitu podataka u Europskoj uniji možete pronaći ovdje.

Izmjene naših Izjava o privatnosti

Mi možemo povremeno ažurirati ovu Izjavu o privatnosti kako bismo odrazili promjene u našim postupcima upravljanja podacima. Izmijenjena Izjava o privatnosti bit će postavljena ovdje s ažuriranim datumom izmjene. Preporučujemo da povremeno provjerite ima li bilo kakvih promjena ili ažuriranja. Ako bitno izmijenimo našu Izjavu o privatnosti, postavit ćemo obavijest na vrh ove stranice u trajanju od 30 dana. Nastavkom korištenja naših web stranica nakon stupanja na snagu takve izmjene smatramo da ste pročitali i razumjeli promjene.

 

Ostale izjave i politike o privatnosti