Teave selle kohta, kuidas IBM kohandab oma suhtlusmeetodeid teiega

IBM kohandab oma suhtlusmeetodeid teiega

Nii nagu enamik ettevõtteid, kogub või saab IBM äritegevuse käigus üksikisikutelt regulaarselt ärialast kontaktteavet. Ärialane kontaktteave on tavaliselt teave, mida võib leida visiitkaardilt. IBM kasutab sellist ärialast kontaktteavet seaduslikel ärialastel eesmärkidel, näiteks teiega ühenduse võtmiseks või suhtlemiseks, taotluste täitmiseks, IBM-i toodete või teenuste toetamiseks, klientidega arveldamiseks, IBM-i toodete ja teenuste turundamiseks ja müümiseks ning IBM-i kasutusvõimaluste isikupärastamiseks.

IBM võib hankida ärialast kontaktteavet ka kolmandatelt osapooltelt, näiteks loendite tarnijatelt. Võimaluse korral palume kolmandal osapoolel kinnitada, et ta on hankinud teabe nõuetekohasel viisil ja tal on luba anda see meile meie poolt soovitud viisil kasutamiseks.

IBM võib meie käsutuses olevat ärialast kontaktteavet täiendada muude ärialaste isikuandmetega, mida oleme saanud otse teilt või teie organisatsioonilt või mille olete teinud avalikult kättesaadavaks. Sellised ärialased isikuandmed on näiteks ärialased ajaveebid, ärialased väljaanded, ametiülesanded ja saadud tunnistused. Kasutame seda teavet selleks, et oma suhtlusmeetodeid teiega paremini kohandada.

IBM on ülemaailmne ettevõte, mille äritegevus, juhtimisstruktuurid ja tehnilised süsteemid on piiriülesed. Seetõttu võib juhtuda, et jagame ärialast kontaktteavet ja ärialaseid isikuandmeid IBM-i siseselt ja edastame neid eespool nimetatud eesmärkidel riikidesse, kus IBM tegutseb (sealhulgas riikidesse, mille andmekaitseseadused ei pruugi olla sama ranged kui teie riigi andmekaitseseadused). Teie isikuandmete kasutamisel kaitseb IBM neid vastavalt IBM-i eeskirjadele.

Kui teil on selle avalduse kohta küsimusi või soovite saada meil teie kohta leiduvate ärialaste isikuandmete koopiat, või olete avastanud, et see teave on vale, ja soovite, et me seda korrigeeriks, võtke meiega ühendust.