Γενικές Πληροφορίες

Προσφορές

Support Self Service

Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ A.E. Λ. Κηφισίας 284
152 32 Χαλάνδρι
ΑΦΜ: 094282035
ΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΜΑΕ: 20212/01AT/B/89/316/95
Α.Μ.Π.: 00276

Τηλ. Κέντρο: 210 6881111
Τηλ. Toll-free: 800 11 68220
Fax: 210 6801300
e-mail: direct@gr.ibm.com

E-mail

E-Mail IBM
Γενικά σχόλια και ερωτήσεις για την ΙΒΜ.

​Υποστήριξη⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‌‍‌

E-Mail ⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‌‌‌‍‍‍‍‍‌
Γενικές 'μη τεχνικές' ερωτήσεις, απορίες ή σχόλια για δικτυακούς τόπους⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌

​Για ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατάλογοι υποστήριξης".⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌

Υποστήριξη πελατών ⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌
Συμβόλαια, κατάσταση παραγγελιών, παράδοση προϊόντων, αποθέματα, τιμολόγια και πληρωμές.⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‌‍‌‍‌

Κατάλογος τεχνικής υποστήριξης⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‌‍‍‍‌
Αριθμοί τηλεφώνου για τεχνική υποστήριξη ανά προϊόν.⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌

Υποστήριξη Εμπορικών Συνεργατών της IBM ⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‍‍
Γενική υποστήριξη Εμπορικών Συνεργατών και υποβολή ερωτημάτων⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‍‌‍

​Άλλες πληροφορίες επικοινωνίας⁠‍‍‍‍⁠‍‍‌‍‍‌‌‌‌‌

Πρώην IBMers ⁠‍‍‍‍⁠‍‍‌‍‍‌‌‍‌‌
Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο AfterIBM ⁠‍‍‍‍⁠‍‍‌‍‍‌‌‍‍‌
​Για πληροφορίες σχετικά με παροχές και επιδόματα, ⁠‍‍‍‍⁠‍‍‌‍‍‌‍‌‌‌
​καλέστε τον αριθμό 800-796-9876⁠‍‍‍‍⁠‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌

Κατάλογος διεθνών πληροφοριών επικοινωνίας ⁠‍‍‍‍⁠‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌
Πληροφορίες επικοινωνίας ανά χώρα για τεχνική υποστήριξη, πωλήσεις και άλλες πληροφορίες⁠‍‍‍‍⁠‍‍‌‍‍‍‌‌‌‌

Επιλογή και αγορά ⁠‍‍‍‍⁠‍‍‌‍‍‍‍‌‍‌
Εύρεση εκπροσώπου πωλήσεων⁠‍‍‍‍⁠‍‍‌‍‍‍‍‍‌‌

Πόροι αυτοβοήθειας⁠‍‍‍‍⁠‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌‍