Telefonski brojevi

Opšti upiti
Tel: + 381 11 2013 500 + 381 11 2013 500
Fax: + 381 11 2013 501 + 381 11 2013 501

Pomoć prilikom kupovine
Tel: +381 11 2013 500 +381 11 2013 500

Poslovna sedišta:
IBM International Business Machines d.o.o
Bulevar Mihaila Pupina 6
11 070 Novi Beograd
Srbija

IBM Lak pristup
Za veliko preduzeće, državne klijente i klijente iz obrazovanja.
Tel: + 381 11 2013 500 + 381 11 2013 500

Podrška

E-pošta
Opšta 'netehnička' pitanja, problemi ili povratne informacije o veb lokaciji.

Za tehnička pitanja, pogledajte odeljak "Direktorijumi za podršku".

Korisnička podrška
Ugovori, status porudžbine, isporuka, inventar, fakture i plaćanja.

Direktorijum tehničke podrške
Telefonski brojevi tehničke podrške prema proizvodu.

Podrška IBM poslovnom partneru
Opšta podrška poslovnom partneru i upiti